รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)

2517

รางวัลตุ๊กตาทอง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -
ภาพยนตร์เรื่อง ชู้ ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ 
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – นาท ภูวนัย จาก ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ ของ เบญจมินทร์-ปริญญา 
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ จาก ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ ของ เบญจมินทร์-ปริญญา 
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – กรุง ศรีวิไล จาก ชู้ ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ฟิล์ม 
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ จาก ตลาดพรหมจารี ของ 67 การละครและภาพยนตร์ 
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ..ชาตรีเฉลิม ยุคล จาก เขาชื่อกานต์ ของ ละโว้ภาพยนตร์ 
รางวัลยอดเยี่ยมเรื่องภาพยนตร์ - ภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ของ จิรบันเทิงฟิล์ม 
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ภาพยนตร์เรื่อง น้ำเซาะทราย ของ แหลมทองภาพยนตร์ 
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – ภาพยนตร์เรื่อง ทอง ของ บางกอกการภาพยนตร์ 
ลำดับภาพยอดเยี่ยม – ภาพยนตร์เรื่อง ทอง ของบางกอกการภาพยนตร์
ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม - ภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม ของ จิรบันเทิงฟิล์ม
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - ภาพยนตร์เรื่อง ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ ของ เบญจมินทร์-ปริญญา 
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – ภาพยนตร์เรื่อง ทอง ของ บางกอกการภาพยนตร์ 
เพลงและดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - ภาพยนตร์เรื่อง แม่ศรีไพร ของ แหลมทองภาพยนตร์

รางวัลพิเศษ
รางวัลพิเศษสำหรับเพลงประจำเรื่องยอดเยี่ยม -
เพลงในภาพยนตร์เรื่อง ชู้ ของเปี๊ยกโปสเตอร์ฟิล์ม
ผู้แสดงเด็กยอดเยี่ยม - สุทธิศักดิ์ สมชาติ จาก ซำเหมา ของ บางกอกสโคป
รางวัลพิเศษสำหรับภาพยนตร์ที่แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างสมจริง - ภาพยนตร์เรื่อง ตลาดพรหมจารี ของ 67 การละครและภาพยนตร์

        


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab