รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2534
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - วิถีคนกล้า (ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - ฉัตรชัย เปล่งพานิช จาก น้องเมีย
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - ปวีณา ชารีฟสกุล จาก เวลาในขวดแก้ว
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - คมสัน พงษ์สุธรรม จาก น้องเมีย
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม  - มยุรา ธนะบุตร จาก เวลาในขวดแก้ว 
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ยุทธนา มุกดาสนิท จาก วิถีคนกล้า
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - รัศมี เผ่าเหลืองทอง, ยุทธนา มุกดาสนิท จาก วิถีคนกล้า 
กำกับภาพยอดเยี่ยม -สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ จาก กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน
รางวัลลำดับภาพยี่ยม - สุรพงษ์ พินิจค้า จาก กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - มานูเอล ลึทเกนฮอสท์ จาก วิถีคนกล้า 
รางวัลดนตรีประกอบเยี่ยม - ดนู ฮันตระกูล , จรัล มโนเพ็ชร จาก วิถีคนกล้า
รางวัลพิเศษ "เกียรติคุณแห่งความสำเร็จ" วิจิตร คุณาวุฒิ”    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab