รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)

2524
รางวัลตุ๊กตาทอง
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม - ภาพยนตร์เรื่อง หลวงตา อำนวยการสร้างโดย เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - ล้อต๊อก จากเรื่อง  หลวงตา
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม - เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ จาก ถ้าเธอยังมีรัก
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - ภิญโญ ปานนุ้ย จาก เงาะป่า
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - ตุ๊กตา จินดานุช จาก ถ้าเธอยังมีรัก
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล จาก ถ้าเธอยังมีรัก    
บทภาพยนตร์ดีเยี่ยม - ทรนง ศรีเชื้อ จาก สัตว์สงคราม                       
บทภาพยนตร์ดัดแปลงเยี่ยม - ชุนาวุช จาก แม้เลือกเกิดได้
ออกแบบและสร้างฉากดีเยี่ยม - ทองย้อย ไพลิน, ธนู ศิวะหัตถี และ คัมภีร์ ภาคสุวรรณ จากเรื่อง มหาราชดำ
ออกแบบเครื่องแต่งกายดีเยี่ยม - จันนิภา เจตสมมา จากเรื่อง  เลือดสุพรรณ
เพลงนำยอดเยี่ยม - ชาลี อินทรวิจิตร จาก เพชรตัดหยก
เพลงและดนตรีประกอบดีเยี่ยม - บุญยงค์ เกตุคง จากเรื่อง เงาะป่า        


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab