07/04/58
เต็มแล้ว!!! ภาพยนตร์วิจักษณ์ (ครั้งที่18) ประจำปี 2558 [more..]21/11/57
ร่วมส่งผลงานสารคดีท่องเที่ยว ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย ” [more..]


19/01/58
เทศกาลภาพยนตร์สั้น 19 ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานหนังสั้นถึงวันที่ 15 มิ.ย. [more..]23/08/57
ตารางโปรแกรมงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 : Festival schedule of 18th Thai Short Film and Video Festival [more..]


30/05/51
ฉลอง ๑๐๐ ปีเกิด รัตน์ เปสตันยี รัตน์ เปสตันยี เป็นบุคคลสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ [more..]02/11/52
“นางไม้” (2552) desperate housewife [more..]02/11/52
น้ำพุ (2527) “เออชีวีนี่น้อย วาสนา...” [more..]


เกาะสวาทหาดสวรรค์ : DVD
๒๕๑๒ / สี / ๓๕ มม. / ๑๕๓ นาทีน้ำตาลไม่หวาน : DVD

๒๕๐๗ / สี / เสียง / ๑๓๔ นาที
ค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ไทย
www.thaifilmdb.comสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab