รางวัลสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2543
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – นางนาก โดย บริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – ลลิตา ปัญโญภาส จาก เรื่องตลก 69
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – อำพล ลำพูน จาก อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – ศิริสิน ศิริพรสมากุล จาก เรื่องตลก 69
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – วิชญ์ พิมพ์กาญตนพงศ์ จาก ดอกไม้ในทางปืน
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – นนทรีย์ นิมิบุตร จาก นางนาก
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – เป็นเอก รัตนเรือง จาก เรื่องตลก 69
ลำดับภาพยอดเยี่ยม – สุนิตย์ อัศวินิกุล จาก อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร
กำกับภาพยอดเยี่ยม – ณัฐวุฒิ กิตติคุณ จาก นางนาก
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม – เอก เอี่ยมชื่น จาก นางนาก
การสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม – ลำเนาว์ สุดโต จาก กำแพง
แต่งหน้ายอดเยี่ยม – เบจญวรรณ สร้อยอินทร์ จาก นางนาก
ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม – น้ำผึ้ง โมจนกุล จาก นางนาก
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม – ภควัฒน์ ไววิทยะ และ ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ จาก นางนาก
เพลงนำยอดเยี่ยม – เพลง จากนี้จนชั่วนิรันดร์ จาก กำแพง
บันทึกเสียงยอดเยี่ยม – บริษัท กันตนา ฟิล์ม แล๊ป จำกัด จาก โคลนนิ่ง คนก๊อปปี้คน

รางวัลผลงานนักศึกษา
ภาพยนตร์สั้น -
โรค-ติด-ต่อ? โดย ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพยนตร์สารคดี - ทางเบี่ยง โดย ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพยนตร์อนิเมชั่น - โลกร้อยสี โดย ฐาปน อินทร์ไทยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิลปินดีเด่นสาขาต่อต้านยาเสพติด ลลิตา ปัญโญภาส
    


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab