Search Latest Topics | Create New Topic  
ตัวเลข..กับชื่อละครไทย
ลองรวบรวมรายชื่อละครไทยที่ชื่อเรื่องมีตัวเลขมาเกี่ยวด้วยน่าจะมีหลายเรื่องด้วยกัน ใครนึกออกเพิ่มเติมมาช่วยกันรวบรวมนะครับ
1. หนึ่งในทรวง ช่อง 3 เวอร์ชั่น 1 พีท/ขวัญฤดี
เวอร์ชั่น 2 เคน ธีรเดช/เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
2. สองนรี ช่อง 3 จักรกฤษ/แอน/รวิชญ์
3. สามใบไม่เถา ช่อง 3 จักรกฤษ/แอน/ไมเคิล พูพาร์ท/อุ้ม สิริยากร
4. สี่แผ่นดิน ช่อง 5 ภิญโญ/นันทวรรณ/นันทพร
ช่อง 3 ฉัตรชัย/จินตหรา
ช่อง 9 ธีรภัทร์/สิริยากร
5. เบญจรงค์ห้าสี ช่อง 3 เดือนเต็ม/มยุรา/อุทุมพร/ดวงใจ/อลิษา
ช่อง 7 จินตหรา/สุภาภรณ์/ณัฐริกา/ชกาภรณ์/ณัชชา
6. พยัคฆ์ร้ายหกแผ่นดิน ช่อง 3 ดอม/ดอน/วุ้นเส้น/ซอนญ่า
7. เจ็ดพระกาฬ ช่อง 7 ดนุพร/พัชราภา/มัณทนา
8. ขังแปด ช่อง 5 นุติ/กมลชนก/ชุดาภา/อังคนา/ชุติมา
9. เรือนนพเก้า ช่อง 3 สันติสุข/ชาคริต/พรชิตา/กมลชนก
10. ผู้ชนะสิบทิศ ช่อง 3 สันติสุข/นาถยา/สินจัย

จาก: น้ำขิง
วันที่: 25/10/49 - 13:08 น.
หัวข้อที่: B667
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 1
เริ่มจากละครช่อง 3 ก่อนละกันนะครับ
1. ศรีธนญชัย 21 ปี 2521 กำกับโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ นำแดสงโดย ปัญญา นิรันดร์กุล ญานี ตราโมท ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์
2. สามสิงห์ ปี 2522 กำกับโดย อดุลย์ กรีน นิรุตต์ ศิริจรรยา โกวิท วัฒนกุล สกรรจ์ รามบุตร มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช รจนา นามวงศ์ และ สมจินต์ ธรรมทัต
3. จิตไม่ว่าง 24 ปี 2524 กำกับโดย สมชาย นิลวรรณ นำแสดงโดย กรรณิกา ธรรมเกษร มารศรี อิศรางกูรฯ อรสา พรหมประทาน และมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
4. สามหัวใจ ปี 2525 กำกับโดย เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย เศรษฐา ศิระฉายา โกวิท วัฒนกุล นพพล โกมารชุน รัชนู บุญชูดวง
5. หกพี่น้อง ปี 2528 กำกับโดย วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์ ราม ราชพงษ์ นำแสดงโดย จารุวรรณ ปัญโญภาส ด.ญ.ลลิตา ปัญโญภาส ด.ญ.รินฤดี ปุญญฤทธิ์ และเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตการแสดง ของ ด.ช.ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
6. เบญจรงค์ห้าสี เวอร์ชั่นแรก ปี 2528 กำกับโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย มยุรา ธนะบุตร อุทุมพร ศิลาพันธ์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ และ ยุรนันท์ ภมรมนตรี ช่อง 7 นำมาสร้างใหม่ ปี 2540-2541 นำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ ฌัชฌา รุจินานนท์ และไม่แน่ใจนักแสดงหญิงอีกคนอ่ะครับ คิดว่า พี่น้ำขิงคงจำได้แน่
7. ห้อง 6/8 ปี 2529 กำกับโดย อ.จี๋ อมรศรี เย็นสำราญ นำแสดงโดย ธงชัย ประสงค์สันติ ปวันรัตน์ นาคสุริยะอุทุมพร ศิลาพันธ์ และ วิยะดา อุมารินทร์
8. ชายสามโบสถ์ ปี 2529 (ผมรู้แต่ เวอร์ชั่นก่อนหน้า ปี 2524 เป็นภาพยนตร์ สรพงษ์ กับสุพรรษา นำแสดง โดย คุณษาได้รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ด้วย)ละคร กำกับ โดยอดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย นิรุตต์ ศิริจรรยา กาญจนา จินดาวัฒน์ จริยา สรณคม สุเชาว์ พงษ์วิไล
9. สามอนงค์ ปี 2531 กำกับโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย นาถยา แดงบุหงา ปาหนัน ณ พัทลุง เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดิลก ทองวัฒนา
10. สงครามเก้าทัพ ปี 2531 กำกับโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช เอกพัน บันลือฤทธิ์ กาญจนา จินดาวัฒน์ และจริยา สรณคม
11. เทพธิดาบาร์ 21 ปี 2533 กำกับโดย ม.ล.พันธ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย ศรัณยู วงศ์กระจ่าง นรินทร ณ บางช้าง ศานติ สันติเวชกุล และ กฤษณ์ ศุกระมงคล
12. จ่ากองร้อย ปี 2534 กำกับ โดย กฤษณะพงศ์ นาคธน นำแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์ ปวีณา ชารีฟสกุล ปภัสรา ชุตานุพงศ์ และ ด.ช.วศิน มีปรีชา หรือ ตูมตาม
13. หนุ่มสาวชาวหอ 2 ปี 2534 กำกับโดย ศุภักษร นำแสดงโดย ตรีรัก รักการดี กิตติพันธ์ พุ่มสุโข อาเธอร์ ปัญญโชติ(ลูกชายของ เยาวนารถ ปัญญโชติ) และพี่แหม่ม จริยา ทิพยะวัฒน์
14. สาวน้อยร้อยชั่ง ปี 2534 กำกับโดย ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย ขวัญฤดี กลมกล่อม ปิยะวรรณ เหมือนประสิทธิเวช กิตติพันธ์ พุ่มสุโข รัญญา ศิยานนท์
15. เขยบ้านนอก ภาค 2 ปี 2534 กำกับโดย เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย สุรศักดิ์ วงษ์ไทย เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร เศรษฐา ศิระฉายา ญาณี จงวิสุทธิ์

*****ยังมีต่อนะครับ ขอพัตาแปร๊บบ*****

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 25/10/49 - 15:50 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 2
เริ่มจากละครช่อง 3 ก่อนละกันนะครับ
1. ศรีธนญชัย 21 ปี 2521 กำกับโดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ นำแดสงโดย ปัญญา นิรันดร์กุล ญานี ตราโมท ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์
2. สามสิงห์ ปี 2522 กำกับโดย อดุลย์ กรีน นิรุตต์ ศิริจรรยา โกวิท วัฒนกุล สกรรจ์ รามบุตร มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช รจนา นามวงศ์ และ สมจินต์ ธรรมทัต
3. จิตไม่ว่าง 24 ปี 2524 กำกับโดย สมชาย นิลวรรณ นำแสดงโดย กรรณิกา ธรรมเกษร มารศรี อิศรางกูรฯ อรสา พรหมประทาน และมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
4. สามหัวใจ ปี 2525 กำกับโดย เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย เศรษฐา ศิระฉายา โกวิท วัฒนกุล นพพล โกมารชุน รัชนู บุญชูดวง
5. หกพี่น้อง ปี 2528 กำกับโดย วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์ ราม ราชพงษ์ นำแสดงโดย จารุวรรณ ปัญโญภาส ด.ญ.ลลิตา ปัญโญภาส ด.ญ.รินฤดี ปุญญฤทธิ์ และเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตการแสดง ของ ด.ช.ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
6. เบญจรงค์ห้าสี เวอร์ชั่นแรก ปี 2528 กำกับโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย มยุรา ธนะบุตร อุทุมพร ศิลาพันธ์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ และ ยุรนันท์ ภมรมนตรี ช่อง 7 นำมาสร้างใหม่ ปี 2540-2541 นำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ ฌัชฌา รุจินานนท์ และไม่แน่ใจนักแสดงหญิงอีกคนอ่ะครับ คิดว่า พี่น้ำขิงคงจำได้แน่
7. ห้อง 6/8 ปี 2529 กำกับโดย อ.จี๋ อมรศรี เย็นสำราญ นำแสดงโดย ธงชัย ประสงค์สันติ ปวันรัตน์ นาคสุริยะอุทุมพร ศิลาพันธ์ และ วิยะดา อุมารินทร์
8. ชายสามโบสถ์ ปี 2529 (ผมรู้แต่ เวอร์ชั่นก่อนหน้า ปี 2524 เป็นภาพยนตร์ สรพงษ์ กับสุพรรษา นำแสดง โดย คุณษาได้รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ด้วย)ละคร กำกับ โดยอดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย นิรุตต์ ศิริจรรยา กาญจนา จินดาวัฒน์ จริยา สรณคม สุเชาว์ พงษ์วิไล
9. สามอนงค์ ปี 2531 กำกับโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย นาถยา แดงบุหงา ปาหนัน ณ พัทลุง เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดิลก ทองวัฒนา
10. สงครามเก้าทัพ ปี 2531 กำกับโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช เอกพัน บันลือฤทธิ์ กาญจนา จินดาวัฒน์ และจริยา สรณคม
11. เทพธิดาบาร์ 21 ปี 2533 กำกับโดย ม.ล.พันธ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย ศรัณยู วงศ์กระจ่าง นรินทร ณ บางช้าง ศานติ สันติเวชกุล และ กฤษณ์ ศุกระมงคล
12. จ่ากองร้อย ปี 2534 กำกับ โดย กฤษณะพงศ์ นาคธน นำแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์ ปวีณา ชารีฟสกุล ปภัสรา ชุตานุพงศ์ และ ด.ช.วศิน มีปรีชา หรือ ตูมตาม
13. หนุ่มสาวชาวหอ 2 ปี 2534 กำกับโดย ศุภักษร นำแสดงโดย ตรีรัก รักการดี กิตติพันธ์ พุ่มสุโข อาเธอร์ ปัญญโชติ(ลูกชายของ เยาวนารถ ปัญญโชติ) และพี่แหม่ม จริยา ทิพยะวัฒน์
14. สาวน้อยร้อยชั่ง ปี 2534 กำกับโดย ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย ขวัญฤดี กลมกล่อม ปิยะวรรณ เหมือนประสิทธิเวช กิตติพันธ์ พุ่มสุโข รัญญา ศิยานนท์
15. เขยบ้านนอก ภาค 2 ปี 2534 กำกับโดย เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย สุรศักดิ์ วงษ์ไทย เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร เศรษฐา ศิระฉายา ญาณี จงวิสุทธิ์

*****ยังมีต่อนะครับ ขอพักตาแปร๊บบ*****


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 25/10/49 - 16:46 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 3

จาก: ปลาวาฬ
วันที่: 25/10/49 - 16:51 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 4
ต่อจากเมื่อกี้ ละครสี่แผ่นดิน ปี2534 ของช่อง 3 หนึ่งในทรวง ปี2535 ผู้ชนะสิบทิศ ปี 2532

16. สี่แยกนี้อายุน้อย ปี 2535 กำกับโดย ยิ่งยศ ปัญญา นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์ และบุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง(เล่นละครครั้งแรกทั้งคู่ และน่าจะเป็นละครเรื่องแรกของไทย ที่ประกาศออกสื่อเป็น
กรรชัย กำเนิดพลอย
17. ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก ปี 2536 จากบทประพันธ์ ของ โบตั๋น กำกับโดย ชูชัย องอาจชัย นำแสดงโดย จันจิรา จูแจ้ง พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง กาญจนาพร ปลอดภัย และ กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ (แสดงละครครั้งแรก)
18. สิบหนึ่งเพื่อนกัน ปี 2537 กำกับโดย นพพร วาทิน นำแสดงโดย ปราโมทย์ แสงศร ศรัณย์ สาครสิน สายธาร นิยมกาญจน์ ชไมพร สิทธิวรนันท์
19. 6/16 ร้ายบริสุทธิ์ รุ่นแรก ปี 2539 กำกับโดย โชติรัตน์ รักเริ่มวงศ์ นำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ ซึ่งต่อมา มาดังกับละครช่อง 7 และกลายเป็นพระเอกสังกัด ช่อง 7 ไปเลย ร่วมด้วย เจจินตัย อัลติมานนท์ และนักแสดงหนุ่มสาวหน้าใหม่จากเวทีดัชชี่อีกเพียบ ซึ่งยุคหลังๆหนุ่มสาวดัชชี่รุ่นต่อๆมาก็ไปอยู่ช่อง 7 เสียหมด ละครเรื่องนี้เล่นมายาวนาน จนถึงปัจจุบัน มีนักแสดงเปลี่ยนไปมาเยอะมาก ตอนนี้กลายเป็ฯน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ แต่ผมว่าน่าจะเป็น นศ.ป.โท ร้ายบริสุทธิ์ได้แล้วนะครับ เหอะๆๆ
20. ร้อยรสบทละคร เรื่อง ปิ๊งเธอให้ได้ภายใน 3 วัน ปี 2539 กำก้บโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย ชลิตา เฟื่องอารมย์ ตระการ พันธุมเลิศรุจี
21. ร้อยรสบทละคร เรื่อง 1-7-4 สวัสดีค่ะ ปี 2539 กำกับโดย อ.จี๋ อมรศรี เย็นสำราญ นำแสดงโดย วรุฒ วรธรรม วฤณดา สมศิริ ปวีณา ชารีฟสกุล
22. ร้อยรสบทละคร เรื่อง 40 กะรัต ปี 2539 กำกับ โดย ชนินทร ประเสริฐประศาสน์ นำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์ ตระการ พันธุมเลิศรุจี สายธาร นิยมการณ์
23. คู่แท้สองโลก ปี 2540 สร้างจากต้นฉบับหนังไทย ปี 2537 ละครกำกับ โดย เศรษฐา ศิระฉายา นำแสดงโดย อชิตะ ปราโมช สโรชา วาทิตตพันธ์ กษาปณ์ จำปาดิบ วิทิต แลต
24. ซอสามสาย ปี 2540 จากหนังไทยต้นฉบับปี 2530 ทั้งหนังและละครกำกับโดย พิศาล อัครเศรณี ละคร นำแสดงโดย พีท ทองเจือ ยุทธพิชัย ชาญเลขา มนตรี เจนอักษร ชฎาพร รัตนากร
25. ร้อยรสบทละคร ปี 2540 เรื่อง สามซี้สามเส้าไม่เจ๊าแต่จ๊าบ กำกับ โดย นภาดล กำปั่นทอง นำแสดงโดย ลีโอ พุฒ ธัญญาเรศ รามณรงค์ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา สุเทพ ประยูรพิทักษ์
26. ร้อยรสบทละคร ปี 2540 เรื่อง สองครอบเป็นหนึ่งครัว กำกับโดย นพพร วาทิน นำแสดงโดย พัสสน ศรินทุ คทรีนา กลอส ศรัณย์ สาครสิน อรรถชัย อนันตเมฆ และ สาลินี ภักดีผล
27. ร้อยรสบทละคร ปี 2540 เรื่อง 1-2-3 เสน่ห์แรงเหลือเกิน กำกับโดย สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล เมทนี บุรณะศิริ นาตยา จันทร์รุ่ง ภุชงค์ โยธาพิทักษ์
28. รุ้งสามสาย ปี 2540 กำกับโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย รวิชญ์ เทิดวงส์ สินจัย เปล่งพานิช ฉัตรชัย เปล่งพานิช จินตหรา สุขพัฒน์
29. สามหนุ่มเนื้อทอง ปี 2541 กำกับโดย ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ ธนากร โปษยานนท์ รวิชญ์ เทิดวงส์ ปิยธิดา วรมุสิก ชลิตา เฟื่องอารมย์ และรุจิรา ช่วยเกื้อ (แสดงละครเรื่องแรก)
30. สี่ไม้คาน ปี 2541 กำกับโดย ณรงค์ จารุจินดา นำแสดงโดย อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์
สายฟ้า เศรษฐบุตร พัสสน ศรินทุ
31. กะล่อนคูณสอง ปี 2541 กำกับโดย วัชระ คุปตะเวทิน นำแสดงโดย นิธิ สมุทรโคจร เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ (เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรก) เมทนี บุรณะศิริ บริบูรณ์ จันทร์เรือง
32. เสือ 11 ตัว ปี 2544 นำแสดงโดย อู๋ ธนากร โปษยานนท์ จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ น้อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ (แสดงละครเรื่องแรก)
33. 5 คม (ปี 2545) วิลลี่/วิกกี้ สุนิสา/ดอม/แจ๊บ เพ็ญเพชร/ใหญ่ ศิระ แพทย์รัตน์
34. เลือดสามสี ปี 2548 ไชยา มิตรชัย โอ๋ เพชรลดา


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 25/10/49 - 16:58 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 5
กระทู้ที่ 3 นำอะไรมาโพสต์ไว้ น่าเกลียดที่สุด ผู้ดูแลเวปลองมาดูและจัดการบ้างนะ

จาก: ปราบปราม
วันที่: 25/10/49 - 17:57 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 6
ขอคารวะ ฮอ จอง วู ข้อมูลแน่นมาก
ขอแถมอีก 6 เรื่อง
1. หกตกไม่แตก ช่อง 7 วง UHT ทั้งวงแสดงนำ
2. หาดทรายสายลมสามเรา ช่อง 7 เชียร์ ทิฆัมพร
3. สองเสน่หา ช่อง 7 อั้ม พัชราภา
4. 38 ซอย 2 ช่อง 5 ธเนศน์ วรากูลนุเคราะห์/สิริธนา หงษ์โสภณ/รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
5. สามหนุ่มสามมุม ช่อง 7 กบ/แท่ง/มอส
6. ปีหนึ่งเพื่อนกันกับวันมหัศจรรย์ของผม ช่อง 7 เต๋า/แอน/สายธาร

จาก: น้ำขิง
วันที่: 25/10/49 - 19:12 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 7
ตลกตลกน่าครับคุณความเห็นที่ 5 ผมว่าดูแล้วก็ขำๆ ดีนะ

จาก: วีวี่
วันที่: 25/10/49 - 19:15 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 8
ความคิดเห็นที่3ใครเป็นคนนำมาลงน่าเกลียดมาก
เห็นในกระทู้ที่เค้าบอกว่าการวาดใบปิดหนังก็มีลง
ผู้ดูแลเวปนี้จัดการพวกขยะเศษเดนสังคมหน่อยนะครับ

จาก: กิต
วันที่: 25/10/49 - 20:23 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 9
ชายสามโบสถ์ ไม่ใช่โกวิทกับสุพรรษาเหรอครับ

จาก: จุ้ย
วันที่: 25/10/49 - 20:26 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 10
ไม่แน่ใจอ่าคับ พี่จุ้ย อิอิ
เพิ่มเติมนะคับ ช่วยๆกันคับ พี่น้ำขิง
ละครช่อง 3 เรื่อง ซอย 3 สยามแสควร์ ออกอากาศตอนเย็น วันจันทร์ -ศุกร์เมื่อ เดือน มกรานี่เอง นำแสดงโดย กิ๊ปซี่ วนิดา เติมธนาภรณ์ แห่งวงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่ กับ แท็ค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม ช่วงครอบครัวตัวละคร เป็นละครของ บ.อาร์เอส รีเมคจากหนังวัยรุ่นเรื่องดังในอดีต "สยามแสควร์" ซึ่ง ฉายเมื่อ ธันวา 2527 นำแสดงโดย ต้น วงศกร รัศมิทัต กับ กบ อนุสรา จันทรังษี มีเพลงดังคือ "แม่น้ำนิรันดร์" ร้อง โดย ต้น แม็คอินทอช นั่นเองครับ

ซิทคอม ช่อง 3 บ่ายๆวันธรรมดา จบไปเกือบๆปีแล้วมั้งครับ ไม่เห็นอีกเลย ตึก 3 เพดานสูง แสดงนำโดย ตั๊ก นภัสกร มิตรเอม
ซิทคอม ช่อง 7 ออกอากาศ อยู่คับ หมอสามชั้น บ่ายๆ วันเวาร์ แสดงนำโดย เติ้ล ตะวัน จารุจินดา (หรือจะใช้ จันทรวิบูลย์ ดีละคับ)
รายการกึ่งละคร กึ่งตลก ช่อง 7 วันอังคาร-พุธ เวลา 10.30 ชื่อ หมู่ 7 เด็ดสะระตี่

ละครใหม่ช่อง 7 ออกอากาศตอนแรก คืนนี้ 20.30 น. อย่าพลาดชมนะคับ ละครของ นพพล เรื่อง "สายน้ำ สามชีวิต"
และละครพี่กิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ จัด กำลังจะฉายไม่แน่ใจสิ้นปี หรือปีหน้า เติ้ล ตะวัน กับ ชมพู่ อารยา แสดงนำ เรื่อง "โลกสองใบของนายคนเดียว"

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 26/10/49 - 12:43 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 11
ละครเก่าๆ ของกันตนา เจม ณฑล เป็นพระเอกป่ะคับ ปี 2540-2541 หนึ่งใจของใบจักร
ละครช่อง 7 ปีที่แล้ว จุ๋ย วรัทยท นิลคูหา กับ โน้ต วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ แดงนำ เรื่อง หนึ่งตะวันพันดาว
ละครรีเมค จากหนัง "จินตะหรา" ปี 2517 ที่ ป้าหยิน ภาวนา ชนะจิต เคยแสดงไว้ "หนึ่งฤทัย" โดยมี แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล นางเอกลูกครึ่งอเมริกัน ที่บุคลิกและการแสดงเป็นคนไทยแท้ แสดงนำบทเดียวกับหนังเรื่องที่ว่า เป็นละคร ออกอากาศ 11.00 วันเสาร์-อาทิตย์ ช่อง 3 ผลิตโดย บ.อาร์เอส ออกเมื่อปี 2545
นิยายรัก ภาค 2 ละครแกรมมี่ - ช่อง 5 นัท มีเรีย เจ เจตริน แสดงนำ ปี 2541ป่าวคับ ไม่แน่ใจ
คนสองคม ละครแกรมมี่-ช่อง 5 มอส กับ แคทรียา อิงลิช แสดงนำ ปี 2544-2545
เขียวหวาน 2001 ละครช่อง 3 ปี 2545-6 ประมาณๆนะครับ ชื่อ 2001 คือเลขที่ตั้งร้านขายอาหารทุกอย่างที่เป็นแกงเขียวหวานประกอบด้วย ของนางเอก ไม่ใช่ปี ที่ออกอากาศนะคับ อุ้ม สิริยากร พุกกะเวส เป็นนางเอก คู่กับ จ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร ป่ะคับ จำได้แม่นๆ ว่า ป้าเปี๊ยก อรัญญา นามวงศ์ แสดงเป็นคุณยายเล็ก ของอุ้มด้วย

รัตตมณี ร.ศ.220 ละครเจ๊ไก่ วรายุทธ ฉายตอนเย็นๆย่ำๆ จันทร์-ศุกร์ ช่อง 3 ปี 2546 มี จอย รินลณี อั๊ต อัษฎา นำแสดง และมี อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา แสดงเป็นนางร้ายด้วยคับ
12 ราศี ละครของผู้จัด พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ครั้งแรก ปี 2546 ตอง ภัครมัย โปตระนันท์ กับ แอนดริว เกร็กสันแสดงคู่กัน ออกอากาศวันพุธ-พฤหัส จำได้ๆ (ละครแอนดริว เล่นส่วนใหญ่ออกอากาศวันพุธ-พฤหัสนะครับ ลองสังเกตกันดู)
นางสิบสอง หลายๆเวอร์ชั่นแระ อิอิ ช่อง 7 สร้างเสียส่วนใหญ๋ ไม่แน่ใจ เคยมีช่อง 3 สร้างไหม
ละครซิทคอมวันเสาร์ ช่อง 3 ออกอากาศเป็นปีแล้วมั้งครับ 8-18-28 บ้านแฝดกำลังสอง ก้อง สหรัถ แสดงนำคู่นางเอกร่างใหญ๋โย่ง น้อง ครีม เปรมสินี รัตนโสภา สนุกตลกๆดีครับ ลองๆดู
18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว ฉบับหนังใหญ่ ปี 2540 ละคร ปี 2544-5 นี่แหละ ละครช่อง 3 หลุยส์ สก๊อตเล่นกับใครไม่แน่ใจ มันไม่ดังจริงๆ ถูกลืมได้ง่ายๆ
ละครช่อง 9 ปี 2548 พี่น้อง 2 เลือด อาร์เอสสร้าง แดน วรเวช กับ บีม กวี จากวงดีทูบี ประชันบทพี่น้องโตมาคนละที่ หักเหลี่ยมเฉือนคมกัน รักหญิงคนเดียวกัน คือนางเอก โดนัท มนัสนันท์ พันธ์เลิศวงศ์สกุล
อีกเรื่อง 2+1 แกร่งเกินพิกัด ช่อง 9-อาร์เอส ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ โบกี้ จักรินทร์ และ ธัญญ์ ธนากร แสดงนำ (คนหลังนี่น่าสนใจมากๆ ที่ยังอยู่ในวงการได้นานสุดๆ ถึงจะไม่ดัง หากนับเขารวมกับในบรรดา กลุ่มนักแสดงหนุ่มหน้าเหมือน ธรรม์ โทณะวณิก ที่ล่วงลับไปในปี 2538 เล็ก ศรัณย์ สาครสิน เสียชีวิต ปี 2541 โจ ธนพล โพธา ค่อยๆหายเงียบไป และไม่ดังเลย เมื่อเทียบกับหน้าตาที่น่ารักสไตล์ ธรรม์ อ้อๆ มีอีกคน ที่ยังอยุ่และมีงานบ้างเล็กๆน้อยๆ อั๋น ศราวุธ นวแสงอรุณ ครับ)


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 26/10/49 - 13:41 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 12
หนังเรื่อง"ชายสามโบสถ์" โกวิท-สุพรรษา ครับ ปี 2524

จาก: อ๊อด
วันที่: 26/10/49 - 14:00 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 13
สองเรานิรันดร ละครฮิตแห่งปี 2548 อีกเรื่องของช่งอ 3 อ้อม พิยดา กับเคน ธีรเดชแสดงนำ ของ บ.โพลีพลัส ของเจ๊นิด อรพรรณ สร้าง มีเพลงจากหนัง "สองเรา" ประกอบ ด้วยความที่เพลงคลาสสิคและร่วมได้ทุกสมัย ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆและคนที่ไม่ใคร่สนใจไรในวงการบันเทิงแบบละเอียดๆมากนัก อาจจะไม่ทราบว่า เพลงนี้มีอายุ ถึง 27 ปีแล้ว!

ผู้หญิงชั้นหนึ่ง ละครช่อง 7 ปี 2547 ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม กับ แซม โชติบัณฑ์ นำแสดง

สาวสองหน้า ละครช่อง 7 ปี 2526 ดวงตา ตุคะมณี แสดงนำ

หัวใจสองภาค ละครช่อง 7 เวอร์ชั่นแรก ปี 2528 อลิษา ขจรไชยกุล แสดง คู่กับใครน้า ใช่ เฮีย ตั้ว ศรัณยู วงษ์กระจ่าง ป่ะครับ
เวอร์น 2 ปี 2542 ช่อง 7 อีกเช่นกัน ซาร่า มาลากุล เลน แสดงนำคู่กับ บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์

นิราศ 2 ภพ ละครย้อนข้ามเวลา อยุธยาแตก เรื่องยิ่งใหญ่ ช่อง 3 สร้าง ปี 2545-2546 ตั๊ก บงกช คงมาลัย แสดงนำคู่กับ ปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงศ์ มีกุลกนิช คุ้มครอง คนที่รับบท สมทรง คนแรก จาก คำพิพากษา ละครช่อง 3 ปี 2528 ร่วมแสดงด้วย ฝีมือเฉียบขาดเหมือนเดิม

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 26/10/49 - 14:02 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 14
ขอบคุณครับพี่ อ๊อด แล้วพี่พอจะทราบไหมครับ ว่าน้า เมาแกเกิด พ.ศ.อะไร เป็นคนจังหวัดไหน เกิดวันที่เท่าไหร่ เล่นหนังและละครเรื่องแรกเรื่องไรอ่ะคับ อยากทราบ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 26/10/49 - 14:08 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 15
แก้ไขพิมพ์ผิดเยอะอีกแล้วครับ ประทานโทษด้วยครับ

ละครเก่าๆ ของกันตนา เจ มณฑล จิรา เป็นพระเอกป่ะคับ ปี 2540-2541 เรื่อง หนึ่งใจของใบจักร
ละครช่อง 7 ปีที่แล้ว จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา กับ โน้ต วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ แสดงนำ เรื่อง หนึ่งตะวันพันดาว
ละครรีเมค จากหนัง "จินตะหรา" ปี 2517 ที่ ป้าหยิน ภาวนา ชนะจิต เคยแสดงไว้ "หนึ่งฤทัย" โดยมี แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล นางเอกลูกครึ่งอเมริกัน ที่บุคลิกและการแสดงเป็นคนไทยแท้ แสดงนำบทเดียวกับหนังเรื่องที่ว่า เป็นละคร ออกอากาศ 11.00 วันเสาร์-อาทิตย์ ช่อง 3 ผลิตโดย บ.อาร์เอส ออกเมื่อปี 2545
นิยายรัก ภาค 2 ละครแกรมมี่ - ช่อง 5 นัท มีเรีย เจ เจตริน แสดงนำ ปี 2541ป่าวคับ ไม่แน่ใจ
คนสองคม ละครแกรมมี่-ช่อง 5 มอส กับ แคทรียา อิงลิช แสดงนำ ปี 2544-2545
เขียวหวาน 2001 ละครช่อง 3 ปี 2545-6 ประมาณๆนะครับ ชื่อ 2001 คือเลขที่ตั้งร้านขายอาหารทุกอย่างที่เป็นแกงเขียวหวานประกอบด้วย ของนางเอก ไม่ใช่ปี ที่ออกอากาศนะคับ อุ้ม สิริยากร พุกกะเวส เป็นนางเอก คู่กับ จ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร ป่ะคับ จำได้แม่นๆ ว่า ป้าเปี๊ยก อรัญญา นามวงศ์ แสดงเป็นคุณยายเล็ก ของอุ้มด้วย

รัตตมณี ร.ศ.220 ละครเจ๊ไก่ วรายุทธ ฉายตอนเย็นๆย่ำๆ จันทร์-ศุกร์ ช่อง 3 ปี 2546 มี จอย รินลณี อั๊ต อัษฎา นำแสดง และมี อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา แสดงเป็นนางร้ายด้วยคับ
12 ราศี ละครของผู้จัด พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ครั้งแรก ปี 2546 ตอง ภัครมัย โปตระนันท์ กับ แอนดริว เกร็กสันแสดงคู่กัน ออกอากาศวันพุธ-พฤหัส จำได้ๆ (ละครแอนดริว เล่นส่วนใหญ่ออกอากาศวันพุธ-พฤหัสนะครับ ลองสังเกตกันดู)
นางสิบสอง หลายๆเวอร์ชั่นแระ อิอิ ช่อง 7 สร้างเสียส่วนใหญ๋ ไม่แน่ใจ เคยมีช่อง 3 สร้างไหม
ละครซิทคอมวันเสาร์ ช่อง 3 ออกอากาศเป็นปีแล้วมั้งครับ 8-18-28 บ้านแฝดกำลังสอง ก้อง สหรัถ แสดงนำคู่นางเอกร่างใหญ๋โย่ง น้อง ครีม เปรมสินี รัตนโสภา สนุกตลกๆดีครับ ลองๆดู
18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว ฉบับหนังใหญ่ ปี 2540 ละคร ปี 2544-5 นี่แหละ ละครช่อง 3 หลุยส์ สก๊อตเล่นกับใครไม่แน่ใจ มันไม่ดังจริงๆ ถูกลืมได้ง่ายๆ
ละครช่อง 9 ปี 2548 พี่น้อง 2 เลือด อาร์เอสสร้าง แดน วรเวช กับ บีม กวี จากวงดีทูบี ประชันบทพี่น้องโตมาคนละที่ หักเหลี่ยมเฉือนคมกัน รักหญิงคนเดียวกัน คือนางเอก โดนัท มนัสนันท์ พันธ์เลิศวงศ์สกุล
อีกเรื่อง 2+1 แกร่งเกินพิกัด ช่อง 9-อาร์เอส ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ โบกี้ จักรินทร์ และ ธัญญ์ ธนากร แสดงนำ (คนหลังนี่น่าสนใจมากๆ ที่ยังอยู่ในวงการได้นานสุดๆ ถึงจะไม่ดัง หากนับเขารวมกับในบรรดา กลุ่มนักแสดงหนุ่มหน้าเหมือน ธรรม์ โทณะวณิก ที่ล่วงลับไปในปี 2538 เล็ก ศรัณย์ สาครสิน เสียชีวิต ปี 2541 โจ ธนพล โพธา ค่อยๆหายเงียบไป และไม่ดังเลย เมื่อเทียบกับหน้าตาที่น่ารักสไตล์ ธรรม์ อ้อๆ มีอีกคน ที่ยังอยุ่และมีงานบ้างเล็กๆน้อยๆ เขาคือ อั๋น ศราวุธ นวแสงอรุณ ไงครับ)


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 26/10/49 - 14:11 น.
IP Address:
ความคิดเห็นที่ 16
ผู้ชายมือสองค่ะน่าจะสักปีสี่เจ็ด แฟ ทักษอร เล่นคู่กับชาย ชาตดยดม แล้วมีเข็มรุจิราเป็นตัวร้าย

จาก: ลิชา
วันที่: 19/03/51 - 23:48 น.
IP Address: 121.108.85.xx
ความคิดเห็นที่ 17
สามหัวใจ โกวิท - รัชนู - นพพล - เศรษฐา ปี ๒๕ ช่อง ๓ สร้าง

จาก: คานทอง
วันที่: 21/03/51 - 9:06 น.
IP Address: 125.24.173.xx
ความคิดเห็นที่ 18
สงครามเก้าทัพ ปี ๓๑ สมบัติ - รัชนู - กาญจนา - จริยา - รอน พี่ตุ้ย วรยุทธ กำกับ ช่อง ๓ สร้างจาก: คานทอง
วันที่: 21/03/51 - 9:08 น.
IP Address: 125.24.173.xx
ความคิดเห็นที่ 19
สามอนงค์ ช่อง ๙ บางลำพู โดยน้ารีย์ นำโดย อนุสรณ์ - รัชนู - ลินดา
และ อัศวิน ร่วมด้วย นวลปรางค์ ปี ๒๓ (ออกอากาศ ก.ย.๒๓)

จาก: คานทอง
วันที่: 21/03/51 - 9:09 น.
IP Address: 125.24.173.xx
ความคิดเห็นที่ 20
สองหญิง นันทวรรณ - มยุรา ปี ๒๖ ช่อง ๕ ของพี่หนก

จาก: คานทอง
วันที่: 21/03/51 - 9:10 น.
IP Address: 125.24.173.xx
ความคิดเห็นที่ 21
1.ตองหนึ่ง / หนึ่งฤทัย
2.เกราะเพชรเจ็ดสี/ ดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง
3.ทองเนื้อเก้า
4.นางสิบสอง
5.สิบแปดมงกุฎสะดุดรัก
6.ทองห้า
7. รุ่นหนึ่งตึกห้าหน้าเดิน (ละครซิทคอมช่อง7 หลายปีก่อน)


จาก: ข้าวเม่าบด
วันที่: 21/03/51 - 9:37 น.
IP Address: 124.120.203.xx
ความคิดเห็นที่ 22
5 คม - วิลลี่/ดอม - ช่อง 3

ตอบน้องฮอ จอง วู จากคห.14 (ขออภัย หลุดไปปีกว่า แต่เคยลงในกระทู้อื่นแล้ว)
น้าเมาของน้องฮอ คงจะหมายถึงคุณโกวิท วัฒนกุล
รู้แต่ปีเกิดครับ เกิดปี 2497 (ปัจจุบันอายุ 54 ปี)
เป็นคนชัยภูมิ (เคยขึ้นชกมวยที่นั่นมาก่อน)
เล่นละครเรื่องแรกคือ สามสิงห์ ทางช่อง 3 ปี 2522
เล่นหนังเรื่องแรกคือ ชายสามโบสถ์ - กำกับโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ ปี 2524
แต่งงานปี 2526 (อายุ 29 ปี)


จาก: อ๊อด
วันที่: 21/03/51 - 10:32 น.
IP Address: 58.136.52.xx
ความคิดเห็นที่ 23
kon kra too sam post a rai ma

จาก: hie
วันที่: 20/10/52 - 21:28 น.
IP Address: 110.164.142.xx
ความคิดเห็นที่ 24
- มาลัยสามชาย ละครช่อง 5 พิยดา/ภูธเนศ/สหรัถ/สน
- สามร้อยหกสิบห้าวันแห่งรัก ละครช่อง 3 ธีรเดช/แอน
- ฝนสามฤดู หนังชุดพากษ์ช่อง 7 นรา/เยาวเรศ
- สองสิงห์สองแผ่นดิน หนังใหญ่ของฉลอง กรุง/อโนมา
- สองฝั่งฟ้า หนังเก่า ชนะ/พิศมัย
- สองฟากฟ้า หนังเก่า มิตร/เพชรา
- มือปราบสองแผ่นดิน หนังเก่า สรพงษ์/สินจัย (ใช่ไหม)


จาก: แฟนละคร
วันที่: 08/11/53 - 12:34 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 25
- สองพธู ละครช่อง 5 นิรุตติ์/มณีนุช
- เดือนครึ่งดวง ละครช่อง 9 พิศาล/เดือนเต็ม/คนางค์ และช่อง 7 อีกครั้ง ชไมพร/สถาพร
- ครึ่งหนึ่งของหัวใจ ละครช่อง 3 พิศาล/มยุรา/กาญจนา/ตระการ
- สตรีหมายเลขศูนย์ หนังเก่า สรพงษ์/พิศมัย/ชลธิชา
- ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้า หนังเก่า มิตร/ภาวนา
- หนึ่งต่อเจ็ด หนังเก่า มิตร/เพชรา และอีกครั้ง สรพงษ์/เนาวรัตน์
- 35 กะรัต หนังเก่า ไพโรจน์ สังวริบุตร/อรัญญา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 08/11/53 - 12:41 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 26
เรียนคุณน้ำขิง รวมชื่อหนังด้วยคงไม่เป็นไรนะครับ

- หนึ่งในดวงใจ หนังเก่า ยอดชาย/ภาวนา
- หัวใจร้อยห้อง กรุง/อรัญญา/ไพโรจน์ ใจสิงห์/ปิยะมาศ เรื่องเดียวกัน สร้างใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น หัวใจห้องที่ห้า ยุรนันท์/ลิขิต/ภัสสร/ปภัสรา
- หัวใจห้องที่ห้า (ชื่อแท้) สมบัติ/อรัญญา/ลลนา
- สวรรค์ชั้นเจ็ด ลิขิต/ดาริน

จาก: แฟนละคร
วันที่: 08/11/53 - 12:51 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 27
- สามใบเถา หนังเก่า เนาวรัตน์/อำภา/สุพรรษา/พล
- ผู้หญิงมือสอง หนังเก่า ไพโรจน์ สังวริบุตร/พิศมัย/เพ็ญพร

จาก: แฟนละคร
วันที่: 08/11/53 - 12:55 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 28
- สี่คิงส์ หนังเก่า ไชยา/อมรา สร้างอีกครั้ง สรพงษ์/เนาวรัตน์
- เสือสี่แคว หนังเก่า มิตร/เนาวรัตน์ วัชรา สร้างอีกครั้ง สมบัติ/นาท/ปิยะมาศ
- ฐานันดรสี่ หนังเก่า สรพงษ์/ลลนา
- แก้วนพเก้า หนังพากษ์ช่อง 7 นรา/อุทุมพร/สุชีรา
- นพเก้า หนังเก่า ยอดชาย/สุทิศา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 08/11/53 - 17:25 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 29
- 11 มม. หนังเก่า ครรชิต/อรัญญา
- สองเรา หนังเก่า วิฑูรย์/นันทนา/เดือนเต็ม/สมภพ
- สามคนผัวเมีย หนังเก่า สรพงษ์/พิศาล/นันทนา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 08/11/53 - 17:28 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 30
- คู่กรรม 2 หนัง พล/ศิริลักษณ์ ละครช่อง 3 วรเวช/มนัสนันท์
- เก้ายอด หนังเก่า เผ่าพันธุ์/พิศมัย
- เพียงคำเดียว หนังเก่า สมบัติ/อรัญญา
- ฆ่าอย่างเดียว หนังเก่า สมบัติ/อรัญญา
- ข้ามาคนเดียว หนังเก่า สมบัติ/ ม.ล.สุรีวัลย์
- ใจเดียว หนังเก่า มิตร/ชนะ/บุศรา สร้างใหม่ ทูน/พอเจตน์/สุพรรษา
- หนึ่งน้องนางเดียว หนังเก่า ชนะ/อมรา สร้างใหม่ สมบัติ/พิศมัย
- ไอ้หนึ่ง หนังเก่า มิตร/เพชรา สร้างใหม่ สรพงษ์/จารุณี

จาก: แฟนละคร
วันที่: 09/11/53 - 9:51 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 31
- ไอ้แปดนิ้ว หนังเก่า สมบัติ/มยุรา
- ไอ้หนวดเหล็ก (เตือนใจ ภาค 2) ทวนธน/อรัญญา/เนาวรัตน์/นิรุตติ์
- ไกรทอง ภาค 2 สมบัติ/อรัญญา/สรพงษ์/สุพรรษา/อำภา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 09/11/53 - 9:54 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 32
ขอบคุณ คุณแฟนละครที่ยังไม่ลืมกระทู้นี้ มาช่วยกันต่อ ทั้งหนังทั้งละคร
วันนี้มีคนโทรมาบอกว่าอย่าลืม " บางรักซอย 9 " อีกเรื่อง
- บางรัก ซอย 9 ช่อง 9 ศักดิ์สิทธิ์/พิยะดา
- เจ็ดประจัญบาน ช่อง 3 พงษ์พัฒน์/เจสัน ยัง/กรรชัย/พศุฒน์/น้ำฝน พัชรินทร์
- คุณนายสามสลึง ช่อง 3 จินตหรา/ต่าย ณัฐพล/น้ำฝน พัชรินทร์
- หนึ่งในทรวง ละคร ช่อง 3 ( ครั้งที่ 1 ) พีท/ขวัญฤดี ละคร ช่อง 3 ( ครั้งที่ 2 ) เคน/เจนี่
- เสาร์ 5 ละคร ช่อง 7 ผลงานฉลอง ภักดีวิจิตร
- สองผธู ช่อง 5 ผลงานละครเรื่องแรกของครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต
- เหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่ง ช่อง 9 ( ไนท์สปอร์ต ) ธเนศน์ วรากูลนุเคราะห์/ธัญญา โสภณ มีการสร้างครั้งที่ 2 ช่อง 3 ใช้ชื่อเรื่อง " คืนหนึ่ง " วินิจ เลิศรัตนชัย/รัญญา ศิยานนท์/สมรัชนี เกสร

จาก: น้ำขิง
วันที่: 09/11/53 - 18:35 น.
IP Address: 115.87.113.xx
ความคิดเห็นที่ 33
ช่วยกันต่อนะครับ

- นักเลงสามสลึง หนังเก่า กรุง/เนาวรัตน์/เดือนเต็ม
- เก้าล้านหยดน้ำตา หนังเก่า ดอน/เศรษฐา/เนาวรัตน์/เดือนเต็ม/วิชุตา
- นางสิบสอง หนังใหญ่ ไชยา/เพชรา สร้างอีกครั้ง ทูน/สุพรรษา/อำภา ในชื่อ พระรถ-เมรี เป็นหนังชุด ช่อง 7 ชื่อ นางสิบสอง นรา-เยาวเรศ
- พันหนึ่งราตรี ละครช่อง 7 ลิขิต/กัญญารัตน์

จาก: แฟนละคร
วันที่: 10/11/53 - 9:56 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 34
- เหมือนหนึ่งในฝัน หนังใหญ่ สมบัติ/อรัญญา ละครช่อง 5 นิรุตติ์/ศิวพร
- หนึ่งในร้อย ละครช่อง 5 ภิญโญ/ศิวพร
- ร้อยป่า หนังเก่า มิตร/เพชรา สร้างใหม่ บิณฑ์/ใหม่

จาก: แฟนละคร
วันที่: 10/11/53 - 10:21 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 35
- สายเลือดเดียวกัน หนังเก่า(ความหมายคือเป็นหนึ่งเดียว)สรพงษ์/ไกรสร/นันทิดา/ธิติมา
- สาวสิบเจ็ด หนังเก่า สมบัติ/วันดี/รุ้งลาวัณย์/สุริยา
- 16 ปี แห่งความหลัง หนังเก่า มิตร/เพชรา
- 9 พยัคฆราช หนังเก่า กรุง/ยอดชาย/อุเทน/ภาวนา
- สาวน้อยร้อยชั่ง หนังเก่า ทูน/จารุณี

จาก: แฟนละคร
วันที่: 10/11/53 - 12:00 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 36
- บ้าบิ่นบินเดี่ยว หนังเก่า สมบัติ/ภาวนา
- สาวแดดเดียว หนังเก่า สรพงษ์/ม.ล.สุรีวัลย์

จาก: แฟนละคร
วันที่: 13/11/53 - 10:08 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 37
ละคร
- สองผู้ยิ่งใหญ่ ช่อง 3 วิลลี่ แมคอินทอช/เสนาหอย/นพวรรณ รัน
- สองฝั่งคลอง ช่อง 7 ยุรนันท์/จินตหรา/ชไมพร/นีโน่/สุรางคนางค์
- สายลับสองหน้า ช่อง 7 ฉัตรชัย/จารุณี
- สามหัวใจ ช่อง 3( เวอร์ชั่นล่าสุด ) บอย ปกรณ์/แพท ณปภา/เอส วรฤทธิ์

จาก: น้ำขิง
วันที่: 13/11/53 - 19:43 น.
IP Address: 124.122.139.xx
ความคิดเห็นที่ 38
- สาวสองหน้า ละครช่อง 7 นิรุตติ์/ดวงตา
- ซอยปรารถนา 2500 ละครช่อง 7 จริยา/ทรงสิทธิ์/วรวุฒิ
- 2499 อันธพาลครองเมือง หนังใหญ่ เจษฎาภรณ์/ดอม/ชาติชาย
- หัวใจสองภาค ละครช่อง 7 นพพล/อลิสา ครั้งสอง ดนุพร/ซาร่า ครั้งที่สอง ช่อง 3 ทฤษฎี/ณปภา
- ทวิภพ (รวมด้วยได้ เพราะ ทวิ แปลว่า 2) หนังใหญ่ ฉัตรชัย/จันจิรา ละครช่อง 7 ศรัญญู/สิเรียม เป็นหนังอีกครั้งและกำลังเป็นละครช่อง 7 อีกเช่นกัน


จาก: แฟนละคร
วันที่: 14/11/53 - 14:19 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 39
- รักเดียวของเจนจิรา ละครช่อง 3 วิลลี่/ศิริลักษณ์
- หนึ่งในสยาม หนังเก่า มิตร/พิศมัย
- มังกรห้าเล็บ หนังเก่า มิตร/พิศมัย
- เสาร์ห้า หนังเก่า กรุง/สรพงษ์/เนาวรัตน์
- ซอสามสาย หนังเก่า ยุรนันท์/สินจัย

จาก: แฟนละคร
วันที่: 16/11/53 - 11:48 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 40
- งูเกงกอง ภาค 2 อรัญญา/เจียยุทธร/ดีเสวต(หนังเขมร..ได้ไหม?)
- ทอง ภาค 2 สมบัติ/กรุง/เนาวรัตน์/วาสนา
- สามหนุ่มสามมุม ละครช่อง 7 ศักดิ์สิทธิ์/ทรงสิทธิ์/ปฏิภาณ
- ไร้เสน่หา (ไร้ แปลว่า ไม่มี คือ ศูนย์..คงพอได้นะ) หนัง สรพงษ์/พิศมัย/นิภาพร ละครช่อง 3 ฉัตรชัย/ก้ามปู/ทัศน์วรรณ
- กุหลาบไร้หนาม ละครช่อง 9 อัศวิน/ปนัดดา/นวลปรางค์ ช่อง 3 ทูน/ลินดา/อาภาพร ช่อง 5 พลรัตน์/นาตยา จันทร์รุ่ง ช่อง 3 ล่าสุด พัชฏะ/เฌอมาลย์จาก: แฟนละคร
วันที่: 16/11/53 - 12:54 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 41
คุณแฟนละคร ความเห็นที่ 39

เสาร์ห้า หนังเก่า ไม่ใช่ เนาวรัตน์ ครับ

จาก: ผ่านมา
วันที่: 16/11/53 - 13:09 น.
IP Address: 124.122.74.xx
ความคิดเห็นที่ 42
ขอบคุณ คุณคนผ่าน มาที่ช่วยทักท้วง คงจะรีบไปหน่อยนะครับ นางเอกเป็น ทัศน์วรรณ ใช่ไหมครับ

นึกได้ต่ออีก
- นางร้อยชื่อ หนังเก่าเช่นกัน ยอดชาย/สุภัค
- ร้อยเสน่หา หนังเก่าอีกเรื่อง วีรยุทธ รสโอชา/สิริยา นฤนาท
- มนุษย์ร้อยคุก หนังเก่าอีกเช่นกัน ยอดชาย/สลิตา กระแสนิธิ
- คู่เดือด ละครช่อง 3 กำลังสร้าง ณัฐวุฒิ/อธิชาติ/พรชิตา
- คู่สร้างคู่สม หนังเก่า พงษ์พัฒน์/ชไมพร
- คู่สร้าง หนังเก่ามาก มิตร/พิศมัย
- เนื้อคู่ หนังเก่าอีกเรื่อง ครรชิต/อุไรวรรณ งามบุญสืบ
(คำว่า คู่ แปลว่า สอง... ก็พอนับได้นะครับ)

จาก: แฟนละคร
วันที่: 17/11/53 - 9:58 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 43
- เมียหมายเลขหนึ่ง หนังเก่าอีกเรื่อง ยุรนันท์/นาถยา/เกรียงไกร เป็นละครช่อง 5 บิณฑ์/เพ็ญพักตร์/อนุสรณ์
- กุหลาบที่ไร้หนาม ละครเก่าช่อง 7 (คนละเรื่องกับกุหลาบไร้หนาม ช่อง 3) นพพล/ปรียานุช/อัษฎาวุธ/ภัสสร

จาก: แฟนละคร
วันที่: 17/11/53 - 10:43 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 44
- มหาภัยพันหน้า หนังเก่า สมบัติ/อรัญญา
- สองพี่น้อง หนังเก่า อำพล/จินตหรา
- สองหญิง ละครเก่า ช่อง 5 นิรุตติ์/มยุรา/นันทวัน/ประจวบ

จาก: แฟนละคร
วันที่: 18/11/53 - 13:36 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 45
นึกได้เพิ่มเติม
- 3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ หนังเก่า สรพงษ์/อุเทน/ภาวนา
- ตามล่า 2 หมื่นไมล์ หนังเก่า กรุง/สรพงษ์/ภาวนา/ทัศน์วรรณ
- 12 สิงห์สยาม หนังเก่า กรุง/สรพงษ์/อุเทน/ภาวนา
- หนึ่งนุช หนังเก่า สมบัติ/พิศมัย/ภาวนา
- 8เหลี่ยม 12 คม หนังเก่า กรุง/สรพงษ์/เนาวรัตน์/ทัศน์วรรณ
- 12 ราศี ละครช่อง 3 อธิชาติ/พรชิตา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 18/11/53 - 15:35 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 46
- นักเลงร้อยคม หนังเก่า สรพงษ์/ทูน/ไชยา/นาท/อภิรดี
- เทพธิดาบาร์ 21 เคยเป็นหนังใหญ่ สุเชาว์/จันทรา ชัยนาม เป็นละคร ศรัญญู/นรินทร
- ห้าแยก หนังเก่า แต่จำผู้แสดงไม่ได้ ขอตัวช่วยแล้วกัน

จาก: แฟนละคร
วันที่: 18/11/53 - 17:01 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 47
แก้ข้อมูล ความเห็นที่ 45 ครับ
เรื่อง 12 ราศี ละครช่อง 3 แอนดริว / ตอง ภัครมัย แสดงนำครับ ไม่ใช่ อั้ม อธิชาติ/พรชิตา นะครับ
- ละครเรื่อง คุณหมอ ม. 3 ช่อง 7 สี ซี ศิวัฒน์/เอมี่ มรกต แสดงนำ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 18/11/53 - 23:17 น.
IP Address: 110.164.153.xx
ความคิดเห็นที่ 48
ขอขอบคุณคุณน้ำขิงมากที่ช่วยทักท้วง เริ่มเบลอๆแล้ว และใกล้ตันเต็มที นึกได้ก็จะช่วยต่ออีกแล้วกัน เลยนึกหนังได้อีก
- ม 6/2 ห้องครูวารี สันติสุข/จินตหรา
- ตลก 69 หมิวลลิตา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 19/11/53 - 11:08 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 49
ได้เพิ่มอีกหน่อย
- สิงห์ 2 แผ่นดิน หนังเก่า ไชยา/ภาวนา
- 4สีทีเด็ด หนังเก่า ยอดชาย/ภาวนา
- 3 นัด หนังเก่า นาท/อุเทน/ภาวนา/นัยนา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 19/11/53 - 14:14 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 50
- หัวใจสองภาค อลิษา ขจรไชยกุล นำ ช่อง ๕

- สี่อีแสบ ดร.เสรี นำ ของกันตนา

- คุ่รัก

เนื้อคู่ เนาวรัตน์ - อภิชาติ นำ ร่วมด้วย มยุรา

- โทน

จาก: มนต์ดำ
วันที่: 21/11/53 - 8:58 น.
IP Address: 110.164.240.xx
ความคิดเห็นที่ 51- หัวใจ 4 สี หนังใหญ่ ศรัญญู/ลลิตา/พงษ์พัฒน์/ธัญญา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 21/11/53 - 13:37 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 52
ไม่มีตัวเลขแต่ชื่อมีความหมายเป็นตัวเลขก็พอได้นะ

- รักครั้งแรก หนัง ยอดชาย/ภาวนา
- รักครั้งแรก หนังอีกเรื่องแต่ไม่เหมือนกัน สรพงษ์/เนาวรัตน์/อรัญญา
- ความรักครั้งสุดท้าย หนัง 1. สมภพ/ภัทราวดี 2. สราวุธ มาตรทอง
- รักครั้งสุดท้าย หนัง สรพงษ์/เนาวรัตน์/นพพล/พิศมัย
- รักสุดหัวใจ หนัง สรพงษ์/ทูน/จารุณี/ภัทรา/อรัญญา ละคร ช่อง 5 ชัยรัตน์/วีระยุทธ/สาวิตรี/อำภา
- สุดทางรัก หนัง สรพงษ์/เนาวรัตน์/อรัญญา/วิทูรย์
- สุดดวงใจ ละครช่อง 3 รวิชญ์/แอน
- สุดรักสุดอาลัย หนัง พิศาล/ฟารีดา บุณยศักดิ์
- สุดหัวใจ หนัง สมบัติ/อรัญญา ละครช่อง 3 สมภพ/มยุรา

จาก: แฟนละคร
วันที่: 21/11/53 - 13:50 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 53
- ตาลเดี่ยว หนังเก่า สมบัติ/อรัญญา
- สองปรารถนา ละครใหม่เอ็กแซ็ค ช่อง 5 กำลังจะออกอากาศต่อจากมาลัยสามชาย ณวัฒน์/พิมพ์มาดา
- สุดปรารถนา หนังเก่า พล พิทยายุทธ/อมรา สร้างใหม่ ไกรสร/จารุณี

จาก: แฟนละคร
วันที่: 24/11/53 - 12:25 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 54
1/7และเจ็ดประจันบาน มีหรือยังไม่รู้นะ
คู่หู
คู่กรรม
เดี่ยวกระดูกเหล็ก
สิงห์เดี่ยวดงนักเลง
เจ้าพ่อ7คุก
แตก4
โลกทั้งใบ
หนึ่งน้องนางเดียว
คู่แค้นปืนเดือด
สองตระกูลดิบ
ขุนโจร5นัด
พี่น้องสองเสือ
ไอ้ป.4ไม่มีเส้น
สามล้อซี5
นักเลงสิบล้อ
ไอ้ปืนเดี่ยว
เก้าพยัคฆ์ราช
ห้าแฉก
ห้าคม
ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9
ศึก5เสือ
สามเสือสุพรรณ
9ทรชน
สองสิงห์เมืองเสือ
7ทโมน
สามร้อยยอด
เอ็ม16
4นักเลง
ซ้ำตรงไหนขออภัย

จาก: opor
วันที่: 24/11/53 - 14:00 น.
IP Address: 117.47.134.xx
ความคิดเห็นที่ 55
ใครอยากทำวิทยานิพนธ์เรื่องชื่อหนังและละคร เชิญทางนี้เลยครับ

จาก: ชัยวัฒน์
วันที่: 24/11/53 - 16:24 น.
IP Address: 202.41.187.xx
ความคิดเห็นที่ 56
* หนัง
- ผี 3 บาท
- 4 แพร่ง
- 5 แพร่ง
- เราสองสามคน
- สองเรา วิทูรย์ กรุณา/นันทนา เงากระจ่าง
- เราสอง พีท ทองเจือ/ราณี กรีนเบิร์ก/นาตาชา คอฟแมน
- หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์
- หนุมานพบ 5 ไอ้มดแดง


จาก: น้ำขิง
วันที่: 25/11/53 - 1:11 น.
IP Address: 124.120.77.xx
ความคิดเห็นที่ 57
- สองสิงห์จ้าวพยัคฆ์ หนังเก่า มิตร/อรัญญา/ลือชัย/ปริศนา ชบาไพร
- ดาบคู่สะท้านโลกันต์ หนังเก่า มิตร/เพชรา/ดาราจีน
- คู่หู หนังเก่า อุเทน/ไพโรจน์ ใจสิงห์/ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
- สามเสือสุพรรณ หนังเก่า พิศาล/ไกรสร/ธิติมา
- เจ็ดดอกจิก หนังเก่า สมบัติ/กรุง/เนาวรัตน์

จาก: แฟนละคร
วันที่: 25/11/53 - 9:01 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 58
-พยัคฆ์ร้าย 6 แผ่นดิน หนังเก่า สรพงษ์/เนาวรัตน์
-หนึ่งต่อเจ็ด หนังเก่า สุรสิทธิ์/วิไลวรรณ สร้างใหม่ สรพงษ์/กรุง/เนาวรัตน์
-อกสามศอก หนังเก่า แสน สุรศักดิ์/รัตนาภรณ์

จาก: แฟนละคร
วันที่: 25/11/53 - 16:51 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 59
ม.8
หน่วยล่า123 สรพงษ์
อินทรีย์4แดง ทูน
7สาวดินระเบิด
นักสู้2แผ่นดิน จักร
สิงห์2ฝั่ง สมบัติ
สองฝั่งโขง สรพงษ์
123ด่วนมหาภัย กรุง สรพงษ์
เล็บครุฑ78
ผ่าปืน91

จาก: opor
วันที่: 25/11/53 - 17:41 น.
IP Address: 223.207.34.xx
ความคิดเห็นที่ 60
( ต่อ ) ชื่อหนังที่เป็นตัวเลข
** เจ้าสาวคืนเดียว ( หนัง ) กรุง/ทัศน์วรรณ/เนาวรัตน์ ( ละคร ช่อง 3 ) นิรุตติ์/ดวงใจ
** สตรีหมายเลข 0 สรพงศ์/พิศมัย/กำธร/ชลธิชา
** น้ำค้างหยดเดียว นิจ อลิษา
** ไผ่ปล้องเดียว .......
** หัวใจเดียวกัน อำพล/จินตหรา
** ปริญญาครึ่งใบ ทรงวิทย์/อำภา/วไล/สิริธนา
** คู่ทรหด สรพงศ์/กรุง/ทัศวรรณ
** คู่โจร สรพงศ์/นาท/นันทนา
** คนหลายเมีย สมบัติ/พิศมัย/เนาวรัตน์
** สามเหลี่ยมทองคำ สมบัติ/ธัญญรัตน์/หลอลี่ เกาเป่าสู้
** 18 กะรัต สุเทพ/ตวงสิทธิ์/พัชรา/ลีลาวดี/ไก่ นิภาวรรณ/ปุ๋ย/ดำ/สุนิตย์/ตั้ม สมประสงค์
** หนึ่งใจเดียวกัน เวียร์/นุ่น ศิรพันธ์
** 15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน สรพงศ์/สุริยา/นิรุตติ์/ทัศวรรณ/เนาวรัตน์/หรรษา/นิภาพร
** แรกรัก ไพโรจน์ สังวริบุตร/มนัสชนก ส่งศรีสุข

จาก: น้ำขิง
วันที่: 28/11/53 - 15:15 น.
IP Address: 124.120.254.xx
ความคิดเห็นที่ 61
ยกให้คน ความจำเป็นเลิศ

และรู้จัก จับประเด็น

ทำให้น่าสนใจ หากเรามองมุมที่นำเสนอมา ข้างบนนี้

จาก: หัวหน้ากองงาน ข้อมูลบันเทิง
วันที่: 29/11/53 - 22:05 น.
IP Address: 183.89.129.xx
ความคิดเห็นที่ 62
แฝด ได้ไหมครับ
แฝดล่องหนละครชอง7 มยุรา
แฝดแบบว่า
ไอ้ปืนแฝด กรุง
แสนแสบ ไพโรจน์
หกสี่เอี่ยวพยัคฆ์เหนือเมฆ สรพงษ์
นักรบ3สลึง
1นรกโลกันต์ สรพงษ์
หนึ่งในล้าน
......ที่ไม่ได้ลงชื่อดาราคุ้นๆแต่ไม่แน่ใจคนแสดงครับli

จาก: opor
วันที่: 30/11/53 - 9:20 น.
IP Address: 223.206.134.xx
ความคิดเห็นที่ 63
ได้หนังเก่าเพิ่มเติม
- คู่พิศวาส ฤทธี นฤบาล/อุษา อัจฉรานิมิตร
- ดอกฟ้าฝาแฝด พัลลภ พรพิษณุ/อมรา
- สามเสือ ชนะ/พงษ์ลดา
- เจ็ดสมิง พันคำ/ประจวบ/ทักษิณ/ขวัญใจ สะอาดรักษ์
- เก้ามังกร สมบัติ/ไชยา/แมน/อุษา/บุศรา
- เจ็ดประจัญบาน มิตร/เพชรา
- เก้ามหากาฬ มิตร/ไชยา/เพชรา
- อาชญากร 999 สมบัติ/ขวัญใจ/แมน/ตรึงใจ วิไลลักษณ์
- ห้าพยัคฆ์ร้าย มิตร/สมบัติ/ชนะ/เพชรา
- สี่สมิง มิตร/เพชรา
- ตัวต่อตัว สมบัติ/เพชรา

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 30/11/53 - 15:21 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 64
หนัง * หนึ่งในล้าน ...ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น ไพโรจน์ สังวริบุตร/ปิยะมาศ โมณยะกุล แสดงนำนะครับ
มาต่อกันที่หนัง
- ขัง 8 กรุง/สรพงศ์/ปิยะมาศ
- 2 ผู้ยุ่งเหยิง เด่น/เทพ เทียนชัย
- เจมส์แบน 007 เทพ เทียนชัย
- ศึก 5 เสือ สมบัติ/อรัญญา/สุริยา/เนาวรัตน์/มานพ/ชนะ/ประจวบ
- มังกร 5 เล็บ สรพงศ์/ศิริพร เอี่ยมสุนทร
- 5 พยัคฆ์สาว มิตร/เพขรา/ปรียา/เมตตา/แก่นใจ/มาณี มณีวรรณ
- 1+1 ฉึ่งแหลก ใครแสดงเป็นพระเอกครับใช่สรพงศ์ หรือเปล่า นางเอกคือ วรรณิศา ศรีวิเชียร ร่วมด้วย ลินดา/เกชา

จาก: น้ำขิง
วันที่: 30/11/53 - 17:02 น.
IP Address: 115.87.107.xx
ความคิดเห็นที่ 65
- สามร้อยยอด กรุง/สรพงษ์/นัยนา/เนาวรัตน์
- พี่น้องสองเสือ สมบัติ/ไชยยัณห์ สรไกร/รสลิน จันทรา
- สองพยัคฆ์ สรพงษ์/จารุณี
- คู่โจร สรพงษ์/นาท/นันทนา
- ห้าคม สรพงษ์/ปิยะมาศ
- สิงห์สองฝั่ง สมบัติ/เนาวรัตน์
- สองฝั่งโขง หนังครั้งแรก ครรชิต/ดวงใจ ครั้งหลัง ลิขิต
- ทหารเกณฑ์ ภาค1 และ 2 นิรุตติ์/ดวงใจ

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 30/11/53 - 17:11 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 66
- คุณนาย ป. 4 ทูน/พุ่มพวง/นภาพร/พรพรรณ
- 4 อันตราย ไพโรจน์ สังวริบุตร/เนาวรัตน์/เศรษฐา/ต่อลาภ
- 2 อันตราย อำพล ลำพูน/บิลลี่ โอแกน

จาก: น้ำขิง
วันที่: 30/11/53 - 17:17 น.
IP Address: 115.87.107.xx
ความคิดเห็นที่ 67
- คุณน้ำขิง ก็มีอะไรที่สร้างสรรค์ดี เคยเจอผ่านในงานหลายครั้ง แต่ไม่มี
โอกาสได้คุยกันสักเท่าไร ? ไม่เป็นไร ชอบวงการบันเทิงเหมือนกัน
คงได้คุยกัน ในนี้ก็ยังดี .....

- เรื่อง มาลัยสามชาย (ชอบชื่อนี้เป็นพิเศษ)

- สองปรารถนา

- พระเจ้าสิบชาติ

คุณน้ำขิง มีความคิดที่แปลก บางครั้งก็คิดได้ออกมาเป็นตัวเลข เช่น
แรกรัก นับว่าเก่งทีเดียว สำหรับการใช้ภาษาไทย

เนื้อคู่ คู่รัก ใจเดียว อะไรแบบนี้

จาก: เนวีบลู
วันที่: 01/12/53 - 8:57 น.
IP Address: 119.46.183.xx
ความคิดเห็นที่ 68
ช่วยกันต่อนะครับ มีหนังเก่าอีก
- ไทรคู่ มิตร/โสภา
- มือปืนสิบทิศ มิตร/เพขรา
- สามเกลอเจอล่องหน มิตร/เพชรา
- ห้าพยัคฆ์สาว มิตร/เพชรา
- เจ็ดพระกาฬ มิตร/เพชรา
- เก้าเสือ มิตร/เพชรา
- พยัคฆ์เดี่ยว สมบัติ/กรุณา ยุวกร
- สิงห์สองแผ่นดิน ไชยา/ภาวนา

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 01/12/53 - 11:42 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 69
- 7 ป่าช้า หนังเก่า สุรสิทธิ์/ปรียา สร้างใหม่ พอเจตน์/สุพรรษา/มยุรา
- พันดง สมบัติ/โสภา
- สี่สิงห์อีสาน สมบัติ/เพชรา
- 7 สิงห์คืนถิ่น มิตร/เพชรา
- ฝนเดือนหก มิตร/อรัญญา/โสภา
- สามยอด สมบัติ/อรัญญา
- สามผู้ยิ่งใหญ่ สมบัติ/โสภา
- รักเดียว มิตร/เพชรา
- กล้าสิบทิศ สมบัติ/เพชรา
- พยัคฆ์พันลาย สมบัติ/เพชรา
- สองชาติสมิง กรุง/ไพโรจน์ ใจสิงห์/ภาวนา

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 01/12/53 - 12:32 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 70
- ละคร
** 38 ซอย 2 ละครซิทคอมจบในตอนยุคแรกๆของกันตนาตัวลัครหลักมีประดิษฐ์ กัลจาฤกษ์ รับบท พ่อ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง รับบทแม่ มีลูก 3 คน ตามลำดับ แก้ว ( ปกฉัตร ) ก้อง ( ธเนศ วรากูลนุเคราะห์) ก้อย ( สิริธนา หงส์โสภณ )
** คู่ชื่นชุลมุน ละครซิทคอมของเอ๊กแซค ดู๋ สัญญา คุณากร และ อรพรรณ พานทอง รับบทสามี-ภรรยา ได้อย่างน่ารัก


จาก: น้ำขิง
วันที่: 01/12/53 - 15:32 น.
IP Address: 115.87.115.xx
ความคิดเห็นที่ 71
- ปล้นครั้งสุดท้าย ยอดชาย/วันดี/รุ้งลาวัลย์
- หนุมานพบ 5 ไอ้มดแดง ยอดชาย/ธัญญรัตน์
- 17 ทหารกล้า ยอดชาย/อุเทน/ดวงใจ
- เพื่อนคู่แค้น กรุง/นัยนา
- 3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ สรพงษ์/อุเทน/ไพโรจน์/ภาวนา
- 3 สิงห์ดงเสือ ยอดชาย/ภาวนา
- ขบวนการ 3 สลึง กรุง/ยอดชาย/ภาวนา
- คู่ทรหด กรุง/สรพงษื/เนาวรัตน์/ทัศน์วรรณ
- เจ้าพ่อ 7 คุก สมบัติ/สรพงษ์/เนาวรัตน์
- บินเดี่ยว สิงหา สุริยง/นัยนา

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 01/12/53 - 15:33 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 72
- ขอบคุณทุกความเห็น คุณเนวี่บลูครับ ถ้ามีโอกาสเจอก็ทักทายกัน ยินดีครับ และขอบคุณ คุณแฟนหนังไทย ที่ช่วยปลุกกระทู้นี้ให้มีชีวิตชีวาหลังจากที่เงียบไปพักใหญ่
ต่อด้วยตัวเลข " คู่ "
** ละครที่กำลังออกอากาศตอนนี้ ทางช่อง 3 " คู่เดือด " ป๋อ ณัฐวุฒิ/อั้ม อธิชาติ/เบ๊นซ์ พรชิตา/ก้อย รัชวิน/สรพงศ์ ชาตรี
** หนัง
- คู่ก๊วนป่วนเมษา สเตฟาน/โก๊ตี๋/อิม อชิตะ
- คู่แรด หม่ำ จ๊กม๊ก/เซกิ โอเซกิ
- คู่แท้ 2 โลก ก้อง สหรัถ/กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ สร้างเป็นละครช่อง 3 มีข้อมูลในความเห็นที่ 4 แล้ว

จาก: น้ำขิง
วันที่: 01/12/53 - 15:48 น.
IP Address: 115.87.115.xx
ความคิดเห็นที่ 73
- ขอบคุณครับคุณน้ำขิง คุณเนวีบลู ก็คือคุณกุ๊กกี้ นั่นเอง ต่อไปนี้จะใช้
๒ ชื่อ ดังกล่าว

บินเดี่ยว นี่คิดได้ยังไง เก่ง หรือ จะคู่ขื่นชุลมุน
ละคร สองหญิง นันทวรรณ - มยุรา ช่อง ๕ สมัยปี ๒๖

ร้อยชีวิต บทประพันธ์ หม่อมคึกฤทธิ์ พี่จิ๋ม คัดเลือกมาทำเป็น
ละครบางเรื่อง

ละครเรื่อง ม่าย ได้ไหม

มะกอกสามตระกร้า

จาก: เนวีบลู
วันที่: 02/12/53 - 9:36 น.
IP Address: 119.46.183.xx
ความคิดเห็นที่ 74
ขอบคุณคุณน้ำขิงและทุกท่านที่ช่วยเหลือกัน มาช่วยเพิ่มกันต่อนะครับ

- ดินคู่ฟ้า หนังเก่า สมบัติ/อรัญญา
- ห้าแฉก กรุง/สรพงษ์/นาท/อรัญญา
- 10 ยอดแสบ สมบัติ/สรพงษ์/อุเทน/อรัญญา
- 2 สิงห์เอเชีย สมบัติ/อรัญญา/ตึ้งกวงหยง/หลอลี่
- 4 อันตราย ไพโรจน์/เนาวรัตน์
- 7 อาถรรพณ์ กรุง/มยุรา
- 2 ผู้ยุ่งเหยิง เด่น/ดวงตา โลหะนันท์
- 7 สิงห์ตะวันเพลิง ปิยะ/เพียงพธู อำไพ

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 02/12/53 - 9:40 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 75
ถ้าลงซ้ำขออภัย

ละคร คุณหมอ มอสาม ช่องเจ็ดปื 53 ศิวัฒน์/มรกต
ละคร มอหก ช่องสาม ไปรมา รัชตะ แสดงครั้งแรก ประมาณปื 28
ละคร โลกทั้งใบให้นายคนเดียว แมจิคแอดเวงร์เทยเม้นท์+ช่องเจ็ด สร้าง นำโดย สุพจน์/ปรารถนา/ศราวุธ/เพ็ญพักตร์ แสะ ขอแนะนำ อริศรา วงษ์ชาลี ปี 2543

ละคร โลกสองใบของนายเดียว ปี 49 ตะวัน/อารยา/อรวรรณษา นำแสดง ทางช่องเจ็ด

ละคร ยอดรักร้อยล้าน ช่องเจ็ด จอนนี่/บุษกร

ละคร สาวน้อยร้อยล้าน ช่องเจ็ด สาวิกา/ภาณุ/เมย์


จาก: บุษราคัม
วันที่: 02/12/53 - 12:11 น.
IP Address: 166.137.136.xx
ความคิดเห็นที่ 76
หนัง
เสือสี่แคว
สี่คิงส์ (2 ครั้ง)
ครั้งเดียวก็เกินพอ
ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน
16 ปีแห่งความหลัง
Six หกตายท้าตาย (2546)
สามพันโบก (2552)


ละคร
ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน ปี 48 ภรัณยู/ศกลรัตน์ ช่องสาม
25 ขวาสุด ละครดึกเที่ยคืนเรื่องแรก ช่องเจ็ด อังคณา ทิมดี
นำ
35 อัพ ละครดึก ช่อง 3 พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ
เดือนครึ่งดวง ละครช่องเจ็ดปื 30 ชไมพร จตุรภุช
ละครชุด สี่หัวใจแห่งขุนเขา
สี่ยอดกุมาร

ละครกึ่งวาไรตี้
สามคนอลเวง แดส ช่องห้า ปี 37-40
หมู่เจ็ดเด็ดสะระตี่ ช่องเจ็ด ออกอากาศมาห้าปีจนถึชปัจจุบัน


จาก: บุษราคัม
วันที่: 02/12/53 - 13:08 น.
IP Address: 166.137.136.xx
ความคิดเห็นที่ 77
- ลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไร
หนัง " สามใบเถา " เนาวรัตน์/อำภา/สุพรรษา
หนัง " รักสองต้องหาม " ทูน/จารุณี/เนาวรัตน์
ขอแก้ไขข้อมูลคุณบุษราคัม
** เรื่อง ม.6 ที่คุณไปรมา รัชตะแสดงเป็นหนังใหญ่ไม่ใช่ละครครับ เป็นหนังเรื่องแรกของคุณไปรมาคู่กับพระเอกใหม่เหมือนกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ครับ


จาก: น้ำขิง
วันที่: 02/12/53 - 13:46 น.
IP Address: 124.122.135.xx
ความคิดเห็นที่ 78
ลืมไปได้ยังไงหนังใหญ เดือนเสี้ยว (ก็นับได้เป็นตัวเลขหรือปริมาณได้เหมือนกัน ) เมื่อปี ๒๘ พี่คมสัน สร้าง ฉายในเครือโอ.เอ.

จาก: เนวีบลู
วันที่: 02/12/53 - 14:38 น.
IP Address: 119.46.183.xx
ความคิดเห็นที่ 79
10คงกระพัน
100สเน่หา
เจ้าสาวเงินล้าน
มนุษย์100คุก
ดรุณีเงินล้าน
จำดาราไม่ได้ไม่เคยดูด้วยนึกแค่ชื่อเรื่องออก
ใครรู้วานบอก

จาก: opor
วันที่: 02/12/53 - 15:50 น.
IP Address: 223.207.35.xx
ความคิดเห็นที่ 80
ละคร สามใบไม่เถา ช่องสาม สุธิตา-สิริยากร-แอน
ละคร ซิืทคอม โสดหารสอง ช่องห้า ของ เจเอสแอล พงศ์พัฒน์-เมทนี-สุนิสา-ภัทรวรินทร์
ภาคต่อ โสดยกกำลังสาม นักแสดงชุดเดิม
ธิดาวานร 2
สองผู้ยิ่งใหญ่
สาวน้อยในตะเกียงแก้ว 2
เสาร์ 5 ภาค 2 (2554)
ความรักของคุณฉุย ภาคสอง และ ภาคห้า ช่อง 7 อนันต์ บุนนาค
แฝดนะยะ
พันหนึ่งราตรี ช่อง 7 ปี 2539 ลิขิต/กัญญารัตน์
รายการละครธรรมะ ของ กันตนา ละครชีวิตจริง ชุด 84000 ช่อง 5
ทอง 9 (2551)
365 วันแห่งรัก
ซอยปรารถนา 2500
โดดเดี่ยวไม่เดียวดาย xact ทางช่อง 5 ปี 2541 เกริกพล/พิยดา และเหล่านักแสดงอาวุโสคับคั่ง
ตองหนึ่ง สิเรียม ปี 39 ช่อง 7
ศัตรูคู่ขวัญ ชอง 7 ปี 51 รังสิต/จีระนันท์
ผู้พิทักษ์สี่แยก ช่อง 7 ปี 50 อัษฎาวุธ/จีระนันท์
คู่รักสองชาติ ช่อง 3
คู่้แท้สองโลก ช่อง 3 เต๋า สโรชา
ผู้ชนะสิบทิศ ช่อง 3 (2532) สันติสุข-นาถยา-สินจัย-ไตรภพ
สายน้ำ สามชีวิต ช่อง 7 เป่าจินจง ปี 49 ณัฐวุฒิ-วรัทยา-วงศกร-ตระการ-ฐาปกรณ์-กาญจนาพร-ศุกลวัฒน์-เขมนิจ-ธาวิน

ละครซิทคอม
คู่กัดหัวใจฟัดเหวี่ยง (2545) อภินันท์/นาเดีย ช่อง 7
คู่คนละขั้ว xact ช่อง 9 ปี 44-45 ภูริ/พนมกร
คู่กิ๊กพริกกะเกลือ Polyplus อีกครั้ง ช่อง 7 รังสิต/คะนึงนิจ/ปัณฑิตา/ณัฐวัฒน์
รัก ล้นล้น 9 คน 4 คู่ ช่อง 9
บางรักซอย 9 ช่อง 9
หนึ่งมิตรชิดใกล้ ช่อง เก้า
รักแปดพันเก้า ช่อง เก้า
บริษัทจัดคู่ ช่อง 7 ปี 2531


ละครเวที
บางกอก 2485
บางรักซอย 9

หนัง
บางระจัน 2
3 ย่าน
10 ยอดแสบ (2521)
หนังชุด สามเกลอ
แฝด (2550)
ทอง 2
ทอง 3
ทอง 4
ทอง 7 (หนังแผ่น)
เทพธิดา บาร์ 21 ปี 21
อติรูป 17
เล็บครุฑ 78
2499 อันธพาลครองเมือง
วัยอลวน 4 ตั้มโอ๋รีเทิร์นส
ผีสามบาท (2544)
คู่หู (2517)
เจ้าพ่อเจ็ดคุก


จาก: หมื่นปี
วันที่: 03/12/53 - 2:44 น.
IP Address: 144.118.152.xx
ความคิดเห็นที่ 81
หนังไทย

พยัคฆ์ร้ายสวาท60 (2530). นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร, มาริษา อุดมพร, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ


999-9999 ต่อติดตาย (2545) ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงศ์, ศรีริต้า เจนเซ่น, พอลล่า เทย์เลอร์

แมนเกินร้อย แอ้มเกินพิกัด (2546) แซม โชติบัณฑ์ / เฌอมาลย์ / อภิษฎา

6.66 ตายไม่ได้ตาย (2552) สุษิรา แอนเจลิน่า แน่นหนา/เจสัน ยัง/ยอดชาย เมฆสุวรรณ

ุบุปผาราตรี 2 (2548) เฌอมาลย์/กฤษณ์/พิชญ์นาฏ/เด่น/ดู๋/ดี๋

บุปผาราตรี 3.1 และ 3.2 (2552) เฌอมาลย์/มาริโอ/รุ่งนภา กิตติวัฒน์/สันติสุข

191 1/2 มือปราบ ทราบแล้วป่วน (2546) ไพโรจน์ ใจสิงห์/ดนัย จิรา/อรวรรณษาละครไทย

ร้อยรสบทละคร ช่อง 3 ช่วงปี 2539-2542

คู่แค้นแสนรัก (2554) ละครโพลีพลัส ช่อง 7 กำลังถ่ายทำ นำแสดงโดย พัชราภา/ชาคริต/รังสิต/นาเดีย/จิรายุ ละอองมณี

รักสองภพ (2542) ละครอัครฯ ช่อง 7 สวิช/กัญญารัตน์/พัชราภา

คู่้เขย คู่ขวัญ (2541) ช่อง 7 กับ ดาราวีดีโอ อัมรินทร์/พัชราภา/ศรัณย์ สาครสิน/วรรณพร

7 พระกาฬ (2547) ช่อง 7 ดีด้า ดนุพร/พัชราภา

สองเรา นิรันดร ช่อง 3 โพลีพลัส ธีรเดช/พิยดา ปี 2548


จาก: หมื่นปี
วันที่: 03/12/53 - 9:38 น.
IP Address: 74.109.64.xx
ความคิดเห็นที่ 82
เพิ่มมาอีกหน่อย

ละคร

คนสองคม ช่อง ห้า เอ็กแซ็กท์ ปฏิภาณ/แคทรียา ปี 45

หนัง

ขอชื่อสุธี สามสี่ชาติ (2532) FiveStar สันติสุข/จินตหรา/วรุฒ/เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ ฯลฯ

จาก: หมื่นปี
วันที่: 03/12/53 - 9:44 น.
IP Address: 74.109.64.xx
ความคิดเห็นที่ 83
รักกันวันละนิด (นิด บ่งบอกปริมาณ อนุโลมเป็นตัวเลข พอได้ไหม)

รักแล้วรอหน่อย (หน่อย บ่งบอกได้เช่นกัน)

ซิกซ์หกตายท้าตาย (ถ้าซ้ำขออภัย)

ผู้กองยอดรัก (กอง กรม ถือเป็นหน่วยนับ ตัวเลขระบบทหาร)

ยอดรักผู้กอง (เช่นเดียวกัน)

เดือนเสี้ยว (เสี้ยวน้อยกว่าครึ่ง)

หลายชีวิต (ของหม่อมคึกฤทธิ์) บ่งบอกตัวเลขปริมาณ

บ้านสาวโสด (โสด ถือเป็น ๑ เดียว)

ข้ามากับพระ (ได้ไหม ? ความหมายเป็นไปในทางแค่ ๒ คน)

ช่วยกันวิจารณ์ได้ไหมครับ การบอกชื่อมาถูกต้องอย่างไร


จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 03/12/53 - 10:24 น.
IP Address: 119.46.183.xx
ความคิดเห็นที่ 84
- ตอบคุณกุ๊กกี้ตามความเห็นของผมนะครับครับ ถือว่าร่วมสนุกช่วยกันคิดตามประสาคนที่ชอบหนัง-ละครเหมือนกันไม่ซีเรียส เรื่องชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลข ถ้าชัดเจนก็คือเป็นจำนวนตัวเลข 1..2..3..จนถึง ร้อย พัน ล้าน รวมถึงบางคำที่แทนจำนวนได้เช่น หลาย ( มาก ) แรก ( 1 ) คู่ ( 2 ) แฝด ( 2 ) เสี้ยว/ครึ่ง ก็บอกจำนวนได้
แต่ชื่อที่ยกมาดูเหมือน " ข้ามากับพระ " จะไม่เข้าข่ายเพราะเป็นคำสรรพนามและคำนามแทนคน 2 คนถึงจะมีความหมายไปในทางแค่ 2 คนก็ตาม ไม่งั้นก็จะมีเรื่อง " เธอกับฉัน "/มีนากับอาทิตย์/อำแดงเหมือนกับนายริด ฯลฯ ตามมาอีกซึ่งแต่ละเรื่องก็มีความหมายถึงคน 2 คนทั้งนั้น
** ขอถามคุณกุ๊กกี้เกี่ยวกับ ละคร มาลัยสามชาย ว่า( ที่จริงน่าจะไปถามในกระทู้พี่อี้ด รัชนู มากกว่า แต่ไหนๆก็ถามที่กระทู้นี้แล้วกัน ) ในความเห็นคุณกุ๊กกี้ว่า ถ้าพี่อี้ด รัชนู ได้แสดงละครมาลัยสามชาย พี่อี้ดเหมาะกับบทไหนมากที่สุด อยากเห็นพี่อี้ดในละครพีเรียดยิ่งใหญ่แบบเรื่องนี้จังเลย

จาก: น้ำขิง
วันที่: 03/12/53 - 14:50 น.
IP Address: 124.120.236.xx
ความคิดเห็นที่ 85
**หนัง
- ปีหนึ่งเพื่อนกันกับวันอัศจรรย์ของผม ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง/มอส ปฎิภาณ/กัลยา เลิศเกษมทรัพย์/นรากร โลหะชาละ
- กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ สันติสุข/จินตหรา/มาตัง
- 15 ค่ำเดือน 11 นพดล ดวงพร/อนุชิต สพันธ์พงศ์
- บอดี้ศพ 19 เป้ อารักษ์/แป้ง อรจิรา/ปรเมศน์/เมย์ ภัทรวรินทร์

จาก: น้ำขิง
วันที่: 03/12/53 - 15:15 น.
IP Address: 124.120.236.xx
ความคิดเห็นที่ 86
- ขอบคุณคุณน้ำขิงมาก ๆ ความจริงแล้ว คุณเป็นบุคคลที่น่าคบหาคนนึง
นะผมว่า คือเป็นกลาง ๆ ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใคร ....

นอกเรื่องนิดนึง คือ เรื่องมาลัยสามชาย เนี่ย ตอนนี้ติดมาก ติดมานานแล้ว ไม่กลับมาดูไม่ได้เลย ชอบในเรื่อง การประหยัด คำพูดของตัวละคร
การรักษาทรัพย์สมบัติของตระกูล พิธีรีตรองต่าง ๆ ในอดีต การเคารพผู้ใหญ่ ฯลฯ ดูเรื่องนี้แล้ว สอนเยอะมาก ๆ การอยู่ได้ด้วยมรดกเก่า ๆ
ของบรรพบุรุษ รู้สึกเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มาก

- การวางตัวละครที่เหมาะสมเหลือเกิน วันแรกไม่ชอบเรื่องนี้เลย แต่สัก
ระยะกลับมาดู โอ้โฮ มีอะไรเยอะมาก ๆ อยากบอกทุกคนว่า ขอให้ซื้อเก็บไว้เถอะ จะมีคุณค่าสอนตัวเราไปตลอดชีวิต แม้นแต่การวางตัวให้อยู่ใน
จารีตประเพณีทีดีงาม การเป็นผู้ดี เป็นอย่างไร

- นักแสดงที่เล่นเหมาะสมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบทน้อย - มาก ทุกคนเล่นดีมาก เช่น คุณวาสิฐฐี คุณปวีณา คุณมยุริน (เยี่ยมาก) พี่น้องคุณยศทั้งหลาย มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ดูแล้วประทับใจ

- พี่อ้อย กาญจนา เล่นแบบพลิกบทบาทอย่างเหลือเชื่อ คุณเปิ้ล เล่น
เป็นสาวแก่ ได้เหมาะกับวัยมาก ๆ ทั้งน้ำเสียง อากัปกิริยา ใช่เลย ....

- คิดว่าทุกคนเล่นดีหมดแล้ว ไม่สมควรเปรียบเทียบกับใคร หรือใครจะ
แทนใครได้ ดาราที่เล่นรับ - ส่ง กลมกลืนกันอยู่แล้ว

- ขอบคุณคุณน้ำขิงมาก ๆ ส่วนเรื่องข้ามากับพระ นั้น ผมลองมาเอ่ยดู
แต่รู้ว่าไม่ผ่านหรอก ! ชอบที่นึกเรื่องบ้านสาวโสดได้ ......


จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 03/12/53 - 16:31 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 87
ละครเรื่อง แสงสูรย์ พอไหวไหม (พ้องเสียงไม่พ้องรูป) น่าจะอนุโลม

หนัง หนึ่งน้องนางเดียว ลินดา นำ

สองโหลยี่สิบห้า หนุ่มเสก นำ

พรหมสี่หน้า สรพงษ์ นาท เนาวรัตน์ (อาจจะซ้ำ)

กองพันทหารเกณฑ์

ส่วนเกิน (ละครช่อง ๓ น่าจะลินา ดวงตา นำนะ) (เกินบ่งบอกปริมาณตัวเลข)

แฝดล่องหน ของกันตนา มยุรา นำ เป็นฝาแฝด รับบทกล่อมจิตต์ กับ
กลอยใจ ตัวดี - ตัวร้าย ไว้ผมหน้าม้าบ๊อบ หายอุบัติเหตุใหม่ ๆ น่าจะ
ปลายปี ๒๓ ละครตอนเย็น

แรมพิศสวาท (ข้างแรม หมายถึงเดือนมืด ไม่มี บ่งบอกปริมาณ)

เดือนดับที่สบทา (ดับ หมายถึง ศูนย์ ไม่มี) ณ หทัย นำ จิ๋ม จัด ช่อง ๓

ร้อยป่า ใหม่ นำ คงจะมีแล้ว ละคร ครึ่งของหัวใจ

น้อยใจยา (น้อย บ่งบอกตัวเลขปริมาณ)


จาก: เนวีบลู
วันที่: 03/12/53 - 22:51 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 88
หนังใหญ่ ทีเด็ดคู่เขย (สมบัติ-อรัญญา-นิรุตต์-ปิยะมาศ)
ละคร เฮง เฮง เฮง ... 3เฮงน่ะ

จาก: บอล++
วันที่: 03/12/53 - 23:48 น.
IP Address: 180.180.4.xx
ความคิดเห็นที่ 89
น่าจะรวมคำว่า ไม่มี ด้วยได้ เพราะแปลว่า ศูนย์ เช่นกัน

- ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน หนัง สมบัติ/อรัญญา/เนาวรัตน์ วัชรา
- ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ หนัง สมบัติ/อรัญญา
- ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ หนัง นาท/ภัทราวดี/ภาวนา ละครช่อง 7 วิศรุต/พนารัตน์/เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ละครช่อง 3 พีท/มยุรา/สลักจิต ดลมินทร์
- ไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว หนัง พงษ์พัฒน์/นาถยา
- ไม่มีชาติหน้าอีกแล้ว หนัง(ตอนหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น รักนี้บริสุทธิ์) พอเจตน์/สุพรรษา/ยอดชาย/ภาวนา/อุเทน
- ไม่มีคำว่ารัก หนัง สรพงษ์/ลลนา

และคำว่า ไร้ แปลว่าไม่มี เคยลงแล้ว เพิ่มอีกเรื่อง
- สะใภ้ไร้ศักดินา ช่อง 3 พรชิตา/ภัทรพล

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 04/12/53 - 9:50 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 90
- คุณ แฟนหนังไทย ก็เก่ง สมเป็นแฟนหนังไทย

- หนังสองเรา (ถ้าซ้ำขออภัย) อำภา - วิฑูรย์ หรือเปล่า ไม่แน่ใจ

เรื่อง โทน (คงจะมีแล้ว) หรือ ละคร สามหนุ่มเนื้อทอง


อยากหาคนสรุปว่าหนัง - ละคร ชื่อตัวเลขหรือความหมายทำ
นองนี้ มีจำนวนกี่เรื่อง


จาก: มนต์ดำ
วันที่: 04/12/53 - 10:53 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 91
เอาเรื่องหนัง ไอ้ ป.๔ ไม่มีเส้น สรพงษ์ นำ

สามล้อ ซ๊.๕ สรพงษ์ นำ

คุณนาย ป.๔ พุ่มพวง นำ

จาก: เนวีบลู
วันที่: 04/12/53 - 11:07 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 92
- กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (บ่งบอกปริมาณตัวเลข) ปิยะ - วาสนา -
ป้าทอง นำ

จาก: มนต์ดำ
วันที่: 04/12/53 - 11:09 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 93
หนัง สาวสิบเจ็ด วันดี/รุ้งลาวัณย์

หนัง 7 ป่าช้า สุพรรษา

ละคร 7 พระกาฬ ช่อง 7 ปี 47 ดนุพร/พัชราภา

ละคร โทน ช่อง 3 ปี 35 สันติสุข-จันจิรา นำ ปี 43 วินัย-เมทินี นำแสดง

หนัง 18 ฝน คนอันตราย หนังไฟว์สตาร์ พจน์ อานนท์ กำกับ นำแสดงโดย ฌาณิศ-สโรชา-นันทวัฒน์-สรพงศ์-ชาช่า-ฌัชฌา-สุระ-สิทธิพร และขอแนะนำ ฐนิชา ดิษยบุตร หนังปี 40

หนัง Go-Six โกหกปลิ้นปล้อน กะล่อนตอแหล หนังปี 43 ไฟว์สตาร์ และพจน์เช่นกัน ธีรเดช/เจอราดีน/นิลุบล นำแสดง

หนัง อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร (ยี่ = 2 ในภาษาไทยจีน) หนังไฟว์สตาร์ นพพร วาทิน กำกับ แสดงนำโดย อำพล ลำพูน/หลินจื้ออิง และ ฌัชฌา รุจินานนท์ คว้ารางวัลตุ๊กตาทองนำหญิงประจำปี 2543 ไปครอง

หนังสั้น 12 มะเดี่ยว กำกับ อเล็กซ์ แรนเดลล์/เพ็ญพักตร์/ศรัณยู ปี 2549
หนัง 13 เกมสยอง มะเดี่ยวทำต่อเป็นหนังใหญ่ กฤษดา สุโกศล แคล็ปป์ และ อชิตะ สิกขมานา แสดงนำ ปี 2549

หนังและละคร สิบตำรวจโท บุญถึง (ละครช่อง7)

หนังและละคร นายร้อยสอยดาว (2529/2545)ละครช่อง 7

ละคร นักเรียนนายร้อย ครับผม ละครปี 45 ช่อง 3

หนัง กองร้อย 501 ริมแดง ปี 36 บิลลี่/สิเรียม นำ และขอแนะนำ แอนดริว เกร็กสัน, คสาวเดีย จักรพันธุ์

หนัง กองร้อย 501 ริมแดง 2 ถึงใจจะแตก
แต่ไม่แตกแถว ปี 38 สุวนันท์/แอนดริว/จอห์น/พรชิตา (เรื่องแรก) นำหนัง 14 กำลังจะสร้าง


จาก: หมื่นปี
วันที่: 04/12/53 - 18:02 น.
IP Address: 166.137.10.xx
ความคิดเห็นที่ 94
ละคร ผู้หญิงคนหนึ่ง ช่อง 7 ปี 23

หนังไทยคนไทยทำเอง เรื่องแรกโดยศรีกรุง "โชคสองชั้น" พ.ศ.2470

หนัง สองขวัญขยันหาเมีย

หนัง 2 จ๊าบ 1 จี๊ด บอกรักซักทีได้มั้ย? ปี 38 สุวนันท์-วรวิทย์-ศศลัษณ์ นำแสดง

หนัง 4สีทีเด็ด ปี 18 ยอดชาย/ภาวนา

วิ่งหน้าตั้งฯ2 บนเส้นทางมหัศจรรย์ ปี 37 เพ็ญเพชร/มีเรีย/ปัทมวรรณ/ปราโมทย์

แบบว่าโลกนี้ มีน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบ 2 ปี 39 ดวงตา/ธีรศักดิ์/ราโมน่า/กัญญารัตน์

หนัง สองครึ่งเป็นหนึ่งเรา

หนัง หม่ำเดียว หัวเหลี่ยม หัวแหลม ปี 51

หนัง ฉลุย โครงการสอง (เรื่องแรก นัท มีเรีย) ปี 33

หนัง นัดกับผี ตอนสี่ทุ่ม ปี 34 นัท มีเรีย

หนัง เท่แต่ห้าแต้ม ปี 31 บดินทร์ ดุ๊ก/สิเรียม

ขอแก้ไข บุปผาราตรี เฟส 2


จาก: หมื่นปี
วันที่: 04/12/53 - 18:31 น.
IP Address: 166.137.10.xx
ความคิดเห็นที่ 95
- อั้งยี่ คิดได้ยังไง เก่งมาก ๆ สร้างชื่อให้กับอภิรดีมาก ๆ

- ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท (ไร้ คือ ไม่มี)

- รักแล้วรอหน่อย (จารุณี นำ)จาก: เนวีบลู
วันที่: 04/12/53 - 23:41 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 96
หนัง เจ้าสาวเดิมพัน

ละคร แม่ม่าย ของน้ารีย์ อุทุมพร - มนฤดี - เดือนเต็ม นำ


จาก: มนต์ดำ
วันที่: 04/12/53 - 23:50 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 97
หนัง อั้งยี่ รุ่น อภิรดี ปีอะไรไม่แน่ใจ ใครเล่นอีกบ้าง

ละคร ระนาดเอก ปี 28 ศรัณยู/สินจัย (แสดงละครเรื่องแรก) ช่อง 7

หนัง รักครั้งแรก 2525

ละคร เดิมพันวันวิวาห์ ปี 46 พัชราภา/ภาณุ ซ่อง 7
ละคร เจ้าสาวสองเงา ช่อง 3 ปี 45 พรชิตา/เพ็ญเพชร

ละคร หน้าต่างบานแรก ช่อง 5 ปี 43 เฌอมาลย์-นันทศัย-ธัญญา

หนัง Fake โกหก ทั้งเพ ปี 46 พัชราภา/พุฒิพงศ์/เรย์/เผ่าพล

หนัง สาระแน สิบล้อ ปี 53 นาคร/มาริโอ้/วิลลี่/เกียรติศักดิ์/เจริญพร/อารยา

หนัง องค์บาก 2 และ 3

หนัง คู่แท้ ปาฏิหารย์ ปี 46 ของ ไท นำโดย เจษฎาภรณ์/ณัฐฐาวีรนุช (เรื่องแรก)/ปิยะ

หนัง ปาฏิหารย์รักต่างพันธุ์ ปี 51 เจษฎาภรณ์/พลอย จินดาโชติ

หนัง มหัศจรรย์พันธุ์รัก ปี 47 ธีรเดช

หนัง พันธุ์x เด็กสุดขั้ว ปี 47 ศรีริต้า/ปรีติ บารมีอนันต์ (แบงค์
วงแคลช)
หนัง เอ็กซ์แมนแฟนพันธุ์เอ็กซ์ ปี 47 บงกช/พุฒิพงศ์/เชษฐวุฒิ/ภคกุล

หนัง อัศวิน 19 และ นักเลงสามสลึง ปี 19 เช่นกัน

หนัง เก้าล้านหยดน้ำตา ปี 2520 สรพงศ์/เนาวรัตน์/ดอน/เศรษฐา/ดวงชีวัน/วิชุตา

หนัง พันธุ์หมาบ้า ปี 2533 พงษ์พัฒน์/อำพล/จริยา อุตตระนาค นำ

หนัง คู่วุ่นวัยหวาน ปี 29 อำพล-จินตหรา

หนัง หัวใจเดียวกัน ปี 29 อำพล-จินตหรา

หนัง 102 ปิดกรุงเทพฯปล้น ปี 47 อำพล/ฉัตรชัย/โกวิท

ละคร ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44 ปี 2554 ทีวีไทย สุจิรา/ชาลิสา นำแสดง

ละคร คู่ขวัญ ปี 48 เฌอมาลย์/สถาพร ช่อง 3
จาก: หมื่นปี
วันที่: 05/12/53 - 4:20 น.
IP Address: 166.137.9.xx
ความคิดเห็นที่ 98
ละคร ร้อยเล่ห์ เสน่ห์ร้าย ช่อง 5 เอ็กซ์แซ็กท์ ปี 45 ช่อง 5 นำโดย เจษฎาภรณ์/พิยดา/เฌอมาลย์

ละครเวที สามสาว ทรามทราม

จาก: หมื่นปี
วันที่: 05/12/53 - 4:43 น.
IP Address: 166.137.10.xx
ความคิดเห็นที่ 99
- คืนไร้เงา อุ้ม นำ

- ๑๘ กระรัต ลีลาวดี นำ


จาก: มนต์ดำ
วันที่: 05/12/53 - 13:21 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 100
หนังสยามสแคว (สแคว์หมายถึง มุมหรือ ๔ หรือเปล่า) ได้ไหม ?

จาก: เนวีบลู
วันที่: 05/12/53 - 15:42 น.
IP Address: 110.49.193.xx
ความคิดเห็นที่ 101
ฐานันดร 4
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ลลนา สุลาวัลย์
เศรษฐา ศิระฉายา
รุ่งนภา กลมกล่อม
อดุลย์ ดุลยรัตน์
สมภพ เบญจาธิกุล


จาก: แฟนพันธุ์ทางนิภาพร นงนุช
วันที่: 05/12/53 - 15:55 น.
IP Address: 118.172.168.xx
ความคิดเห็นที่ 102
- สมศรี 422 R สันติสุข / จินตหรา
- ส.อ.ว ห้อง 2 รุ่น 44 สันติสุข / จินตหรา / สมรัชนี / ปวีณา / ทิพย์
ละครเวที เนื้อคู่ 11 จากวันแรกถึงวันลา ทรงสิทธิ์ / สินจัย

จาก: น้ำขิง
วันที่: 05/12/53 - 16:56 น.
IP Address: 110.49.60.xx
ความคิดเห็นที่ 103
- หนัง และละครเวที พันท้ายนรสิงห์ น้ำตาลแดง ๒

- มังกรห้าเล็บ (คงซ้ำกระมัง) ศิริพร นำ

- ผู้หญิงห้าบาป (ทั้ง ๒ ภาค)

- แฝดพี่ฝาดน้อง (ละคร รวิชญ์ นำ )

จาก: มนต์ดำ
วันที่: 05/12/53 - 21:42 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 104
- สิบห้าหยก ๆ สิบหกไม่หย่อน มีหรือยัง นิภาพร นำ

- สองพี่น้อง หนังคลาสสิก อำพล - จินตหรา และอธิป (มีหรือยัง)

- เอ๊า ๆ ม.๖ จักรี - ไปรมา นำ

- หนึ่งใจเดียวกัน (ของทูลกระหม่อม) ไม่ทราบมีหรือยัง

- อีก ๑๐ วันโลกจะแตก ไตรภพ เล่นด้วย

จาก: เนวีบลู
วันที่: 05/12/53 - 21:52 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 105
- สามสมอ หนังเก่า ประจวบ/พงษ์ลดา
- สิบทหารเสือ หนังเก่า พันคำ/อมรา/ทักษิณ/อุษา
- สิบสองนักสู้ หนังเก่า ส./อดุลย์/สุรสิทธิ์/วิไลวรรณ
- ยอดเดี่ยว หนังเก่า ไชยา/อมรา/เกษศรินทร์
- ฝนแรก หนังเก่า ไชยา/เพชรา
- สามมงกุฎ หนังเก่า สมบัติ/เมตตา(ยังรับบทนางเอก)

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 07/12/53 - 12:40 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 106
ลองตรวจๆ ก่อนๆ หน้า + ช่วยๆกันคิดๆ จะได้อีกหลายชื่อเรื่องนนะ จะได้ไม่ซ้ำๆ แล้วเดี๋ยวจะวนไปเปล่าๆ ไม่เกิดการสร้างสรรค์ใหม่

หนัง มาดามยี่หุบ ปี 2525 กำธร ทัพคัลไลย กำกับ ปิยะมาศ-สรพงษ์ นำแสดง

หนัง มาดามยี่หุบ ฯ 2 ปี 2537 นำแสดงโดย ปิยะมาศ-กำธร และ ขอแนะนำ ประภารัตน์-ปนัดดา วรัญญาณ

ละร มาดามยี่หุบ ปี 2545 RS ช่อง 3
บทประพันธ์ พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
บทโทรทัศน์ ภดวดี แสงเพชร
กำกับการแสดง กฤษณ์ ศุภระมงคล
นำแสดงโดย
1. ยุรนันท์ ภมรมนตรี รับบทเป็น เอกราช
2. กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา รับบทเป็น ยี่หุบ
3. วรรณษา ทองวิเศษ รับบทเป็น กุลทินี
4. เจฟฟรี่ เบญจกุล รับบทเป็น เกยูร
5. พฤกษ์ พีระนันท์ รับบทเป็น สมัชชา
6. ไพลิน พิจิตรอำพล รับบทเป็น ยี่สิบ
7. วิชุดา พิมดัม รับบทเป็น วาศิฐี
8. ดวงตา ตุงคะมณี รับบทเป็น วาศินี
9. มนตรี เจนอักษร รับบทเป็น เกริก
10. เดือนเต็ม สาลิตุลย์ รับบทเป็น ดอกไม้

ละคร คนึงหา 240 วันไม่ทันห้ามใจ ละครช่อง 3 ij;,สร้างกับ อาร์เอส (ชื่อ บริษัท ชาโดว์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ปี 2543 นำแสดงโดย พัสสน สรินทุ/กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา/อนันต์ บุนนาค/สุธิตา เกตานนท์/สิรคุปต์ เมทะนี/จุรี โอศิริ/คัทรียา กาญจนโรจน์/อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา/ไพโรจน์ ใจสิงห์/สมภพ เบญจาธิกุล/เปียทิพย์ คุ้มวงศ์/จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ/นภาพร หงสกุล/จันทนา ศิริผล/เมธี อมรวุฒิกุล/ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา/ญาณี ตราโมท/ฟร้อนท์ มอนโกเมอร์รี่/เขมสรณ์ หนูขาว

จาก: เลขนิยม
วันที่: 07/12/53 - 12:45 น.
IP Address: 96.25.3.xx
ความคิดเห็นที่ 107
ตรงนี้ บทประพันธ์และละครหนัง ละครเวที ดัง อตะเรื่องนรี้ ถ้าลงซ้ำขออภัย ต้องการจะมาสรุปให้ตรงนี้อ่ะจ้ะ

ทวิภพ

ภาพยนตร์ครั้งแรก กำกับโดยเชิด ทรงศรี ออกฉายในรวปลายปีปี พ.ศ. 2533 มีฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบทเป็น คุณหลวงอัครเทพวรากร และจันทร์จิรา จูแจ้ง รับบทเป็น "เมณี่" ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์ ฯลฯ และภาพยนตร์คร้งที่สอง โดย เฉลิมไทย และฟิล์มบางกอก ฉยวันแรก ๒๗ กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2547 ด้วยทุนสร้าง 100 ล้านบาท กับรายได้ 25 ล้านบาทที่ได้รับ ไม่คุ้มเลย กับภาพยนตร์คุณภาพที่คนไทยควรดูทุกคน กำกับโดยสุรพงษ์ พินิจค้า นำแสดงโดย รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์, พิเศก อินทรครรชิต, นิรุตติ์ ศิริจรรยา และ เทวีรัตน์ ลีลานุช

สำหรับละคร ทวิภพออกฉายทางช่อง 7 ออกอากาศราวต้นปี พ.ศ. 2537 นำแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง รับบทเป็นคุณหลวงอัครเทพวรากร และ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ รับบทเป็น "มณีจันทร์" ร่วมด้วย อรัญญา นามวงษ์ และในปี พ.ศ. 2554 ดาราวิดีโอจะนำละครเรื่องนี้กลับมาสร้างอีกครั้ง นำแสดงโดย เขมนิจ จามิกรณ์ และอรรคพันธ์ นะมาตร์ ร่วมด้วย กาญเกล้า ด้วยเศียรเกลา

ส่วนด้านค่ายละครเวทีอย่าง Scenario ก็ได้นำมาสร้างเป็นละครเวทีในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีพระนางถึง 2 คู่ คู่แรก นำแสดงโดย ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี รับบทเป็น คุณหลวงอัครเทพวรากร และ ปนัดดา เรืองวุฒิ รับบทเป็น "มณีจันทร์" ส่วนคู่ที่สอง นำแสดงโดย ภูธเนศ หงษ์มานพ รับบทเป็น คุณหลวงอัครเทพวรากร และ สุธาสินี พุทธินันท์ รับบทเป็น "มณีจันทร์" และละครเรื่องนี้กำลังจะคืนสู่เวทีอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 นำแสดงโดย มีเรีย เบนเนเดดตี้ และ ปกรณ์ ลัม

จาก: เลขนิยม
วันที่: 07/12/53 - 12:52 น.
IP Address: 96.25.3.xx
ความคิดเห็นที่ 108แฝดแบบว่า ... หนังคุณกำธร

จาก: บอล++
วันที่: 07/12/53 - 22:54 น.
IP Address: 180.180.96.xx
ความคิดเห็นที่ 109
คำว่า สุดท้าย น่าจะรวมด้วยได้ เพราะหมายถึง สิ้นสุด หมดแล้ว แม้ไม่เป็นตัวเลข เคยลงไว้แล้วว่ามี ความรักครั้งสุดท้าย รักครั้งสุดท้าย ปล้นครั้งสุดท้าย ตอนนี้นึกได้เพิ่มอีก คือ

- น้ำตาหยดสุดท้าย หนัง กรุง/นางเอกเวียดนาม/ดวงใจ ละครช่อง 3 ฉัตรชัย/จันจิรา
- ฝนหยาดสุดท้่าย ละครช่อง 3 อนุสรณ์/นิภาพร
- โบตั๋นกลีบสุดท้าย ละครช่อง 3 อธิชาติ/ทักษอร
- เพลงสุดท้าย หนัง บิณฑ์/วรรณิศา/สมหญิง และอีกครั้งเป็นหนังของคุณพิศาลเช่นกัน

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 08/12/53 - 10:22 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 110
ต่อยอดคำว่า " สุดท้าย " จากคุณแฟนละคร
- นรกตัวสุดท้าย ละครช่อง 3 พงษ์พัฒน์/รวิชญ์/กัลยากร นาคสมภพ
- แก้ไข ละคร " น้ำตาหยาดสุดท้าย " ฉัตรชัย/วาสนา พูนผล /ธัญญา
ต่อด้วยหนัง
** 303 กลัว กล้า อาฆาต อาทิตย์ ( ริว )/อนันดา/เทย่า โรเจอร์
** 2508 ปิดกรมจับตาย ดอม เหมตระกูล/สมบัติ/กรุง/เอกพันธ์
** มนต์รักร้อยล้าน อู ภาณุ สุวรรณโณ/ อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์
** 14 ตุลา สงครามประชาชน ภาณุ สุวรรณโณ/พิมพ์พรรณ จันทะ
** มือปืน 2 สาละวิน ฉัตรชัย/สรพงศ์/สิรคุปต์/นพพล/ปวีณา/วิชชุดา
** เกร์ลเฟรนด์ 14 ใส กำลังเหมาะ ศรัญญู/ปั่น ไพบูลย์เกียรติ์/ณัฐวรา
** 1+1 เป็นสูญ .... เฟรซ อลิษรา วงษ์ชาลี
** แสนซน ไกรสร แสงอนันต์/จารุณี สุขสวัสดิ์
** แสนรัก ( ครั้งที่ 1 ) มิตร/เพชรา/ล้อต๊อก/กิ่งดาว/ปรียา
** แสนรัก ( ครั้งที่ 2 ) พยัคฆ์ รามวาทิน/เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์/ล้อต๊อก/อำภา/ดวงชีวัน

จาก: น้ำขิง
วันที่: 08/12/53 - 16:54 น.
IP Address: 124.121.223.xx
ความคิดเห็นที่ 111
- โอ้โฮ เก่ง ๆ กันทั้งนั้น ขุดค้นสุด ๆ

- ซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อย (ได้ไหมเอ่ย บ่งบอกตัวเลข)

น่าจะยังมีอีกนะ ผมว่า แต่ผมก็ไม่สันทัดสักเท่าไร

ช่วย ๆ กัน ผมว่า แล้วเจ้าของกระทู้ก็สรุป


จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 08/12/53 - 19:51 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 112
ผีสามบาท
พิมพ์ศิริ พิมพ์ศรี, เบญจพล เชยอรุณ, ปราโมทย์ แสงศร, พีท ทองเจือ, โกวิทย์ วัฒนกุล, ดาหวัน สิงห์วี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงชีวัน โกมลเสน, กัลยณัฐ สีบุญเรือง

จาก: แฟนพันธุ์ทางหรรษา จริยาพร
วันที่: 08/12/53 - 20:11 น.
IP Address: 210.246.186.xx
ความคิดเห็นที่ 113
เรื่อง แสนแสบ มีหรือยัง ทั้งหนัง - ละคร

- ท้าวแสนปม ละครทีวี ช่อง ๔

- เจ้าหญิงแสนหวี ละคร สมัย่ช่อง ๔

- ละครเรื่องตอนหนึ่ง สิเรียม นำ (คงจะซ้ำกระมัง)

- ผู้หญิงแถวหน้า (ได้ไหม) หน้าหรือแรก บอกตัวเลขลำดับได้หรือเปล่า
ใหม่ นำ


จาก: 111
วันที่: 09/12/53 - 6:58 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 114
หนัง

เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล (2545) ดารัณ (สินิทธา) บุญยศักดิ์ , พลอย ไลลา (เฌอมาลย์) บุญยศักดิ์ , อาซาโน่้ ทาดาโนบุ นำแสดง

รักมหาเฮง นาถย / ยุรนันท์ ปี 2531

เปิดโลกบันเทิงมหาสนุก

รักแท้บทที่หนึ่ง (2538) บุญพิทักษ์/ศักดิ์สิทธ์ (ซ้ำ ขออภัย)

ละคร

มหาเฮง (ศรัณยู-อินทิรา) ช่่อง 7

รักเต็มร้อย ช่อง 7 ปี 2541 นุ่น วรนุช/เขตต์ ฐานทัพ

สาวน้อย ร้อยมายา ช่อง 7 นุ่น วรนุช

อภิมหึมามหาเศรษฐี ช่อง 7 ปี 50 สเตฟาน/เขมนิจ/คะนึงนิจ/รังสิต/อุทุมพร

จาก: เลขนิยม
วันที่: 09/12/53 - 13:19 น.
IP Address: 96.25.3.xx
ความคิดเห็นที่ 115
1-2-3 ด่วนมหาภัย
กรุง ศรีวิไล
นัยนา ชีวานันทน์
สรพงษ์ชาตรี
ปิยะมาศ โมนยะกุล
เนรัตน์ ยุกตะนันทน์

จาก: แฟนพันธุ์ทางหรรษา จริยาพร
วันที่: 09/12/53 - 17:50 น.
IP Address: 210.246.186.xx
ความคิดเห็นที่ 116
เก้าล้านหยดน้ำตา
สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดอน สอนระเบียบ,
เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงชีวัน โกมลเสน, เดือนเต็ม สาลิตุลย์, บัดดี้ จาติกรัตน์


จาก: แฟนพันธุ์ทางหรรษา จริยาพร
วันที่: 09/12/53 - 17:52 น.
IP Address: 210.246.186.xx
ความคิดเห็นที่ 117
** หนัง
- มะหมา 4 ขาครับ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์/ปวริศา เพ็ญชาติ นำแสดง
ให้เสียงพากษ์สุนัขโดย เทพ โพธิ์งาม/เกียรติ์ กิจเจริญ/สกาวใจ พูนสวัสดิ์/มรีรัตน์ คำอ้วน/ชาญณรงค์ ขันธี/คริสโตเฟอร์ ไรท์
- Final Score 365 วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ นำแสดงโดย สุวิกรม อัมระนันท์
- อีกครั้ง ธงไชย แมคอินไตน์/อัญชลี จงคดีกิจ/ระวิวรรณ จินดา/นิรุตติ์ ศิริจรรยา/ญาณี จงวิสุทธิ์
- ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม ศรัญญู/ธัญญา/ธัญญาเรศ/เขมสรณ์

จาก: น้ำขิง
วันที่: 09/12/53 - 18:10 น.
IP Address: 124.122.123.xx
ความคิดเห็นที่ 118
ละคร

รักไม่มีวันตาย (2554) PoluPlus ช่อง 3 ปกรณ์/เฌอมาลย์/กันต์/ชาลี
ตากสินมหาราช (2550) สินจัย ฉัตรชัย ช่อง 3
ทายาทอสูร ปี 2535 ชไมพร สิรคุปต์ สุปราณี รุ้งทอง ปภัสรา ฯลฯ ช่อง 5 กันตนา
ทายาทอสูร ปี 2544 สินจัย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ สโรชา เอมี่ กลิ่นประทุม ช่อง 7 กันตนา
สายลับสองหน้า (2532) ฉัตรชัย จารุณี ช่อง 7 กันตนา
รักสุดท้ายที่ปลายฟ้า (2542) ฉัตรชัย ช่อง 3


หนัง

10 คงกะพัน (2527) สินจัย
สาวน้อยร้อยรัก (2527) สินจัย
แสงสูรย์ (2529) สินจัย
ซอสามสาย (2531) สินจัย/ยุรนันท์
แก้ไข เปิดโลกมหาสนุก (ไม่มีคำว่า บันเิทิง) ปี 2528 ฉัตรชัย
2 คน 2 คม (2528) ฉัตรชัย
ข่าวหน้า 1 (2529) ฉัตรชัย เชิญจุติ จริยา
เก้าม้าเก็ง (2531) ฉัตรชัย
กองร้อยสอยรัก (2531) ฉัตรชัย
โคตรโหดเดนคน (2534) ฉัตรชัย

หนังแผ่น ผี วิญญาณและความผูกพัน (2545)


จาก: เลขนิยม
วันที่: 10/12/53 - 10:52 น.
IP Address: 96.25.3.xx
ความคิดเห็นที่ 119
มหาเฮง น้อยใจยา เสือ ๑๑ ตัว ปริญญาครึ่งใบ นิราศสองภพ
เจ้าสาวสองเงา เพลงสุดท้าย ทายาทอสูร (สูญ คือ ไม่มี)

จาก: เนวีบลู
วันที่: 10/12/53 - 14:33 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 120
หนัง
- 7 ซุปเปอร์เปี๊ยก เมตตา รุ่งรัตน์/ด.ช เอกชัย กรีน/ด.ญ ปัทมา ปานทอง ฯลฯ
- เฮง 200 ปี สรพงศื/เนาวรัตน์/ดอกดิน/อรสา
- สามอนงค์ เกรียงไกร/จารุณี/นิภาพร/อโนเชาว์
- นายร้อยสอยดาว อธิป ทองจินดา/ลีลาวดี วัชโลบล
- ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน สรพงศ์/จารุณี/ดิลก
- รักมหาสนุก ทูน/หทัยรัตน์
- สุดรักสุดอาลัย พิศาล/ฟารีดา บุญยศักดิ์
- ดรุณี 9 ล้าน
- ไอ้สู้สองสลึงจาก: น้ำขิง
วันที่: 12/12/53 - 10:25 น.
IP Address: 182.52.61.xx
ความคิดเห็นที่ 121
ช่วยเพิ่มเติมและเก็บตก เผื่อยังมีตกหล่นบ้าง

- 7 พระกาฬ ทูน/สมบัติ/ม.ล.สุรีย์วัล
- ดรุณีเก้าล้าน สรพงษ์/เนาวรัตน์
- ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้า ทูน/มนฤดี
- พยัคฆ์ร้าย 191 ทูน/จารุณี
- ม.6 อรรถพล เรืองจินดา/ไปรมา รัชตะ
- 1 นรกโลกันต์ สรพงษ์/รพีพรรณ กรสกุล
- 10 คงกระพัน ทวนธน/ปิยะ/สินจัย
- คุณนายป. 4 ทูน/พุ่มพวง
- ชุมแพ ภาค 2 ไชยยัณห์ สรไกร/อภิรดี
- 2 คน 2 คม อภิชาติ/ฉัตรชัย/นรีรัตน์ มนต์ศิริ
- กองพันทหารใหม่ วีระยุทธ รสโอชา/ทวินันท์ คงคราญ/ล้อต๊อก
- นักเลง 10 ล้อ สรพงษ์/อภิรดี
- สามล้อ ซี 5 สรพงษ์/อนุสรา จันทรังษี

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 12/12/53 - 13:30 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 122
ละคร
- ละครซิทคอม " เนื้อคู่ประตูถัดไป " " เนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร " นำแสดงโดย ซันนี่/พอลล่า/โอปอลล์/นิมิตร ฯลฯ
- นางสาวแสนแก้ว ช่อง 3 สันติสุข/จินตหรา/เพ็ญเพ็ชร/ศิริลักษณ์
- หนี้แค้นแสนรัก ช่อง 3 สมชาย เข็มกลัด/ธิญาดา พรรณบัว/ชลิตา เฟื่องอารมณ์
- สัญญาแค้นแสนรัก ช่อง 7 ณัฐวุฒิ สะกิดใจ/พิยดา อั๕รเศรณี/ภูริ/อาคัมศิริ
- ช็อคโกแล็ต 5 ฤดู ช่อง 9 แดน วรเวช/น้ำชา/เต้ย จริญพร

จาก: น้ำขิง
วันที่: 13/12/53 - 16:04 น.
IP Address: 125.27.95.xx
ความคิดเห็นที่ 123
ยังพอมีเพิ่มเติมสำหรับหนังเก่า
- หนึ่งในล้าน ไพโรจน์ สังวริบุตร/ปิยะมาศ
- ข่าวหน้า 1 ฉัตรชัย/จริยา/ปัญญา/เชิญจุติ
- คู่วุ่นวัยหวาน อำพล/จินตหรา/วรรษมน
- 2 โหล 25 พลวัฒน์ มนูประเสริฐ/อนุสรา จันทรังษี/อธิป ทองจินดา
- 2 ทรชน สรพงษ์/นรีรัตน์
- หัวละแสน สรพงษ์/จารุณี
- 4 นัดตัดชีพ เอกพันธ์/มาริษา อุดมพร
- 5 มนุษย์เหล็ก สรพงษ์/ธิดา
- กองร้อยสอยรัก ฉัตรชัย/จารุณี

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 14/12/53 - 9:15 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 124
- ครั้งเดียวก็เกินพอ ลิขิต/สินจัย/อภิรดี
- เท่แต่ 5 แต้ม บดินทร์ ดุ๊ก/สิเรียม
- รักสำรอง ฉัตรชัย/อภิรดี
- รักแรกอุ้ม ขจรศักดิ์/จันจิรา
- 2 เกลอเจอทีเด็ด สุเทพ ประยูรพิทักษ์/จารุณี
- อยากแบ่งหัวใจให้เป็นสอง เล็ก ไอศูรย์/พัทยา ลดาวัลย์
- ไอ้มือดำ มือปืน 2 ฉัตรชัย/สรพงษ์/จารุณี
- ผีสองนาง บิณฑ์/วาสิฏฐี/ศศิมาภรณ์
- 2 อันตราย บิลลี่/อำพล
- 3 อันตราย ลิขิต/รอน/พันนา

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 15/12/53 - 12:32 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 125
ยังพอมีตกหล่นอยู่บ้าง

- 18 ฝนคนอันตราย นันทวัฒน์/สิทธิพร/ชาช่า/ฌัชฌา
- 18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว ธนา/อนันต์/ปรารถนา องค์ชัยศักดิ์
- แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว ศรราม/สมชาย/สุทธิดา
- 102 ปิดกรุงเทพฯปล้น ฉัตรชัย/อำพล/ขจรศักดิ์
- แฝด วิทยา/มาช่า
- รักนะ 24 ชั่วโมง รัฐภูมิ/ลลนา ก้องธรณินทร์
- 32 ธันวา วรเวช/อทิตตา/รมิตา
- สาระแน 10 ล้อ มาริโอ้/อารยา/วิลลี่/นาคร
- 9 วัด ศิรพันธ์/เจมส์
- สามย่าน โก๊ะตี๋/เกียรติศักดิ์/ปานวาด

จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 16/12/53 - 13:05 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 126
อาจจะเกือบหมดแล้ว หากมีใหม่ๆอีกก็เชิญต่อได้เลย
น่าจะรวมคำว่า น้อย ไว้ด้วย เพราะความหมายคือ นิดหน่อย เคยมีลงไว้บ้างแล้ว พอนึกได้อีก เช่น
- น้อยใจยา หนัง ไชยา/เพชรา
- โสนน้อยเรือนงาม หนัง ไชยา/เพชรา ละครช่อง 4 กำธร/บุศรา
- เป็ดน้อย หนัง ไชยา/สุทิศา
- สาวน้อย หนัง ชรินทร์/ทรงศรี/งามตา หนังอีกครั้ง ไกรสร/จารุณี ละครช่อง 5 เศรษฐ ชุมศิลป์/สะแกวัลย์/เนาวรัตน์
- บัวน้อย หนัง ไชนา/ภาวนา
- เจ้าสัวน้อย ละครช่อง 7 ปัญญา/สมฤทัย
- นกน้อย หนัง มิตร/เพชรา อีกครั้ง สรพงษ์/สาลิกา สนธิกาญจน์
- บัวขาวน้อย หนังกัมพูชา (ได้ไหม) ดีเสวต/เจียยุทธ

ตัวเลขนึกได้เพิ่ม
- แสนพยศ หนัง มิตร/อรัญญา ละครช่อง 3 วรุฒ/ศิริลักษณ์จาก: แฟนหนังไทย
วันที่: 17/12/53 - 10:18 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 127
สองนรี แอน ทองประสม สุ่ย พรนภา กาญจนา อุทุมพร
ทองเนื้อเก้า อภิรดี โกวิท สาวิตรี
สองฝั่งคลอง ยุรนันท์ จินตหรา
บุษบาสามช่า ลูกเกด กบ สุวนันท์
ศพ 5 ปี จารุณี
คนละโลก แท่ง หน่อย บุษกร
ผู้ชายมือสอง เข็ม รุจิรา ชาย ชาตโยดม ทักษอร
สามคนผัวเมีย สรพงษ์ นันทนา พิศาล
3 นัด นาท ภาวนา นัยนา
ไร้เสน่หา ก้ามปู ทัศน์วรรณ ดวงใจ
สามคม
สามสิงห์ดงเสือ กรุง ไพโรจน์ นัยนา ปริศนา ชบาไพร รุ้งลาวัลย์
แปดเหลี่ยมสิบสองคม กรุง ทัศน์วรรณ ปริศนา ชบาไพร
สุดถนนบนทางเปลี่ยว ดาริน กรสกุล
เจ็ดดอกจิก กรุง อรสา พรหมประทาน ไพโรจน์
เจ็ดประจัญบาน กรุง สรพงศ์ เนาวรัตน์ วิยะดา เรวดี
สี่ยอดกุมาร ศิรินภา สว่างล้ำ
เศษมนุษย์ กรุง ศิริขวัญ เรวดี เกาเป่าสู้
เทพสามฤดู
คู่กรรม นาท ดวงนภา
สามดรุณ จอย ชลธิชา

จาก: ส้มโอ
วันที่: 18/12/53 - 9:51 น.
IP Address: 76.168.87.xx
ความคิดเห็นที่ 128
ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ
สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ วรุฒ วรธรรม ศรัณยู วงศ์กระจ่าง


จาก: แฟนพันธุ์ทางหรรษา จริยาพร
วันที่: 18/12/53 - 13:23 น.
IP Address: 210.246.186.xx
ความคิดเห็นที่ 129
- ผมว่า บางทีก็ซ้ำ ๆ นะ เรื่อง สามหนุ่มสามมุม ก็มี หรือจะ นิยายสองภาค หรือ นิยายรักภาคสอง อะไรนี่ ก็มี ....จาก: ช่อมารตี
วันที่: 19/12/53 - 11:09 น.
IP Address: 110.164.241.xx
ความคิดเห็นที่ 130
8 เหลี่ยม 12 คม
สมบัติ เมทะนี
นาท ภูวนัย
ไพโรจน์ ใจสิงห์
นัยนา ชีวานันทน์
ปริศนา ชนาไพร

จาก: แฟนพันธุ์ทางหรรษา จริยาพร
วันที่: 19/12/53 - 14:31 น.
IP Address: 210.246.186.xx
ความคิดเห็นที่ 131
- ความรักไม่มีชื่อ ขวัญภิรมย์ หลิน/ทรงสิทธิ์/ธานินทร์ ทัพมงคล
- ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด สัญญา คุณากร/ชไมพร สิทธิวรนันท์/อังคนา ทิมดี
- บุญชู 5 เนื้อหอม.... สันติสุข/จินตหรา
- บุญชู 6 โลกนี้ดีออกสุดสวยน่ารัก น่าอยู่ถ้า หงุ่ย ... สันติสุข/จินตหรา
- บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาล ใครอย่าแตะ.... สันติสุข/จินตหรา
- บุญชู 8 เพื่อเธอ .... สันติสุข/จินตหรา
- ม.6/2 ห้องครูวารี จินตหรา/สายธาร/ธันว์ โทณวนิก/สายธารจาก: น้ำขิง
วันที่: 21/12/53 - 16:52 น.
IP Address: 124.122.151.xx
ความคิดเห็นที่ 132
หนึ่งนุช
สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุพรรณ บูรณพิมพ์, ล้อต๊อก


จาก: แฟนหนังอัจฉรา รอดศาสตรา
วันที่: 22/12/53 - 17:21 น.
IP Address: 223.205.235.xx
ความคิดเห็นที่ 133
- บุญชู 9 ไอเลิฟสระอู.......สันติสุข/จินตหรา/ธนฉัตร/สายป่าน
- บุญชู 10 จะอยู่ในใจเสมอ......สันติสุข/จินตหรา/ธนฉัตร/ณัธฐาวีรนุช ทองมี
- สมศรีโปรแกรม B ปีนี้ 2 ขวบ .... สันติสุข/จินตหรา

จาก: น้ำขิง
วันที่: 24/12/53 - 18:16 น.
IP Address: 115.87.94.xx
ความคิดเห็นที่ 134
หนัง
- สวรรค์ชั้น 7 ...... ทรนง ศรีเชื้อ/ดาริน กรสกุล
- สามกบาล ........ เกียรติ์ กิจเจริญ ( ซูโม่กิ๊ก )/ธีระวัฒน์ ทองจิตติ ( ซูโม่เป๊บซี่ )
- ม่อก 2 ต้องได้ 3 ........ สุรศักดิ์ วงศ์ไทย/สุนิษา สุขบุญสังข์
- มอแกน 99 ครึ่งก็ถึงแล้ว ........วิทิต แลค/อลิษา อินทุสมิต
- กระโปรงบานขาสั้น 2 แอบดูบาร์บีคิว

จาก: น้ำขิง
วันที่: 29/12/53 - 17:55 น.
IP Address: 124.120.180.xx
ความคิดเห็นที่ 135
คืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับละครเรื่องแฝดล่องหนที่ มยุรา แสดงนำค่ะ
รบกวนด้วยน่ะค่ะ อยากได้ชื่อตัวละคร พวกพระเอกพระรอง ประมาณนี้อ่ะค่ะ
**อาจจะเก่าไปแต่ก็รบกวนด้วยน่ะค่ะ

จาก: BB
วันที่: 06/09/54 - 22:30 น.
IP Address: 118.172.36.xxสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab