รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2548

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – โหมโรง
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – ปิติศักดิ์  เยาวนานนท์ จาก ไอ้ฟัก
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – แอน ทองประสม จาก เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – พงพัฒน์ วชิรบรรจง จาก โหมโรง
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – จารุณี บุญเสก จาก แจ๋ว
ผู้กำกับยอดเยี่ยม – อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ จาก โหมโรง
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
– สมเกียรติ วิทรานิช จาก ไอ้ฟัก
กำกับภาพยอดเยี่ยม – ชูชาติ นันธิธัญญธาดา จาก ทวิภพ
ลำดับภาพยอดเยี่ยม – อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ จาก โหมโรง
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม – ศักดิ์ศิริ จันทรังษี จาก ทวิภพ
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม – ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, ชัยภัค ภัทรจินดา, วงกอไผ่ และ ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า จาก โหมโรง
รางวัลพิเศษ "เกียรติคุณแห่งความสำเร็จ"
– ประจวบ ฤกษ์ยามดี
รางวัลภาพยนตร์ยอดนิยม – ชัตเตอร์  กดติดวิญญาณ (GTH, ฟิโนมิน่า โมชั่น พิคเจอร์ส)

    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab