รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง)

2547
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม - โหมโรง
เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - โหมโรง
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม - โหมโรง
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - ทวิภพ
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - ทวิภพ
แต่งหน้าทำผมยอดเยี่ยม - โหมโรง
เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม - หมานคร
กำกับภาพยอดเยี่ยม - โหมโรง
ลำดับภาพยอดเยี่ยม - โหมโรง
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - โหมโรง
ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม - อดุลย์ ดุลยรัตน์ จาก โหมโรง
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม - ปิติ เยาวนานนท์ จาก ไอ้ฟัก
ผู้แสดงหญิงยอดเยี่ยม - แอน ทองประสม จาก จดหมายรัก
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ จาก โหมโรง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - โหมโรง

รางวัลพิเศษ
ศิลปินต่อต้านยาเสพติด พิจารณาคัดเลือกโดย ปปส. - นายธนา สุทธิกมล และนางสาวจีระนันท์ มโนแจ่มสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab