รางวัลสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2538
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม - สมชาย เข็มกลัด จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม - สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม - อรุณ ภาวิไล จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
ผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม - วิไลวรรณ วัฒนพานิช จาก คู่กรรม
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล มนต์ศักด์ เกษศิรินทร์เทพ และ ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม - สุทัศน์ อินทราบุปกรณ์ จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - ปิติ จตุรภัทร และ ธนพล ธนังกูล จาก โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - ประสรรค์ เพชรพงษ์ สายชล ทัศนจร จาก คู่กรรม
การสร้างภาพพิเศษทางภาพยอดเยี่ยม - Carol Loi Telly Fung อัจฉรา กิจกาญจนาศน์ สราวุธ เกศลักษณ์ วันชัย บุญสอด จาก เกิดอีกทีต้องมีเธอ
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - รัตนพล ธรรมชาติ จาก คู่กรรม
แต่งหน้ายอดเยี่ยม - สุยนพงษ์ พัฒนพานิชย์ รัชชานนท์ สูริโยธิน จาก เกิดอีกทีต้องมีเธอ
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม - นิวัติ สำเนียงเสนาะ จาก คู่กรรม
เพลงนำยอดเยี่ยม - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง สุรพัฒน์ จำลองกุล เพลงเกิดอีกทีต้องมีเธอ จาก เกิดอีกทีต้องมีเธอ
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - บริษัท จิงเกิลเบลล์ จำกัด จาก เกิดอีกทีต้องมีเธอ
 
    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab