รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2543
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - บางกอก แดนเจอรัสเพชฌฆาตเงียบ อันตราย (ฟิล์มบางกอก)
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - ปวริศร์ มงคลพิสิฐ จาก บางกอก แดนเจอรัสเพชฌฆาตเงียบ อันตราย 
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - จินตหรา สุขพัฒน์ จาก สตางค์ 
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - สมบัติ เมทะนี จาก ฟ้าทะลายโจร 
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - เข็มอัปสร  สิริสุขะ จาก สตางค์ 
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - อ็อกไซด์ และ แดนนี่ แปง จาก บางกอก แดนเจอรัสเพชฌฆาตเงียบ อันตราย 
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - อ็อกไซด์ และ แดนนี่ แปง จาก บางกอก แดนเจอรัสเพชฌฆาตเงียบ อันตราย   
กำกับภาพยอดเยี่ยม - อ็อกไซด์ และ แดนนี่ แปง จาก บางกอก แดนเจอรัสเพชฌฆาตเงียบ อันตราย   
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - อ็อกไซด์ และ แดนนี่ แปง จาก บางกอก แดนเจอรัสเพชฌฆาตเงียบ อันตราย 
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - เอก เอี่ยมชื่น จาก ฟ้าทะลายโจร 
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - อมรพงศ์ เมธาคุณาวุฒิ จาก ฟ้าทะลายโจร    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab