รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

2553

รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่ 18 ของ ชมรมวิจารณ์บันเทิง

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: รักที่รอคอย จาก บริษัท เอ็นจีอาร์ จำกัด
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: สมเกียรติ วิทุรานิช จาก รักที่รอคอย
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม: ปรเมศร์ น้อยอ่ำ จาก สามชุก (ขอเพียงโอกาสอีกสักครั้ง)
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: ศิริน หอวัง จาก รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: พิษณุ นิ่มสกุล จาก รักที่รอคอย
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: จรินทร์พร จุนเกียรติ จาก หนีตามกาลิเลโอ
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: สมเกียรติ วิทุรานิช จาก รักที่รอคอย
กำกับภาพยอดเยี่ยม: ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ จาก นางไม้
ลำดับภาพยอดเยี่ยม: สุนิตย์ อัศววินิกุล จาก เฉือน
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม: ไกวัล กุลวัฒโนทัย จาก รักที่รอคอย
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม: ศักดิ์ศิริ จันทรังษี และ วิทยา ชัยมงคล จาก รักที่รอคอย
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ: มนตรี อ่องเอี่ยม
รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย: ก้านกล้วย 2 จาก บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น จำกัด
รางวัลภาพยนตร์ที่มีรายได้สูงสุด (AIS Awards): รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ จาก บริษัท จีทีเอช จำกัด
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab