รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2544
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - 14 ตุลา สงครามประชาชน ( ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น )
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ จาก มนต์รักทรานซิสเตอร์
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม - สิริยากร พุกกะเวส จาก มนต์รักทรานซิสเตอร์
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - โกวิท วัฒนกุล เกมล้มโต๊ะ
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - วิภาวี เจริญปุระ จันดารา
ผู้กำกับยอดเยี่ยม - บัณฑิต ฤทธิ์ถกล จาก 14 ตุลา สงครามประชาชน
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ,บัณฑิต ฤทธิ์ถกล 14 ตุลา สงครามประชาชน
กำกับภาพยอดเยี่ยม - ณัฐวุฒิ กิตติคุณ จัน ดารา
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - สุนิตย์ อัศวินิกุล 14 ตุลา สงครามประชาชน
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - เอก เอี่ยมชื่น จัน ดารา
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ มนต์รักทรานซิสเตอร์ 

รางวัลพิเศษ "เกียรติคุณแห่งความสำเร็จ" - ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินอาวุโสวงการภาพยนตร์ไทย        


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab