รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2555

ผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 20
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -                 ฝนตกขึ้นฟ้า
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -      เป็นเอก รัตนเรือง (ฝนตกขึ้นฟ้า)
ดารานำชายยอดเยี่ยม -              นพชัย ชัยนาม  (ฝนตกขึ้นฟ้า)
ดารานำหญิงยอดเยี่ยม -             ปิยธิดา วรมุสิก (ลัดดาแลนด์)
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม -      สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (หรือ เปี๊ยก โปสเตอร์) (Top Secret วัยรุ่นพันล้าน)
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม -     รัดเกล้า อามระดิษ (อุโมงค์ผาเมือง)
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -            ลัดดาแลนด์
กำกับภาพยอดเยี่ยม -                 ฝนตกขึ้นฟ้า
ลำดับภาพยอดเยี่ยม -                 ฝนตกขึ้นฟ้า
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม -                 อุโมงค์ผาเมือง
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม -           ไฮโซ, Suck Seed ห่วยขั้นเทพ (ร่วม)
เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม -    “มันคงเป็นความรัก” (30 กำลังแจ๋ว)

Young Filmmaker Award -      รักจัดหนัก
รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2554 -   ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอน ยุทธนาวี
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award) -   ชรินทร์ นันทนาคร
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab