รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2537
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - คู่แท้ 2 โลก (ไท เอนเตอร์เทนเมนท์)
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - รุจน์ รณภพ จาก กาเหว่าที่บางเพลง
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - จินตหรา สุขพัฒน์ จาก อำแดงเหมือนกับนายริด
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - อรุณ ภาวิไล จาก คู่แท้ 2 โลก
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - บรรเจิดศรี ยมาภัย จาก อำแดงเหมือนกับนายริด 
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - อุดม อุดมโรจน์ จาก คู่แท้ 2 โลก
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - อุดม อุดมโรจน์, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, พิสุทธิ์ แพร่เสียงเอี่ยม, กอบเกียรติ พรนาคาเดช จาก คู่แท้ 2 โลก
กำกับภาพยอดเยี่ยม - ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ จาก คู่แท้ 2 โลก
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - สุนิตย์ อัศวินิกุล จาก คู่แท้ 2 โลก
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - นภดล พรหมบัณฑิตสกุล จากเรื่อง “ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก”
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - จำรัส เศวตาภรณ์ จากเรื่อง อำแดงเหมือนกับนายริด

รางวัลพิเศษ
"เกียรติคุณแห่งความสำเร็จ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานุพันธุ์ยุคล” "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ”        


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab