รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)

2542

รางวัลตุ๊กตาทอง
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - ภาพยนตร์เรื่อง นางนาก สร้างโดย ไท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - อำพล ลำพูน จากภาพยนตร์เรื่อง
โคลนนิ่ง คนก็อปปี้คน
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - ลลิตา ปัญโญภาส จากภาพยนตร์เรื่อง เรื่องตลก 69
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - อรรถพร ธีมากร จากภาพยนตร์เรื่อง กำแพง
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - พิศสมัย วิไลศักดิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง กำแพง
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - นนทรีย์ นิมิบุตร จากภาพยนตร์เรื่อง นางนาก
กำกับภาพยอดเยี่ยม - ณัฐวุฒิ กิตติคุณ จากภาพยนตร์เรื่อง นางนาก
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - เป็นเอก รัตนเรือง จากภาพยนตร์เรื่อง
เรื่องตลก 69
เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม - สำเนาว์ สุดโต จากภาพยนตร์เรื่อง
นางนาก
ตัดต่อลำดับภาพยอดเยี่ยม - ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล จากภาพยนตร์เรื่อง
เรื่องตลก 69
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - เอก เอี่ยมชื่น จากภาพยนตร์เรื่อง
นางนาก
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - น้ำผึ้ง โมจนกุล จากภาพยนตร์เรื่อง
นางนาก
แต่งหน้ายอดเยี่ยม - เบญจวรรณ สร้อยอินทร์ จากภาพยนตร์เรื่อง นางนาก
เพลงนำยอดเยี่ยม - อรรถพล ประเสริฐยิ่ง จากภาพยนตร์เรื่อง กำแพง
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม - ยุทธนา ทุสาวุธ จากภาพยนตร์เรื่อง นางนาก
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ภควัฒน์ ไววิทยะ, ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ จากภาพยนตร์เรื่อง นางนาก
ภาพยนตร์ยอดนิยม - ภาพยนตร์เรื่อง นางนาก สร้างโดย ไท เอนเตอร์เทนเม้นท์

รางวัลพิเศษ
ตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชาย -
เกริกพล มัสยวาณิช จากภาพยนตร์เรื่อง กำแพง
ตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายหญิง - สิริยากร พุกกะเวส จากภาพยนตร์เรื่อง โคลนนิ่ง คนก๊อปปี้คน
ผู้กำกับคิวบู๊ - กวี ศิริคเณรัตน์ จากภาพยนตร์เรื่อง ปีนเกลียว 3
ดาราทอง -
ไพรัช สังวริบุตร
รางวัลพิเศษศิลปินดีเด่นสาขาการต่อต้านยาเสพติด - เจริญพร อ่อนละม้าย หรือ โก๊ะตี๋    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab