รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)

2528

รางวัลตุ๊กตาทอง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -
ผีเสื้อและดอกไม้
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – รณ ฤทธิชัย จาก ครูสมศรี
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
– ใหม่ สิริวิมล จาก ดวงยิหวา
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – โรม อิศรา จาก ผีเสื้อและดอกไม้
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – ญาณี จงวิสุทธิ์ จาก เดือนเสี้ยว
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ยุทธนา มุกดาสนิท จาก ผีเสื้อและดอกไม้
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - รัศมี เผ่าเหลืองทอง จาก ผีเสื้อและดอกไม้
บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม - นิพพาน จาก ผีเสื้อและดอกไม้
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – บุญยงค์ มงคลเมือง จาก ดวงยิหวา
ตัดต่อลำดับภาพยอดเยี่ยม – ..วราภา เกษมศรี จาก ผีเสื้อและดอกไม้
ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม - ยุทธนา มุกดาสนิท จาก ผีเสื้อและดอกไม้
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - ไข่บูติก จาก ข้างหลังภาพ
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – ซิเนซาวด์ จาก ข้างหลังภาพ
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - วิสา คัญทัพ – จิตรกร บัวเนียม จาก หมอบ้านนอก
เพลงนำยอดเยี่ยม - คาราวาน
จาก กัมพูชา
พากย์ชายยอดเยี่ยม - ชูชาติ อิทรจาก หมอบ้านนอก
พากย์หญิงยอดเยี่ยม - ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ จาก หมอบ้านนอก

รางวัลพิเศษ
รางวัลภาพยนตร์ยอดนิยม -
หย่าเพราะมีชู้
รางวับตุ๊กตาเงินฝ่ายชาย - ด.ช.ทินกร จาก กัมพูชา
รางวัลตุ๊กตาเงินฝ่ายหญิง
- สมฤดี นุ่มอำพันธ์ จาก วัลลี

    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab