รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2556
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
โดยมีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งหมด 64 เรื่อง ซึ่งเปิดฉายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้:

-
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ (สหมงคลฟิล์ม และ สตูดิโอคำม่วน)
-
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: คงเดช จาตุรันต์รัศมี (แต่เพียงผู้เดียว)
-
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: แต่เพียงผู้เดียว (คงเดช จาตุรันต์รัศมี)
-
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม: เดวิด อัศวนนท์ (เคาท์ดาวน์) และ อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (แต่เพียงผู้เดียว)
-
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)
-
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: ปรมะ อิ่มอโนทัย (It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก)
-
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: ปิยธิดา วรมุสิก (Together วันที่รัก)
-
กำกับภาพยอดเยี่ยม: แต่เพียงผู้เดียว (... อัมพรพล ยุคล)
-
ลำดับภาพยอดเยี่ยม: แต่เพียงผู้เดียว (มานุสส วรสิงห์ และ กมลธร เอกวัฒนกิจ)
-
ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม: It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก (อชิร นกเทศ)
-
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม: เอคโค่ จิ๋วก้องโลก (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์)
-
เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: ฟังสิฟังสิฟัง (เอคโค่ จิ๋วก้องโลก) ประพันธ์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
-
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award): ฉลอง ภักดีวิจิตร
-
รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี: 2555 ATM เออรักเออเร่อ (จีทีเอช)
-
รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีอนาคตไกล: นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (36)

สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab