รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2554

รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่ 19 ของ ชมรมวิจารณ์บันเทิง

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: สวรรค์บ้านนา จาก บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำกัด
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม: อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย, หนึ่งธิดา โสภณ จาก กวน มึน โฮ
ผู้เแสดงสมทบชายยอดยี่ยม: สะอาด เปี่ยมพงศ์ศานต์ จาก นาคปรก
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: อินทิรา เจริญปุระ จาก นาคปรก
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีรภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง จาก นาคปรก
กำกับภาพยอดเยี่ยม: อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก สวรรค์บ้านนา
ลำดับภาพยอดเยี่ยม: ธวัช ศิริพงศ์ จาก นาคปรก
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม: จำรัส เศวตาภรณ์ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม: สิรนันท์ รัชชุศานติ จาก ชั่วฟ้าดินสลาย
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ: สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์)
รางวัลภาพยนตร์ไทยที่มีรายได้สูงสุด (AIS Awards): กวน มึน โฮ จาก บริษัท จีทีเอช จำกัด
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab