รางวัลสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2535
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม  - อนึ่ง...คิดถึงพอสังเขป
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม - พลรัตน์ รอดรักษา จาก ด๊อกเตอร์ครก
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม - พัชราวัลย์ พิภพวรไชย จาก ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม - วงศ์ศักดิ์ ศรีนวกะตระกูล จาก แชะ แชะ แชะ เจอ แจ๋วแหวว
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม - ธิศวรรณ สุวรรณโพธิ์ จาก ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม - บัณฑิต ฤทธิถกล จาก อนึ่ง...คิดถึงพอสังเขป
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - โปร์อาร์ตกรุ๊ป จาก แจ๊คพ็อตคนจะรวยช่วยไม่ได้
ถ่ายภาพยอดเยี่ยม - วันชัย เล่งอิ๊ว จาก อนึ่ง...คิดถึงพอสังเขป
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - พูนศักดิ์ อุทัยพันธุ์ จาก อนึ่งคิดถึงพอสังเขป
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - เจดีย์ ศุภกาญจน์ และ ประดิษฐ์ นิลสนธิ จาก อนึ่ง...คิดถึงพอสังเขป
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - มาริษา สุทธิชาติ และ สุภาพร ล.รัศมี จาก โตแล้วต้องโต๋
แต่งหน้ายอดเยี่ยม - สถาบันเอ็มทีไอ จาก อนึ่ง...คิดถึงพอสังเขป
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม - เวฟเลงจน์ จาก เจาะเวลาหาโก๊ะ
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - จรัล มโนเพ็ชร และ ดำรง ธรรมพิทักษ์ จาก อนึ่ง...คิดถึงพอสังเขป
เพลงนำยอดเยี่ยม - ชาลี อินทรวิจิตร และ ปราจีน ทรงเผ่า จาก ครูจันทร์แรมประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำสาย
 
    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab