รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2545
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - 15 ค่ำ เดือน 11 (จีเอ็มเอ็มพิคเจอร์ส )
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม - นภดล ดวงพร จาก 15 ค่ำ เดือน 11 
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม - อริศรา วงษ์ชาลี จาก 1+1 เป็น 0
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว จาก เกิร์ลเฟรนด์ 14 ใส กำลังเหมาะ
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ จาก เกิร์ลเฟรนด์ 14 ใส กำลังเหมาะ
ผู้กำกับยอดเยี่ยม - จิระ มะลิกุล จาก 15 ค่ำ เดือน 11 
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - จิระ มะลิกุล จาก 15 ค่ำ เดือน 11 
กำกับภาพยอดเยี่ยม - สมบูรณ์ พิริยะภักดีกุล จาก 15 ค่ำ เดือน 11
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - ปาน บุษบรรณ จาก 15 ค่ำ เดือน 11  
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - เอก เอี่ยมชื่น จาก 15 ค่ำ เดือน 11
ดนตรีประกอบ - อมรพงศ์ เมธาคุณวุฒิ จาก 15 ค่ำ เดือน 11  

รางวัลพิเศษ "เกียรติคุณแห่งความสำเร็จ" - เชิด ทรงศรี    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab