รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2535
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - อนึ่งคิดถึงพอสังเขป (ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น)
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร จากเรื่อง ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - จินตหรา สุขพัฒน์ จากเรื่อง สมศรี 422 อาร์
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - วัชระ ปานเอี่ยม จากเรื่อง หอ หึ หึ
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - อลิสา อินทุสมิต จากเรื่อง ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่ 
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - บัณฑิต ฤทธิ์ถกล จากเรื่อง อนึ่งคิดถึงพอสังเขป
บทภาพยนตร์ดีเยี่ยม - สมเกียรติ วิทุรานิช, ธิศณา เดือนดาว จากเรื่อง ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา
กำกับภาพยอดเยี่ยม-อานุภาพ บัวจันทร์ จาก บุญตั้งไข่
ลำดับภาพดีเยี่ยม - พูนศักดิ์ อุทัยพันธ์ จากเรื่อง อนึ่งคิดถึงพอสังเขป
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - นฤบดี เวชกรรม จาก เรื่อง ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา
ดนตรีประกอบดีเยี่ยม - จรัล มโนเพ็ชร ดำรง ธรรมพิทักษ์ จากเรื่อง อนึ่งคิดถึงพอสังเขป
รางวัลพิเศษ "เกียรติคุณแห่งความสำเร็จ" อำนวย กลัสนิมิ (ครูเนรมิต)”    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab