รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)

2508
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – สาวเครือฟ้า ของมารุตฟิล์ม 
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – สมบัติ เมทะนี จาก ศึกบางระจัน
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – เนาวรัตน์ วัชรา จาก เดือนร้าว
ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม – อดินันท์ สิงหิรัญ จาก ฉัตรดาว
ผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม – น้ำเงิน บุญหนัก จาก กาเหว่า 
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - สัตตบุษย์ จาก เสน่ห์บางกอก                          
บทประพันธ์ยอดเยี่ยม - ไม้ เมืองเดิม จาก ศึกบางระจัน
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - คุณาวุฒิ จากเรื่อง เสน่ห์บางกอก
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม – เฉลิม  ชาติบุรุษ จาก นางพรายคะนอง
ลำดับภาพยอดเยี่ยม – สัตตบุษย์ จาก เดือนร้าว
ออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม – สะอาด คุปตลักษณ์ จาก เดือนร้าว
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม – จากเรื่อง สาวเครือฟ้า                           
เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – เงิน เงิน เงิน ของละโว้ภาพยนตร์
พากย์ยอดเยี่ยม – เสน่ห์ อัมภาพรรณ์, เสนอ วรรณรักษ์ และ สีเทา จาก สาวเครือฟ้า

รางวัลตุ๊กตาเงิน

รางวัลพิเศษในการแสดงบทบาทประเภทบุคลิกภาพ – เชาว์ แคล่วคล่อง จาก น้องนุช
รางวัลพิเศษในการแสดงบทบาทตัวตลก – กุญชร สุขนิพันธ์ จาก เสน่ห์บางกอก
รางวัลพิเศษสำหรับนักแสดงเด็ก – ด.ญ.วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ จาก ลูกนก และ ลูกหญิง
รางวัลเทคนิคพิเศษของการถ่ายภาพ – อนุศักดิ์ เจนจรัสสกุล จาก พระรถ-เมรี

มิตร  ชัยบัญชา  และ  เพชรา  เชาวราษฎร์  ได้รับโล่เกียรตินิยม ในฐานะดารานำชาย-หญิง
ที่ทำเงินรายได้มากที่สุดจากเรื่อง เงิน-เงิน-เงิน                
 
 
        
        














สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab