รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2541
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - รักออกแบบไม่ได้ (แกรมมี่ ภาพยนตร์) 
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - เร แม็คโดแนลด์ จาก รักออกแบบไม่ได้ 
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - ทาทา ยัง จาก รักออกแบบไม่ได้ 
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ จาก เสือ…โจรพันธุ์เสือ 
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ จาก รักออกแบบไม่ได้  
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ภิญโญ รู้ธรรม จาก รักออกแบบไม่ได้ 
บทภาพยนตร์ยอดยี่ยม - วาณิช-ยุทธนา จาก รักออกแบบไม่ได้   
ผู้กำกับภาพยอดเยี่ยม - ทวีศักดิ์ คุ้มผาติ จาก 303 กล้า/กลัว/อาฆาต  
ลำดับภาพดีเยี่ยม - มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์ จาก 303 กล้า/กลัว/อาฆาต  
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - นภดล ลาภนทีวิจิตร จาก 303 กล้า/กลัว/อาฆาต    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab