Search Latest Topics | Create New Topic  
รีเมคละครไทย - รวบรวมรายชื่อละครไทย ที่มีการนำมาทำใหม่
พอดีได้มีโอกาสเข้ามาอ่านข้อความจากหลายๆกระทู้เกี่ยวกับละครไทย ก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะรวบรวมรายชื่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของละครไทย ที่มีการนำมาทำใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าคงมีแฟนๆละครหลายท่านที่อยากทราบหรืออยากเก็บข้อมูลนี้เมือนกัน

แต่ต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆชาว thaifilm.com ช่วยกันเข้ามาเพื่มเติมข้อความที่ขาดหาย, แก้ไขข้อความที่ผิด, พูดคุย, แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ข้อมูลมีความสมมบูรณ์มากที่สุด

หากมีข้อความใดที่ไม่ถูกต้องช่วยแก้ไขได้เลยค่ะ

เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และสับสนขอเรียงตามลำดับตัวอักษรนะคะ ขอเริ่มจาก

กระสือ
ช่อง 7 ปี 2522 รัชนู บุญชูดวง / เสกสิทธิ์ สันติพงษ์
ช่อง 7 ปี -- ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / รัชนีกร พันธุ์มณี / มนฤดี ยมาภัย / วีรยุทธ รสโอชา / สุวัจนี ไชยมุกสิก / เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ / วรรณวิศา ศรีวิเชียร / พงษ์นภา ดัสกร / ด.ญ.หยาดทิพย์ ราชปาล / ด.ญ.พิ๊คกี้ / น้ำเงิน บุณหนัก / สีเทา / น้าเอ็ด / ปูโลกเบี้ยว

การะเกด
ช่อง 4 ปี -- พัชรินทร์ (ปัจจุบันชื่อ ฐิติพร) บูรณะสมภพ / ภิญโญ ทองเจือ
ช่อง 7 ปี -- ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ / หรั่ง-รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ / อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ / พิสมัย

เกมกามเทพ
ช่อง 3 ปี 2531 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง / จริยา สรณคมน์ / ศานติ สันติเวชชกุล / ญาณี
ช่อง 3 ปี 2542 อู๋-ธนากร โปษยานนท์ / ปิยธิดา วรมุสิก / ชาย-ชาตโยดม

เก้าอี้ขาวในห้องแดง
ช่อง 3 ปี 2536 ศรัณญู วงศ์กระจ่าง / นพพล / ชลิต / ยุรนันท์ / มยุรา / อุทุมพร
ช่อง 3 ปี 2542 พล ตัณฑเสถียร / อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวช / จ๊อบ-นิธิ / คลาวเดีย จักรพันธ์

เกิดแต่ตม
ช่อง 7 ปี 2536 ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง / สุวนันท์ คงยิ่ง
ช่อง -- ปี -- น้ำ-ระพีภัทร์ เอกพันธ์กุล / บี-มัตติกา

แก้วกลางดง
ช่อง -- ปี 2524 อนุสรณ์ / มยุรา
ช่อง 7 ปี 2531 พงษ์พัฒน์ / อรพรรณ
ช่อง 3 ปี 2543 จอห์นนี่ / ปิยะธิดา


แก้วตาพี่
ช่อง 3 ปี 2532 ตฤณ เศรษฐโชค / จริยา สรณคมน์ / ธิติมา สังขพิทักษ์ / หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์
ช่อง 3 ปี -- ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ / เชอรี่-เข็มอัปสร / สกาวใจ / มยุริญ / แจ๊บ-เพ็ญเพชร / วรฤทธิ์

กว่าจะรู้เดียงสา
ช่อง 7 ปี 2531 สิวะ แตรสังข์ / มาช่า วัฒนพานิช / พิศมัย วิไลศักดิ์
ช่อง -- ปี -- วีระภาพ / คีตะภัทร / อติมา

ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
ช่อง 7 ปี 2537 ศรราม เทพพิทักษ์ / นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ช่อง 9 ปี -- พนมกร ตังทัตสวัสดิ์ / พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร / มนตรี เจนอักษร / ธัญญา วชิรบรรจง

ข้าวนอกนา
ช่อง 7 ปี -- ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร / ปรัชญา / ทัศน์วรรณ
ช่อง 7 ปี 2533 นันทนา บุญหลง / นิอร อิสรา / นีโน่-เมทนี บูรณศิริ / ธานินทร์ ทัพมงคล / ไพจิตร อักษรณรงค์ / ภานุเดช วัฒนสุชาติ / มอริส เค

เขาวานให้หนูเป็นสายลับ
ช่อง 3 ปี 2534 จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ / จริยา สรณะคม / ชุดาภา / กรรชัย
ช่อง 3 ปี 2543 พีท ทองเจือ / แหม่ม-คัทลียา

เขมรินทร์ อินทิรา
ช่อง 9 ปี -- พิศาล / คนางค์ (ที่เกิดอุบัติเหตุ)
ช่อง 5 ปี 2539 ศรัณญู วงษ์กระจ่าง / แคทลียา อิงลิช / ไพโรจน์ สังวริบุตร / จารุณี / อรัญญา / ทาริกา / อำภา / ครรชิต

ขิงก็ราข่าก็แรง
ช่อง 9 ปี -- เล็ก-ไอศูรย์ / สาวิตรี สามิภักดิ์ / ดวงเดือน จิไธสงค์
ช่อง 7 ปี 2549 ออย-ธนา สุทธิกมล / ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ / เปิ้ล-จารุณี สุขสวัสดิ์ / เกรียงไกร อุณหะนันต์ / อินทิรา เกตุวรสุนทร / ภารดี อยู่ผาสุข / ทนงศักดิ์ ศุภการ / ภัสสร บุญยเกียรติ / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร


ขมิ้นกับปูน
ช่อง 9 ปี 2527 นิรุตติ์ ศิริจรรยา / เดือนเต็ม สาลิตุล / ลินดา / กาญจนา จินดาวัฒน์ / เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ / ส.อาสนจินดา / สมควร / อรสา / โฉมฉาย
ช่อง 7 ปี 2533 ชไมพร จตุรภุช / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / เมทนี บูรณศิริ / ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี / รุจน์ รณภพ / สาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ / ปัทมา ปานทอง / อุษา ทนตาวัล / ด.ญ.ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ช่อง 3 ปี 2544 จ๊อบ-นิธิ / จอย-ศิริลักษ์ ผ่องโชค / ชลิตา / สุนิสา เจ๊ท / อ้น-สราวุฒิ มาตรทอง / จรัล มโนเพชร / เกรียงไกร / จารุณี / สถาพร / จินตหรา / อรรถชัย / เพ็ญพักตร์ / ปวีณา / มนตรี


จาก: Boka
วันที่: 15/01/52 - 21:12 น.
หัวข้อที่: D858
IP Address: 89.240.57.xx
ความคิดเห็นที่ 1
คนเริงเมือง
ช่อง 3 ปี 2522 วิยะดา / สมภพ / นพพล / ชลิต / สุเชาว์ / มยุรฉัตร
ช่อง 5 ปี 2531 ใหม่ เจริญปุระ / ดิลก ทองวัฒนา / ตฤณ เศรษฐโชค


คนละโลก
ช่อง 7 ปี 2545 ศักดิ์สิทธิ์ / บุษกร / เดือนเต็ม / บดินทร์ ดุ๊ก / อรสา พรหมประทาน / สุเชาว์ / พนารัตน์
ช่อง 5 ปี -- แซม-ยุรนันท์ / ปรียานุช

คมพยาบาท
ช่อง 4 บางขุนพรหม ปี -- สุพรรณ บูรณะพิมพ์ / กำธร สุวรรณปิยะศิริ / อารีย์ นักดนตรี / ศิริพร
ช่อง 9 ปี -- ธานินทร์ อินทรเทพ / ยุวธิดา สุรัสวดี / อรสา อิศรางกูรฯ / พัชรา กุญชร
ช่อง 7 ปี -- เกษริน พูนลาภ / มลฤดี ยมาภัย / ศศิวรรณ นันทิยารักษ์
ช่อง 5 ปี 2532 นาถยา / ชไมพร / นพพล / เนาวรัตน์ / นฤมล ศิลปี
ช่อง 7 ปี -- หมวย-สุภาภรณ์ / อัศวิน / กาญจนา / วีรภาพ / อั้ม-พัราภา / ยุ้ย-จีรนันท์

คำมั่นสัญญา
ช่อง 3 ปี 2536 จอห์นนี่ แอนโฟเน่ / สลักจิตร ดลมินทร์ / ดิลก / เดือนเต็ม / ธัญญารัตน์
ช่อง 7 ปี -- บรู๊ค-ดนุพร / กบ-สุวนันท์


คุณหญิงนอกทำเนียบ
ช่อง 3 ปี 2527 ภิญโญ ทองเจือ / ลินดา ค้าธัญเจริญ / นันทวัน / ดิลก / เป็นหนึ่ง / ณัฐกานต์ / สุกัญญา / เมตตา
ช่อง 7 ปี 2535 นพพล โกมารชุน / นุสบา วานิชอังกูร / อภิรดี ภวภูตานนท์ / รักษ์สุดา สินวัฒนา / วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง

ค่าของคน
ช่อง 7 ปี -- พิศาล อัครเศรณี / วงเดือน อินทราวุธ
ช่อง 3 ปี -- อภิชาติ / เดือนเต็ม / เด่นนภา จันทร์ยงค์
ช่อง 7 ปี 2536 สันติสุข พรหมศิริ / นุสบา วานิชอังกูร

คลื่นเสน่หา
ช่อง 3 ปี -- นพพล / มยุรา / อนุสรณ์ / เดือนเต็ม
ช่อง 3 ปี -- เพ็ญ พิสุทธ์

คู่กรรม
ช่อง 9 ปี -- มีชัย วีระไวทยะ / บุศรา นฤมิต
ช่อง 9 ปี -- นิรุตติ์ ศิริจรรยา / ศันสนีย์ สมานวรวงษ์
ช่อง 7 ปี 2533 ธงไชย แมคอินไตย์ / กมลชนก โกมลฐิติ / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / ดวงดาว จารุจินดา / ปัญญา นิรันดร์กุล / ชลิต เฟื่องอารมย์
ช่อง 3 ปี 2546 ศรราม เทพพิทักษ์ / เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา

ใครกำหนด
ช่อง 9 ปี 2523 นิรุตติ์ / อี๊ด-รัชนู / อัศวิน / สุเชาว์ / จิ๋ม-มยุรฉัตร / จุ๋ม-อุทุมพร
ช่อง 3 ปี 2533 ตฤณ เศรษฐโชค / รอน บรรจงสร้าง / มนฤดี ยมาภัย / ธิติมา สังขพิทักษ์ / อุทุมพร ศิลาพันธ์
ช่อง 7 ปี 2545 นุ่น-วรนุช / เขตต์ ฐานทัพ / จารุณี สุขสวัสดิ์

เงา
ช่อง 7 ปี -- อัศวิน รัตนประชา / เทพยุดา
ช่อง 3 ปี 2530 ฉัตรชัย เปล่งพานิช / สมภพ / รัชนู / นพพล / วรรณิศา ศรีวิเชียร / ปนัดดา / ไตรเทพ
ช่อง 5 ปี -- ยุรนันท์ ภมรมนตรี / ตุ๊กตา-อินทิรา แดงจำรูญ / โอริเวอร์ / คลาวเดีย จักรพันธุ์
ช่อง 5 (กำลังจะนำมาทำใหม่)จาก: Boka
วันที่: 15/01/52 - 21:14 น.
IP Address: 89.240.57.xx
ความคิดเห็นที่ 2
- ขอเพิ่มเติม ข้อมูลในบางเรื่องนะครับ
- คนเริงเมือง เวอร์ชั่น 1. ปี 2522 ทางช่อง 3 ถูกต้องครับ
- คนเริงเมือง เวอร์ชั่น 2. ปี 2531 ทางช่อง 3 เช่นเดียวกัน
- คนเริงเมือง เวอร์ชั่น 3. ปี 254.. ทางช่อง 5 ใหม่/อนันดา/พลอย เฌอมาลย์/นุติ/อนุวัติ/สถาพร
- ค่าของคน เวอร์ชั่น 1. ( ไม่ทราบปี ) น่าจะเป็นช่อง 4 บางขุนพรหม แสดงโดย ฉลอง สิมะเสถียร/อรัญญา นามวงศ์
- ค่าของคน เวอร์ชั่น พิศาล/วงเดือน/รัชนู/วิทูรย์ ช่อง 3
- คลื่นเสน่หา เวอร์ชั่น 2. ทางช่อง 3 จอห์นี่/จริยา/เพ็ญ พิสุทธิ์/สถาพร/กันตา ดานาว

จาก: น้ำขิง
วันที่: 15/01/52 - 23:21 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 3
ขอแก้ให้นิดครับที่บอกว่า
ช่อง 7 ปี -- เกษริน พูนลาภ / มลฤดี ยมาภัย / ศศิวรรณ นันทิยารักษ์
นั้นมนฤดี ไม่ได้แสดงครับ แต่นางเอกชื่อกมลวรรณ ขวัญศิริ
นำแสดงโดย
ปี2525
เมธี บันเทิง/ กมลวรรณ ขวัญศิริ/ศศิวรรณ นันทิยารักษ์/เกษริน พูลลาภ/ปริญญา สุขอารมณ์/อรดี(ถนอมศรี)อิงคุนานนท์/ไศลทิพย์ ตาปนานนท์
ผลิตโดยดาราฟิล์ม กำกับโดย มานิตต์ สัมมาบัติ

จาก: วิทยา
วันที่: 16/01/52 - 5:20 น.
IP Address: 58.10.155.xx
ความคิดเห็นที่ 4
กระสือเวอร์ชั่นช่องเจ็ด รชนีกร ปี ๒๕๓๗ ต่อ ๒๕๓๘ ครับ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 16/01/52 - 7:04 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 5
ขิงก็ราฯเวอร์ชั่นแรกปี ๒๕๓๓

กว่าจะรู้เดียงสา เวอร์ชั่นสอง ปี ๒๕๔๓

ขอหมอนฯ เวอร์ชั่นสองปี ๒๕๔๗ หรือป่าว

เกิดแต่ตม เวอร์ชั่นสองปี ๒๕๔๗ คิดว่านะครับ


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 16/01/52 - 7:08 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 6
**สายโลหิต ช่อง 3
ฉัตรชัย อาภาพร นพพล อำภา สมภพ รัชนู ขวัญฤดีสุพรรณ จุรี พงษ์ลดา
**สายโลหิต ช่อง 7
ศรราม สุวนันท์ ศตวรรษ อุษณีย์ กชกร บรรเจิดศรี
**สายโลหิต ช่อง 3
พุฒิพล พิมลรัตน์ วรฤทธิ์ เขมสรณ์ ภูธฤทธิ์ ธิญาดา อำภา มยุรฉัตร
ธัญญา อนุสรณ์

จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 16/01/52 - 8:23 น.
IP Address: 124.120.14.xx
ความคิดเห็นที่ 7
** กุหลาบไร้หนาม ช่อง 9 ปรัชญา อัครพล/นวลปรางค์ ตรีชิต/ปนัดดา โกมารทัต
** กุหลาบไร้หนาม ช่อง 3 ทูน/ลินดา/อาภาพร กรทิพย์/วิศรุต เกตุประสิทธิ์
** กุหลาบไร้หนาม ช่อง 5 ฉายช่วงสายๆวันจันทร์-ศุกร์ จำพระเอกไม่ได้ นางเอก นาถยา จันทร์รุ่ง

จาก: น้ำขิง
วันที่: 16/01/52 - 15:55 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 8
** จำเลยรัก ช่อง 9 สะอาด/กนกวรรณ/นงลักษณ์ โรจนพันธ์
** จำเลยรัก ช่อง 5 วิทูรย์/ปนัดดา/อัญชลี ไชยศิริ
** จำเลยรัก ช่อง 7 ลิขิต/สาวิตรี/ชไมพร
** จำเลยรัก ช่อง 7 จอห์น รัตนเวโรจน์/กุลสตรี/มยุริญ
** จำเลยรัก ช่อง 3 อธิชาติ/ทักษอร/รินลณี

จาก: น้ำขิง
วันที่: 16/01/52 - 16:54 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 9

ขอบคุณ คุณน้ำขิง คุณวิทยา คุณฮอ จอง วู และคุณจุ้ยครับ มากค่ะที่ช่วยแก้ไขและให้ข้อมูลเพิ่ม

ขอต่ออีกค่ะ

เกล็ดมรกต
ช่อง 5 ปี -- รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ช่อง 7 ปี -- วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ / นุสบา ปุณณกันต์ / อิสริยา สายสนั่น

คนทะเล
ช่อง 5 ปี -- เชิญจุติ มณเทียรมณี
ไอทีวี ปี 2549 หลุยส์ สก็อต / เตย-อรัชมน รัตนวราหะ / แพท-พัทสน ศรินทุ / เจี๊ยบ-พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์


จาก: Boka
วันที่: 16/01/52 - 20:10 น.
IP Address: 84.13.170.xx
ความคิดเห็นที่ 10

เงาอโศก
ช่อง 7 ปี 2542 เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น / เอกรัตน์ สารสุข / เจมี่ บูเฮอร์ / เล็ก-ภัทราวดี มีชูธน / อมราพร สุดสายเนตร / อนุสรณ์ เดชะปัญญา / อลิษา ขจรไชยกุล / นภัสกร มิตรเอม / ภาวดี วิเชียรรัตน์ / โชคชัย เจริญสุข / พรสุดา ต่ายเนาว์คง / รสริน จันทรา / อารีวรรณ จตุทอง
ช่อง 5 ปี 2551 ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ / ผึ้ง-กัญญา ลีนุตพงษ์

จำเลยรัก (คห 8 คุณน้ำขิง)
ช่อง 9 ปี --
ช่อง 5 ปี 2523
ช่อง 7 ปี 2531
ช่อง 7 ปี 2540
ช่อง 3 ปี 2550

เจ้าสาวในชุดสีดำ
ช่อง 5 ปี -- อนุสรา มงคลเขต / เสกสรรค์
ช่อง 7 ปี 2532 ภัสสร บุณยเกียรติ / สามารถ พยัคฆ์อรุณ / กันตา ดานาว

จับตายวายร้ายสายสมร
ช่อง -- ปี -- จันจิรา / เชอรี่ / หน่อย-บุษกร
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ฉุยฉาย
ช่อง 3 ปี -- ดวงใจ หทัยกาญจน์
ช่อง 3 ปี 2536 โอ วรุฒ / แหม่ม จินตหรา / นุติ / วินัย ไกรบุตร / รัญญา / จารุวรรณ / สะอาด เปี่ยมฯ

ชลาลัย
ช่อง 9 ปี -- ลินดา ค้าธัญเจริญ / โกวิท / ปรัชญา อัครพล
ช่อง 5 ปี 2534 ชุติมา / อรรถชัย อนันตเมฆ/ กาญจนา จินดาวัฒน์/ สมรัชนี เกษร

เชลยศักดิ์
ช่อง 3 ปี -- พิราวรรณ / นิรุตติ์
ช่อง 7 ปื 2534 ลิขิต เอกมงคล / จินตรา สุขพัฒน์ / ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ / อรรถชัย อนันต เมฆ / สมรัชนี เกษร
ช่อง 3 โฬม / แอน (กำลังถ่ายทำ)

ชื่นชีวานาวี
ช่อง 3 ปี 2535 ทูน / จริยา
ช่อง 3 ปี 2542 เต๋า-สมชาย / แนน-ชลิตา

จาก: Boka
วันที่: 16/01/52 - 20:28 น.
IP Address: 84.13.170.xx
ความคิดเห็นที่ 11
เมียหลวง
ช่อง7 ปรียานุช สินใจ ใช่เปล่าคะ ใครเป็นพระเอกจำไม่ได้
ช่อง3 พรชิตา สิเรียม จอนนี่
ช่อง7 ตุ้ย ป็อก อั้ม

จาก: p.
วันที่: 17/01/52 - 16:25 น.
IP Address: 58.9.34.xx
ความคิดเห็นที่ 12

ขอเพิ่มจากคุณ p. ค่ะ

เมียหลวง (2 เวอร์ชันก่อนหน้า)
ช่อง 4 บางขุนพรหม ปี -- สะอาด / อารีย์ / ศิริพร
ช่อง 5 ปี -- ภิญโญ ทองเจือ / สีตลา เรืองศิริ / อุทุมพร ศิลาพันธ์

ช่อง 7 ปี 2532 แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี / ปรียานุช ปานประดับ / อภิรดี ภวภูตานนท์ (ไม่ใช่สินจัยค่ะ) / อภิชาติ หาลำเจียก / อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ / ทัศนีย์ ชลหวรรณ / ศิรินันท์ โรจนธรรม / กาญนาพร ปลอดภัย

ช่อง 3 ปี 2542
ช่อง 7 (กำลังจะนำมาทำใหม่)


จาก: Boka
วันที่: 18/01/52 - 5:12 น.
IP Address: 92.24.91.xx
ความคิดเห็นที่ 13

วันนี้ขอต่อด้วย ด-เด็กค่ะ
ดวงตาสวรรค์
ช่อง 3 ปี 2521 นิรุตติ์ / ภิญโญ ทองเจือ / ทินกร / รัชนู / เพ็ญพร ไพฑูรย์ / เบญจวรรณ บุญญากาศ
ช่อง 7 ปี 2533 อรรถชัย อนันตเมฆ / แสงระวี อัศวรักษ์ / อภิรดี ภวภูตานนท์ / สุรัตนา / ธานินทร์ ทัพมงคล

ดอกโศก
ช่อง 7 ปี -- มนฤดี ยมาภัย / พล พลาพร / ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีสมเคราะห์
ช่อง 7 ปี 2538 ไพโรจน์ สังวริบุตร / อุษณีย์ รักกสิกร / ปภัสรา ชุตานุพงศ์

ดั่งดวงหฤทัย
ช่อง 7 ปี 2539 ศรราม เทพพิทักษ์ / นัท-มีเรีย เบเนเด็ตตี้ / โอลิเวอร์ พูพาร์ท / อ้อน-เกวลิน คอตแลนด์ / เปิ้ล-จารุณี สุขสวัสดิ์ / อ๋อง-กษาปณ์ จำปาดิบ / ติ๊ก-ฉัตรมงคล บำเพ็ญ / เอ-วิทิต แลต / นก-ศิขรินธาร พลายพฤฒิ / อลิษา ขจรไชยกุล
ช่อง 7 ปี 2550 ศุกลวัฒน์ คณารศ / อุษามณี ไวทยานนท์ / วงศกร ปรมัตถากร / คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ / อุษณีย์ วัฒฐานะ / ไพโรจน์ สังวริบุตร / สุรัตนา ข้องตระกูล

ดาวพระศุกร์
ช่อง 7 ปี 2523 พล พลากร / มนฤดี ยมาภัย
ช่อง 7 ปี 2537 ศรราม เทพพิทักษ์ / สุวนันท์ คงยิ่ง
ช่อง 7 ปี -- บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ / เมี่ยง-อติมา ธนเสนีวัฒน์

ดาวเรือง
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ กรุณา / อัจฉรา รอดศาสตรา
ช่อง 3 ปี 2530 เอกพัน / จริยา / ปัญญา / ธิติมา
ช่อง 3 ปี 2539 จอห์นนี่ แอนโฟเน่ / อุ้ม-สิริยากร
ช่อง 5 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง
ช่อง 4 บางขุนพรหม ปี -- พิศาล / กนกวรรณ
ช่อง 3 ปี 2532 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง / นาถยา แดงบุหงา / ธัญญา โสภณ / เกรียงไกร อุณหะนันทน์ / หัทยา เกษสังข์

ดงผู้ดี
ช่อง 3 ปี 2536 ....................
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่)


จาก: Boka
วันที่: 18/01/52 - 6:55 น.
IP Address: 92.24.91.xx
ความคิดเห็นที่ 14
คลื่นเสน่หา ปี ๒๕๓๗ เวอร์ชั่นหลังสุด เพ็ญพิสุทธิ์ นางรอง จริยา นางเอกครับ

ดงผู้ดีเปิดกล้องไปสองเดือนแล้ว อยู่ในสถานะ ยังไม่ออกอากาศครับ ไม่ใช่ กำลังจะนำมาทำใหม่ พระเอก มาร์ท กฤษฎา ครับ มี จริยา จินตหรา แสดงด้วย ออกอากาศปี ๒๕๕๒ แน่นอน

คนทะเล เวอร์ชั่นแรก กันตนากับช่องห้า ปี ๒๕๒๘ นางเอก เชิญจุติ มณเฑียรมณี

ดาวพระศุกร์ เวอร์ชั่นบรู๊ค กับ เมี่ยง ปี ๒๕๔๖ ครับ กำลังจะมาทำใหม่ ทราบไหมครับ

มารยาริษยา เวอร์ชั่นแรก ปี ๒๕๔๑ ลูกเกด เมทินี นก สินจัย ประชันบทบาทกันดังมากๆ พระเอกคือ โอลิเวอร์ พูพาร์ท ช่องห้าเอ็กแซ็กท์ เจ้าเดิมกำลังจะมาสร้างอีกครั้ง ปีนี้ออกแน่นอน เปลี่ยนคู่ปรับเป็น นัท มีเรีย ในบท เพียงดาว และให้ บี น้ำทิพย์ จงรัชตะวิบูลย์ เป็น "ดีนี่"

ดอกโศก เวอร์ชั่นแรก ปี ๒๕๒๔
เงาอโศก เวอร์ชั่นแรก ปี ๒๕๔๑ (สังเกต ทำไมผู้รวบรวมไม่ค่อยแม่น หรือจำปีที่ละครช่องเจ็ดทำเลย ไม่ค่อยชอบดูช่องเจ็ดหรือ ไม่เคยดูหรือป่าวครับ สงสัยๆเฉยๆ อิอ)

ดงผู้ดี ปี ๒๕๓๖ นางเอกคือ ชไมพร สิทธิวรนันท์ ครับ

ดวงตาสวรรค์ ปี ๒๕๒๑ รึครับ คุณพี่เอี๊ยด เบญจวรรณแสดงด้วยหรอครับ ขอไปถามก่อนนะ

น้ำเซาะทราย ทราบแค่สองเวอร์ชั่นหลัง ปี ๒๕๓๖ ศรัณยู สินจัย ปรียานุช

อีกเวอร์ชั่น ปี ๒๕๔๕ หรือป่าว ไม่แน่ใจ ช่องสามสร้าง เรียงตามลำดับ บท สามี เมียหลวง เมียน้อย เช่นกัน คือ ฉัตรชัย จริยา จันทร์จิรา

คมพยาบาท ที่พี่กุ๊กแสดง น่าจะปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ นะครับ เพราะยังไม่ได้เป็นนางเอกละครเต็มตัวเลย ไม่น่าจะใช่ปี ๒๕๓๒

คมพยาบาท เวอร์ชั่นล่าสุด ปี ๒๕๔๔ ครับ อั้ม พัชราภา ยุ้ย จีรนันท์ วี วีรภาพ กาญจนา จินดาวัฒน์ และที่มีอัศวิน รัตนประชาด้วย

คนละโลก อัครมีเดียสร้างกับช่องห้า แซม กับ ปรียานุช ปี ๒๕๓๖

เพิ่มๆ ฝันเพื่อง ทราบแค่ สองเวอร์ชั่นหลัง ปี ๒๕๓๗ - ๘ ช่องสาม หน่อย บุษกร กับ เพ็ญพิสุทธิ์ พระเอก พระรอง ใครครับบอกที

เพราะจำได้แต่เวอร์ชั่นหลัง ปี ๒๕๔๗-๘ เอ็กแซ็กท์ช่องห้าสร้าง เจษฎาภรณ์ โสภิตนภา ภูริ อคัมย์ศิริ เมตตา รอง พิศมัย เจมี่ บูเฮอร์ เบญจพล เชยอรุณ แสดง

คำมั่นสัญญา เวอร์ชั่นละครสั้น กบ กับ บรู๊ค ปี ๒๕๔๒

สายโลหิต เวอร์ชั่นแรก ปี ๒๕๒๙ ช่องสาม คุณสุพรรณ กำกับ ฉัตรชัย อาภาพร นพพล ขวัญฤดี แสดง
เวอร์ชั่นสอง (ดังที่สุด เรตติ้ง สามสิบกว่าๆ ทีหนึ่งเรตติ้งสูงสุดของละครทั้งหมดในปี ๒๕๓๘) กบสุวนันท์ กับหนุ่ม ศรรามนำแสดง ร่วมด้วย บรรเจิดศรี มาติกา ศตวรรษ ฯลฯ
ช่องสามล่าสุด ปี ๒๕๔๗ (ออกอากาศ แต่สร้างตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖) กอล์ฟ อัครา(ชื่อเดิม พุฒิชัย ครับ) กบ พิมลรัตน์ เอส วรฤทธิ์ มยุรฉัตร นำแสดง

บ้านสาวโสด ก็นำมาทำใหม่เรื่อยๆ ผมทันแต่ เวอร์ชั่น ปี ๒๕๓๔ จริยา รัชนก ฯลฯ แสดง แล้วก็ช่องสามอีกครั้ง ปี ๒๕๔๔ สกาวใจ รุ่งเรือง ฯลฯ แสดง

ปัญญานก้นครัว ช่องเจ็ด ครั้งแรกกับดาราวีดีโอ ปี ๒๕๓๑ สถาพร ธนาภรณ์ จามจุรี ดวงตา สุรศักดิ์ นำแสดง
ครั้งสอง ช่องสาม ปี ๒๕๔๐ หรือป่าว แอน ทองประสม อู๋ ธนากร นำแสดง

ครั้งสาม เอ็กแซ็กท์ ช่องสาม แอน อลิชา แสดงนำ คู่กับ ใครเอ่ย ช่วยกันๆ นะครับ


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 18/01/52 - 12:02 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 15
ช่วยเพิ่มเติมนะคะ ขอไม่เรียงตามอักษร(ขออภัยด้วยค่ะ) นึกได้ก็ช่วยเพิ่มให้ ลงเฉพาะละครเท่านนั้นนะคะ ที่เป็นหนังด้วยไม่ได้ลง ก็ตามชื่อกระทู้

เลือดขัตติยา
ช่อง 9 พิศาล/กนกวรรณ
ช่อง 3 ศรัญญู/วาสนา (ไม่ได้ฉาย)
ช่อง 5 เจษฎาภรณ์/พิยดา

มายา
ช่อง 9 อัศวิน/เดือนเต็ม/ปรัชญา/นวลปรางค์
ช่อง 7 สถาพร/อรพรรณ/ชไมพร/อภิชาติ
ช่อง 7 ธีรภัทร์/ซอนย่า/นคประภา/สันติสุข

สามอนงค์
ช่อง 9 อัศวิน/อนุสรณ์/รัชนู/ลินดา
ช่อง 3 เกรียงไกร/ดิลก/นาถยา/ปาหนัน
ช่อง 5 ตระการ/ทรงสิทธิ์/กวินนา/บุณฑริก

แผลเก่า
ช่อง 9 กำธร/นันทวัน
ช่อง 7 บิณฑ์/ชุติมา
ช่อง 3 ธีระเดช/เขมอัปสร

ภาพอาถรรพณ์
ช่อง 4 อดุลย์/บุศรา/สุพรรณ
ช่อง 7 พล/ขนิษฐา
ช่อง 7 ลิขิต/ชฎาพร/มนฤดี

น้ำเซาะทราย
ช่อง 4 กำธร/อารีย์/สุพรรณ
ช่อง 5 ชนะ/กนกวรรณ/วงเดือน
ช่อง 7 ศรัญญู/ปรียานุช/สินจัย
ช่อง 3 ฉัตรชัย/จริยา/จันจิรา

สี่แผ่นดิน
ช่อง 4 อาคม/สุพรรณ
ช่อง 5 ภิญโญ/นันทวัน
ช่อง 3 ฉัตรชัย/จินตหรา
ช่อง 9 ธีรภัทร์/สิริยากร

ในฝัน
ช่อง 5 นาท/สีตลา/วิทูรย์/หทัยรัตน์
ช่อง 3 ฉัตรชัย/สินจัย/วรุฒ/ลลิตา
ช่อง 9 ธีรภัทร์/ซาร่า/อนันดา/เฌอมาลย์

ทิวาหวาม
ช่อง 5 ชนะ/นันทวัน/อนุสรณ์/อุทุมพร
ช่อง 5 ทูล/รัชนี/อธิวัฒน์/กันตา

เลื่อมสลับลาย
ช่อง 7 ฉัตรชัย/รัชนู/ลินดา/เมธี
ช่อง 3 จักรกฤษณ์/จริยา/กรรชัย/บุษกร

ลอดลายมังกร
ช่อง 7 นพพล/ปรียานุช/อภิรดี
ช่อง 5 ศรัญญู/บุษกร/ธัญญา

ศิลามณี
ช่อง 7 ยุทธพิชัย/สิเรียม
ช่อง 7 ภัทรพล/สุวนันท์

นึกได้จะมาช่วยต่ออีกค่ะ

จาก: ประภา
วันที่: 18/01/52 - 12:06 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 16
เพิ่มเติม ดงผู้ดี แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี สร้างปี ๒๕๓๖ ช่องสามนั้น นางเอก คือ เปิ้ล ชไมพร สิทธิวรนันท์

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 18/01/52 - 12:07 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 17
ละอองดาว
ช่อง 9 พิศาล/กนกวรรณ
ช่อง 7 วรุฒ/สิเรียม
ช่อง 5 สหรัถ/พิยดา

สกาวเดือน
ช่อง 9 ภิญโญ/เดือนเต็ม
ช่อง 7 อภิชาติ/มนฤดี
ช่อง 3 จอห์นนี่/แคทลียา อิงลิช

ทัดดาวบุษยา
ช่อง 4 ภิญโญ/กรรณิการ์ ธรรมเกษร
ช่อง 7 เอกรัตน์/สุวนันท์
ช่อง 5 ณัฐพงษ์/นมัสนันท์

น้ำผึ้งขม
ช่อง 4 สะอาด/กนกวรรณ
ช่อง 9 สมภพ/สีตลา
ช่อง 5 นาท/หทัยรัตน์
ช่อง 7 นิรุตติ์/มนฤดี
ช่อง 3 ยุรนันท์/รามาวดี

วิมานไฟ
ช่อง 4 สะอาด/นันทวัน/กนกวรรณ/ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ช่อง 9 พิศาล/พิราวรรณ/เดือนเต็ม/ศรีอาภา บางนารถ
ช่อง 3 ฉัตรชัย/ชุดาภา/จริยา/รัชนก
ช่อง 5 เป็นชื่อ เล่ห์ภุมเรศ ณวัฒน์/นุสบา/พิมพ์มาดา/อรจิรา

หนี้รัก
ช่อง 9 สมภพ/คนางค์
ช่อง 3 สถาพร/มนฤดี
ช่อง 5 สหรัถ/คัทลียา แมคอินทอช

พิษสวาท
ช่อง 3 สมภพ/อนุสรณ์/รัชนู/ลินดา
ช่อง 5 เล็ก ไอศูรย์/ลีลาวดี

มัสยา
ช่อง 7 ศรัญญู/มนฤดี
ช่อง 7 แอนดริว/บัวชมพู

อีสา
ช่อง 4 เปียทิพย์/จตุพล/เดือนเต็ม/กรรณิการ์
ช่อง 9 ลินดา/ดิลก/กาญจนา/โกวิท
ช่อง 7 อภิรดี/อนุชิต/ธนาภรณ์/ปิยะดา
ช่อง 7 รชนีกร/ดนุพร/ณัฐริณี/อุษณีย์

จาก: ประภา
วันที่: 18/01/52 - 13:29 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 18
ขอบคุณพี่ประภาครับ มาๆช่วยกัน ขอเพิ่มเติม เรื่องปี และที่พีพิมพ์ผิดนะครับ เพราะเว็บนี้แก้ไม่ได้เลยต้องช่วยๆกัน เผื่อๆ เผลอพิมพ์ผิด

ละอองดาว
ช่อง 9 พิศาล/กนกวรรณ
ช่อง 7 วรุฒ/สิเรียม ปี 2534
ช่อง 5 สหรัถ/พิยดา ปี 2550

สกาวเดือน
ช่อง 9 ภิญโญ/เดือนเต็ม
ช่อง 7 อภิชาติ/มนฤดี ปี 2530
ช่อง 3 จอห์นนี่/แคทลียา อิงลิช ปี 2540

ทัดดาวบุษยา
ช่อง 4 ภิญโญ/กรรณิการ์ ธรรมเกษร
ช่อง 7 เอกรัตน์/สุวนันท์ ปี 2540
ช่อง 5 ณัฐพงษ์/นมัสนันท์ ชื่อ มนัสนันท์ ครับ หรือโดนัท ปี 2549

น้ำผึ้งขม
ช่อง 4 สะอาด/กนกวรรณ
ช่อง 9 สมภพ/สีตลา
ช่อง 5 นาท/หทัยรัตน์
ช่อง 7 นิรุตติ์/มนฤดี ปี 2528
ช่อง 3 ยุรนันท์/รามาวดี ปี 2543

วิมานไฟ
ช่อง 4 สะอาด/นันทวัน/กนกวรรณ/ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ช่อง 9 พิศาล/พิราวรรณ/เดือนเต็ม/ศรีอาภา บางนารถ
ช่อง 3 ฉัตรชัย/ชุดาภา/จริยา/รัชนก ปี2533
ช่อง 5 เป็นชื่อ เล่ห์ภุมเรศ ณวัฒน์/นุสบา/พิมพ์มาดา/อรจิรา ปี 2548

หนี้รัก
ช่อง 9 สมภพ/คนางค์
ช่อง 3 สถาพร/มนฤดี ปี 2533 ป่าวครับ
ช่อง 5 สหรัถ/คัทลียา แมคอินทอช ปี 2545 รึป่าว

พิษสวาท
ช่อง 3 สมภพ/อนุสรณ์/รัชนู/ลินดา
ช่อง 5 เล็ก ไอศูรย์/ลีลาวดี ปี 2534

มัสยา
ช่อง 7 ศรัญญู/มนฤดี ปี 2528
ช่อง 7 แอนดริว/บัวชมพู ปี2542

อีสา
ช่อง 4 เปียทิพย์/จตุพล/เดือนเต็ม/กรรณิการ์
ช่อง 9 ลินดา/ดิลก/กาญจนา/โกวิท ปี 2524
ช่อง 7 อภิรดี/อนุชิต/ธนาภรณ์/ปิยะดา ปี 2531
ช่อง 7 รชนีกร/ดนุพร/ณัฐริณี/อุษณีย์ ปี 2541 อั้ม พัชราภา แสดงตอนจะจบด้วย

เพิ่มเติม
พลับพลึงสีชมพู ช่อง 7 ปี 2527 ธงไชย มนฤดี ยิ่งใหญ่
พลับพลึงสีชมพู ช่อง 7 ปี 2542 พัชราภา รติพงษ์

ตราบสิ้นดินฟ้า
ช่อง 7 ปี 2525 รึป่าว สีตลา กับ อัศวิน(ใช่ไหมครับ)
ช่อง 5 เอ็กแซกท์ปี 2551 คัทลียา ยุรนันท์ วิทวัส และกันยา ลีนุตพงษ์

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 18/01/52 - 15:08 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 19
ปอบผีฟ้า ช่อง ๗ ทั้งสามครั้ง
หนังทีวี วีรวรรณ โทณะวณิก ปี ๒๕๒๐
ละคร นอต นุติ นุ่น วรนุช (แสดงเรื่องแรก) หมวย สุภาภรณ์ ตวง สาวิกา กาญนมาศ (แม่นางเอกตอนสาว) นำแสดง ปี ๒๕๔๐
ละคร ล่าสุด กำลังใกล้ๆจะออกอากาศ ออย ธนา ยุ้ย จีรนันท์ นำแสดง


เพิ่มเติมเรื่องปี คับ

เลือดขัตติยา
ช่อง 9 พิศาล/กนกวรรณ
ช่อง 3 ศรัญญู/วาสนา (ไม่ได้ฉาย) ปี ๒๕๒๖ (รึป่าว)
ช่อง 5 เจษฎาภรณ์/พิยดา ปี ๒๕๔๖

มายา
ช่อง 9 อัศวิน/เดือนเต็ม/ปรัชญา/นวลปรางค์ ปี ๒๕๒๕ หรือป่าวคับ
ช่อง 7 สถาพร/อรพรรณ/ชไมพร/อภิชาติ ปี ๒๕๓๑
ช่อง 7 ธีรภัทร์/ซอนย่า/นภคประภา/สันติสุข ปี ๒๕๔๔

สามอนงค์
ช่อง 9 อัศวิน/อนุสรณ์/รัชนู/ลินดา
ช่อง 3 เกรียงไกร/ดิลก/นาถยา/ปาหนัน ปี ๒๕๓๑
ช่อง 5 ตระการ/ทรงสิทธิ์/กวินนา/บุณฑริก

แผลเก่า
ช่อง 9 กำธร/นันทวัน
ช่อง 7 บิณฑ์/ชุติมา ปี ๒๕๓๑
ช่อง 3 ธีระเดช/เข็มอัปสร ปี ๒๕๔๔

ภาพอาถรรพณ์
ช่อง 4 อดุลย์/บุศรา/สุพรรณ
ช่อง 7 พล/ขนิษฐา
ช่อง 7 ลิขิต/ชฎาพร/มนฤดี ปี ๒๕๓๕

น้ำเซาะทราย
ช่อง 4 กำธร/อารีย์/สุพรรณ
ช่อง 5 ชนะ/กนกวรรณ/วงเดือน ปี ๒๕๒๒
ช่อง 7 ศรัญญู/ปรียานุช/สินจัย ปี ๒๕๓๖
ช่อง 3 ฉัตรชัย/จริยา/จันจิรา ปี ๒๕๔๖

สี่แผ่นดิน
ช่อง 4 อาคม/สุพรรณ
ช่อง 5 ภิญโญ/นันทวัน ปี ๒๕๒๕
ช่อง 3 ฉัตรชัย/จินตหรา ปี ๒๕๓๔
ช่อง 9 ธีรภัทร์/สิริยากร ปี ๒๕๔๗

ในฝัน
ช่อง 5 นาท/สีตลา/วิทูรย์/หทัยรัตน์ ปี ๒๕๒๓
ช่อง 3 ฉัตรชัย/สินจัย/วรุฒ/ลลิตา ปี ๒๕๓๕
ช่อง 9 ธีรภัทร์/ซาร่า/อนันดา/เฌอมาลย์ ปี ๒๕๔๙

ทิวาหวาม
ช่อง 5 ชนะ/นันทวัน/อนุสรณ์/อุทุมพร ปี ๒๕๒๒ รึป่าว
ช่อง 5 ทูล/รัชนี/อธิวัฒน์/กันตา ปี ๒๕๓๑

เลื่อมสลับลาย
ช่อง 7 ฉัตรชัย/รัชนู/ลินดา/เมธี
ช่อง 3 จักรกฤษณ์/จริยา/กรรชัย/บุษกร ปี ๒๕๓๙

ลอดลายมังกร
ช่อง 7 นพพล/ปรียานุช/อภิรดี ปี ๒๕๓๕
ช่อง 5 ศรัญญู/บุษกร/ธัญญา ปี ๒๕๕๐

ศิลามณี
ช่อง 7 ยุทธพิชัย/สิเรียม ปี ๒๕๓๗
ช่อง 7 ภัทรพล/สุวนันท์ ปีที่ผ่านมา ๒๕๕๑

เพิ่มเติม อมฤตาลัย หนังทีวีครั้งแรก ใครแสดงครับจำไม่ได้เพราะยังไม่เกิด ออกอากาศ ช่องเจ็ด ปี ๒๕๒๐
เวอร์ชั่นสอง ละครช่องสามกับโพลีพลัสสร้าง ปี ๒๕๔๙ พอล ภัทรพล พลอย เฌอมาลย์ หยาดทิพย์ มารศรี อิศรางกูรฯ สมบัติ อรัญญา สุทธิจิตร นำแสดง

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 19/01/52 - 1:04 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 20

ต้องขอบคุณ คุณ p. คุณประภา และคุณ ฮอ จอง วูมากค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกัน

ปัญญาชนก้นครัว
ช่อง 3 ปื 2548 อลิชา ไล่สัตรูไกล / ภูริ หิรัญพฤกษ์

ทัดดาวบุษยา มีอีกเวอร์ชันนึงมั๊ยคะ (ก่อนหน้าช่อง 7 ปี 40) ช่วยเช็คหน่อยค่ะ

ช่อง -- ปี -- ยุรนันท์ / อาภาพร / ดิลก / นาถยา / ปาริฉัตร

ขอเพิ่มเติมนะคะ
น้ำผึ้งขม
ช่อง 3 (ยังไม่ออกอากาศ) นก-ฉัตรชัย / เจนี่ เทียนฯ / นก-จริยา / ต่อง-สาวิตรี

พิษสวาท
ช่อง 3 ปี 2524
ช่อง 5 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

อีสา
ช่อง 4 ปี 2517

ปล. ที่คุณฮอ จอง วู สงสัยว่าผู้รวบรวมไม่ชอบดูช่อง 7 หรือไม่เคยดูเลย คืออย่างนี้ค่ะ ช่วงตอนเด็กๆเคยเป็นแฟนละครช่อง 3 อย่างเหนียวแน่น (สมัยอุทุมพร, มยุรา) แต่ช่องอื่นๆ ดูก็ได้ค่ะ บางเรื่องก็ถึงกับติดเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องมากกว่าค่ะ

แต่ต้องขอออกตัวว่าความจำเรื่องช่อง หรือปี พ.ศ. (ตัวเลขนั่นเอง) นี่ไม่เก่งค่ะ บางทีดูทั้งเรื่องยังจำปีไม่ได้เลยค่ะ ยังงงอยู่ว่าคนอื่นๆ เขาจำกันได้ยังไง

อีกอย่างคือช่วง 13 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทย เลยขาดช่วงดูละครไปนาน จนมาเมื่อปี 2 ปีมานี้ได้มาติดตามดูละครไทยอย่างต่อเนื่องจาก ObizGo.tv และ Dootv.tv บางเรื่องก็ดูย้อนหลัง เลยนำมาปะติดปะต่อกันอีกทีค่ะ หากข้อมูลคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ช่วยกันแก้ไขนะคะ


จาก: Boka
วันที่: 19/01/52 - 1:12 น.
IP Address: 78.146.59.xx
ความคิดเห็นที่ 21

จาก คห 19 คุณฮอ จอง วู
อมฤตาลัย
ช่อง 7 ปี 2520
แสดงโดย เสกสิทธิ์ สันติพงษ์ / ศิรดา ศิริวัฒน์ / ชัย ราชพงษ์ / พรเพ็ชร แก้วมาพรรณ (คนนี้ไม่แน่ใจ)

จาก: Boka
วันที่: 19/01/52 - 3:51 น.
IP Address: 78.146.59.xx
ความคิดเห็นที่ 22

เพิ่ม ข ไข่ค่ะ

ขุนศึก
ช่อง 9 ปี -- อารีย์ นักดนตรี / กำธร สุวรรณปิยะศิริ
ช่อง 3 ปี -- นิภาพร นงนุช / โกวิท วัฒนกุล / สุเชาว์ พงษ์วิไล
ช่อง 9 ปี -- พลรัตน์ รอดรักษา / ธนายง ว่องตระกูล / วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ

ต เต่า หลังตุง

ตลาดอารมณ์
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / วรารัตน์ เทพโสธร / ดวงชีวัน
ช่อง 3 ปี -- ดิลก / วรารัตน์ เทพโสธร / ลินดา

ตะวันลับฟ้า
ช่อง 7 ปี 2527 นิรุตติ์ / กาญจนา จินดาวัฒน์ / ปรัชญา / พิราวรรณ / ชลิต / วิยะดา / วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ช่อง 3 ปี 2542 ต้น-จักรกฤษณ์ / อุ้ม-สิริยากร

ตะวันยอแสง
ช่อง 3 ปี 2521 ดวงใจ หทัยกาญจน์ / สมภพ เบญจาธิกุล / รัชนี จันทรังษี
ช่อง 3 ปี 2540 พิม-ซอนญ่า คูลลิ่ง / ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / จารุณี สุขสวัสดิ์ / มยุรา เศวตศิลา / อนุสรณ์ เดชะปัญญา / ปวีณา ชารีฟสกุล / อภิชาติ พัววิมล /ศรัณย์ สาครสินธุ์ / จุฑามาศ จันทศร / ขวัญฤดี กลมกล่อม

ตะวันชิงพลบ
ช่อง 7 ปี 2534 ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / ธนาภรณ์ รัตนเสน / อรพรรณ พานทอง / ปัญญา นิรันดร์กุล
ช่อง 7 ปี -- เขตต์ / อุษามณี

แต่งกับงาน
ช่อง 3 ปี 2541 โจ จิรายุส / ปูเป้-รามาวดี สิริสุขะ
ช่อง 7 ปี 2532 บิลลี่ โอแกน / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / อนันต์ บุญนาค / อรพรรณ พานทอง

ตุ๊กตาเริงระบำ
ช่อง 3 ปี 2537 โจ-จิรายุส วรรธนะสิน / หมิว-ลลิตา
ช่อง 3 ปี 2550 พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์ / แพนเค็ก-เขมนิจ จามิกรณ์ / รัชนีกร พันธุ์มณี / เปรมสินี รัตนโสภา / ดิลก ทองวัฒนา / รัชนี ศิระเลิศ / ตระการ พันธุมเลิศรุจี / นาท ภูวนัย

ตี๋ใหญ่
ช่อง 5 ปี 2528 ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ช่อง 3 ปี 2542 ศรราม เทพพิทักษ์

ตำรับรัก
ช่อง 7 ปี 2532 บดินทร์ ดุ๊ก / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / ปิยะดา เพ็ญจินดา / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / จามจุรี เชิดโฉม
ช่อง 3 ปี 2542 เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา / วรรธนะ กัมทรทิพย์ / ธีรศักดิ์

แต่ปางก่อน
ช่อง 3 ปี 2530 นก-ฉัตรชัย / นก-จริยา / นพพล / อุทุมพร
ช่อง 3 ปี 2548 ศรราม เทพพิทักษ์ / แอน ทองประสม
จาก: Boka
วันที่: 19/01/52 - 4:52 น.
IP Address: 78.146.59.xx
ความคิดเห็นที่ 23
สุดสายป่าน
ช่อง 3 ปี 2527 อนุสรณ์ อำภา
ช่อง 7 ปี....... ศักดิ์สิทธิ์ น้ำฝน


จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 19/01/52 - 9:51 น.
IP Address: 124.120.3.xx
ความคิดเห็นที่ 24
เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆครับ

ขุนศึก
ช่อง 9 ปี -- อารีย์ นักดนตรี / กำธร สุวรรณปิยะศิริ
ช่อง 3 ปี -- นิภาพร นงนุช / โกวิท วัฒนกุล / สุเชาว์ พงษ์วิไล
ช่อง 9 ปี 2539 พลรัตน์ รอดรักษา / ธนายง ว่องตระกูล / วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ

สุดสายป่าน
ช่อง 3 ปี 2527 อนุสรณ์ อำภา
ช่อง 7 ปี 2538 ศักดิ์สิทธิ์ น้ำฝน

ครับ รับทราบและเข้าใจคุณ Boka แล้วครับ แหะๆ ว่าแต่เว็บสองเว็บที่ว่าดูละครย้อนหลังได้ง่ายๆไหมครับ ต้องเสียตังค์เป็นสมาชิกรายเดือนรายปี หรือเป็นสมาชิกฟรีๆ ปกติครับ จะได้ลองดูบ้างครับ


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 19/01/52 - 10:13 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 25
ขอบคุณน้องฮอ ที่ช่วยเพิ่มเติม พี่ไม่ได้จด ก็เลยไม่ได้จำ พ.ศ. จึงขอไม่เอ่ยถึง นอกจากจำได้ใกล้เคียงเท่านั้น และขอบคุณน้องเจ้าของกระทู้มากนะคะที่ไม่รำคาญพี่มาให้ข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่เรียงกัน จะได้ช่วยกันนึกได้ต่อไปและเพิ่มเติมกัน พอนึกได้อีก

ริษยา
ช่อง 4 ภิญโญ/ดวงดาว/ภาณุวัฒน์/ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ช่อง 5 ภิญโญ/วิทูรย์/รัชนู/เดือนเต็ม
ช่อง 7 บดินทร์ ดุ๊ก/บิลลี่/วิชชุดา/ปัทมวรรณ
ช่อง 3 นิธิ/ทักษอร/ชาติโยดม/ลดา/จริยา

อย่าลืมฉัน
ช่อง 5 นิรุตติ์/รัชนู
ช่อง 7 พีท/สิเรียม

อุบัติเหตุ
ช่อง 4 ชุมพร/ศิริพร
ช่อง 7 พล/มนฤดี
ช่อง 7 ลิขิต/สิเรียม
ช่อง 3 พีท/คทลีน่า กรอส

พรหมไม่ได้ลิขิต
ช่อง 9 นิรุตติ์/อนุสรณ์/รัชนู
ช่อง 3 ยุรนันท์/บดินทร์ ดุ๊ก/ปรียานุช

ผู้กองยอดรัก
ช่อง 4 ชุมพร/กนกวรรณ
ช่อง 5 นิรุตติ์/ดวงใจ
ช่อง 9 ทูน/สาวิตรี
ช่อง 3 ศรราม/กัญญารัตน์

ดูเหมือนเรื่องนี้มีอีก 1-2 ครั้ง แต่จำไม่แม่น ขอให้ช่วยเพิ่มเติมค่ะ

ประมาณปี 2527 ช่อง 5 ใช่ค่ะ มี ทัดดาวบุษยา อีดครั้ง ยุรนันท์/อาภาพร/ดิลก/นาถยา

จาก: ประภา
วันที่: 19/01/52 - 15:17 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 26
ขอเพิ่มละคร ข้อมูลของพี่ประภาครับ ( ร่วมด้วยช่วยกัน )
- ละคร " อย่าลืมฉัน " ช่อง 5 มีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นครับ ชัยรัตน์ จิตรธรรม/ภัทรา ทิวานนท์/สาวิตรี สามิภักดิ์ ( เป็นละครของคุณดาวน้อย ศรีบุญเรือง )
- เรื่อง ผู้กองยอดรัก-ยอดรักผู้กอง มีอีก 2 เวอร์ชั่น
** ช่อง 9 วรุฒ วรธรรม/ชาลิตา เฟื่องอารมณ์
** ช่องไอทีวี ตุ้ย เอเอฟ 3 กมลเกียรติ์ ล่าทา/ ได๋ ไดอานา จงจินตนาการ
ผมไม่ระบุ พ.ศ เพราะกลัวว่าจะจำปีสับสน ต้องให้น้องฮอ จอง วู กูรูด้านปีพ.ศ ตัวเลข มาคอนเฟิร์มนะครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 19/01/52 - 15:31 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 27
- แก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม
** ชื่นชีวานาวี มีเวอร์ชั่นช่อง 5 ด้วยครับ ( ออกอากาศต่อจากผู้กองยอดรัก ) นิรุตติ์/ปนัดดา/เศรษฐา นำแสดง
** ตอบน้อง ฮอ จอง วู
- ละคร " ดงผู้ดี " เวอร์ชั่นแรก ทางช่อง 3 แสดงโดย นีโน่ เมทะนี/เปิ้ล ชไมพร
- ละคร " ฝันเฟื่อง " ที่มีหน่อย บุษกรกับเพ็ญ พิสุทธิ์ แสดงคู่กับ สันติสุข พรหมศิริ/วีระชัย อรรถโกวิท ตามลำดับ
- เรื่อง " บ้านสาวโสด " เวอร์ชั่น ช่อง 5. สมภพ เบญจาทิกุลแสดงนำกับกาญจนา บุญประเสริฐ ( เสียชีวิตแล้ว ) บรรดาสาวโสด 3 พี่-น้อง เรียงตามลำดับคือ 1. สุกัญญา นาคสนธิ์ 2. วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ 3. มัตติกา เกียรติสกุล
- เวอร์ชั่นช่อง 3 รอน/จริยา และ 3 พี่น้องสาวโสด ตามลำดับ 1. ธิติมา 2.ชุดาภา 3. รัชนก
- เวอร์ชั่นช่อง 3 อีกครั้ง เพ็ญเพชร / สกาวใจ พี่น้องสาวโสด จำได้ว่า พาเมล่า บาวเด้นท์ รับบทพีสาวคนโต นอกนั้นจำไม่ได้ว่าใครแสดงบ้าง

จาก: น้ำขิง
วันที่: 19/01/52 - 18:37 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 28
ต่อ..ละครรีเมค
** ความรักแสนกล เวอร์ชั่นช่อง 5 ลินดา/อุทุมพร/รสลิน/จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
** ความรักแสนกล เวอร์ชั่นช่อง 3 ดิลก/กษมา/อุทุมพร ( เวอร์ชั่นแรกเป็นนางรอง เวอร์ชั่น 2 เป็นนางเอก ) ปนัดดา/เด่นนภา

- คุณนาย ช่อง 3 เวอร์ชั่น 1. สมภพ/รัชนู
- คุณนาย ช่อง 3 เวอร์ชั่น 2. อรรถชัย/ชโลมจิตร จันทร์เกตุ

** ความรักสีดำ ช่อง 3 อนุสรณ์/มยุรา/นาถยา
** ความรักสีดำ ช่อง 5 ยุรนันท์/จินตหรา/ลีลาวดี

- พฤกษาสวาท ช่อง 3 พิศาล/ดิลก/อุทุพร/ดวงใจ
- พฤกษาสวาท ช่อง 5 ไพโรจน์ สังวริบุตร/วฤนดา สมศิริ/สุนิตย์ นภาศรี
- พฤกษาสวาท ช่อง 3 ฉัตรชัย/พัชรินทร์/กุลณัฐ/สราวุธ

** ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ ช่อง 7 วิศรุต/พนารัตน์/เนาวรัตน์
** ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ ช่อง 3 พีท/มยุรา/สลักจิตร ดลมินทร์

- หมูแดง ช่อง 3 นาท ภูวนัย/ปัทมา ปานทอง
- หมูแดง ช่อง 7 ไพโรจน์ สังวริบุตร/แอน ทองประสม

** โดมทอง ช่อง 3 นาท ภูวนัย/มยุรา ธนะบุตร
** โดมทอง ช่อง 7 ศรัญญู / ณัฐริกา

- แม่ปูเปรี้ยว ช่อง 7 ฉัตรชัย/อรพรรณ
- แม่ปูเปรี้ยว ช่อง 3 จอย ชลธิชา นวมสุคนธ์ จำไม่ได้ใครแสดงเป็นพระเอก

** เศรษฐีตีนเปล่า ช่อง 9 ดิลก/มยุรา/เมตตา
** เศรษฐีตีนเปล่า ช่อง 7 ศตวรรต/อรพรรณ/อนันต์ บุนนาค/ดวงตา
** เศรษฐีตีนเปล่า ช่อง 7 นุ่น วรนุช/อภิรดี จำพระเอกไม่ได้

- ตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา ช่อง 5 ครรชิต/เมตตา
- ตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา ช่อง 5 นพพล/จริยา

** เมียจำเป็น ช่อง 5 พิเชษฐ์ แช่มปรีชา/หทัยรัตน์ อมตวณิชย์
** เมียจำเป็น ช่อง 7 สวิช / น้ำฝน กุลณัฐ

- ลูกสาวกำนัน ช่อง 3 ตฤณ/เพ็ญ พิสุทธิ์/ซูกิ๊ก
- ลูกสาวกำนัน ช่อง 7 รัฐธรรมนูญ/ปรายฟ้า/มนตรี/ปภัสรา
- ลูกสาวกำนัน ช่อง 3 ตุ้ย เอเอฟ 3 เกียรติ์กมล ล่าทา / น้ำฝน พัชรินทร์ ( กำลังถ่ายทำ )

** ฝ้ายแกรมแพร ช่อง 5 ภิญโญ ทองเจือ/มยุรา/เศรษฐา/ดวงดาว
** ฝ้ายแกมแพร ช่อง 5 นิรุตติ์/ธิติมา/นพพล/อาภาพร กรทิพย์
** ฝ้ายแกรมแพร ช่อง 3 จักรกฤษณ์/จริยา/กรรชัย/ธิศวรรณ

- ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ช่อง.. เคยอ่านสัมภาษณ์ อ.ผานิต กันตามาระ ท่านบอกว่าแสดงเป็นนางเอกเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมา ผมอ่านนานแล้วเลยจำรายละเอียดไม่ได้ว่าช่องไหนใครเป็นพระเอก
- ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ช่อง 3 ทูน/เนาวรัตน์
- ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ช่อง 5 อนันต์ บุนนาค/บุษกร
- ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ช่องไอทีวี อ่ำ อัมรินทร์/น้ำผึ้ง ณัฐริกา
- ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ช่อง 3 ปอ ทฤษฎี / พลอย เฌอมาลย์ ( กำลังถ่ายทำ )

** เมื่อรักร้าว ช่อง 9 ยุรนันท์/มยุรา/ธงไชย/นาถยา
** เมื่อรักร้าว ช่อง 5 อนันต์/นาถยา ( เวอร์ชั่นแรกนางรอง เวอร์ชั่น 2 นางเอก ) นพพล/นฤมล ศิลปี

- ละอองเทศ ช่อง 9 เล็ก ไอศูรย์/ดวงเดือน จิไธสงค์/ทิวลิป นาคสมภพ
- ละอองเทศ ช่อง 3 พอลล่า เทย์เลอร์/อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

แค่นี้ก่อนครับจาก: น้ำขิง
วันที่: 19/01/52 - 20:04 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 29

ขอบคุณทุกๆ คนที่เข้ามาช่วยขอเพิ่ม และเพิ่มเติมกันค่ะ ทุกๆ ข้อมูลมีคุณค่าอย่างมากค่ะ

ตอบคุณฮอ จอง วู เรื่องเว็ป ObizGo.tv และ Dootv.tv สามารถดูละครและรายการอื่นๆ ได้ง่ายมากๆ ค่ะ ค่าบริการ $8.99/เดือน และ £5/เดือน ตามลำดับค่ะ (ไม่เกิน 300 บาท/เดือน) - ถือว่าคุ้มค่าสำหรับแฟนละครพลัดถิ่นน่ะค่ะ

เพิ่มจากคุณน้ำขิงนะคะ
เศรษฐีตีนเปล่า
ช่อง 7 ปี 2544 นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์ / อภิรดี / อานัส ฬาพานิช เป็นพระเอกค่ะ

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา คิดว่ามีอีก 2 เวอร์ชันค่ะ
ช่อง -- ปี -- ผานิต กันตามาระ
ช่อง 9 ปี 2519 นฤพนธ์ ดุริยพันธ์ **
ช่อง 3 ปี -- ทูน / เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ช่อง 5 ปี -- บุษกร / เอ-อนันต์ บุนนาค
ช่อง 3 ปี -- จินตหรา สุขพัฒน์ **
ITV ปี 2546 อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน / น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ช่อง 3 ปอ-ทฤษฎี / พลอย-เฌอมาลย์ / ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา (กำลังถ่ายทำ)


จาก: Boka
วันที่: 20/01/52 - 5:54 น.
IP Address: 78.149.171.xx
ความคิดเห็นที่ 30

ขอต่อที่ ท ทหารค่ะ

ทรายสีเพลิง
ช่อง 3 ปี 2539 หมิว-ลลิตา / วิลลี่ / ยุทธพิชัย / เพ็ญเพชร / นุ่น-นิสิทธา
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ทัดดาวบุษยา (คห 17-18 ค่ะ)

ทองประกายแสด
ช่อง -- ปี -- วันทนา บุญบันเทิง
ช่อง -- ปี -- ชุดาภา จันทเขตต์
ช่อง -- ปี -- ธัญญาเรศ รามณรงค์

ทองเนื้อเก้า
ช่อง 7 ปี 2530 แก้ว-อภิรดี ภวภูตานนท์ / พงษ์พัฒน์
ช่อง 7 ปี 2540 ต้อม-รชนีกร พันธุ์มณี / บิลลี่ โอแกน / เจสัน ยัง / วันวิสาข์ ดำขำ / ปณิษฐา ตัณฑนาวิวัฒน์ / เปียเชอร์ คริสเต็นเซ็นต์ / น้ำทิพย์ เสียมทอง / มยุริญ ผ่องผุดพันธุ์ / อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์ / ครรชิต ขวัญประชา / อมรา อัศวนันท์ / อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

ทายาทอสูร
ช่อง 5 ปี 2535 ชไมพร จตุรภุช / สิรคุปต์ / ชไมพร สิทธิวรนันท์ / กวินนา / รุ้งทอง
ช่อง 3 ปี -- สินจัย เปล่งพานิช / สันติสุข / จารุณี

เทวดาตกสวรรค์
ช่อง 9 ปี -- ธเนศน์ วรากุลนุเคราะห์ / พงษ์พัฒน์ / ปัญญา / พรสุดา
ช่อง -- ปี -- แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ / สัญญา / นุสบา

ทิวาหวาม (คห 15 และ 19 ค่ะ)จาก: Boka
วันที่: 20/01/52 - 6:10 น.
IP Address: 78.149.171.xx
ความคิดเห็นที่ 31
- ขอแก้ไข เล็กน้อยนะครับ
- " ผู้ใหญ่ลีกับนางมา " เวอร์ชั่นละคร จินตหรา ไม่เคยแสดงนะครับ แต่เป็นหนังใหญ่เรื่องแรกในการแสดงของพี่แหม่ม จินตหรา
- " ทองประกายแสด " วันทนา บุญบันเทิง เป็นนางเอกหนังใหญ่เรื่องแรกของเธอ เป็นเวอร์ชั่นแรกที่มีการสร้าง และในการสร้างหนังใหญ่ครั้งที่ 2 ชุดาภา จันทเขตต์ ก็รับบทนางเอกซึ่งเป้นหนังเรื่องแรกของเธอเหมือนกัน ส่วนเวอร์ชั่นละครเท่าที่ผ่านตาผมเห็น 2 เวอร์ชั่น ผ หรืออาจมีมากกว่านั้น รบกวนผู้รู้ช่วยยืนยันด้วยครับ )
ทองประกายแสด
ช่อง 3 - วิยะดา อุมารินทร์ ( หลังจากประสบความสำเร็จจากละคร " คนเริงเมือง " ทีมงานของมยุรฉัตรจึงสร้างเรื่องนี้ต่อโดยใช้ดาราทีมงานจากคนเริงเมือง โดยให้วิยะดา รับบทแสบๆอีกครั้ง )
ช่อง 5 - ธัญญาเรศน์ รามณรงค์ เป็นนางเอกประกบพระเอกหลายๆคนเช่น โจ นูโว ฯลฯ
จาก: น้ำขิง
วันที่: 20/01/52 - 12:00 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 32
พี่ขิงจ๋า เขียนชื่อ ธัญญ๋า ผิดเรื่อยเลย แค่ ธัญญาเรศ ก็พอ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 20/01/52 - 15:50 น.
IP Address: 124.120.237.xx
ความคิดเห็นที่ 33
ช่วยต่อให้อีกสักหน่อยค่ะ

ผู้ชนะสิบทิศ
ช่อง 4 อัศวิน/ศศิมา
ช่อง 9 นิรุตติ์/พิศาล/นันทวัน/กนกวรรณ
ช่อง 5 สมชาติ/พิมพ์ใจ
ช่อง 3 สันติสุข/นาถยา/สินจัย/ไตรภพ

ภูตพิศวาส
ช่อง 9 อัศวิน/ศรีอาภา บางนารถ
ช่อง 7 ทัช/กุลสตรี
ช่อง 7เขตต์/วรนุช

สลักจิต
ช่อง 3 สมภพ/นิลเนตร นฤมล
ช่อง 5 นิรุตติ์/บุญจิรา สุวรรณจินดา
ช่อง 3 ยุรนันท์/แคทลียา อิงลิช

นางทาส
ช่อง 3 อดุลย์/รัชนู/นันทวัน/ดวงดาว/ดิลก/นิภาพร
ช่อง 7 ลิขิต/มนฤดี/เนาวรัตน์/วรินทร์/วีระยุทธ/รชนีกร
ช่อง 7 วีระภาพ/สุวนันท์/ปิยะธิดา/จีระนันท์

ลูกทาส
ช่อง 4 กำธร/อารีย์/บุศรา
ช่อง 3 นิรุตติ์/รัชนู/กรรณิการ์ ธรรมเกษร
ช่อง 9 เอกพันธ์/อลิสา ขจรไชยกุล/ปัทมา ปานทอง
ช่อง 5 เกริกพล/สิริยากร/ไลลา

อาญารัก
ช่อง 3 นาท/ดวงใจ/อุทุมพร/สะอาด/ดิลก/ปรารถนา/ปาริฉัตร
ช่อง 3 ฉัตรชัย/จินตหรา/กมลชนก/จริยา/สันติสุข/ดอม/สิริยากร

แรงรัก
ช่อง 9 อนุสรณ์/อุทุมพร/หทัยรัตน์
ช่อง 3 นพพล/สินจัย/ธัญญา โสภณ

แม่นาคพระโขนง
ช่อง 7 ชานนท์/ปริศนา
ช่อง 3 เอกพันธ์/ตรีรักษ์
ช่อง 5 วรุฒ/ลีลาวดี
ช่อง 7 พีท/พัชราภา
ช่อง 3 ศุภกร/กุลณัฐ

เรือมนุษย์
ช่อง 5 ปรัชญา/มยุรา/นวลปรางค์/ชนานา
ช่อง 9 วิทูรย์/เดือนเต็ม/อุทุมพร/วรารัตน์
ช่อง 3 ยุรนันท์/บุษกร/คลาวเดีย/ปัทมวรรณ

สายรุ้ง
ช่อง 5 ภิญโญ/เดือนเต็ม/เพ็ญพร
ช่อง 3 นพพล/มยุรา/ปนัดดา โกมารทัต
ช่อง 3 จอห์นนี่/แอน/เจนี่/พงษ์พัฒน์

ผ่านมาหลายเรื่องแล้ว มีที่น่าสังเกตว่า บางเรื่องสร้างซ้ำอยู่ที่ช่องเดียวหลายครั้ง บางเรื่องสร้างช่องละครั้ง แต่เวียนไปครบทุกช่องเลย...

จาก: ประภา
วันที่: 20/01/52 - 16:34 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 34

ขอโทษทีค่ะ คุณน้ำขิงที่ทำให้สับสน
ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่มั๊ยคะ

ทองประกายแสด
ช่อง 3 ปี -- วิยะดา อุมารินทร์
ช่อง -- ปี -- ธัญญาเรศ รามณรงค์ / โจ-จิรารุส / วรุฒ / นีโน่ / สันติสุข

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
ช่อง -- ปี -- ผานิต กันตามาระ
ช่อง 9 ปี 2519 นฤพนธ์ ดุริยพันธ์
ช่อง 3 ปี -- ทูน / เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ช่อง 5 ปี -- บุษกร / เอ-อนันต์ บุนนาค
ITV ปี 2546 อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน / น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ช่อง 3 ปอ-ทฤษฎี / พลอย-เฌอมาลย์ / ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา (กำลังถ่ายทำ)

ขอเพิ่มจากคุณประภาค่ะ

ภูตพิศวาส (เวอร์ชันที่ 2 ที่เล่นตอนสายๆ วันเสาร์หรืออาทิตย์น่ะค่ะ)
ช่อง 5 ปี -- ฉัตรชัย เปล่งพานิช / พิมลา สมุทรถลิน / อาภาพร กรทิพย์จาก: Boka
วันที่: 20/01/52 - 20:43 น.
IP Address: 78.147.178.xx
ความคิดเห็นที่ 35

น หนูค่ะ

นางทาส (คห 33)

นางแมวป่า
ช่อง 7 ปี -- มนฤดี
ช่อง -- ปี -- ปู-มัณฑนา / รัฐธรรมนูญ

นางสาวทองสร้อย
ช่อง 9 ปี -- อัศวิน / เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์ / มนัสชนก ส่งศรีสุข / ศรีอาภา / อมรา
ช่อง 5 ปี 2529 อภิชาติ (สมมาตร ไพรหิรัญ เล่นครึ่งหลัง)/ อลิษา ขจรไชยกุล / รัชนู / หทัยรัตน์ อมตวนิชย์ / จารุวรรณ ปัญโญภาส
ช่อง 7 ปี -- นอต-นุติ / กวาง กมลชนก / สุภาภรณ์ คำนวนศิลป์ / มยุริน
ช่อง 3 ปี -- (ใช้ชื่อทองสร้อย) พล ตัณฑเสถียร / นุ๊ก-สุธิดา

นางเอก
ช่อง 3 ปี 2529 รัญญา ศิยานนท์
ช่อง 5 ปี 2538 ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / แอน ทองประสม / สิวะ

น้ำผึ้งขม (คห 17 และ 18)

น้ำเซาะทราย (คห 14, 15 และ 19)

น้ำใสใจจริง
ช่อง 7 ปี 2537 ศรราม เทพพิทักษ์ / สมชาย เข็มกลัด / แคทรียา อิงลิช / นัท มีเรีย
ช่อง 3 ปี 2543 ...................

ในฝัน (คห 15 และ 19)

ในม่านเมฆ
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / ปรารถนา สัชฌุกร
ช่อง -- ปี -- เอกพันธ์ / กิ่ง-ภัทราจาก: Boka
วันที่: 20/01/52 - 21:41 น.
IP Address: 78.147.178.xx
ความคิดเห็นที่ 36
ขอแก้อีกนิด รีบๆพิมพ์ไปครับ ธัญญ่า ชื่อ จริง ธัญญาเรศ

เพิ่มเติมเรื่องปีนะครับ ทองประกายแสด เวอร์ชั่น ธัญญ่า ปี ๒๕๔๔ ครับ

นางแมวป่า
ช่อง 7 ปี -- มนฤดี ปี ๒๕๒๖ รึป่าวคับ
ช่อง -- ปี -- ปู-มัณฑนา / รัฐธรรมนูญ น่าจะปี ๒๕๔๑

นางสาวทองสร้อย
ช่อง 9 ปี -- อัศวิน / เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์ / มนัสชนก ส่งศรีสุข / ศรีอาภา / อมรา
ช่อง 5 ปี 2529 อภิชาติ (สมมาตร ไพรหิรัญ เล่นครึ่งหลัง)/ อลิษา ขจรไชยกุล / รัชนู / หทัยรัตน์ อมตวนิชย์ / จารุวรรณ ปัญโญภาส
ช่อง 7 ปี -- นอต-นุติ / กวาง กมลชนก / สุภาภรณ์ คำนวนศิลป์ / มยุริน
ช่อง 3 ปี -- (ใช้ชื่อทองสร้อย) พล ตัณฑเสถียร / นุ๊ก-สุธิดา -----> ใช้ชื่อ หนูชื่อ..ทองสร้อยค่ะ ปี ๒๕๔๔ ป่าวคับ

นางเอก
ช่อง 3 ปี 2529 รัญญา ศิยานนท์
ช่อง 5 ปี 2538 ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / แอน ทองประสม / สิวะ

น้ำผึ้งขม (คห 17 และ 18)

น้ำเซาะทราย (คห 14, 15 และ 19)

น้ำใสใจจริง
ช่อง 7 ปี 2537 ศรราม เทพพิทักษ์ / สมชาย เข็มกลัด / แคทรียา อิงลิช / นัท มีเรีย
ช่อง 3 ปี 2543 ...................ผู้แสดงนำคือ ศรีริต้า แดน ดนัย สมุทรโคจร อ้น สราวุฒิ และ แพรว คณิตกุล เนตรบุตร

ในฝัน (คห 15 และ 19)

ในม่านเมฆ
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / ปรารถนา สัชฌุกร
ช่อง -- ปี -- เอกพันธ์ / กิ่ง-ภัทรา ปี ๒๕๓๐ แน่นอนครับ ดูอยู่ เพราะมีศรินทิพย์ ศิริวรรณ แสดงด้วย และก็มี ส.อาสนจินดาด้วยจาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 21/01/52 - 0:57 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 37

บ ใบไม้

บาดาลใจ
ช่อง 3 ปี -- อภิชาติ หาลำเจียก ??
ช่อง 5 ปี -- นาท-ภูวนัย / ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ
ช่อง 3 ปี 2536 แซม-ยุรนันท์ / ปัทมวรรณ
ช่อง 3 ปี 2551 อั้ม-อธิชาติ / มาร์กี้-ราศรี

บ้านทรายทอง
ช่อง 4 ปี -- ฉลอง สิมะเสถียร / สวลี
ช่อง 4 ปี -- ฉลอง สิมะเสถียร / อรัญญา นามวงศ์
ช่อง 9 ปี 2520 สมภพ เบญจาธิกุล / ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ช่อง 7 ปี 2532 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / มนฤดี ยมาภัย
ช่อง 3 ปี 2543 ศรราม เทพพิทักษ์ / จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ

บ้านมายา
ช่อง 4 ปี 2515 ชุมพร / ศิริพร
ช่อง 5 ปี 2521 (ใช้ชื่อ บ้านโลกย์) นิรุตติ์ ศิริจรรยา / คนางค์ ดำรงค์หัด / รัชนี จันทรังษี
ช่อง 3 ปี 2528 (ใช้ชื่อ ทาสอารมณ์) อภิชาติ / อุทุมพร / มนัสชนก / ชลิต / ปรารถนา

บ้านสาวโสด (คห 14 และ 27)

บ้านสอยดาว
ช่อง 7 ปี -- ศรัณยู / เบิร์ด-ธงชัย / มยุรา / อุทุมพร / ผุสรัตน์ ดารา
ช่อง 7 ปี 2539 อภิชาติ พัวพิมล / อัษฎา พานิชกุล / เกวลิน คอตแลนด์ / ทราย เจริญปุระ / กุลณัฐ ปรียะวัฒน์

บัวแล้งน้ำ
ช่อง 7 ปี 2533 ลูกศร-ธนาภรณ์ รัตนเสน / จอย-จามจุรี เชิดโฉม / สมฤทัย กล่อมน้อย / ทัศนีย์ ชลหวรรณ /อุ๋ย-มณีรัตน์ / หนุ่มเสก-เสกสรร ชัยเจริญ / ตั้ม-สมประสงค์ / พิสมัย
ช่อง 3 ปี 2542 ต่าย-สายธาร / อุ้ย-สุธิตา / ต่าย-ชัชฎาภรณ์ / สุภาภรณ์ แสงทอง / ประถมาภรณ์ รัตนภักดี / โดโด้-ยุทธพิชัย / ต้น-ตระการ / บุศรา นิรมิต

เบญจรงค์ 5 สี
ช่อง 3 ปี 2528 เดือนเต็ม / มยุรา / ดวงใจ / อุทุมพร / อลิษา ขจรไชยกุล / ชลิต / สมภพ / เป็นหนึ่ง / นพพล / ธงไชย แมคอินไตย์
ช่อง 7 ปี 2539 จินตหรา สุขพัฒน์ / ชฎาพร รัตนากร / สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ / ณัฐริกา ธรรมปีดานันท์ / ฌัชชา รุจินานนท์ / บิณฑ์ / รัฐธรรมนูญ / ศตวรรษ / ขจรศักดิ์

โบตั๋น
ช่อง 3 ปี 2524 โฉมฉาย ฉัตรวิไล
ช่อง 3 ปี -- จอห์นนี่ แอนโฟเน่ / กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา


จาก: Boka
วันที่: 21/01/52 - 5:54 น.
IP Address: 78.147.178.xx
ความคิดเห็นที่ 38
ในม่านเมฆ
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / ปรารถนา สัชฌุกร
ช่อง -- ปี -- เอกพันธ์ / กิ่ง-ภัทรา ปี ๒๕๓๐ แน่นอนครับ ดูอยู่ เพราะมีศรินทิพย์ ศิริวรรณ แสดงด้วย และก็มี ส.อาสนจินดาด้วย

ช่อง 3 ปี 2548-9
ลูกชายอนุสรณ์/แนทเอวิตรา/มาริษา ฮอร์น/มนตรี/อำภา/ปนัดดา/ราตรีจาก: จุ้ยครับ
วันที่: 21/01/52 - 9:17 น.
IP Address: 124.120.2.xx
ความคิดเห็นที่ 39
ขอบคุณทุกๆท่าน ช่วยกันต่อนะคะ

โบตั๋น คห 37 ช่อง 3 ปี 2524 ผู้แสดง คือ นาท/ทาริกา/ธีระยุทธ ศิลาภิรัตน์/ดวงใจ เป็นพระนางรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก ส่วนคุณโฉมฉายเล่นเป็นเพื่อนสนิทของโบตั๋น(ทาริกา) ค่ะ

สุสานคนเป็น
ช่อง 7 อนุสรณ์/ฐาปกรณ์/เมตตา/นฤมล นิลวรรณ
ช่อง 7 ภาณุเดช/อภิรดี/ชไมพร
ช่อง 7 บิลลี่/สิเรียม

โอ้มาดา
ช่อง 3 อนุสรณ์/นิภาพร/มยุรฉัตร/ทม
ช่อง 7 บิลลี่/สุวนันท์/ชไมพร/รอน

ร่มฉัตร
ช่อง 9 สมภพ/รัชนู
ช่อง 3 ฉัตรชัย/สินจัย

ลางรัก
ช่อง 9 อัศวิน/รัชนู
ช่อง 5 ภาณุเดช/ลีลาวดี

เดือนครึ่งดวง
ช่อง 9 พิศาล/เดือนเต็ม/คนางค์
ช่อง 7 สถาพร/ชไมพร

หลานสาวคุณหญิง
ช่อง 9 อัศวิน/ลินดา
ช่อง 5 บิณฑ์/กวินนา

ฝันกลางฤดูฝน
ช่อง 5 จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ/สหัสษา ศักดิ์ภูวดล
ช่อง 5 อนุสรณ์/ศิวพร บุณยเกียรติ
ช่อง 3 ศานติ/รัชนก

อนิลทิตา
ช่อง 5 จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ/จารุวรรณ ปัญโญภาส
ช่อง 5 ณวัฒน์ กุลรัตน์รักษ์/กุลณัฐ ปิยะวัฒน์

รักในรอยแค้น
ช่อง 5 ศักดิ์สิทธิ์/นุสบา
ช่อง 5 ณวัฒน์/เอวิตา

มายาพิศวาส
ช่อง 3 ใช้ชื่อ สาปอสูร อัศวิน/สมภพ/รัชนู/วาสนา
ช่อง 5 ใช้ชื่อเดิมตามบท มายาพิศวาส รัฐศาสตร์/อลิชา/อรจิรา


จาก: ประภา
วันที่: 21/01/52 - 11:32 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 40
ในม่านเมฆ
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / ปรารถนา สัชฌุกร
ช่อง -- ปี -- เอกพันธ์ / กิ่ง-ภัทรา ปี ๒๕๓๐ แน่นอนครับ ดูอยู่ เพราะมีศรินทิพย์ ศิริวรรณ แสดงด้วย และก็มี ส.อาสนจินดาด้วย
(*********พี่แอ๊วเล่นด้วยหรือเปล่าครับน้องฮอ************)

ช่อง 3 ปี 2548-9
ลูกชายอนุสรณ์/แนทเอวิตรา/มาริษา ฮอร์น/มนตรี/อำภา/ปนัดดา/ราตรี

(ใช้ชื่อเรื่องว่า ยิ่งกว่ารัก อะไรประมาณนี้ครับ)

จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 21/01/52 - 13:46 น.
IP Address: 124.120.2.xx
ความคิดเห็นที่ 41
ขอโทษครับ ในม่านเมฆ ช่อง 3 ใช้ชื่อนี้ครับ
"ยิ่งรักเธอ" (ปี47/อาร์เอส)(ในม่านเมฆ)
ณัฐพงศ์ เดชะปัญญา/ เอวิตรา ศิระศาสตร์/มาริษา/เจฟฟรี่/
มนตรี/อำภา/ปนัดดา/ราตรี/สุเชาว์/
จอย/เวนซ์/เอก/จาตุรงค์/สุกัญญา(ไร)


จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 21/01/52 - 13:52 น.
IP Address: 124.120.2.xx
ความคิดเห็นที่ 42

ขอบคุณคุณประภา และคุณจุ้ยครับ มากค่ะข้อมูลเยี่ยมมากเลยค่ะ

และขอเพิ่ม
ร่มฉัตร - เวอร์ชันแรกคือ
ช่อง -- ปี -- ภิญโญ ทองเจือ / นันทวัน เมฆใหญ่

หลานสาวคุณหญิง - เวอร์ชันแรกคือ
ช่อง 4 ปี 2516 ชุมพร เทพพิทักษ์ / ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ / ภิญโญ ทองเจือ / เปียทิพย์ คุ้มวงศ์


จาก: Boka
วันที่: 21/01/52 - 15:55 น.
IP Address: 92.24.39.xx
ความคิดเห็นที่ 43
คุณ boka คะ ที่ว่าร่มฉัตร เวอร์ชั่นแรก ภิญโญ/นันทวัน นั้น น่าจะเป็น สี่แผ่นดิน ช่อง 5 มากกว่าค่ะ ประมาณปี 2523-2524 เพราะ 2 เรื่องนี้คล้ายๆกัน

ส่วนหลานสาวคุณหญิง มีอีกครั้งนั้นใช่แล้ว ชุมพร/ศิริพร

ต่อนะคะ
ปูลม
ช่อง 9 ภิญโญ/ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ช่อง 3 นิธิ/พิมลรัตน์

ดรรชนีนาง
ช่อง 7 พัลลภ/ชัชฎาภรณ์
ช่อง 4 ภิญโญ/กรรณิการ์
ช่อง 7 ละครสั้น รัฐธรรมนูญ/สุวนันท์

สาวเครือฟ้า
ช่อง 5 ชนะ/สหัสษา
ช่อง 3 รอน/ปาหนัน
ช่อง 7 ละครสั้น นุติ/กมลชนก

สร้อยฟ้าขายตัว
ช่อง 4 ภูษิต อภิมัน/กรรณิการ์
ช่อง 5 พิศาล/เดือนเต็ม

แม่หญิง
ช่อง 4 ชุมพร(หรือรุจน์..)/กรรณิการ์
ช่อง 7 ยุรนันท์/สิเรียม

ไฟใต้น้ำ
ช่อง 9 นิรุตติ์/กาญจนา/ลินดา
ช่อง 5 บิณฑ์/อภิชาติ/บุณฑริก

สายใจ
ช่อง 5 จีระศักดิ์/พรพรรณ/ดวงใจ
ช่อง 3 เกรียงไกร/ดิลก/ธัญญา

สามีตีตรา
ช่อง 3 ศานติ/รัญญา/ธัญญา
ช่อง 3 ธนากร/แอน/ธัญญาเรศ

ปราสาทมืด
ช่อง 5 นิรุตติ์/ภคินี อมราพิทักษ์
ช่อง 7 พงษ์พัฒน์/ปรียานุช
ช่อง 3 วิลลี่/ลลิตา

จาก: ประภา
วันที่: 21/01/52 - 16:52 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 44
-- ขอแก้ไข ข้อมูลนะครับ
** ละคร บัวแล้งน้ำ เวอร์ชั่นที่ 1. ช่อง 7 ถูกต้องครับ
และเวอร์ชั่นที่ 2. ก็เป็นช่อง 7. เช่นเดียวกันครับ ( ยุทธพิชัย/สายธาร ) ไม่ใช่ช่อง 3 ครับ
ส่วนเวอร์ชั่นที่ 3. เป็นของช่อง 3 กำลังถ่ายทำ น้ำฝน พัชรินทร์/พลอย ชิดจันทร์ / โกสินทร์

** ส่วนละคร " โบตั๋น " เวอร์ชั่นช่อง 3 นาท-ทาริกา นางเอกรุ่นลูกคือ มยุรา ไม่ใช่ ดวงใจครับ

เพิ่มเติมข้อมูลของพี่ประภาครับ
สายใจ ช่อง 5 ไพโรจน์ ใจสิงห์ / ดวงใจ / จีระศักดิ์ / พรพรรณ
สายใจ ช่อง 3 ดิลก / พงษ์พัฒน์ / ธัญญา / ปาหนัน
สายใจ ช่อง 3 โจ นูโว / จอห์น นูโว /นุสบา / วรรณษา
ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เคยมีมาก่อนหรือเปล่า สมัยช่อง 9 รุ่นคุณ กนกวรรณ/กรรณิการ์/ศิริพร รู้สึกคุ้นๆครับแต่ไม่แน่ใจจาก: น้ำขิง
วันที่: 21/01/52 - 18:18 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 45
เพิ่มเติม ** ปราสาทมืด เวอร์ชั่นล่าสุด ช่อง 3 กำลังถ่ายทำอยู่ นำแสดงโดยพระเอกใหม่ลูกครึ่ง ณัฐรัฐ พบกับ ศรีริต้า และ บอย พิษณุ / มะปราง

** ละครเรื่อง ปูลม มีอีก 1 เวอร์ชั่นครับ ช่อง 3 มีชไมพร สิทธิวรนันท์ เป็นปูลม อรรถชัย/สาลินี ภักดีผล แต่ผมจำไม่ได้ใครแสดงเป็นพระเอก

จาก: น้ำขิง
วันที่: 21/01/52 - 18:37 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 46

เรื่อง ร่มฉัตร โทษทีค่ะคุณประภา ... งงน่ค่ะ

สายใจ - เวอร์ชันที่ 2 ใช่เวอร์ชันนี้มั๊ยคะคุณน้ำขิง
ช่อง 9 ปี -- ชุมพร เทพพิทักษ์ / เดือนเต็ม / นันทวันจาก: Boka
วันที่: 21/01/52 - 20:31 น.
IP Address: 92.24.39.xx
ความคิดเห็นที่ 47

คุณประภาคะ ช่วยคิดหน่อยค่ะว่า สี่แผ่นดิน เวอร์ชันนี้มีหรือเปล่าคะ

สี่แผ่นดิน
ช่อง -- ปี 2515-16 ประพาส ศกุนตนาค (คุณเปรม) / สุพรรณ บูรณพิมพ์ (แม่พลอย – สาวใหญ่) / สุมาลี ชาญภูมิดล (ช้อย - ตอนสาว) / รจิต ภิญโญวนิชย์

ถ้ามีน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ 2 นะคะ คนอื่นมีใครรู้บ้างเอ่ย?


จาก: Boka
วันที่: 21/01/52 - 22:14 น.
IP Address: 92.24.39.xx
ความคิดเห็นที่ 48
สี่แผ่นดินมีเวอร์ชั่น คุณแมว นันทพร อัมพผลินด้วยหรือเปล่าครับ

จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 21/01/52 - 22:25 น.
IP Address: 125.25.175.xx
ความคิดเห็นที่ 49

มีค่ะคุณจุ้ย เวอร์ชั่นช่อง 5 ปี 2525 นันทวัน เมฆใหญ่ / นันทพร อัมผลิน / ภิญโญ ทองเจือ / นพพล / อุทุมพร / วิฑูรย์ / ฤทัยรัตน์

จาก: Boka
วันที่: 21/01/52 - 22:51 น.
IP Address: 92.24.39.xx
ความคิดเห็นที่ 50

ป ปลา ตากลมค่ะ

ปะการังสีดำ
ช่อง 3 ปี -- รชัชชวลิต วัฒนไพศาล
ช่อง -- ปี 2539 อภิรดี ภวภูตานนท์ / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง / แองจี้ ซาโนราลี่

ปัญญาชนก้นครัว (คห 14 และ 20)

ปริศนา
ช่อง 3 ปื 2530 ฉัตรชัย / ลลิตา
ช่อง 3 ปื -- เจษฎาภรณ์ / เทย่า

ปอบผีฟ้า (คห 19)

ปีกทอง
ช่อง 3 ปี -- นิรุตต์ / เดือนเต็ม / ลินดา / เปียทิพย์
ช่อง -- ปี -- เอกรัตน์ / ลูกเกด-เมทินี / สันติสุข / รัชนีกร

ปีกมาร
ช่อง -- ปี -- ยุรนันท์ / สินจัย
ช่อง 3 ปี 2545 นิธิ สมุทรโคจร / กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ / ดวงใจ หทัยกาญจน์ / อรัญญา นามวงศ์ / วรฤทธิ์ ไวยเจียรไนย / เปรมสินี รัตนโสภา / บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์

ปูลม (คห 43 และ 45)

ปราสาทมืด (คห 43 และ 45)


จาก: Boka
วันที่: 21/01/52 - 22:54 น.
IP Address: 92.24.39.xx
ความคิดเห็นที่ 51
คห 47 คิดว่าใช่ค่ะ ช่อง 5 สี่แผ่นดิน อีกครั้ง ประพาศ สกุนตนาคกับสุพรรณ แสดง(หรือจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับ 1 แต่พระเอกไม่ใช่ คุณอาคม เป็นคุณประพาศ ต้องขอตรวจสอบอีกครั้ง)

ขอบคุณคุณน้ำขิงมากค่ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจหลงลืม ตกหล่นไป

เพิ่มอีกนะคะ
ปูนปิดทอง
ช่อง 9 นิรุตติ์/เดือนเต็ม
ช่อง ไอทีวี วีระยุทธ/ภัทรา

ขมิ้นกับปูน มีอีกครั้ง ครั้งแรกเป็นหนังพากษ์ ช่อง 7 ชานนท์/อุทุมพร/รุจิเรข

แสงสูรย์
ช่อง 4 ภิญโญ/ศันสนีย์/อภันตรี
ช่อง 5 พิศาล/เดือนเต็ม/รัชนก จินดาวรรณ
ช่อง 3 ยุรนันท์/ภานุชนาถ/ณหทัย
ช่อง 5 ชาคริต/พิชญา/น้ำทิพย์

เลือดหงส์
ช่อง 5 ณวัฒน์/น้ำทิพย์/ปานวาด
ช่อง 5 เปลี่ยนชื่อเป็น แก้วล้อมเพชร สน/วรรณรถ/เอริณ

โรงแรมวิปริต
ช่อง 7 อัศวิน/รัชนู
ช่อง 7 เปลี่ยนชื่อเป็น พลังรัก ศรัญญู/ชไมพร

ภูตแม่น้ำโขง
ช่อง 7 ศตวรรษ/รชนีกร
ช่อง 7 ศุกลวัฒน์/มรกต กิตติสาระ

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
ช่อง 3 ปรัชญา/มยุรา/สมภพ/ธัญญารัตน์
ช่อง 5 บิณฑ์/กมลชนก ปานใจ/ทรงสิทธิ์/ยลดา

รอยลิขิต
ช่อง 5 นิรุตติ์/มยุรา
ช่อง 3 สรพงษ์/ปภัสรา

สวรรค์เบี่ยง
ช่อง 9 อัศวิน/เดือนเต็ม
ช่อง 7 ยุรนันท์/มนฤดี
ช่อง 7 ดนุพร/สุวนันท์
ช่อง 3 ธีระเดช/แอน

ปริศนา
ช่อง 3 ฉัตรชัย/ลลิตา
ช่อง 7 เจษฎาภรณ์/เทย่า

เจ้าสาวของอานนท์
ช่อง 3 ศรัญญู/จริยา
ช่อง 5 จอห์นนี่/นางเอกนึกไม่ออก ช่วยด้วยค่ะ

หัวใจเถื่อน
ช่อง 7 วิฑูรย์/วรารัตน์
ช่อง 3 ฉัตรชัย/กมลชนก

มนต์รักอสูร
ช่อง 9 พิศาล/สีตลา
ช่อง 3 พิศาล/มฤดี
ช่อง 3 จอห์นนี่/นางเอกจำไม่ได้อีกแล้ว

ช่วยกันต่อนะคะ

จาก: ประภา
วันที่: 22/01/52 - 10:12 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 52
- มาช่วยเสริมข้อมูลของพี่ประภาครับ เพื่อความแน่นปึ้ก

** พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ เวอร์ชั่นช่อง 5 นางเอกคือ ภารดา บุญมี ( เป็นนางแบบ ) แสดงกับ ทรงศักดิ์/ยลดา/บิณฑ์ ส่วน กมลชนก ปานใจ แสดงในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ ร่วมกับ วรุฒ/เกรียงไกร/ภัทรา
** พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ เวอร์ชั่นช่อง 7 พีท/แคลทรียา อิงลิช/ไมเคิล พูพาร์ท/นาตาชา คอฟแมน เป็นผลงานการจัดของคุณมนฤดี ยมาภัย

** เจ้าสาวของอานนท์ ช่อง 5 จอห์นี่ กับ เชอรี่ ผุงประเสริฐ เป็นนางเอก

** หัวใจเถื่อน ยังมีอีก 1 เวอร์ชั่น เป็นละครค่าย R.S แต่ผมไม่แน่ใจว่าออกอากาศช่องไหน ( ช่อง 3 หรือ ช่อง 7 ) แสดงโดยคู่ขวัญในชีวิตจริง เจมส์ เรืองศักดิ์ / เอ๊ะ ศศิกานต์

** มนต์รักอสูร ช่อง 3 จอห์นี่/นพวรรณ รัน นำแสดงครับจาก: น้ำขิง
วันที่: 22/01/52 - 11:29 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 53
ผมเคยอ่านคอลัมน์ของคุณนันทวัน เมฆใหญ่ ที่เขียนลงในหนังสือ Young @ Heart ที่จะเขียนเล่าเรื่องเก่าๆทั้งเพลงและละคร มีอยู่ฉบับหนึ่งคุณนันทวันได้เขียนว่าได้แสดง ละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ซึ่งเป็นละครออกอากาศสด ต้องเข้าฉากโดนพระเอก ( สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ) ปล้ำ แล้วเกิดอุบัติเหตุนางเอกหัวฟาดเตียงหัวแตก แต่ด้วยสปิริตนักแสดงทั้งคู่แสดงต่อจนจบฉาก ก็แสดงว่าละคร สวรรค์เบี่ยง มีเวอร์ชั่น นันทวัน/สายัณห์ ด้วย แต่ผมไม่ทราบปี น่าจะเป็นเวอร์ชั่นก่อน อัศวิน/เดือนเต็ม มีใครเคยได้ดูหรือผ่านตาบ้างครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 22/01/52 - 11:49 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 54
บ้านสอยดาว
ช่อง 7 ปี -- ศรัณยู / เบิร์ด-ธงชัย / มยุรา / อุทุมพร / ผุสรัตน์ ดารา ......ปี ๒๕๒๗ ครับ

สุสานคนเป็น
ช่อง 7 อนุสรณ์/ฐาปกรณ์/เมตตา/นฤมล นิลวรรณ ปี ๒๕๒๕ ออกอากาศตอนแรกตอนสัปดาห์แรกของปี แสดงว่าถ่ายทำตั้งแต่ปลายๆ ปี ๒๕๒๔ เพราะเป็นการบันทึกภาพด้วยวีดีโอแล้วครับ
ช่อง 7 ภาณุเดช/อภิรดี/ชไมพร ต้นปี ๒๕๓๔
ช่อง 7 บิลลี่/สิเรียม ปี ๒๕๔๔

สุสานคนเป็น ทราบมาว่ามีเวอร์ชั่นละครช่อง ๕ หรือ ช่อง ๗ มาก่อนหรือป่าว บทคุณนายลั่นทม แสดงโดย สุพรรณ บูรณะพิมพ์ (ซึ่งมากำกับในเวอร์ชั่นเมตตาด้วย) และใครแสดงเป็นตัวไหนบ้าง ออกอากาศ (คงแสดงสด) ปีไหน ช่องอะไรแน่ๆครับ วานผู้รู้บอกทีครับ ขอบคุณมากๆแทนทุกท่านครับ

โอ้มาดา
ช่อง 3 อนุสรณ์/นิภาพร/มยุรฉัตร/ทม
ช่อง 7 บิลลี่/สุวนันท์/ชไมพร/รอน ปี ๒๕๓๘

ร่มฉัตร
ช่อง 9 สมภพ/รัชนู
ช่อง 3 ฉัตรชัย/สินจัย ปี ๒๕๓๘

ลางรัก
ช่อง 9 อัศวิน/รัชนู
ช่อง 5 ภาณุเดช/ลีลาวดี ปี ๒๕๓๕


อนิลทิตา
ช่อง 5 จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ/จารุวรรณ ปัญโญภาส
ช่อง 5 ณวัฒน์ กุลรัตน์รักษ์/กุลณัฐ ปิยะวัฒน์ ปี ๒๕๔๙

รักในรอยแค้น
ช่อง 5 ศักดิ์สิทธิ์/นุสบา ปี ๒๕๓๔ สร้าง ออกอากาศและถ่ายต่อเนื่องปี ๒๕๓๕
ช่อง 5 ณวัฒน์/เอวิตา ปี ๒๕๔๕ เอ็กแซกท์ สร้างเช่นกัน

มายาพิศวาส
ช่อง 3 ใช้ชื่อ สาปอสูร อัศวิน/สมภพ/รัชนู/วาสนา ปี ๒๕๒๘ รึป่าว
ช่อง 5 ใช้ชื่อเดิมตามบท มายาพิศวาส รัฐศาสตร์/อลิชา/อรจิรา ปี ๒๕๕๐


ดรรชนีนาง
ช่อง 7 พัลลภ/ชัชฎาภรณ์
ช่อง 4 ภิญโญ/กรรณิการ์
ช่อง 7 ละครสั้น รัฐธรรมนูญ/สุวนันท์ ปี ๒๕๓๘ ครับ

สาวเครือฟ้า
ช่อง 5 ชนะ/สหัสษา
ช่อง 3 รอน/ปาหนัน ปี ๒๕๓๔
ช่อง 7 ละครสั้น นุติ/กมลชนก

แม่หญิง
ช่อง 4 ชุมพร(หรือรุจน์..)/กรรณิการ์
ช่อง 7 ยุรนันท์/สิเรียม ปี ๒๕๓๔ ต่อ ปี๒๕๓๕


สามีตีตรา
ช่อง 3 ศานติ/รัญญา/ธัญญา จริยา แสดงเป็นนางเอกครับ ลืมใส่กันได้ไง ปี ๒๕๓๑
ช่อง 3 ธนากร/แอน/ธัญญาเรศ ปี ๒๕๔๔ ครับ ธัญญ่า รุ่งสุดๆๆ..

สายใจ ช่อง 5 ไพโรจน์ ใจสิงห์ / ดวงใจ / จีระศักดิ์ / พรพรรณ
สายใจ ช่อง 3 ดิลก / พงษ์พัฒน์ / ธัญญา / ปาหนัน ปี ๒๕๓๑
สายใจ ช่อง 3 โจ นูโว / จอห์น นูโว /นุสบา / วรรณษา ปี ๒๕๔๕


ปริศนา
ช่อง 3 ปื 2530 ฉัตรชัย / ลลิตา
ช่อง 3 ปื -- เจษฎาภรณ์ / เทย่า ปี ๒๕๔๓ ไงครับ บอกแล้วนา

ปีกทอง
ช่อง 3 ปี -- นิรุตต์ / เดือนเต็ม / ลินดา / เปียทิพย์
ช่อง -- ปี -- เอกรัตน์ / ลูกเกด-เมทินี / สันติสุข / รัชนีกร ปี ๒๕๔๑ ครับ

ปีกมาร
ช่อง -- ปี -- ยุรนันท์ / สินจัย ปี ๒๕๓๗ ครับ


เพิ่มอีกนะคะ
ปูนปิดทอง
ช่อง 9 นิรุตติ์/เดือนเต็ม
ช่อง ไอทีวี วีระยุทธ/ภัทรา ไม่ใช่ครับ ช่องเอ็นบีทีปัจุบันครับ ซึ่งเมื่อก่อนคือ ช่อง ๑๑ ครับ มีใครเคยทำข้อมูลหรือยัง พี่น้ำขิงท่านทราบแน่ๆ มีละครช่อง ๑๑ ด้วยครับ แต่ไม่กี่เรื่อง ปูนปิดทอง เป็นนิยายได้รางวัลปี ๒๕๒๘ ทำเป็นละครปี ๒๕๓๑ ครับ เวอร์ชั่นช่องเก้าผมไม่ทราบแล้วว่าปีอะไร ถ้ามีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขออภัยด้วยนะครับ

ขมิ้นกับปูน มีอีกครั้ง ครั้งแรกเป็นหนังพากษ์ ช่อง 7 ชานนท์/อุทุมพร/รุจิเรข

แสงสูรย์
ช่อง 4 ภิญโญ/ศันสนีย์/อภันตรี
ช่อง 5 พิศาล/เดือนเต็ม/รัชนก จินดาวรรณ
ช่อง 3 ยุรนันท์/ภานุชนาถ/ณหทัย ปี ๒๕๓๗
ช่อง 5 ชาคริต/พิชญา/น้ำทิพย์ ปี๒๕๕๐

เลือดหงส์
ช่อง 5 ณวัฒน์/น้ำทิพย์/ปานวาด ปี ๒๕๔๔
ช่อง 5 เปลี่ยนชื่อเป็น แก้วล้อมเพชร สน/วรรณรถ/เอริณ ปี๒๕๕๑ ต่อ ๒๕๕๒ กำลังจะจบแล้ว

โรงแรมวิปริต
ช่อง 7 อัศวิน/รัชนู
ช่อง 7 เปลี่ยนชื่อเป็น พลังรัก ศรัญญู/ชไมพร ปี๒๕๓๙ ป่าวครับ เรื่องเดียวกันหรือครับ เพิ่งทราบ

ภูตแม่น้ำโขง
ช่อง 7 ศตวรรษ/รชนีกร ปี ๒๕๓๕
ช่อง 7 ศุกลวัฒน์/มรกต กิตติสาระ ปี๒๕๕๑

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
ช่อง 3 ปรัชญา/มยุรา/สมภพ/ธัญญารัตน์
ช่อง 5 บิณฑ์/กมลชนก ปานใจ/ทรงสิทธิ์/ยลดา
มี ช่อง ๓ อีกเวอร์ชั่น แคทรียา อิงลิช ปี ๒๕๔๒ ป่าวครับ แสดงกับใครครับ

รอยลิขิต
ช่อง 5 นิรุตติ์/มยุรา
ช่อง 3 สรพงษ์/ปภัสรา ปี ๒๕๔๐

สวรรค์เบี่ยง
ช่อง 9 อัศวิน/เดือนเต็ม
ช่อง 7 ยุรนันท์/มนฤดี ปี๒๕๓๑
ช่อง 7 ดนุพร/สุวนันท์ ปี๒๕๔๑
ช่อง 3 ธีระเดช/แอน ปี ๒๕๕๑

ปริศนา
ช่อง 3 ฉัตรชัย/ลลิตา ปี ๒๕๓๐
ช่อง 7 เจษฎาภรณ์/เทย่า ปี๒๕๔๓

เจ้าสาวของอานนท์
ช่อง 3 ศรัญญู/จริยา ปี ๒๕๓๑
ช่อง 5 จอห์นนี่/นางเอกนึกไม่ออก ช่วยด้วยค่ะ นางเอกก็ เชอร์ ผุงประเสิรฐ ไงครับ ปี ๒๕๔๒

หัวใจเถื่อน
ช่อง 7 วิฑูรย์/วรารัตน์
ช่อง 3 ฉัตรชัย/กมลชนก

มนต์รักอสูร
ช่อง 9 พิศาล/สีตลา
ช่อง 3 พิศาล/มฤดี
ช่อง 3 จอห์นนี่/นางเอกจำไม่ได้อีกแล้ว - น้องรัน นพวรรณ ที่เปลี่ยนชื่อเป็น ณัทธมนฑ์กาญจน์ ไงครับ ที่เพิ่งกลับมาดัง แบบฉาวๆเรื่องถ่ายปฏิทินเซ็กซี่อ่ะครับ ละคร ปี ๒๕๔๗ นะครับคิดว่า


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 22/01/52 - 12:00 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 55
ขอบคุณน้องน้ำขิงกับน้องฮอจอง วู มากค่ะ อย่าว่าพี่เลย จำเรื่องให้ได้ก็ช่วยได้มากแล้ว ส่วนตัวแสดงบางตัว ปีออกอากาศ หรือเวอร์ชั่นยุค ช่อง 4 บางขุนพรหม ต้องระลึกชาตินานหน่อย แต่ก็ช่วยกันไป เดี๋ยวก็ได้มาเองนะคะ

ต่อค่ะ
พระจันทร์แดง
ช่อง 3 นพพล/มยุรา/จริยา
ช่อง 3 ฉัตรชัย/นพวรรณ (พอน้องบอกนางเอก พี่ก็เลยนึกเรื่องนี้ได้)

โรงแรมวิปริตกับพลังรัก เป็นเรื่องเดียวกันค่ะ เปลี่ยนชื่อไป
ปูนปิดทองเป็นละครครั้งแรก ราวปี 2527-2528 ดูเหมือนจะสร้างก่อนส่งนิยายเข้าประกวดนะคะ หรือจะพร้อมๆกัน พอละครออกอากาศก็ประกาศรางวัลนะคะ ราวๆนั้น แต่มีนิรุตติ์/เดือนเต็ม แสดง เป็นสองเมือง-บราลี แน่

เมียแต่ง
ช่อง 5 ชัยรัตน์/ภัทรา/ปัทมา
ช่อง 3 ฉัตรชัย/กุลสตรี/วิชุดา พิมดัม

ไฟเสน่หา
ช่อง 3 นิรุตติ์/จารุณี/จริยา/ชัยรัตน์/อุทุมพร
ช่อง 5 เปลี่ยนชื่อเป็น ต้นรักดอกงิ้ว จอห์นนี่/สิเรียม/ปนัดดา วงศ์ผู้ดี/พล/

สายใจ พอนึกได้ว่ามีครั้งแรก ช่อง 4 อดุลย์/นันทวัน/สมภพ/เดือนเต็ม ก่อนช่อง 5 นางเอกพี่น้องเป็นนันทวัน/เดือนเต็ม แน่ แต่พระเอก จะเป็น อดุลย์/สมภพ หรือ อดุลย์/ชุมพร หรือ ชุมพร/สมภพ ชักจะเลือนๆแล้ว (เดี๋ยวไปกันใหญ่) ก็ช่วยเติมๆ แก้ๆ กันนะคะ

สกุลกา
ช่อง 5 สุชาติ ชวางกูร/พรพรรณ
ช่อง 5 กำลังเปิดกล้อง สน/วรรณรถ (จากแก้วล้อมเพชร)

วนิดา
ช่อง 5 สมภพ/พรพรรณ
ช่อง 3 วิลลี่-ลลิตา

จาก: ประภา
วันที่: 22/01/52 - 12:34 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 56
เพิ่มเติมอีกหน่อย เคยอ่านเจอว่า การะเกด เวอร์ชั่นแรก ช่อง 4 ปี 2500 อาคม/ทรงศรี เทวคุปต์ แสดง ดังมากก่อนไปเป็นหนังใหญ่ (ลือชัย-พิศมัย-ชนะ) ดังตามมา ในละคร คุณอาคมเล่นทั้งบทพ่อบทลูกเลย

บันไดเมฆ
ช่อง 4 รุจน์หรือชุมพร/ศิริพร
ช่อง 3 นพพล/ลินดา

กำแพงหัวใจ
ช่อง 4 พิศาล/กนกวรรณ
ช่อง 5 วิฑูรย์/อัจฉรา รอดศาสตรา

จาก: ประภา
วันที่: 22/01/52 - 12:41 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 57
เพิ่มๆเรื่องปีให้ละกันนะครับ ช่วยๆกันครับพี่ๆ


เมียแต่ง
ช่อง 5 ชัยรัตน์/ภัทรา/ปัทมา ปี ๒๕๓๒ รึป่าว เดี๋ยวไปถามคุณชัยรัตน์อีกที
ช่อง 3 ฉัตรชัย/กุลสตรี/วิชุดา พิมดัม ปี ๒๕๔๒ รึป่าวครับ

ไฟเสน่หา
ช่อง 3 นิรุตติ์/จารุณี/จริยา/ชัยรัตน์/อุทุมพร
ช่อง 5 เปลี่ยนชื่อเป็น ต้นรักดอกงิ้ว จอห์นนี่/สิเรียม/ปนัดดา วงศ์ผู้ดี/พล/ ปี ๒๕๔๔ แน่ๆ

สายใจ พอนึกได้ว่ามีครั้งแรก ช่อง 4 อดุลย์/นันทวัน/สมภพ/เดือนเต็ม ก่อนช่อง 5 นางเอกพี่น้องเป็นนันทวัน/เดือนเต็ม แน่ แต่พระเอก จะเป็น อดุลย์/สมภพ หรือ อดุลย์/ชุมพร หรือ ชุมพร/สมภพ ชักจะเลือนๆแล้ว (เดี๋ยวไปกันใหญ่) ก็ช่วยเติมๆ แก้ๆ กันนะคะ

สกุลกา
ช่อง 5 สุชาติ ชวางกูร/พรพรรณ
ช่อง 5 กำลังเปิดกล้อง สน/วรรณรถ (จากแก้วล้อมเพชร)
ไม่ทราบเลย ว่าเอ็กแซ็กท์จะเอามาสร้างด้วย ค่ายนี้จับถูกทางตลาดแล้วคับ ลืมเวอร์ชั่นกลางไปรึครับ ปี ๒๕๓๖ ของอัครมีเดีย นางเอกคือ สลักจิต ดลมินทร์ ไม่แน่ใจพระเอกคือ ต้น จักรกฤษณ์ หรือป่าว แต่จำเพลงประกอบละครที่ ยุ้ย ปัทมวรรณ ร้องได้ครับ ท่านสร้อยกับท่อนสุดท้ายดังนี้

สกุลกา สกุลกา เจ้ามาแต่ใด ไม่มีใครคุ้น สกุลกา เจ้ามาจากจุล ใครเล่าอยากคุ้นกับ...สกุลกา
อ่อนแอเกินไปแล้ว โอ้ใจบอบบาง ถูกเขาถากถาง หมดทางโต้เจรจา รังเกียจเดียดฉันท์ กลั่นแกล้ง อิจฉา ฉันเหนื่อยอ่อนล้า อย่ามาข่มเหงกันเลย...

เป็นไงครับ เห็นเนื้อร้อง และชื่อเรื่อง เดาได้หมดเลยจริงๆ ว่าเรื่องราวจะเป็น(น้ำเน่า) ยังไง

วนิดา
ช่อง 5 สมภพ/พรพรรณ
ช่อง 3 วิลลี่-ลลิตา ปี ๒๕๓๔
ช่อง ๓ (อีกครั้ง) กำหนดพระเอกนางเอกแล้ว ไม่แน่ใจเจ๊ไก่สร้างอีกหรือไม่ โฬม พัชฏะ กับ แอฟ ทักษอร ครับ ออกอากาศปี ๒๕๕๒ แน่นอน

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 22/01/52 - 12:51 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 58

น้องฮอครับ ละครเรื่อง วนิดา เวอร์ชั่นช่อง 3 ปี 2534 พระเอกคือ ศรัณยู วงศ์กระจ่าง ครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 22/01/52 - 12:56 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 59
ภาพจากละครเรื่อง วนิดา ทางช่อง 3 เวอร์ชั่น ศรัณยู/ลลิตา ครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 22/01/52 - 13:07 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 60
อ้อๆ ผมทราบครับพี่อ๊อด เผอิญพี่เขาพิมพ์ผิด ผมไม่ได้ตรวจครับ ผมชอบมากๆเรื่องนี้ ดูทุกตอน จำได้เลย ออกอากาศ ทุกคืนวันพุธ พฤหัสบดี หลังข่าว ตั้งแต่วันพุธ ที่ ๕ ก.ค. จนถึง วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๓๔ ครับ ชอบพี่หมิวกับพี่ตั้วและย่ากัณฑ์มากๆๆๆๆๆๆ อยากให้พี่หมิวพี่ตั้วมาแสดง (บทรุ่นใหญ่) ด้วยกันอีก

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 22/01/52 - 13:18 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 61
ขอบคุณคุณอ๊อดกับน้องฮอ มากค่ะ พี่ก็เผลอๆ ไป เพราะติดใจ วิลลี่-หมิว เห็นไหมค่ะ ช่วยกันมันก็ดีอย่างนี้ แล้วก็ค่อยๆเติมเต็มกันไป

ละครช่อง 4 พี่ก็ดูตอนยังเด็ก จำได้บ้างไม่ได้บ้าง นอกจากเรื่องเด่นๆ ช่วงนั้นเป็นละครสด ออกอากาศตอนดึก ราว 4 ทุ่ม-เที่ยงคืน เป็นรายการสุดท้าย มักถูกให้ไปนอนแล้ว นอกจากวันศุกร์วันเสาร์เท่านั้นจะได้ดูเต็มๆ หรือผู้ใหญ่ที่ดูคุยกันก็จำได้บ้าง ไม่ได้บ้างแล้วแต่ ตอนนั้นไม่มีเทป ออกแล้วออกเลย หาดูไม่ได้แล้ว นอกจากพูดคุยกันเองเท่านั้น หลังจากปี 2520 ลงมา เป็นช่อง 9 อ.ส.ม.ท จึงมีกลางวัน(เสาร์-อทิตย์) ตอนเย็น ตอนค่ำ แล้วมีอัดเทป ฉายใหม่อีกรอบในวันหยุดราชการ จึงได้ดูและตรวจสอบได้ดีกว่ายุคช่อง 4 จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายเรื่อง แต่ฉบับก่อนๆ จำไม่ได้แล้ว ก็ค่อยๆนึกหรือค้นกันไป

ต่อ คห 18 นะคะ น้องฮอ ชั่วฟ้าดินดับ ช่อง 7 อัศวิน/สีตลา ใช่ค่ะ พอมาช่อง 5 ล่าสุด ปีที่แล้ว เปลี่ยนชื่อเป็น ตราบสิ้นดินฟ้า ยุรนันท์/คัทลียา

สัมปทานหัวใจ
ช่อง 7 จอห์น รัตนเวย์โรจน์/สิเรียม
ช่อง 7 อีก แต่เปลี่ยนชื่อเป็น ทะเลใจ ณัฐวุฒิ/วรัทยา

สนิมสังคม
ช่อง 5 ภูษิต อภิมัน/ปณิธี ศรีวาลัย/เสาวลักษณ์ สิทธิผลไพบูลย์/ทาริกา
ช่อง 3 ภาณุมาศ/เดือนเต็ม/อุทุมพร/ดวงตา

กามนิต วาสิฏฐี
ช่อง 5 อนุสรณ์/หทัยรัตน์
ช่อง 3 ศรัญญู/จริยา

จาก: ประภา
วันที่: 22/01/52 - 13:53 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 62
- ช่วยเสริมครับ

** ละคร รอยลิขิต ช่อง 3 ( 2540 ) เพิ่มดารานำ ต่อ นันทวัฒน์/คทรีน่า กลอส / ปภัสรา/สรพงศ์

** ละคร เมียแต่ง เวอร์ชั่นช่อง 5 ชัยรัตน์ จิตรธรรม / อลิษา ขจรไชยกุล/ปัทมา ปานทอง ( ภัทรา ไม่ได้แสดงเรื่องนี้ )

** ละคร แม่หญิง ช่อง 7 ล่าสุดธงไชย ประสงค์สันติผลิตให้กับช่อง 7 สีหลังจากประสบความสำเร็จจากศิลามณี โดยเปิดเผยชื่อดารานำแล้ว แม่หญิง เวอร์ชั่นล่าสุด ศรราม เทพพิทักษ์ / วรนุช วงษ์สวรรค์

** ละครเรื่อง ไฟเสน่หา มีเวอร์ชั่นที่ 2 ทางช่อง 5 ออกอากาศตอนสายจันทร์-ศุกร์ ครับโดยใช้ชื่อเรื่อง " ดงดอกไม้ " ละครเรื่องนี้สร้างมา 3 ครั้งแต่ละครั้งใช้ชื่อไม่ซ้ำกันเลย
1. ช่อง 3 ใช้ชื่อ ไฟเสน่หา ตั้งตามหนังใหญ่ ( นิรุตต์/ชัยรัตน์/จารุณี/จริยา / อุทุมพร / ดวงตา )
2. ช่อง 5 ใช้ชื่อ ดงดอกไม้ ตรงตามนิยายต้นฉบับ ( กรรชัย/ธานินทร์/รักษุดา/ภัทรา )
3. ช่อง 5 ใช้ชื่อ ต้นรักดอกงิ้ว เพื่อให้ดูแรงขึ้น ( จอห์นี่/สิเรียม/พล/ปนัดดา )

จาก: น้ำขิง
วันที่: 22/01/52 - 15:09 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 63
ขอบคุณค่ะน้องน้ำขิง ขอต่อนะคะ

เคหาสน์สีแดง
ช่อง 4 หรือ 9 จำไม่ได้ ครั้งหนึ่ง
ช่อง 5 วิฑูรย์/คนางค์
ช่อง 7 ยุรนันท์/ธนาภรณ์

ทางโค้ง
ช่อง 5 นพพล/ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ/วิยะดา
ช่อง 3 สายฟ้า/บุญพิทักษ์/อลิษา อินทุสมิต

ถนนไปดวงดาว
ช่อง 4 จำไม่ได้
ช่อง 9 จำไม่ได้ เช่นกัน แต่เคยมี
ช่อง 3 นพพล/มยุรา

รักปกาศิต/ภูชิต นริศรา
ช่อง 9 พิศาล/กนกวรรณ
ช่อง 3 จำไม่ได้
ช่อง 7 ศรราม/กุลสตรี

พล นิกร กิมหงวน ก็หลายครั้ง
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ก็หลายครั้ง

ช่วยนำทางให้ก่อน ท่านที่ทราบช่วยต่อเติมให้เต็มด้วยค่ะ

จาก: ประภา
วันที่: 22/01/52 - 15:25 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 64
- รักประกาศิต ช่อง 9 พิศาล/ศันสนีย์ สมานวรวงศ์/เศรษฐา/โฉมฉาย/สุทธิจิตร/สุประวัติ
- รักประกาศิต ช่อง 3 ฉัตรชัย/ลลิตา/รัญญา/เฉลิมพร/ปัญญา

-สุดแต่ใจจะไขว่คว้า มี 3 เวอร์ชั่น ช่อง 3 ทั้งนั้นเลย
1. เวอร์ชั่น 1. เสกสรร/รอน/สะอาด/ชุดาภา/อารดา/พิศมัย
2. เวอร์ชั่น 2. ต๊ะ บอยสเก๊าท์/โบว์ ปรารถนา/อภิชาติ/กาญจนาพร/เอ๊กซ์ จาตุรงค์
3.เวอร์ชัน 3. อเล็กซ์/แต้ว นวพร/พงษ์พัฒน์/เพ็ญพักต์/วุฒิ สุรินทร

- พล นิกร กิมหงวน เท่าที่ผมเคยดูแบบผ่านๆตาก็ 3 เวอร์ชั่นและน่าจะมีเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นแน่ๆ แต่ขอรวบรวมก่อน


จาก: น้ำขิง
วันที่: 22/01/52 - 15:59 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 65
ขอบคุณค่ะน้องน้ำขิง ก็ช่วยกันต่อนะคะ

แม่ม่าย
ช่อง 4 ฉลอง สิมะเสถียร/อารีย์/รุจน์/นันทวัน/กนกวรรณ
ช่อง 9 อดุลย์/เปียทิพย์/อัศวิน/เดือนเต็ม/อุทุมพร

พล นิกร กิมหงวน จำได้ 2 ครั้งค่ะ
ช่อง 9 นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์/รอง/พูนสวัสดิ์/กนกวรรณ
ช่อง 5 วิฑูรย์/อุทุมพร
ที่เหลือขอตัวช่วยค่ะ

เขยบ้านนอก
ช่อง 5 นิรุตติ์/มยุรา
ช่อง 3 สุรศักดิ์ วงศ์ไทย/เพ็ญพิสุทธิ์

กุหลาบไร้หนาม ช่อง 5 ตอนเช้า พระเอกคือ พลรัตน์ รอดรักษา กับ นาตยา จันทร์รุ่ง ค่ะ มีอลิสา ขจรไชยกุลเป็นแม่(ภรรยาใหม่ของพ่อ) แต่นางเอกอีกคนจำไม่ได้

แม่นาคพระโขนง ก็เคยดูเป็นหนังทีวี ช่อง 7 ขาวดำ (ก่อนฉบับ ชานนท์ มณีฉายกับปริศนาวงศ์ศิริ) ยังต้องเปิดเสียงพากษ์จากวิทยุประกอบเลย เพราะทีวียังไม่มีเสียง ปรียารับบทแม่นาคเช่นเดิม แต่พระเอกจำไม่ได้ว่าใคร

ฟ้าเพียงดิน ก็หลายครั้ง ช่อง 5 และช่อง 3 ถึง 2ครั้ง แต่จำสันสน ขอตัวช่วยอีกค่ะ

จาก: ประภา
วันที่: 22/01/52 - 17:11 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 66
ฟ้าเพียงดิน
ช่อง 3 โก้ นฤเบศร์/ขวัญฤดี
ช่อง 5 พิยดา

จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 22/01/52 - 18:00 น.
IP Address: 124.120.3.xx
ความคิดเห็นที่ 67
ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคุณนำ้ขิง แต่ขออภัยนะครับ อ่านยากไปนิด ผมคนแก่ชักตาลายแล้ว เรื่อง "อุบัติเหตุ" ไม่ทราบมีท่านใดเอ่ยถึงไปแล้วหรือยัง รู้สึกว่าสร้าง ๓ ครั้ง (เวอร์ชั่นมนฤดี, เวอร์ชั่นสิเรียม, เวอร์ชั่นแคทรีน่า กล๊อส)

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 22/01/52 - 18:47 น.
IP Address: 81.62.247.xx
ความคิดเห็นที่ 68
** คุณสุทธิพงศ์ครับ สงสัยจะเป็นโรคเดียวกับผม หนังสือตัวเล็กอ่านยากและมองการณ์ไกล ( สายตายาว ) ...โรคเริ่มแก่ 555

** เรื่อง อุบัติเหตุ พี่ประภา ได้ให้ข้อมูลไว้ คห.25 มี 4 เวอร์ชั่นครับ

เพิ่มเติม สกุลกา เวอร์ชั่นล่าสุด ช่อง 5 เปิดกล้องแล้ว แสดงโดย มอส ปฎิภาณ / วรรณรถ ( จาก แก้วล้อมเพชร ) / แอน อลิชา / อาร์ เดอะสตาร์ / ซินดี้ สิรินยา วินศิริ

** เรื่อง ฟ้าเพียงดิน
**ช่อง 5. ผลงานของคุณกนกวรรณ ด่านอุดม ร่วมกับคุณนงลักษณ์ โรจนพรรณ เป็นผู้จัด หลังจากประสบความสำเร็จจาก สลักจิตร ( นิรุตติ์/บุญจิรา ) โดย ฟ้าเพียงดิน เวอร์ชั่นนี้ผมจำได้แต่นางเอกคือ บุญจิรา สุวรรณจินดา ผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นพระเอก ( พี่ประภาช่วยหน่อยครับ ) **และจากเรื่องนี้คุณกนกวรรณ ให้สัมภาษณ์ว่าเคยเป็นนางเอก " ฟ้าเพียงดิน " มาก่อน จึงเลือกเรื่องนี้มาสร้าง ทำให้ทราบว่ามีเวอร์ชั่นก่อน บุญจิรา คือ กนกวรรณ เป็นนางเอก แต่ไม่ได้ระบุในการสัมภาษณ์ว่าใครเป็นพระเอกและช่องไหน
**ช่อง 3. โก้ นฤเบศร์ / ขวัญฤดี / รัชนู / นิออน อิศรา
**ช่อง 3. กัปตัน ภูธเนศ / อ้อม พิยะดา / วิชชุดา พินดัม / ณหทัย พิจิตรา / ไพโรจน์ สังวริบุตร / วาสนา สิทธิเวช

** พล นิกร กิมหงวน ที่พี่ประภากล่าวไว้ ผมทันดูเวอร์ชั่นช่อง 5
วิทูรย์/รอง/เศรษฐา/สุประวัติ รับบท พล-นิกร-กิมหงวน-ดร.ดิเรก ตามลำดับ ส่วนฝ่ายหญิงมี อุทุมพร/มยุรา/อัญชลี ไชยศิริ
** พล นิกร กิมหงวน (ช่อง 3 หรือ 5 )ไม่ค่อยได้ดู แต่จำได้ลางๆว่า สุทพ ประยูรพิทักษ์เป็นกิมหงวน คู่กับ ญาณี จงวิสุทธิ์ ส่วนตัวพระเอกนางเอก จำไม่ได้ว่าใคร
** พล นิกร กิมหงวน ช่อง 3 ของค่ายทีวีธันเดอร์ ออกอากาศสายๆวันเสาร์-อาทิตย์ ผมจำฝ่ายชายไม่ค่อยได้น่าจะเป็น วรุฒ / นีโน่ หรือเปล่า ไม่แน่ใจ แต่ฝ่ายหญิงจำได้ชัวร์ สาวิตรี สามิภักดิ์/กนกวรรณ บุรานนท์


จาก: น้ำขิง
วันที่: 22/01/52 - 19:58 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 69
** อ่านรายชื่อละครที่คุณ Boka และพี่ประภา รวบรวมจะเห็นว่ามีละครหลายเรื่องที่มีการสร้างแต่ละครั้งแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ที่จริงแล้วคือเรื่องเดียวกัน ขอนำมารวบรวมไว้ใน ความเห็นเดียวกัน
1. วิมานไฟ-เลห์ภุมเรศ
2. เลือดหงส์-แก้วล้อมเพชร
3. ชั่วฟ้าดินดับ-ตราบดินสิ้นฟ้า
4. ในม่านเมฆ-ยิ่งรักเธอ
5. สาปอสูร-มายาพิศวาส
6. โรงแรมวิปริต-พลังรัก
7. นางสาว ทองสร้อย-ทองสร้อย
8. สัมปทานหัวใจ-ทะเลใจ
9. บ้านมายา-บ้านโลกย์-ทาสอารมณ์
10. ไฟเสน่หา-ดงดอกไม้-ต้นรักดอกงิ้ว

** นึกได้อีก 2 เรื่องสำหรับละครเรื่องเดียวกันแต่ 2 ชื่อ

** เวอร์ชั่น 1. คุณผู้หญิง ช่อง 5 เศรษฐา/อรัญญา
** เวอร์ชั่น 2. รักไม่เป็น ช่อง 9 เอกพัน/ภัทรา

** เวอร์ชั่น 1. ลิขิตพิศวาส ช่อง 5 อรรถชัย / ลีลาวดี
** เวอร์ชั่น 2. ลิขิตกามเทพ ช่อง 3 สมาร์ท / แอน ทองประสม

จาก: น้ำขิง
วันที่: 22/01/52 - 21:00 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 70

ลิขิตพิศวาส - คุณน้ำขิงคะเวอร์ชันนี้ จำได้ว่าเคยดูอยู่ทางช่อง 9 นะคะ

ช่อง 9 ปี -- อรรถชัย อนันตเมฆ / ลีลาวดี วัชโรบล / วิทยา สุขดำรงค์ / ทัศวรรณ เสนีย์วงษ์

มีใครจำได้เหมือนกันมั๊ยคะ?

ขอต่อที่ ผ ผึ้งทำรังค่ะ

ผยอง
ช่อง 7 ปี -- ศรราม / กบ-สุวนันท์
ช่อง 3 ปี 2543 ออย-ธนา / แอน-อลิซา
ช่อง 3 ป็อป-ฐากูร การทิพย์ (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ผู้กองยอดรัก (คห 25, 26)

ผู้การเรือเร่
ช่อง 3 ปี 2534 จอห์นนี่ แอนโฟเน่ / นิออน อิศรา
ช่อง 3 ปี 2551 ปอ-ทฤษฎี / หยาดทิพย์

ผู้ชนะสิบทิศ (คห 33)

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (คห 28, 29, 31 และ 34)

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
ช่อง 7 ปี 2526 มยุรา ธนบุตร
ช่อง 3 ปี 2543 จันจิรา จูแจ้ง

แผลเก่า (คห 15, 19)จาก: Boka
วันที่: 23/01/52 - 6:12 น.
IP Address: 92.24.37.xx
ความคิดเห็นที่ 71

ขอบคุณทุกๆ คนมากค่ะที่เข้ามาช่วยกัน

ต่อด้วย ฝ ฝา ทนทานนะคะ

ฝันกลางฤดูฝน (คห 39)

ฝันเพื่อง (คห 14)

ฝ้ายแกรมแพร (คห 28)

แฝดล่องหน
ช่อง 3 ปี -- มยุรา / ปรัชญา อัครพล
ช่อง -- ปี -- เอ๊ะ-อิสริยา


จาก: Boka
วันที่: 23/01/52 - 7:48 น.
IP Address: 92.24.37.xx
ความคิดเห็นที่ 72
ช่วยกันต่อนะคะ ที่นึกไม่ออกก็จะพยายามค้นหา หรือ สอบถามผู้ที่ทราบต่อไป มีเพิ่มเติม คือ

รักในสายหมอก
ช่อง 5 วิฑูรย์/เสาวลักษณ์ สิทธิผลไพบูลย์
ช่อง 3 ดิลก/กาญจนา
ช่อง 3 ชาเลต/พิยดา

นิทรา-สายัณห์ (และนางเอกชื่อเอื้อมพร)
ช่อง 4 เคยมี แต่จำไม่ได้
ช่อง 5 ภิญโญ/สุคนธ์ทิพย์/หทัยรัตน์
ช่อง 3 สมภพ/ธัญญารัตน์/วาสนา สิทธิเวช
ช่อง 3 วรุฒ/วฤนดา สมศิริ/ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

สาวใช้คนใหม่
ช่อง 4 จำไม่ได้
ช่อง 5 นิรุตติ์/รัชนู
ช่อง 9 นฤเบศ/กวินนา (อีกครั้งใช่ไหม)

เงา เคยเป็นละครก่อนครั้งช่อง 7 อัศวิน/อรดี อิงคุตานนท์/เทพยุดา ศรียาภัย จะเป็นช่อง 4 จำพระ-นางไม่ได้ แต่ ตัวเอกพญามัจจุราชจำแลง คือ ทม วิศวชาติ

คุณหญิงพวงแข
ช่อง 4 จำไม่ได้
ช่อง 7 พล พลาพร/กมลวรรณ ขวัญศิริ/นันทวัน เป็นคุณหญิง
ช่อง 3 เกรียงไกร/สุพรรษา(คงเป็นตัวพ่อแม่ พระนางจำไม่ได้อีกแล้ว)/พิศมัย เป็นคุณหญิงอีกเหมือนในหนังใหญ่

จาก: ประภา
วันที่: 23/01/52 - 9:48 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 73
อีกเรื่อง แต่เปลี่ยนชื่อ
อสูรเริงไฟ
ช่อง 11 อรรถชัย/ชไมพร
ช่อง 5 ใช้ชื่อ หัวใจศิลา สุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว/นางเอก...ลืมค่ะ ..

จาก: ประภา
วันที่: 23/01/52 - 9:53 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 74
สาวใช้คนใหม่ เวอร์ชั่นกวินนาออกอากาศช่อง ๗ ครับ กวินนาคู่กับบดินทร์ ดุ๊ก
ส่วนเวอร์ชั่นช่อง๙ สาวิตรีเป็นนางเอกครับ

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 23/01/52 - 16:56 น.
IP Address: 213.3.66.xx
ความคิดเห็นที่ 75

นางเอกที่เล่นเรื่อง หัวใจศิลา ช่อง 5 ปี -- บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว คือฟาง-พิชญา ศรีเทพย์ ร่วมด้วย เมทินี กิ่งโพยม และกาญจนา จินดาวัฒน์ค่ะคุณประภา


จาก: Boka
วันที่: 23/01/52 - 18:08 น.
IP Address: 89.243.32.xx
ความคิดเห็นที่ 76
ผมว่า สับสน ระหว่าง 2 เรื่อง หรือเปล่า คือเนื้อเรื่องคล้ายๆกัน นางเอกเป็นคนใช้ปลอมตัวเหมือนกันทั้ง 2 เรื่อง

** สาวใช้คนใหม่ นางเอกปลอมตัวเป็นสาวใช้ชื่อดำ
1. เวอร์ชั่นช่อง 5 นิรุตติ์/รัชนู
2. เวอร์ชั่นช่อง 9 ก็อต จักรพรรณ/ชไมพร สิทธิวรนันท์

** แม่ครัวคนใหม่ นางเอกปลอมตัวเป็นคนใช้ชื่อ นังไฝดำ พระเอกเป็นหมอ
1. เวอร์ชั่นช่อง 9 วีระยุทธ รสโอชา/สาวิตรี สามิภักดิ์
2. เวอร์ชั่นช่อง 7 บดินทร์ ดุ๊ก / กวินนา สุวรรณประทีป
3. เวอร์ชั่นช่อง 3 ณัฐรัฐ / แพท ณปภา

จาก: น้ำขิง
วันที่: 23/01/52 - 18:32 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 77

สาวใช้คนใหม่ มีอีก 1 เวอร์ชั่นด้วยค่ะ
ช่อง 7 ปี 2550 ปวริศร์ มงคลพิสิฐ / สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา / ดวงดาว จารุจิดาจาก: Boka
วันที่: 23/01/52 - 19:17 น.
IP Address: 89.243.32.xx
ความคิดเห็นที่ 78
ครับ ไม่ทราบว่ามีใครแก้หรือยัง ตกลง สกุลกา เวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะทำ พระเอก คือ มอส ปฎิภาณ ครับ ไม่ใช่ น้อง ยุกต์ หรือ สน ส่งไพศาล หรอกนะครับ

แล้วละคร ผยอง กำลังถ่ายทำครับ ไม่ใช่กลังจะทำใหม่ เพราะคุยกับ น้าอูม วิยะดา ท่านแสดง ด้วย ท่านเพิ่งกลับจาก ต่างจังหวัด (ทางอีสาน) มาเองครับ ท่านรับบทคนรับใช้ ที่รักและเอ็นดูพระเอกเหมือนลูกหลาน ครับ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 23/01/52 - 19:44 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 79

ขอต่อไปเรื่อยๆ ที่ พ พานวางตั้งค่ะ

พ่อม่ายทีเด็ด
ช่อง 3 ปี -- ไพโรจน์ สังวริบุตร
ช่อง 9 ปี -- สาวิตรี สามิภักดิ์
ช่อง 7 ปี -- ศรัณยู / นุ่น-สินิทรา

พ่อครัวหัวป่าก์
ช่อง 3 ปี -- อนุสรณ์ เตชะปัญญา / อุทุมพร ศิลาพันธ์
ช่อง 9 ปี -- สาวิตรี สามิภักดิ์
ช่อง 3 ปี -- วรุฒ วรธรรม / กวาง-กมลชนก
ช่อง 3 ปี -- พัสสน / นุ้ย-สุจิรา

พลับพลึงสีชมพู (คห 18)

เพลิงบุญ
ช่อง 3 ปี 2539 ฉัตรชัย / แอน ทองประสม / หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเวช
ช่อง 3 ปอ / ชมพู่ / อั้ม / แอฟ (กำลังถ่ายทำ หรือยังไงไม่แน่ใจค่ะ)

พิษสวาท (คห 17, 18, 20)

พริกหวานน้ำตาลเผ็ด
ช่อง 3 ปี 2535 รอน บรรจงสร้าง / ชุดาภา จันทเขตต์
ไอทีวี ปี 2549 ก้อง-สหรัถ / แองจี้ เฮสติ้งส์

พฤกษาสวาท (คห 28) - เพิ่มเติมปีค่ะ
ช่อง 3 ปี 2527 พิศาล อัครเสนี / อุทุมพร ศิลาพันธ์ / ดิลก ทองวัฒนา / ดวงใจ หทัยการณ์ / อรสา พรมประทาน / จุรี โอศิริ
ช่อง 5 ปี 2538 ไพโรจน์ สังวริบุตร / วฤนดา สมศิริ / โก้ คุณากร / สุนิตย์ นภาศรี
ช่อง 3 ปี 2550 ฉัตรชัย เปล่งพานิช / พัชรินทร์ จัดกระบวนพล / สราวุฒิ มาตรทอง / กุลณัฐ

พรพรหมอลเวง
ช่อง 7 ปี 2535 ยุทธพิชัย ชาญเลขา / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / มนฤดี / ธานินทร์ ทัพมงคล / จามจุรี
ช่อง 7 ปี -- บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ / น้ำฝน-กุลณัฐ ปรียะวัฒน์

พรหมไม่ได้ลิขิต (คห 25)

พระจันทร์แดง (คห 55)

พล นิกร กิมหงวน (คห 65, 68)
ช่อง 9 ปี -- นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์ / รอง / พูนสวัสดิ์ / กนกวรรณ
ช่อง 5 ปี -- วิทูรย์ / รอง / เศรษฐา / สุประวัติ / อุทุมพร / มยุรา / อัญชลี ไชยศิริ
ช่อง 3 หรือ 5 ปี -- สุเทพ ประยูรพิทักษ์ / ญาณี จงวิสุทธิ์
ช่อง 3 ปี -- สาวิตรี สามิภักดิ์ / กนกวรรณ บุรานนท์

เพลิงพระนาง
ช่อง 5 ปี 2540 สันติสุข / ปรียานุช / ชไมพร / วาสนา / วรวุฒิ / เกวลิน / พลังธรรม / ทนงศักดิ์ / พรสุดา / ณ หทัย / ทาริกา / ครรชิต / จันทนี / ศิริพิชญ์
ช่อง 7 (กำลังจะนำมาทำใหม่ หรือเปิดกล้องไปแล้วไม่แน่ใจค่ะ)

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (คห 51, 52, 54)จาก: Boka
วันที่: 23/01/52 - 20:47 น.
IP Address: 89.243.32.xx
ความคิดเห็นที่ 80

เพิ่มเติม

ทองประกายแสด
เวอร์ชั่นนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะ มีใครจำกันได้มั๊ย?

ช่อง -- ปี -- นิรุตต์ / รัชนี จันทรังษี

ใครรู้ช่อง หรือ ปี ต่อให้ด้วยค่ะจาก: Boka
วันที่: 23/01/52 - 23:58 น.
IP Address: 89.243.32.xx
ความคิดเห็นที่ 81

ตามมาด้วย ฟ ฟันค่ะ

ไฟใต้น้ำ (คห 43)

ไฟโชนแสง
ช่อง -- ปี -- อนุสรา มงคลเขต
ช่อง 3 ปี 2535 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง / มาช่า วัฒนพานิช (วันฑกาณต์ ) / ธัญญา โสภณ (เทียนวรรณ) / สถาพร / ธิติมา / รัชนก / สะอาด
ช่อง 3 (ยังไม่ออกอากาศ) เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ / ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต (วันฑกาณต์ + เทียนวรรณ) / ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ / ชล วจนานนท์ / เจสัน ยัง / เมย์ เฟื่องอารมย์ / ชลลี่ วจนานนท์ / ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์ / อ้อย-กาญจนา / ตฤณ เศรษฐโชค / รัชนี ศิระเลิศ

ไฟรักอสูร
ช่อง 3 ปี 2535 อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ / กุ๊ก-นาตยา แดงบุหงา
ช่อง 3 วิกกี้-สุนิสา เจทท์ / บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (กำลังถ่ายทำ..ยังไม่ออกอากาศ)

ไฟริษยา
ช่อง 3 ปี -- สมภพ / ลินดา / ชลิต / อุทุมพร
ช่อง 9 ปี -- (ใช้ชื่อเพลิงพ่าย) นิสา วงวัฒน์ / จามจุรี เชิดโฉม / พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ / นีรนุช / อรสา
ช่อง 7 ปี -- แซม-ยุรนันท์ / แอน-สิเรียม / มยุริญ

ไฟเสน่หา (คห 55, 57 และ 62)
ช่อง 3 ปี -- นิรุตติ์ / จารุณี / จริยา / ชัยรัตน์ / อุทุมพร / ดวงตา
ช่อง 5 ปี -- (ชื่อ ดงดอกไม้) กรรชัย / ธานินทร์ / รักษุดา / ภัทรา
ช่อง 5 ปี 2544 (ชื่อ ต้นรักดอกงิ้ว) จอห์นนี่ / สิเรียม / ปนัดดา วงศ์ผู้ดี / พลจาก: Boka
วันที่: 24/01/52 - 0:01 น.
IP Address: 89.243.32.xx
ความคิดเห็นที่ 82
เพลิงพ่าย ปี ๒๕๓๓ ครับ

เพลิงพระนาง ครั้งแรก ถ่ายทำและออกอากาศปี ๒๕๓๙ นะครับ

เวอร์ชั่นใหม่ช่องเจ็ดเพิ่งวางตัวครับ เห็นว่าจะเป็น นุ่น วรนุช และ ป๊อก ปิยธิดา นะครับ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 24/01/52 - 2:22 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 83

ขอบคุณค่ะคุณฮอ จอง วู ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

………ภ สำเภากางใบ…………

ภาพอาถรรพ์ (คห 19)

ภูตแม่น้ำโขง (คห 51, 54)

ภูตพิศวาส (คห 33, 34)

………ม ม้าคึกคัก………

มนต์รักลูกทุ่ง
ช่อง 7 ปี 2538 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / น้ำผึ้ง-ณัฐริกา / รัชนีกร / อนันต์ / สุวัจนี
ช่อง 7 ปี 2548 ป๋อ-ณัฐวุฒิ / กบ-สุวนันท์ / ยุ้ย / อู-ภาณุ

มนต์รักอสูร (คห 51, 52, 54)

มัจจุราชสีน้ำผึ้ง
ช่อง 5 ปี -- สมภพ / ธิติมา / นวลปรางค์ / โฉมฉาย
ช่อง 3 ปี -- นิรุตติ์ / ลินดา / ธงไชย / ฤทัยรัตน์
ช่อง 9 ปี -- จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี / สิริคุปต์ เมทะนี / ปรางค์วลัย เทพสาธร

มัสยา (คห 17, 18)

มายา (คห 15, 19)

มารยาริษยา (คห 14)

แม่ครัวคนใหม่ (คห 76)
ช่อง 9 ปี -- วีระยุทธ รสโอชา / สาวิตรี สามิภักดิ์
ช่อง 7 ปี -- บดินทร์ ดุ๊ก / กวินนา สุวรรณประทีป
ช่อง 3 ปี -- ณัฐรัฐ-มอริส เลอกรอง / แพท-ณปภา ตันตระกูล / แอนเน็ต เธท / สราวุฒิ พุ่มทอง / ปิยะมาศ โมนยะกุล / พิจิตรา สิระเวชชะพันธ์

แม่นาคพระโขนง (คห 33, 65)
ช่อง 7 ปี 2521 ปริศนา วงศ์ศิริ / ชานนท์ มณีฉาย / ปริญญา มิตรสุวรรณ / ยมนา ชาตรี
ช่อง 3 ปี 2532 ตรีรัก รักการดี / เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
ช่อง 5 ปี 2537 ลีลาวดี วัชโรบล / วรุฒ วรธรรม
ช่อง 3 ปี 2543 กุลณัฐ ปรียะวัฒน์ / ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ช่อง 7 ปี 2543 อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ / พีท ทองเจือ

แม่น้ำ
ช่อง 5 ปี 2527 ปวีณา ชารีฟสกุล / ฉัตรชัย
ช่อง -- ปี -- อัษฎาวุธ / วรรณวิสา นาคะเต

แม่ปูเปรี้ยว (คห 28)

แม่ม่าย (คห 65)

แม่หญิง (คห 43, 54, 62

เมื่อรักร้าว (คห 28)

เมียจำเป็น (คห 28)

เมียแต่ง (คห 55, 57, 62)
ช่อง 5 ปี 2532 ชัยรัตน์ จิตรธรรม / อลิษา ขจรไชยกุล / ปัทมา ปานทอง
ช่อง 3 ปี 2542 ฉัตรชัย / กุลสตรี / วิชุดา พิมดัม

เมียหลวง (คห 11, 12)
ช่อง 4 บางขุนพรหม ปี -- สะอาด / อารีย์ / ศิริพร
ช่อง 5 ปี -- ภิญโญ ทองเจือ (ดร.อนิรุท) / สีตลา เรืองศิริ (ดร.วิกานดา) / อุทุมพร ศิลาพันธ์
ช่อง 7 ปี 2532 แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี (ดร.อนิรุท) / ปรียานุช ปานประดับ (ดร.วิกานดา) / อภิรดี ภวภูตานนท์ / อภิชาติ หาลำเจียก / อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ / ทัศนีย์ ชลหวรรณ / ศิรินันท์ โรจนธรรม / กาญนาพร ปลอดภัย
ช่อง 3 ปี 2542 จอห์นนี่ (ดร.อนิรุท) / สิเรียม (ดร.วิกานดา) / เบนซ์-พรชิตา
ช่อง 7 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ (คห 28)จาก: Boka
วันที่: 24/01/52 - 6:52 น.
IP Address: 89.243.32.xx
ความคิดเห็นที่ 84
ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ ควรบอกผู้จัด ช่องที่ออกอากาศ และข้อ
สำคัญ พ.ศ.ที่ออกอากาศจะมีมาก และดีกว่านั้น คือต้องแม่นด้วย เพราะ
ถ้าข้อมูลผิด อาจมีคนนำไปจำผิด ๆ ได้ จะไม่ค่อยดี เช่น
ค่าของคน ออกอากาศปี ๒๒ รุ่น พิศาล , รัชนู , พ - วงเดือน ช่อง ๕ ของพี่หนก
โรงแรมวิปริต ช่อง ๗ ของไพรัช อัศวิน รัชนู ออกอากาศข้ามปี ๒๖ต่อ ๒๗
นางทาส ช่อง ๓ ทำ ไก่ - ธุรกิจ อดุลย์ รัชนู ดวงดาว จุรี ปี ๒๔
สาวใช้คนใหม่ นิรุตต์ รัชนู ปี ๒๖ ช่อง ๕ ของพี่หนก
อย่าลืมฉัน นิรุตต์ - รัชนู ปี ๒๔ ของพี่หนก ช่อง ๕
พรหมไม่ได้ลิขิต ปี ๒๕ นิรุตต์ รัชนู ของน้ารีย์ ช่อง ๙ อสมท.
สามอนงค์ อัศวิน รัชนู ลินดา นวลปรางค์ ปี ๒๓ ช่อง ๙ น้ารีย์
ลางรัก ของน้ารีย์ อัศวิน รัชนู ช่อง ๙ ของน้ารีย์ ปี ๒๒ บางฯ
ร่มฉัตร ปี ๒๒ รัชนู นำ ปี ๒๒ ของน้ารีย์ ช่อง ๙ บางลำพู
นางสาวทองสร้อย ปี ๒๙ อภิชาติ - รัชนู อลิษา ปี ๒๙ ช่อง ๕
ของรัชฟีลม์ ต้อย กำกับ

แค่นี้ก่อน !


จาก: สโรชินี
วันที่: 24/01/52 - 9:05 น.
IP Address: 124.121.47.xx
ความคิดเห็นที่ 85
ดีครับ ขอเพิ่มเติม แม่หญิง เวอร์ชั่นใหม่ มีดาราสมทบเพิ่มอีก ไม่ทราบบทไหนกันบ้าง คือ นาวิน ต้าร์ (น่าจะรับบท นักดนตรี ที่หลงรักนางเอก - อรรถชัย อนันตเมฆ แสดง) และร่วมด้วย นุสบา กับ สิเรียม อีก ไม่รู้จะเป็นแม่ใครในเรื่องหรือป่าว

และขอ ย้ำๆ ยืนยัน ด้วยคน ว่า ลิขิตพิศวาส ออกอากาศช่องห้า จริงๆ ครับ

และเพิ่มเติม ละครรีเมค จากหนังฮอลลีวู้ด Overboard แนวๆ นางเอกไฮโซ ความจำเสื่อม คู่กัดพระเอก โดนพระเอกใช้งาน และหลอกว่าเป็นเมีย พระเอกเป็นคนทำงานไร่ กลายมาเป็นละครไทย นางฟ้าหลงทาง จริยาแสดงคู่ใครครับ ปี ๒๕๓๗

และมาเป็นละครช่องเจ็ด ปี ๒๕๔๗ เอมี่ มรกต กับ ป๋อ ณัฐวุฒิ ล่าสุด เป็นละครช่องเจ็ดอีก แต่บิดๆ เปลี่ยนๆ ไปเป็นพระเอก ความจำเสื่อมและไฮโซแทน นางเอกไปอยู่ในไร่ แต่ไมได้หลอก ว่าเป็นผัวเมียกัน คือ "ดำขำ" ป้อง ณวัฒน์ กับ แตงโม ภัทรธิดา แสดงนำ ครับ


จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 24/01/52 - 9:06 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 86
เพิ่มเติม.-
- เลือดขัตติยา ของแม่แดง สร้างปี ๒๗ ช่อง ๓ ศรัญญู - ก้อย วาสนา
(ไม่ได้ออกอากาศ)
- บางเรื่องนอกจากเอามาสร้างใหม่แล้ว ยังไปบิดเบือนบทประพันธ์
ด้วย รู้สึกไม่ชอบเลย คุณบอยฯ ชอบทำมาก ๆ ไม่เข้าใจจริง ๆ ?
- ใครกำหนด หนูอี๊ด รัชนู ละครสดจ๊ะ ปี ๒๑ นะ ไม่ใช่ ๒๓ ร่วมด้วย
นิรตต์ - สุเชาว์ ช่อง ๙ บางลำพู ของน้ารีย์
- ขอเพียงรัก นิรุตต์ รัชนู ปราถนา ปี ๒๕ ของพี่หนก ช่อง ๕ ตอนหลัง
นำมาสร้างใหม่ ช่อง ๙ มีกิ๊ก มยุริน นำ
- ดวงตาสวรรค์ ปี ๒๑ ช่อง ๓ นิรุตต์ รัชนู ศิรพร ทำ
- ลูกทาส ปี ๒๑ ช่อง ๓ นิรุตต์ รัชนู ศิริพร ทำ
- พิษสวาท สมภพ รัชนู ลินดา ปี ๒๔ ช่อง ๓ ของแม่แดง
- ฟ้าเพียงดิน ปี ๓๖ โก้ ขวัญฤดี นิออน รัชนู ทำ ช่อง ๓
- กระสือ หนังทีวี เสกศักดิ์ รัชนู ปี ๒๐ จ๊ะ ไม่ใช่ ๒๒ ไพรัช สร้าง ช่อง ๗
ฯลฯ


จาก: พิษสวาท
วันที่: 24/01/52 - 9:32 น.
IP Address: 124.121.47.xx
ความคิดเห็นที่ 87
เพิ่มเติม .-

ข้อมูลบางท่านผิดเยอะแยะเลย โดยเฉพาะคุณ Boka !

จาก: ใครกำหนด
วันที่: 24/01/52 - 9:36 น.
IP Address: 124.121.47.xx
ความคิดเห็นที่ 88

นางฟ้าหลงทาง ช่อง 3 จริยา แสดงคู่ นีโน่-เมทนี ค่ะ
มาใช้ชื่อ หลงทางรัก ตอนช่อง 7 เอมี่-มรกต / ป๋อ-ณัฐวุฒิ

จากความคิดเห็นที่ 69 ของคุณน้ำขิง
ที่รวบรวมรายชื่อละครเรื่องที่มีการสร้างแต่ละครั้งแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ที่จริงแล้วคือเรื่องเดียวกัน คือ

1. วิมานไฟ-เลห์ภุมเรศ
2. เลือดหงส์-แก้วล้อมเพชร
3. ชั่วฟ้าดินดับ-ตราบดินสิ้นฟ้า
4. ในม่านเมฆ-ยิ่งรักเธอ
5. สาปอสูร-มายาพิศวาส
6. โรงแรมวิปริต-พลังรัก
7. นางสาว ทองสร้อย-ทองสร้อย
8. สัมปทานหัวใจ-ทะเลใจ
9. บ้านมายา-บ้านโลกย์-ทาสอารมณ์
10. ไฟเสน่หา-ดงดอกไม้-ต้นรักดอกงิ้ว
11. คุณผู้หญิง / รักไม่เป็น
12. ลิขิตพิศวาส / ลิขิตกามเทพ

มีเพิ่มมาอีกคือ

13. อสูรเริงไฟ / หัวใจศิลา
14. ไฟริษยา / เพลิงพ่าย
15. นางฟ้าหลงทาง / หลงทางรัก

ใครนึกได้อีกช่วยกันต่อนะคะจาก: Boka
วันที่: 24/01/52 - 21:30 น.
IP Address: 89.242.157.xx
ความคิดเห็นที่ 89

ร เรือพายไป........................

ร่มฉัตร (คห 39, 54)

ระเบียงรัก
ช่อง 9 ปี 2528 (ไม่ได้ออกฉาย) ธงไชย แมคอินไตย์ / กาญจนา จินดาวัฒน์ / วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ / นาถยา แดงบุหงา / นิภาพร นงนุช
ช่อง 3 ปี 2548 ก้อง-สหรัฐ / ติ๊ก-กัญญารัตน์ / เจนสุดา ปานโต / น้ำผึ้ง-ณัฐริกา

รัตนาวดี
ช่อง 3 ปี 2531-2 เกรียงไกร อุณหะนันทน์ / ขวัญฤดี กลมกล่อม / จุรี โอศิริ / สุประวัติ ปัทมสูต / ตฤณ เศรษฐโชค / ปรารถนา สัชฌุกร / นัย สุขสกุล / ปัญญา นิรันดร์กุล / วรายุฑ มิลินทจินดา
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่ หรืออยู่ในช่วงไหนไม่แน่ใจ)

รักประกาศิต / ภูชิต นริศรา (คห 63, 64)

รักในรอยแค้น (คห 39, 54)

รักในสายหมอก (คห 72)

แรงหึง
ช่อง 3 ปี 2531 จริยา สรณคมน์ / นพพล โกมารชุน / ตฤณ เศรษฐโชค / มยุรา เศวตศิลา
ช่อง 3 ปี 2544 (ใช้ชื่อ แรงเงา) แอน ทองประสม / เคน-ธีรเดช / ยุทธพิชัย / สาวิตรี / ดวงใจ

แรงรัก (คห 33)

รอยมาร
ช่อง 3 ปี 2534 ศรัณยู / ส้มโอ-เพ็ญพิสุทธิ์ / รัชนก พูลผลิน / ตฤณ เศรษฐโชค / ธัญญา โสภณ / เกียรติ กิจเจริญ
ช่อง 3 ปี -- บี-บัณฑิต สาวแก้ว / ป็อก-ปิยธิดา / สันติสุข พรหมศิริ

รอยลิขิต (คห 51, 54, 62)

ริษยา (คห 25)

เรือมนุษย์ (คห 33)

โรงแรมวิปริต (คห 51, 54, 55)จาก: Boka
วันที่: 26/01/52 - 5:57 น.
IP Address: 78.149.187.xx
ความคิดเห็นที่ 90
เพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะ
ไฟริษยา ช่อง 3 สมภพ/ชลิต/ลินดา/อุทุมพร นั้นเป็นเรื่องเดียวกับ ช่อง 5 แต่ใช้ชื่อว่า ไฟสุมขอน ตามบทประพันธ์ ที่นำแสดงโดย จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ/มัตติกา เกียรติสกุล เป็นเรื่อง 2 นางเอกเป็นเพื่อนรักกัน อยู่บ้านใกล้กัน แข่งกันเรียนแข่งกันสร้างฐานะ อุทุมพรชื่อหวานใจเป็นพยาบาล แต่งงานกับชลิตผู้จัดการบริษัทที่ลินดาทำงานอยู่ แต่ลินดาเป็นเมียเก็บของชลิต ต่อมาความแตก ลินดายอมเสียสละไปอยู่กับสมภพ เศรษฐีม่ายที่มาชอบภายหลัง จะเรื่องเดียวกับ เพลิงพ่ายหรือเปล่า จำไม่ได้ แต่ไม่น่าจะใช่เรื่องเดียวกับ ไฟริษยา ช่อง 7 ที่ ยุรนันท์/สิเรียม ซึ่งเล่นเป็นฝาแฝด แน่ เรี่องไม่เหมือนกัน แต่ชื่อเหมือนกัน (ช่อง 7เป็นบทที่แต่งขึ้น ไม่ใช่จากนิยาย) ผู้รู้ลองช่วยตรวจอีกทีค่ะ

ช่วยต่อ นึกได้อีก
กิ่งไผ่
ช่อง 7 เมธี บันเทิง/นางเอก...
ช่อง 7 สวิส/ลิขิต/ชไมพร

เหมือนคนละฟากฟ้า
ช่อง 3 ครรชิต/โสภา
ช่อง 3 วิลลี่/จินตหรา

ไฟในทรวง
ช่อง 4 จำไม่ได้
ช่อง 5 สุเชาว์/พิราวรรณ/พรพรรณ/เอกลักษณ์ ยลระบิล
ช่อง 3 นพพล/อภิรดี/คลาวเดีย

จาก: ประภา
วันที่: 26/01/52 - 9:45 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 91
สุรีย์รัตน์ล่องหน
ช่อง 7 ชัย ราชพงษ์/ชัชฎาภรณ์ ลักษณาเวศ/มนฤดี เล่นเป็นน้อง ยังเด็กอยู่
ช่อง 5 ศิรคุปต์/นางเอกจำไม่ได้

เพื่อนรัก และจ้อนกับแดง ละครเด็กสร้างสรรค์ ก็สร้างหลายครั้ง ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยต่อค่ะ

จาก: ประภา
วันที่: 26/01/52 - 9:48 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 92
ขอบคุณค่ะคุณประภา อย่างนี้ใช่มั๊ยคะ

เพลิงพ่าย
ช่อง 9 ปี 2533 นิศา วงวัฒน์ / จามจุรี เชิดโฉม / พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ / นีรนุช / อรสา
ช่อง 7 ปี -- (ใช้ชื่อ ไฟริษยา) แซม-ยุรนันท์ / แอน-สิเรียม / มยุริญ

ไฟสุมขอน
ช่อง 5 ปี -- จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ / มัตติกา เกียรติสกุล
ช่อง 3 ปี -- (ใช้ชื่อ ไฟริษยา) สมภพ / ลินดา / ชลิต / อุทุมพร


จาก: Boka
วันที่: 26/01/52 - 16:17 น.
IP Address: 78.147.194.xx
ความคิดเห็นที่ 93
น่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าค่ะ ช่วยกันต่อไป
ระเบียงรัก เคยมีครั้งแรกทางช่อง 5 สมภพ/คนางค์/จีรวัจน์ จารุวิจิตร แสดง ก่อนช่อง 3 ทั้ง 2ครั้ง (ที่ไม่ได้ฉายและฉาย)

น้ำตาลไหม้
ช่อง 3 นพพล/ลินดา/ชลิต/ธงไชย
ช่อง 3 กำลังถ่ายทำอยู่ อธิชาติ/ทักษอร

จาก: ประภา
วันที่: 26/01/52 - 17:32 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 94
"เพื่อนรัก" จำได้เวอร์ชั่นเดียว เป็นของช่องสาม นำแสดงดย จามจุรี, อรัญญา (เวอร์ชั่นนี้เดินเรื่องยืดยาด น่าเบื่อมาก)

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 26/01/52 - 19:24 น.
IP Address: 213.3.120.xx
ความคิดเห็นที่ 95
- เพื่อนรัก เท่าที่จำได้เคยสร้างเป้นละคร 3 ครั้ง ( แต่ผมไม่ได้ดูสักครั้ง แต่พอจะจำข้อมูลได้บ้าง
1. ช่อง 5 จำพระเอกและดาราเด็ก 3 คนไม่ได้ แต่มี วิยะดา อุมารินทร์ แสดง ( รับบทโสเภณีชื่อเนื้อทอง บทเดียวกับทัศน์วรรณ ในหนังใหญ่ )
2. ช่อง 3 มี ด.ช ตูมตามเป็น 1 ใน 3 ดาราเด็ก ร่วมด้วย โกวิท/อรัญญา/เอกพันธ์/ปรารถนา
3. ช่อง 3 จำดาราเด็กไม่ได้ ดารานำเพชร การุณพล/แอฟ ทักษอร ( เป็นตัวละครที่เพิ่มจากนิยายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ )

แก้ไข... พ่อหม้ายทีเด็ด
1. ช่อง 5 นิรุตติ์/นิภาพร นงนุช
2. ช่อง 3 ไพโรจน์ สังวริบุตร / สาวิตรี
3. ช่อง 7 ศรัญญู/สินิทรา

เพิ่มเติม... นิทรา-สายัณห์ เพิ่งค้นข้อมูลพบอีก 1 เวอร์ชั่น ไม่ระบุช่อง
นำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล/วิไลวรรณ วัฒนพาณิช/ชัชฏาภรณ์ รักษณาเวช

จาก: น้ำขิง
วันที่: 27/01/52 - 17:41 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 96
ช่วยกันต่อค่ะ
-คุณหญิงนอกทำเนียบ เคยมีก่อนช่อง 3 และช่อง 7 อยู่ครั้งหนึ่ง ทางช่อง 5 ตอนดึกๆ ของคุณเทิ่ง สติเฟื่อง อดุลย์/กิ่งดาว เป็นคุณหญิงอรุณวตี/นงลักษณ์ เป็นน้องสาว และวิยะดา เป็นศจี นางเอก ดูเหมือนตอนนั้นวิยะดาเพิ่งได้รางวัลสุพรรณหงส์จากงานประกวดหนังเอเชีย เรื่องทองพูนโคกโพธิ์ไม่นาน

-เงินปากผี ก็หลายครั้ง
ช่อง 5 จำพระ-นางไม่ได้
ช่อง 5 อีกครั้ง อนุสรณ์/เดือนเต็ม/ปรารถนา
ช่อง 11 จอห์นนี่ /นางเอก...
ช่วยต่อนะคะจาก: ประภา
วันที่: 28/01/52 - 12:14 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 97
หนังใหญ่ที่เอามาทำละครครั้งแรก

มีเรื่องอะไรบ้างคับ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย

จาก: คนผ่านมา
วันที่: 28/01/52 - 13:10 น.
IP Address: 124.120.137.xx
ความคิดเห็นที่ 98
คงไว้เป็นประเด็นต่อไปละนะคะ คุณคนผ่านมา ก็มีหลายเรื่องเช่นกัน เดี๋ยวคงได้กล่าวถึง ตอนนี้คุยกันตามหัวข้อกระทู้ก่อน

นึกได้อีกเรื่อง เพิ่งจบไป แต่ไม่ได้ดู
นางสาวเย็นฤดี
ช่อง 5 เคยทำละครครั้งหนึ่งแล้ว จำพระนางไม่ได้ รู้แต่ว่า ปู่คือประจวบเล่นเหมือนหนังใหญ่ ย่าเล็ก คือ พิศมัย
ช่อง 3 เพิ่งจบไป นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เป็นนางเอกกับพระเอกใหม่

จาก: ประภา
วันที่: 28/01/52 - 16:50 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 99
- นางสาวเย็นฤดี เวอร์ชั่นช่อง 5 นางเอกคือ ภัทรา ทิวานนท์ ส่วนพระเอกจำไม่ได้ครับ ออกอากาศตอนกลางคืน

** ละครที่สร้าง 2 ครั้ง เรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อ นึกได้อีก 2 เรื่อง

- เหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่ง ช่อง 9 ธเนศ วรากุลนุเคราะห์/ธัญญา โสภณ พระเอกเป็นดีเจ นางเอกเป็นโรคจิตชอบขอแต่เพลง " คืนหนึ่ง " ฟังเพลงแล้วมีอาการ
- คืนหนึ่ง ช่อง 3 วินิจ เลิสรัตนชัย/รัญญา ศิยานนท์ เนื้อเรื่องเดียวกับเหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่ง

- สาวใช้หัวใจชิคาโก้ ช่อง 5 ก้อง สหรัถ/ลูกเกด เมทะนี/กิ๊ก สุวัจนี
- สะใภ้ก้นครัว ช่อง 7 เปปเปอร์ รัฐศาสตร์/เอมี่ กลิ่นประทุม/ปีใหม่ สุมลรัตน์

ฝากถามพี่ประภา... ละครต่อไปนี้มีการรีเมค แต่บางเรื่องผมจำข้อมูลไม่ได้ช่วยเติมเต็มด้วยนะครับ
- ขอเพียงรัก ช่อง 5 จำได้แต่นางเอก ปราถนา สัชฌุกร / รัชนู พระเอกใครแสดงจำไม่ได้
- ขอเพียงรัก ช่อง 9 จำไม่ได้ว่าใครแสดงบ้างออกอากาศช่วงบ่ายเสาร์-อาทิตย์ นางเอกใหม่ค่ายอัครเศรณี

- สาปสวาท ช่อง... รัชนู / ....
- สาปสวาท ช่อง 9 นิสา วงษ์วัฒน์ / รัชนู

- แผลหัวใจ ช่อง 3 อนุสรณ์ / มยุรา / ดวงใจ
- แผลหัวใจ ช่อง 3 ออกอากาศสายๆวันเสาร์-อาทิตย์ นางเอกใหม่เล่นเรื่องนี้เรื่องเดียว / กมล ศิริธรานนท์

- ทัณฑ์กามเทพ ช่อง 3 สมภพ/รัชนู
- ทัณฑ์กามเทพ ช่อง 7 จำไม่ได้ว่าใครแสดงบ้าง

ขอตัวช่วยด้วยครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 28/01/52 - 17:53 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 100
อีกเรื้อง
- สุดหัวใจ ช่อง 3 สมภพ/มยุรา/ปัญญา
- สุดหัวใจ ช่อง 3 ปิยะธิดา / พระเอกไม่แน่ใจว่า รวิชญ์ หรือ นิธิ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 28/01/52 - 17:55 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 101

ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่า ใครจำกันได้ช่วยแก้ให้ด้วยค่ะ

แก้วขนเหล็ก
ช่อง 5 ปี -- จีรศักดิ์ / ภัทรี นวรัตน์
ช่อง 3 ปี 2534-5 เอกพัน / ตรีรัก / ปภัสรา / สุรศักดิ์

เคหาสน์สีแดง
ช่อง 7 ปี 2532 ยุรนันท์ ภมรมนตรี / ธนาภรณ์ รัตนเสน / ลีลาวดี วัชโรบล / พิศมัย วิไลศักดิ์ / มานพ อัศวเทพ
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

จุดเจ็บในดวงใจ
ช่อง 5 ปี -- พรพล / กิติมา / จีราวัจน์
ช่อง 5 ปี -- สาริน

ผู้พิชิตมัจจุราช
ช่อง 3 ปี 2532 นิรุตติ์ ศิริจรรยา / กาญจนา จินดาวัฒน์
ช่อง ไอทีวี ปี -- บิลลี่ โอแกน / ขิง-ทัศนพรรณ สิริสุขะ / ธีระพงศ์ เหลียวรักวงศ์ / โอลิเวอร์ พูพาร์ท / ตระการ พันธุ์ทุมเลิศรุจี / ปิยะมาศ โมยะกุล / ญาณี ตราโมท

พระจันทร์หลงเงา
ช่อง 5 ปี -- เรวดี / สมภพ
ช่อง -- ปี -- ธิติมา

พันท้ายนรสิงห์
ช่อง 9 ปี -- กำธร / นงลักษณ์
ช่อง 5 ปี -- นิรุตติ์ / ดวงใจ
ช่อง 7 ปี -- ธีรภัทร์ / พิยะดา / พงษ์พัฒน์ / กมลชนก

พิมพิลาไลย
ช่อง 5 ปี -- ไพโรจน์ ใจสิงห์ / นัยนา
ช่อง 5 ปี -- นิรุตติ์ / สุพรรษา

รัตติกาลยอดรัก
ช่อง 3 ปี 2532-3 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง / ปาหนัน ณ พัทลุง / รัญญา ศิยานนท์ / ศานติ สันติเวชกุล
ช่อง 3 ปี -- จอห์นนี่ แอนโฟเน่ / แอน ทองประสม / ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ / วัชระ ปานเอี่ยมจาก: Boka
วันที่: 28/01/52 - 18:02 น.
IP Address: 89.243.156.xx
ความคิดเห็นที่ 102
- จุดเจ็บในดวงใจ เวอร์ชั่น 2 ช่อง 5 สาริน/มาริสา สัมฤทธิ์สุข
- พิมพิลาไลย เคยอ่านพบในหนังสือว่า บุษรา นฤมิตร เคยรับบทนางเอกมาก่อน แต่ไม่ทราบช่องและพระเอก ขอตัวช่วยด้วยครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 28/01/52 - 18:15 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 103
** หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น
- ช่อง 7 โอ วรุฒ/กิ๊ก สุวัจนี/อภิรดี
- ช่อง 3 อั้ม อธิชาติ/นุ่น ศิรพันธ์/ธัญญเรศ/จารุณี ( กำลังถ่ายทำ )

** เสน่ห์นางงิ้ว
- ช่อง 3 รวิชญ์/ศิริลักษณ์
- ช่อง 7 รัฐภูมิ/ภัครมัย

** สาธรดอนเจดีย์
- ช่อง 9 สุเทพ ประยูรพิทักษ์/ญาณี จงวิสุทธิ์/ณรงค์ เจนคลองธรรม/กตัญญู ประจำเมือง
- ช่อง 3 อนันต์ บุญนาค/จินตหรา/จารุณี/มนตรี/ชลธิชา นวมสุคนธ์

** สะใภ้จ้าว
- ช่อง 5 ภิญโญ/นวลปรางค์/ศักดิ์ รอดรินทร์/เดือนเต็ม
- ช่อง 3 สหรัถ/สุนิสา/สราวุธ/อินทิรา

** ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
- ช่อง 11 อนุสรณ์/เหมือนฝัน
- ช่อง 3 ฉัตรชัย/จันทร์จิรา

** เสื้อสีฝุ่น
- ช่อง 5 โกวิท/นพพล/มยุรา
- ช่อง 3 ชาติโยดม/แอน ทองประสม

** สิ้นสวาท
- ช่อง 5 วิทูรย์/รัชนู
- ช่อง 3 ฉัตรชัย/จริยา

** ช่องที่ไม่ว่าง
- ช่อง 9 นิรุตติ์/กาญจนา/วิวัฒน์
- ช่อง 5 จอห์นนี่/ภารดา บุญมี

** ผัวรสมะนาว
- ช่อง 3 พิศาล/มยุรา/ดิลก/จริยา
- ช่อง 5 ไพโรจน์ สังวริบุตร/ธัญญา โสภณ / หลินปวัณนา

จาก: น้ำขิง
วันที่: 29/01/52 - 12:05 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 104

เคหาสน์สีแดง (จาก คห 63 และ 101)
ช่อง 4 หรือ 9 ปี -- จำไม่ได้ ครั้งหนึ่ง
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / คนางค์
ช่อง 7 ปี 2532 ยุรนันท์ ภมรมนตรี / ธนาภรณ์ รัตนเสน / ลีลาวดี วัชโรบล / พิศมัย วิไลศักดิ์ / มานพ อัศวเทพ
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ลูกแม่
ช่อง 7 ปวีณา ชารีฟสกุล / แสงชัย จาดบันเทิง / ดวงตา
ช่อง 7 ตั๊ก-บงกช คงมาลัย / สุริยัน อัครเศรณี / ภัสสร

วังน้ำวน
ช่อง 5 ปี 2535 ใหม่ เจริญปุระ / มาช่า วัฒนพานิช / ณหทัย พิจิตรา / ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย / รอน บรรจงสร้าง / พิทยา ณ ระนอง
ช่อง 3 ปี 2547 ธัญญาเรศ รามณรงค์ / อลิชา ไล่สัตรูไกล / ภัคพร ภูวะปัจฉิม / รัฐศาสตร์ กรสูต / ภูวฤทธิ์ พุ่งพวง / นพชัย มัททวีวงศ์

แววมยุรา
ช่อง 9 ปี -- โอ-วรุฒ วรธรรม / กมลชนก โกมลฐิติ
ช่อง 7 ปี 2532 พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ / อภิรดี ภวภูตานนท์ / มณีนุช เสมรสุต

ศิวาราตรี
ช่อง 9 ปี -- พิศาล / กนกวรรณ
ช่อง 3 ปี -- ภิญโญ / รัชนูจาก: Boka
วันที่: 29/01/52 - 16:03 น.
IP Address: 78.149.244.xx
ความคิดเห็นที่ 105

มีใครพอทราบบ้างว่า

ผีเพื่อนรัก
ช่อง ITV นันทศัย พิศลยบุตร / พรรณวรินทร์ ศรีสวัสดิ์ / เจษฎา รุ่งสาคร / ภัคพร ภูวปัจฉิม / อติกานต์ ไวทยานนท์ / กษิดิศ มีพรหม

กับเวอร์ชั่นเก่าที่เคยเล่นไว้เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า จำได้แต่ว่ามีละครชื่อนี้แต่อย่างอื่นจำไม่ได้เลยค่ะจาก: Boka
วันที่: 29/01/52 - 16:19 น.
IP Address: 78.149.244.xx
ความคิดเห็นที่ 106
เพิ่มเติมเท่าที่จำได้นะคะ ช่วยกันได้มาอีกเยอะเลย

ขอเพียงรัก ครั้งแรก ช่อง 5 นิรุตติ์/รัชนู/ปรัชญา/ปรารถนา

สาปสวาท ครั้งแรก ช่อง 9 สมภพ/รัชนู/เปียทิพย์ ครั้งหลังก็ช่อง 9 รัชนูเล่นบทแม่ของนิสา

พระจันทร์หลงเงา ครั้งสอง ช่อง 3 นิรุตติ์/ธิติมา (ได้เมขลา)

ช่องที่ไม่ว่าง ครั้งแรก ช่อง 9 นิรุตติ์/กาญจนา แต่ใช้ชื่อเรื่องว่า รักไม่มีช่องว่าง

แววมยุรา เคยมีช่อง 4 มาครั้งหนึ่ง พิศาล/กนกวรรณ ช่อง 5 อีกครั้งหนึ่ง แต่จำไม่ได้ค่ะ

ช่วยกันต่อไปนะค่ะ ได้มากมายเลย

จาก: ประภา
วันที่: 29/01/52 - 17:05 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 107
** เดชแม่ยาย
- ช่อง 5 นิรุตติ์/มยุรา/เศรษฐา/ญาณี ( เวอร์ชั่นนี้นี้เน้นที่รุ่นพ่อ-แม่ ) อารดา ศรีสร้อยแก้ว
- ช่อง 9 อัษฏาวุธ/หมวย อังศนา บุรานนท์ ( เวอร์ชั่นนี้เน้นรุ่นลูก ) ชลิต/นีรนุช ปัทมสูตร ( รับบทเดิม ของ มยุรา )

** สงครามพิศวาส
- ช่อง 3 ปรัชญา/รัชนู/ลินดา/ศิรินภา
- ช่อง 9 ธัญญา/ปภัสรา/ พระเอก...จำไม่ได้

** พ่อปลาไหล
- ช่อง... ชุมพร/ศิริพร
- ช่อง 3 นิรุตติ์/มยุรา/เศรษฐา/ปนัดดา
- ช่อง 3 วิลลี่/สิเรียม/อนันต์/เกวลิน

** ประทีปอธิษฐาน
- ช่อง.. กรรณิการ์ ธรรมเกษร / พระเอก..จำไม่ได้
- ช่อง 9 นิรุตติ์/กาญจนา
- ช่อง 9 ทรงสิทธิ์ / อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

** นางสาวโพระดก
- ช่อง 3 ยอดชาย/ภาวนา
- ช่อง 3 นพพล/จารุณี
- ช่อง 7 นุติ/พลอย เฌอมาลย์

จาก: น้ำขิง
วันที่: 29/01/52 - 17:33 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 108

เขยบ้านนอก (คห 65)
ช่อง 3 ปี 2544 ต๊อก-ศุภกรณ์ / มิ้นท์-อาทิตยา
เวอร์ชั่นนี้เป็นเรื่องเดียวกับอีก 2 เวอร์ชั่นเดิมหรือเปล่าคะ

เงินปากผี (คห 96)
สงสัยคุณประภาคงจะพิมพ์ช่องผิดน่ะค่ะ
ช่อง ไอทีวี ปี 2549 จอห์นนี่ แอนโฟเน่ / มารีออน อัฟโฟลเทอร์ / อาคม วิเชษฐ์พิทยาพงศ์ / อภิรดี ภวภูตานนท์
จาก: Boka
วันที่: 30/01/52 - 6:46 น.
IP Address: 78.149.244.xx
ความคิดเห็นที่ 109

มีต่อค่ะ...
สตรีที่โลกลืม
ช่อง 5 ปี -- ลินดา / สุรัตนา / อาภาพร
ช่อง 7 ปี -- นุ่น-วรนุช / ออย-ธนา

สองฝั่งคลอง
ช่อง 7 ปี 2535 ยุรันนท์ / จินตหรา / ชไมพร / วรรณวิศา / สรางคณา / รุ้งทอง / นี่โน่
ช่อง 3 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

เสน่หาเงินตรา
ช่อง -- อรรถชัย / เปมิกา
ช่อง 3 ปอ ทฤษฎี / มาร์กี้-ราศรี / จุ๊น-กิตติคุณ / เจิน-วรัญญา / เมจิ-พิมอักษิพร / หนุ่ม-สันติสุข / แหม่ม-จินตหรา / ดารณีนุช (กำลังถ่ายทำ)


จาก: Boka
วันที่: 30/01/52 - 7:22 น.
IP Address: 78.149.244.xx
ความคิดเห็นที่ 110
ขอบคุณค่ะคุณน้ำขิงและคุณ boka(อ่านว่า โบ ค่ะ หรือเปล่าคะ)ที่ช่วยเติมเสริมกันไป เดี๋ยวก็ได้ครบเอง
ขอเพิ่มอีกหน่อยนะ สตรีที่โลกลืม ช่อง 5 กับช่อง 7 ชื่อเหมือนกัน แต่เนื้อเรื่องไม่เหมือนกันเลยค่ะ คิดว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ

หัวใจปรารถนา
ช่อง 4 สมบัติ เมทะนี/วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ช่อง 9 นพพล/เดือนเต็ม

แค่เอื้อม
ช่อง 9 พระเอก.../คนางค์
ช่อง 5 ฉัตรชัย/วรารัตน์ เทพโสธร/ปรัชญา

ช่วยกันต่อไปค่ะ

จาก: ประภา
วันที่: 30/01/52 - 9:58 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 111
นางสาวเย็นฤดี ครั้งแรก ช่อง 5 ของค่ายศรีบุญเรือง ตอนกลางคืน พระเอก(น่าจะ)ชัยรัตน์ จิตรธรรม คู่ ภัทรา ทิวานนท์

หงษ์เหิร
ช่อง 4 จำไม่ได้
ช่อง 5 นพพล/ปาริฉัตร สัชฌุกร
ช่อง 9 อีกครั้งของค่ายอัครมีเดีย จำผู้แสดงนำไม่ได้
ที่เหลือขอตัวช่วยต่อค่ะ

จาก: ประภา
วันที่: 30/01/52 - 12:54 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 112
แค่เอื้อม มีช่องเจ็ดด้วยครับ เอกรัตน์ หรือใครเป็นพระเอกน้อ นางเอก คือ นุ่น วรนุช ครับ ละครเย็น ออกอากาศทุกวัน ปี ๒๕๔๔ หรือเป่าจาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 30/01/52 - 13:01 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 113

แค่เอื้อม ช่อง 7 นุ่น-วรนุช วงษ์สวรรค์ พระเอกคือ สวิส เพชรวิเศษสิริ ค่ะ

ทัณฑ์กามเทพ (คห 99)
ช่อง 7 อั้ม-พัชราภา / นุติ เขมะโยธิน / ตระการ / สุรวุต / ชัชฎาภรณ์

ขอบคุณค่ะคุณประภา กับ..สตรีที่โลกลืม..
จริงๆ แล้ว boka อ่านว่า โบก้า ค่ะ


จาก: Boka
วันที่: 31/01/52 - 1:27 น.
IP Address: 78.149.130.xx
ความคิดเห็นที่ 114
ขอบคุณมากค่ะ คุณโบก้า ที่พี่ถามเพราะสะดวกในการพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนแป้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ไม่คล่องและมักล่มง่าย กลัวเสียเวลาด้วย

ช่วยเพิ่มอีกเล้กน้อย
คนทะเล คห 9 พระเอกคือ ฉัตรชัย ค่ะ/เชิญจุติ

ไฟหนาว
ช่อง 4 พระเอก.../ศิริพร
ช่อง 5 พระเอก.../พรพรรณ(หรือไม่)
ช่วยต่อนะคะท่านที่ทราบ

จาก: ประภา
วันที่: 31/01/52 - 12:41 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 115

ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ต่ออีกหน่อยค่ะ

หุบเขากินคน
ช่อง 7 ปี 2540 แอนดริว เกร้กสัน / ราโมน่า ซาโนลารี่ / พลังธรรม กล่อมทองสุข / นารีรัตน์ กิ่งแก้ว
ช่อง 3 ปี 2550 จุ๊น-กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข / ทราย เจริญปุระ / โชคชัย บุญวรเมธี / มาร์กี้-ราศรี บาเลนซิเอก้า / พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง / อุ้ม-ลักขณา วัธนวงส์ศิริ / ไมค์ กิ่งโพยม

หนึ่งในทรวง
ช่อง 3 ปี 2535 พีท ทองเจือ / ขวัญฤดี กลมกล่อม / สันติสุข พรหมศิริ / ชุตาภา จันทรเขตต์ / รอน บรรจงสร้าง
ช่อง 3 ปี 2548 เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพัน / เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ / เจมี่ บูเฮอร์ / นฤมล พงษ์สุภาพ / ดวงตา ตุงคะมณี / ศิระ แพทย์รัตน์ / ภัคจีรา วรรณสุทธิ์

หนุ่มทิพย์
ช่อง 7 ปี 2530 เพ็ญ พิสุทธิ์ / ปัญญา นิรันดร์กุล / มยุรา ธนะบุตร
ช่อง 7 ปี 2541 อัมรินทร์ สิมะโรจน์ / ญดา โชติชูตระกูล / บิณ บรรลือฤทธิ์

แหวนทองเหลือง
ช่อง 7 อภิชาติ หาลำเจียก / นาถยา / นาท ภูวนัย / อัศวิน / ยมนา / เกศรินทร์
ช่อง 7 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / กมลชนก เขมะโยธิน / เขตต์ ฐานทัพ / จีระนันท์ มะโนแจ่ม / วรุฒ วรธรรม

หัวใจสองภาค
ช่อง 7 ปี 2530 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / นพพล โกมารชุน / อลิษา ขจรไชยกุล / พิราวรรณ ประสพศาสตร์
ช่อง .......... ดนุพร ปุณณกันต์ / ซาร่า มาลากุลเลน / ดิลก ทองวัฒนาจาก: โบก้า
วันที่: 31/01/52 - 17:29 น.
IP Address: 92.24.16.xx
ความคิดเห็นที่ 116

เพิ่มเติม คห 115 ข้างบนค่ะ
หัวใจสองภาค
ช่อง 7 ปี 2542 ดนุพร / ซาร่า / ดิลก

update
ละครเรื่องเดียวกัน แต่ใช้ชื่อเรื่องต่างกัน

1. วิมานไฟ - เล่ห์ภุมเรศ
2. เลือดหงส์ - แก้วล้อมเพชร
3. ชั่วฟ้าดินดับ - ตราบดินสิ้นฟ้า
4. ในม่านเมฆ - ยิ่งรักเธอ
5. สาปอสูร - มายาพิศวาส
6. โรงแรมวิปริต - พลังรัก
7. นางสาวทองสร้อย - หนูชื่อ..ทองสร้อยค่ะ !
8. สัมปทานหัวใจ - ทะเลใจ
9. บ้านมายา - บ้านโลกย์ - ทาสอารมณ์
10. ไฟเสน่หา - ดงดอกไม้ - ต้นรักดอกงิ้ว
11. คุณผู้หญิง - รักไม่เป็น
12. ลิขิตพิศวาส - ลิขิตกามเทพ
13. อสูรเริงไฟ - หัวใจศิลา
14. ไฟริษยา - เพลิงพ่าย
15. นางฟ้าหลงทาง - หลงทางรัก
16. แรงหึง - แรงเงา
17. ไฟสุมขอน - ไฟริษยา
18. เหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่ง - คืนหนึ่ง
19. รักไม่มีช่องว่าง - ช่องที่ไม่ว่าง


จาก: โบก้า
วันที่: 01/02/52 - 19:28 น.
IP Address: 92.24.46.xx
ความคิดเห็นที่ 117

ทโมนไพร
ช่อง 7 รัชนู บุญชูดวง / เศกศักดิ์ สันติพงษ์ / ยมนา ชาตรี / มลฤดี ยมาภัย
ช่อง 9 ปวีณา
ช่อง 7 พล / มนฤดี

ใครรู้รายละเอียดมากกว่านี้ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ...

จาก: โบก้า
วันที่: 01/02/52 - 20:09 น.
IP Address: 92.24.46.xx
ความคิดเห็นที่ 118
ขอเพิ่มเติมและแก้ไขนะคะ คุณโบก้า ความเห็นที่ 1 เลย
-ใครกำหนด ช่อง 9 ครั้งแรก นิรุตติ์/รัชนู/อัศวิน/สุเชาว์ ไม่มีมยุรฉัตร เพราะบทนี้บทสาวใหญ่มาชอบพระเอก ผู้แสดงคือ โฉมฉาย ฉัตรวิไล และอุทุมพร ก็ไม่ได้เล่น สมัยนั้นบทพี่สะใภ้คนโตบทนี้ คือ เมตตา ค่ะ ส่วนมยุรฉัตรกับอุทุมพร มารับบททั้งสองในสมัยช่อง 3 (ตฤณ/มนฤดี) โดยมีสุเชาว์เล่นซ้ำแต่รับบทพี่ชายคนโตของตระกูลคู่อุทุมพรสะใภ้ใหญ่ค่ะ

-เงา ช่อง 7 อัศวินเป็นพญามัจจุราช อรดี อิงคุตานนท์ เป็นนางเอกชื่อ น้องขวัญ ส่วน เทพยุดา ศรียาภัย เป็นนางร้ายชื่อ ชาลินี ในเรื่อง

จาก: ประภา
วันที่: 02/02/52 - 12:13 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 119
- เรื่อง " แก้วจอมแก่น " ละครสำหรับเยาวชน บทประพันธ์ของแว่นแก้ว ( สมเด็จพระเทพ ฯ) ก็มีการสร้างเป็นละครหลายครั้งเหมือนกัน
1. เวอร์ชั่นช่อง 7 จำไม่ได้ว่าใครแสดงบ้าง ออกอากาศช่วงเย็น ตัวละครที่เป็นพ่อ-แม่ ไม่แน่ใจว่าเป็นฐาปกรณ์/สีดา หรือ ฐาปกรณ์/รสลิน รบกวนขอตัวช่วยด้วย ผมกลัวจะจำสับสนกับเรื่อง " มะเหมี่ยว " เพราะเป็นละครเด็กที่ตัวเอกเป็นเด็กหญิงเหมือนกัน
2. เวอร์ชั่นช่อง 5 หรือ ไอทีวี ( ไม่แน่ใจ ) ออกอากาศกลางคืน นำแสดงโดย ศรัญญู/สินจัย/ ทาริกา ส่วนดาราเด็กจำชื่อไม่ได้
3. เวอร์ชั่นช่อง.... เพิ่งอ่านพบในหนังสือบันเทิงว่าเปิดกล้อง เลยไม่ได้จำรายละเอียดว่าช่องไหน แต่มีน้องภัสสร ที่แสดงหนังเรื่อง " ความสุขของกะทิ " รับบทเป็น " แก้ว " ส่วนผู้รับบทพ่อ-แม่ จำไม่ได้ว่ามีใครบ้าง
ต้องมาช่วยกันเติมข้อมูลนะครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 02/02/52 - 14:10 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 120

ค่ะขอบคุณมากๆ ค่ะ
ขอเพิ่มอีกหน่อยค่ะ

แก้วจอมแก่น
เวอร์ชั่น 3 .....
ช่อง 9 สถาพร นาควิลัย / สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ / คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ / เมธัส ตรีรัตนวารีสิน / ด.ญ. ขวัญชีวา เอี่ยมสะอาด / ด.ญ. ภัสสร คงมีสุข / ด.ช. นราธิษณ์ น้ำค้าง / ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์
ออกอากาศ มี.ค. 2552

วงเวียนหัวใจ
ช่อง 9 ธงไชย แมคอินไตย์ / ธิติมา สังขพิทักษ์ / นาถยา แดงบุหงา
ช่อง 7 เวียร์-ศุกลวัฒน์ / พิ้งกี้-สาวิกา / พล-พูลภัทร อรรถปัญญาพล (ยังไม่ออกอากาศ)


จาก: โบก้า
วันที่: 03/02/52 - 6:23 น.
IP Address: 92.24.75.xx
ความคิดเห็นที่ 121
เรือง " ไฟหนาว " ช่อง 5 นางเอกคือลินดา ค้าธัญเจริญ พระเอกจำไม่ได้ แต่มีจีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ร่วมแสดงด้วย

** อรุณสวัสดิ์
- ช่อง 7 ศรราม/วิชชุดา สวนสุวรรณ
- ช่อง 3 หมอก ทศพร/ทราย เจริญปุระ

** สะใภ้ ( สารพัดพิษ ) ช่อง 5 บดินทร์ ดุ๊ก/ลีลาวดี/ชลิต/ดวงตา/นิสา/อนันต์
** สะใภ้ ( ปฏิวัติ ) ช่อง 7 วฤณดา สมศิริ/พระเอก จำไม่ได้/ไพโรจน์ สังวริบุตร/ปิยะมาศ

** ลูกรักลูกชัง ( ช่อง 9 ) ชลิต/ญาณี/ปนัดดา/ยุ้ย ปัทมวรรณ เนื้อเรื่องเหมือน คมพยาบาท คุณผู้ชายได้คนใช้เป็นเมีย ( ญาณี ) แต่ไม่ยอมรับ คนใช้แค้นจึงมีการสลับลูก
** ลูกรักลูกชัง ( ช่อง 7 ) อภิชาติ/สุพรรษา/ปนัดดา รับบทเดิมของ ญาณี / ปิยะมาศ / กิฟท์ อธิตยา ทั้ง 2 เวอร์ชั่นมีประโยคฮิตติดปากคือ " คุณหลานขา คุณป้าขา..

** สะใภ้ตีนแดง
- ช่อง 3 อนุสรณ์/มยุรา/วิยะดา/เมตตา/เป็นหนึ่ง/ฉันทนา/นิสาลักษณ์
- ช่อง 5 นีโน่/ภัคจิรา ( เป็นละครเรื่องเดียวที่โอ๋ ภัคจิรา รับบทนางเอก ช่วงที่ยังเป็นปฟนนีโน่ ออกอากาศช่วงสายจันทร์-ศุกร์ ) ร่วมด้วย เมตตา/วันทนา/นก วนิดา


จาก: น้ำขิง
วันที่: 03/02/52 - 11:07 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 122
พี่น้ำขิงจำผิดแล้วครับ เพราะผมติดตามละครของคุณสุพรรษาแทบทุกเรื่อง
-ลูกรักลูกชัง ของช่อง๙ ดารานำแสดงคือ วรุฒ วรธรรม, ปัทมาวรรณ,
ไพโรจน์ สัง,สุพรรษา,ญาณี

-ส่วนของช่อง๗ ใช้ชื่อว่า "กากับหงส์" นำแสดงโดย อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร,วฤดา สมศิริ,อภิชาติ,สุพรรษา(เล่นบทเดิม)ปนัดดา(เล่นบทเมียน้อย)กิฟท์ ธิติมา,ปิยะมาศ(เล่นเป็นคุณป้าขา)

แน่นอน 100% ฟันธงครับ

จาก: เอ็กซ์
วันที่: 03/02/52 - 18:02 น.
IP Address: 87.95.19.xx
ความคิดเห็นที่ 123
- ขอบคุณ คุณเอ๊กซ์มากครับที่ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้นึกขึ้นได้ว่าตอนละครเรื่องนี้ออกอากาศ ( ช่อง 9 ) หนังสือบันเทิงฉบับหนึ่งยังเขียนแซวเลยว่า ละครเรื่องนี้ไม่สมจริง เพราะ ไพโรจน์ มีเมียอยู่แล้วคือสุพรรษา แต่ยังนอกใจมาได้คนใช้คือญาณี ซึ่งความจริงมีเมียหลวงสวยขนาดสุพรรษานี้ยังมาได้เมียน้อยที่ไม่สวยเลยซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ อ่านแล้วก็ขำๆ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 03/02/52 - 19:27 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 124

รักติดลบ
ช่อง 3 มยุรา ธนบุตร /................
ช่อง 7 วรัทยา นิลคูหา / ศิวัฒน์ โชติตระกูลชัย

ด้วยแรงอธิษฐาน
ช่อง 7 ปี 2539 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง / สุวนันท์ คงยิ่ง / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / อุษณีย์ รักกสิกรณ์ / เปียเชอร์ / น้ำทิพย์ เสียมทอง / อรัญญา นามวงศ์ / สุรัตนา ข้องตระกูล / เดือนเต็ม สาลิตุล / พอเจตน์ แก่นเพชร
ช่อง 7 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

ตามรักคืนใจ
ช่อง 3 อู๋-ธนากร / ปูเป้-รามาวดี / พงษ์พัฒน์
ช่อง 7 (กำลังจะนำมาทำใหม่)

บ่วงหงส์
ช่อง 7 จอห์น รัตนเวโรจน์ / หน่อย-บุษกร พรวรรณะศิริเเวช
ช่อง 7 วีระภาพ / เขมนิจ จามิกรณ์ (กำลังจะนำมาทำใหม่)


จาก: โบก้า
วันที่: 04/02/52 - 1:07 น.
IP Address: 89.241.155.xx
ความคิดเห็นที่ 125

ขอเข้ามาแจมด้วยคนค่ะ

…ทวิภพ…
ช่อง ๗ ศรัณยู วงศ์กระจ่าง กับ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
ช่อง ๗ ได้ข่าวว่าจะนำมาทำใหม่อีกรอบค่ะ


จาก: แป้งขาว
วันที่: 05/02/52 - 16:00 น.
IP Address: 78.151.81.xx
ความคิดเห็นที่ 126
ทำไมคนทำละครสมัยนี้คิดอะไรไม่ออกแล้วหรือ เอาละครมาล้อเลียนกัน
เสมอ เรื่อง แม่หญิง เอาอีกแล้ว ทรายสีเพลิง ช่อง ๓ เอาอีกแล้ว
ผู้ใหญ่ลีกลับนางมาอีก ไม่ต้องสร้างแล้ว เอาของเก่ามาดูดีกว่าอีก


จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 07/02/52 - 17:54 น.
IP Address: 124.121.45.xx
ความคิดเห็นที่ 127

ขอต่ออีกนิด...

บันไดเมฆ
ช่อง 4 ปี 2514 บุศรา นฤมิตร / กำธร สุวรรณปิยะศิริ / สุรินทร์ แสงขำ / ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ช่อง 3 ปี 2528 นพพล / ลินดา

สาวน้อยร้อยล้าน
ช่อง ... ดวงดาว จารุจินดา (หรือเปล่า??)
ช่อง 7 ภาณุ สุวรรณโณ / สาวิกา ไชยเดช / ภุชิสสะ ธนพัฒน์ / เมย์ เฟื่องอารมณ์ / บริบูรณ์ จันทร์เรือง / ภัสสร บุญยเกียรติ / ศิริศักดิ์ นันทเสน / ปวันรัตน์ นาคสุริยะ


จาก: โบก้า
วันที่: 11/02/52 - 5:08 น.
IP Address: 78.146.110.xx
ความคิดเห็นที่ 128
ละครเรื่อง เงินปากผี
ช่อง 5 ของกันตนา จำพระเอกไม่ได้ครับ เดือนเต็ม แสดงเป็นนางเอก แต่แสดงไม่จบตอนหลังเปลี่ยนเป็น ปรารถนา สัชฌุกร มาแสดงต่อในบทเดิม
ช่อง 5 ของกันตนา อีกครั้ง จอห์นนี่ แอนโฟเน่ รับบทเด่นเป็นผี ส่วนตัวแสดงอื่นเป็นดาราใหม่ของกันตนา ( จำชื่อไม่ได้ครับ )

เจ้าซอใจซื่อ ช่อง 5 ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์ รับบทพระเอก ส่วนนางเอก จำไม่ได้ครับ
สร้างใหม่อีกครั้งเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น ซื่อไม่บื้อรัก ทางช่อง 7 เวฟ สาริน บางยี่ขัน/กมลชนก เวโรจน์/อภิชาติ พัวพิมล

ละครเรื่อง ล่องเรือหารัก
ช่อง 3 ยอดรัก สลักใจ/ ปภัสรา ชุตานุคม
ช่อง 7 เคลลี่ ธนพัฒน์/โสภิตนภา ชุ่มภาณี ( กำลังจะออกอากาศเร็วๆนี้ )

คุณปู่ซุ่ซ่าส์
ช่อง 3 อภิชาติ หาลำเจียก/วรรษมน วัฒโรดม
ช่อง.... จำพระเอกไม่ได้ นางเอกคือธัญญาเรศ รามณรงค์


จาก: น้ำขิง
วันที่: 15/02/52 - 10:30 น.
IP Address: 125.27.76.xx
ความคิดเห็นที่ 129
เงินปากผี ช่อง 5 ครั้งแรก พระเอกคือ อนุสรณ์ ค่ะ คู่เดือนเต็มและปรารถนา
ครั้งต่อมา ช่อง ไอทีวีหรือ ทีพีบีเอส ขณะนี้ จอห์นนี่ เป็นผี
ก่อนช่อง 5 ครั้งอนุสรณ์/เดือนเต็ม/ปรารถนา ก็เคยมีครั้งหนึ่งมาแล้ว แต่จำนักแสดงไม่ได้ เรื่องนี้ก็เช่นกัน สร้างแต่ละครั้งเดินเรื่องไม่เหมือนกันเหมือนคนละเรื่องในแต่ละครั้ง

แหวนทองเหลือง ดูเหมือนมีทางช่อง 5ด้วยครั้งหนึ่ง(หลังช่อง 7 ครั้งแรก และก่อนช่อง 7 ครั้งสอง) เป็นละครตอนเช้า ไพโรจน์ สังวริบุตรกับอภิรดี แสดง

ผู้ชนะสิบทิศ มีครั้งแรกเป็นละครเวที พอเริ่มมีโทรทัศน์ ก็นำมาแสดงกันอีกเป็นครั้งแรกทางทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม พ.ศ. 2501 ประกอบ ไชยพิพัฒน์ เป็นจะเด็ด/ ทรงศรี เทวคุปต์/ประภาพรรณ นาคทอง/ดาเรศ สาตะจันทร์ และดารารุ่นเก่าหลายท่านในยุคบุกเบิกโทรทัศน์ จากนั้นอีกหลายปีจึงมาถึง อัศวิน/นิรุตติ์/สมชาติ/สันติสุข และล่าสุดประกาศรับสมัครผู้แสดงเป็นจะเด็ดได้แล้ว แต่ยังไม่สร้าง

จาก: ประภา
วันที่: 15/02/52 - 12:54 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 130

ขอบคุณค่ะ ที่กลับมาช่วยกันต่อ...

คุณปู่ซู่ซ่าส์ เวอร์ชั่นที่ 2
ช่อง.... ธัญญาเรศ รามณรงค์ แสดงคู่กับ ศรัณยู วงษ์กระจ่างค่ะ

เจ้าซอใจซื่อ
ช่อง 5 ปี 2525 ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์ แสดงคู่กับ ป้อม-โสรยา สิรินันท์ค่ะ

เงินปากผี
มีข้อมูลอยู่ที่ คห 96 กับ 108 ด้วยค่ะ

เกาะมหัศจรรรย์
เวอร์ชั่นที่ คณิต เขียวเซนต์ เคยเล่นไว้ กับ เวอร์ชั่นที่กำลังเล่นอยู่ที่
ช่อง 7 ปี 2551-52 หลุยส์ สก๊อตต์ / ธัญยกันต์ ธนกิตต์ธนานนท์
ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะ??จาก: โบก้า
วันที่: 16/02/52 - 3:32 น.
IP Address: 92.24.81.xx
ความคิดเห็นที่ 131

มนุษย์ (สุภา เทวกุล)
ช่อง 5 ......... / .......... (ของรัชฟลิ์ม)
ช่อง 9 ปี 2527 รัชนู บุญชูดวง / นิรุตต์ ศิริจรรยา

ไม้ผลัดใบ
ช่อง -- จำไม่ได้ว่าใครแสดง
ช่อง 3 สมภพ / มยุรฉัตร / อนุสรณ์ / อุทุมพร

มีใครช่วยได้บ้างมั๊ยคะ?จาก: โบก้า
วันที่: 16/02/52 - 4:07 น.
IP Address: 92.24.81.xx
ความคิดเห็นที่ 132

อีกเรื่องค่ะ...

จากฝัน...สู่นิรันดร
ช่อง 7 ปี 2537 สัญญา คุณากร / กมลชนก โกมลฐิติ / รักษ์สุดา สินวัฒนา / วชิรา เพิ่มสุริยา / ทองขาว ภัทรโชคชัย (ละครสั้น)
ช่อง 3 ปี 2541 วิลลี่ แมคอินทอช / แอน ทองประสม / สิรินยา วินศิริ /คงกะพัน แสงสุริยะ / ตระการ พันธุมเลิศรุจี / กาญจนพร ปลอดภัย / อภิชาติ หาลำเจียก


จาก: โบก้า
วันที่: 16/02/52 - 5:57 น.
IP Address: 92.24.81.xx
ความคิดเห็นที่ 133
เมื่อไร ? จะเลิกเอาบทประพันธ์เก่ามาทำใหม่ซะที ข้าวจานเดิมแต่
ตกแต่งหน้านิดหน่อย เอาไข่ดาวโป๊ะ ก็กินได้แล้ว ผู้จัดแต่ละเจ้าก็ขุด
เอาของเก่ามาหากิน โดยเฉพาะอาจิ๋ม ชอบทำอยู่เรื่อย เช่น น้ำผึ้งขม
หรือ น้ำตาลไหม้ เป็นต้น อะไรทำนองนี้แหละ !

จาก: สาปอสูร
วันที่: 21/02/52 - 8:59 น.
IP Address: 124.121.47.xx
ความคิดเห็นที่ 134
- ทองพูนโคกโพ สร้างเป็นละคร 2 ครั้ง
** ช่อง 7 วีรยุทธ รสโอชา/วิยะดา อุมารินทร์
** ช่อง 3 อำพล ลำพูน/ศิระประภา สุขดำรงค์

จาก: น้ำขิง
วันที่: 24/02/52 - 16:31 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 135

ขอแก้ความเงียบด้วยเรื่อง...

ผีขี้เหงา
ช่อง 3 ปี 2534-35 ติ๊ก-ศิริศักดิ์ นันทเสน / เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น
ช่อง 7 ปี 2546 เขตต์ ฐานทัพ / นิษิตา พงศ์ทรง / รพีภัทร เอกพันธุ์กุล / คีตภัทร อันติมานนท์ / ตระการ พันธุมเลิศรุจี / กัลยณัฐ สีบุญเรือง / เกียรติ กิจเจริญ / วิชญะ จารุจินดา / ชัชฎาภรณ์ ธนันทา / ด.ช. จิรายุ ละอองมณี / วรรณยุดา แสนอุดม / รวิช ไรวินท์ / เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ / ดาราวัลย์ วิไลงาม


จาก: boka
วันที่: 02/03/52 - 17:10 น.
IP Address: 89.240.194.xx
ความคิดเห็นที่ 136
ถามคุณโบก้าหรือคุณน้ำขิงสักนิดนะคะว่า เรื่อง เงาอโศก ทางช่อง 7 กับ ทางช่อง 5 ที่จบไปไม่นานนักเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ พี่ไม่ได้ดูต่อเนื่อง จำไม่ได้ แต่คล้ายๆว่าจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ หรือเป็นการปรับบท เพราะช่อง 7 ไม่ย้อนยุค แต่ช่อง 5 ทำย้อนยุค การเดินเรื่องก็ดูจะต่างกัน ช่วยยืนยันอีกทีนะคะ จำไม่ได้จริงๆๆ

จาก: ประภา
วันที่: 04/03/52 - 16:39 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 137
เรื่องเดียวกันครับพี่ประภา นางเอกชื่อ ปี่ เหมือนกัน ผมไม่ทราบว่านิยายต้นฉบับเรื่องนี้เนื้อเรื่องย้อนยุคหรือเปล่า เพราะช่อง 5 ทำแบบย้อนยุค เหมือนหนัง ปริศนา ที่รุจน์ รณภพ กำกับ จารุณีเป็นนางเอก ในหนังใหญ่ก็ใช้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน ( ในยุคปี พ.ศ ที่สร้าง ) แต่พอมาเป็นละครช่อง 3 ไก่ วรายุทธ สร้างเป็นละครย้อนยุค ฉัตรชัย/ลลิตา ดังระเบิดจากเรื่องนี้ บรรยากาศคลาสสิคมากทั้งเสื้อผ้า โลเคชั่น เพลงประกอบ เข้ากันได้ดีกับละครย้อนยุค

จาก: น้ำขิง
วันที่: 04/03/52 - 17:32 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 138

เงาอโศก ทั้ง 2 ครั้งเป็นบทประพันธ์ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดาค่ะ
ที่เนื้อเรื่องดูไม่ค่อยเหมือนน่าจะเป็นเพราะการปรับบทมากกว่าค่ะ

ช่อง 7 ประมาณ ปี 2541 หรือ 2542 เอกรัตน์ สารสุข / เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น

ช่อง 5 ปี 2551 ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ / ผึ้ง-กัญญา ลีนุตพงษ์

ขอถามคุณประภาเกี่ยวกับละครเรื่องที่มี ตัวละคร หนูนิด หนูไก่ หนูหน่อย หนูแจ๋ว คุณประภาพอจะจำได้มั๊ยคะ


จาก: boka
วันที่: 04/03/52 - 18:00 น.
IP Address: 78.146.60.xx
ความคิดเห็นที่ 139

อ้าว...โทษทีค่ะ พอดีไม่เห็นว่าคุณน้ำขิงตอบไปแล้ว

จาก: boka
วันที่: 04/03/52 - 18:12 น.
IP Address: 78.146.60.xx
ความคิดเห็นที่ 140
เรื่อง " ตุ๊กตา " หรือ บ้านตุ๊กตา ( ไม่แน่ใจว่าชื่อเรื่องอะไร ) ออกอากาศทางช่อง 3 ญาณี ตราโมชและดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบทพ่อ-แม่ มีลูกๆคือหนูนิด หนูไก่ หนูหน่อย หนูแจ๋ว รับบทโดยดาราเด็กในยุคนั้นจำชื่อไม่ค่อยได้แล้ว จำได้หนูแจ๋ว น้องคนสุดท้องคือ ด.ญ อาจารี กุลไพจิตร น้องคนนี้เคยเล่นเรื่อง " มะเหมี่ยว " ละครเด็กของกันตนามาก่อน ละครเรื่อง " ตุ๊กตา " ตัวละครมีบุคคลิกมาจากตัวการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนโดยเฉพาะหนูแจ๋ว จะไว้ทรงผมมัดจุกเหมือนในการ์ตูนเลย

จาก: น้ำขิง
วันที่: 04/03/52 - 18:18 น.
IP Address: 119.46.26.xx
ความคิดเห็นที่ 141
น้องน้ำขิงขา
อ่านข้อมูลแล้วมึนเลยค่ะ..เก็บไว้มากมายขนาดนี้มีต่อด้วยรูประกอบแล้วพิมพ์ได้เลยค่ะ...นี่ประวัติศาสตร์ของวงการเลย..

จาก: ปาริ
วันที่: 04/03/52 - 21:08 น.
IP Address: 125.24.229.xx
ความคิดเห็นที่ 142

ขอบคุณมากค่ะคุณน้ำขิง ที่ให้ความกระจ่าง

ขอถามต่อนะคะว่า...

ละครเรื่อง “ห้องสีชมพู” ที่เขียนโดย ตุ๊กตา หรือ พิมล กาฬสีห์
ที่แสดงโดย อัจฉราวดี เถาเสถียร และ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง (ไม่ทราบช่อง ประมาณปี 2503)

และ “ห้องสีชมพู” ช่อง 7 ปี 2512 ปนัดดา กัลจาฤกษ์ - กำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

เป็นเรื่องเดียวกันกับ “บ้านตุ๊กตา” ช่อง 3 ที่ดวงใจ / ญาณี / ด.ญ. อาจารี แสดงหรือเปล่าคะจาก: boka
วันที่: 05/03/52 - 4:17 น.
IP Address: 78.146.60.xx
ความคิดเห็นที่ 143
ขอบคุณมากค่ะทั้งคุณน้ำขิงและคุณโบก้า สำหรับเรื่องเงาอโศก
เรื่องอื่นๆตอนนี้ยังนึกไม่ออก แล้วจะมาช่วยต่อนะคะ พยายามนึกอยู่เพิ่มเติมอีก

จาก: ประภา
วันที่: 06/03/52 - 14:36 น.
IP Address: 202.28.78.xx
ความคิดเห็นที่ 144

มาเพิ่มอีก 2 เรื่องค่ะ

... รักหลอกๆ อย่าบอกใคร ...

ช่อง 5 ปี 2539 จิรายุส วรรธนะสิน / นุสบา วานิชอังกูร / ไพโรจน์ ใจสิงห์ / ดอม เหตระกูล / รุ้งทอง ร่วมทอง / ไปรมา รัชตะ / นรากร โลหะชาละ / เอ๊าะ-กีรติ เทพธัญญ์ / วิไลวรรณ วัฒนพานิช / พูลสวัสดิ์ ธีมากร

ช่อง 5 ปี 2548-49 รัฐศาสตร์ กรสูตร / โสภิตนภา ชุ่มภาณี / มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ / พิศมัย วิไลศักดิ์ / สมบัติ เมทะนี / สีหนุ่ม เชิญยิ้ม / จารุณี สุขสวัสดิ์

... อยู่กับก๋ง ...

ช่อง 3 ปี -- ส. อาสนจินดา

ช่อง 5 ปี 2548 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / ด.ช. คงสวัสดิ์ แก้วเรียน / นิรุตต์ ศิริจรรยา / จรัสพงษ์ สุรัสวดี / ปานเวทย์ ไชยคล้าย / ศุภัทรสิริ ปฐมนุพงษ์ / ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี / ตระการ พันธุมเลิศรุจี / โฉมฉาย ฉัตรวิไล / ภัสสร บุณยเกียรติจาก: boka
วันที่: 23/03/52 - 20:07 น.
IP Address: 78.146.99.xx
ความคิดเห็นที่ 145

นึกได้อีก 4 เรื่องค่ะ...

โทน
ช่อง 3 ปี 2535 สันติสุข พรหมศิริ / จันทร์จิรา จูแจ้ง / ศานติ สันติเวชชกุล / รัญญา ศิยานนท์ / ล้อต๊อก / อรุณ ภาวิไล / เกียรติ กิจเจริญ / ดี๋ ดอกมะดัน
ช่องไอทีวี ปี -- วินัย ไกรบุตร / เมทินี กิ่งโพยม / เคิร์ก โรฮ์ลิ่ง / โหน่ง ชะชะช่า / เมย์ เฟื่องอารมย์ / ทัตพงศ์ พงศทัต

มือนาง
ช่อง 3 ปี 2537 ภัทรา ทิวานนท์
ช่อง 7 ปี 2552 กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ / อุษามณี ไวทยานนท์ / ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี / ชฎาพร รัตนากร / รชนีกร พันธุ์มณี / ณัฐวรา หงส์สุวรรณ

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
ช่อง 7 ปี -- ........ / ........ / บรรเจิดศรี ยมาภัย
ช่อง 7 ปี 2550 สุวนันท์ คงยิ่ง / สเตฟาน วีระบุญชัย / ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล / ดวงดาว จารุจินดา / รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ / รชนีกร พันธุ์มณี / ภารดี อยู่ผาสุข / ชัชฎาภรณ์ ธนันทา / บรรเจิดศรี ยมาภัย

ไฟสิ้นเชื้อ
ช่อง 3 ปี 2537 บุษกร พรวรรณะศิริเวช
ช่อง 7 ปี -- ธนา สุทธิกมล / ฐนิชา ดิษยบุตร / ชไมพร จตุรภุช / สันติสุข พรหมศิริ / วรวุฒิ นิยมทรัพย์ / ปิยะดา เพ็ญจินดาจาก: boka
วันที่: 30/03/52 - 17:18 น.
IP Address: 78.149.180.xx
ความคิดเห็นที่ 146
เอาอีกแล้วตูจะบ้าตาย

ขอเพียงรัก ปี ๒๕ นิรุตต์ - รัชนู และปราถนา ช่อง ๓
กลับมาทำใหม่แล้ว มีจั๊กจั่นเล่น เป็นนางเอกเด็ก

มายาลวง ช่อง ๗ ทำ ในอดีต รัชนู นำเดี่ยว เป็นแม่มด
เปรี้ยวมาก

อนึ่ง ละครที่คุณอี๊ด เป็นนางเอก ส่วนใหญ่เป็นบทประพันธ์ที่ดี
เยี่ยม มาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเธอเล่นแต่บทดี ๆ มีคุณค่าทั้งนั้น

จาก: ป้ากุ๊ก
วันที่: 01/04/52 - 17:14 น.
IP Address: 124.121.50.xx
ความคิดเห็นที่ 147
ขออภัย ขอเพียงรัก ช่อง ๕ ไม่แน่ใจว่าของรัชฟีลม์ หรือ พี่หนก ปี ๒๕


จาก: ป้ากุ๊ก
วันที่: 01/04/52 - 17:15 น.
IP Address: 124.121.50.xx
ความคิดเห็นที่ 148
"มายาลวง" ช่อง ๓ ขอรับคุณป้ากุ๊ก

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 01/04/52 - 22:17 น.
IP Address: 85.2.29.xx
ความคิดเห็นที่ 149

...มีต่อค่ะ...

โดมทอง
ช่อง 3 ปี 2524 นาท ภูวนัย / มยุรา ธนบุตร
ช่อง 7 ปี 2542 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์

พ่อจอมยวน แม่จอมยุ่ง
ช่อง 9 ปี 2535 เอกพัน บันลือฤทธิ์ / ทิวลิป นาคสมภพ
ช่อง 3 ปี 2541 กรรชัย กำเนิดพลอย / วฤนดา สมศิริ

เยี่ยมวิมาน
ช่อง 3 ปี 2526 อนุสรณ์ / มยุรา / วิฑูรย์ กรุณา
ช่อง 3 ปี 2539 จอนนี่ แอนโฟเน่ / พิม-ซอนย่า คูลิ่ง

อีแตน
ช่อง 3 ปี 2526 มยุรา ธนบุตร / อนุสรณ์ เดชะปัญญา
ช่อง 3 ปี 2541 ศิริลักษณ์ ผ่องโชค / วรุฒ วรธรรมจาก: boka
วันที่: 02/04/52 - 7:07 น.
IP Address: 92.24.81.xx
ความคิดเห็นที่ 150
อยากทราบว่าละคร "ขอเพียงรัก" ปี ๔๓ หรือป่าว ที่โจ นูโว แสดงกับ เต๋า สโรชา ช่อง ๗ ใช่เรื่องเดียวกับเวอร์ชั่นก่อนป่าวครับ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 02/04/52 - 11:40 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 151

ละครเรื่องที่ โจ จิรายุส แสดงกับ เต๋า สโรชา ช่อง 7 ชื่อเรื่อง "ขอเพียงเรารักกัน" นะคะ ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะ

เพราะ "ขอเพียงรัก" ของ บุษยมาส
ส่วน "ขอเพียงเรารักกัน" เป็นของ ชลาลัย

มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ เคยเล่น "ขอเพียงรัก" แต่ไม่ทราบว่ามี่ใครแสดงด้วยจาก: boka
วันที่: 02/04/52 - 16:08 น.
IP Address: 78.149.155.xx
ความคิดเห็นที่ 152
ใช่ มายาลวง ช่อง ๓ ยุครัชนู แต่พี่เว้นวรรคผิด ความหมายเลยกลายเป็นช่อง ๗ คนอ่านต้องระวังด้วย เจตนาพี่คือช่อง ๓

จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 05/04/52 - 18:33 น.
IP Address: 124.122.218.xx
ความคิดเห็นที่ 153
เรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา เวอร์ชั่นคุณนฤพนธ์ ดุริยะพันธุ์ นางเอกคือ กนกวรรณ ด่านอุดม ครับ

จาก: ชีวารมย์
วันที่: 07/04/52 - 22:59 น.
IP Address: 124.122.149.xx
ความคิดเห็นที่ 154
ดูแม่หญิง แล้วคิดถึงสิเรียม เล่นไว้เยี่ยมมาก ใยนุ่น ไม่มีอะไรใหม่เลย
บทก็ยังไม่เด่น นุสบาอ่อนกว่าศรราม ๑ ปี แต่เล่นเป็นพี่ศรราม นุสบา
เธอผอมมากไปจนแก่ไปเลย ดาราทุกท่านเล่นกันดีมาก แต่นุ่นเธอดูยัง
ไม่เหมือนเนอะ เราว่า ......

ศรราม, นุสบา และสิเรียม เล่นได้เฉียบขาด เหมือนเป็นคนยุค
เก่า ดูเป็นผู้ดีจริง ๆ ขอชม.....

จาก: สโรชินี
วันที่: 15/04/52 - 15:07 น.
IP Address: 124.121.48.xx
ความคิดเห็นที่ 155
ศรรามเกิด ๒๕๑๗
นุสบาเกิด ๒๕๑๖ (อายุมากกว่าศรรามนะครับ)

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 15/04/52 - 15:38 น.
IP Address: 62.202.116.xx
ความคิดเห็นที่ 156
มีเว็บฯบางเว็บฯลงว่า ศรราม เกิด 2516 อันนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับ ผมเคยเรียนเอแบ็คเป็นรุ่นน้องศรรามสองปี (ผมเกิด ๒๕๑๙) ช่วงนั้นศรรามดังมาก ทุกแหล่งลงว่าเกิด 2517 เหมือนกันหมด เพราะฉนั้นที่ถูกต้องน่าจะเป็น 2517 นะครับ

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 15/04/52 - 15:50 น.
IP Address: 62.202.116.xx
ความคิดเห็นที่ 157
ศรรามแรกเข้าวงการเกิด ๑๖ แต่อยู่ ๆ อายุอาจจะลดลงกระมัง (ตาม
ประสาดาราฯ) ๑๖ แน่นอน อาเดียร์บอก
นุสบาเกิด ๑๖ นั่นอาจจะใช่ ไล่ ๆ กับ แหม่ม แคทลียา แหม่มเกิด
๑๕ จ๊ะ แต่ก็นั่นแหละ ดูเหมือนนุสบาแก่กว่าศรรามมาก ๆ เลย และเคย
เล่นหนังคู่กันด้วยนะ

ผู้ใหญ่ลี มาสร้างใหม่ ป๋อ ไม่มีความเหมาะเลย ขอบอก คือ
ดูไม่เป็นผู้ชาย คอก็สั้น ๆ ยังไงไม่รู้นะ

อนึ่ง ช่อง ๓ สร้างละครดีหลายเรื่องพระเอกที่เข้าตา ชอบมาก ๆ
ตอนนี้ ก็มี อั๋น วิทยา และ มาร์ท กฤษดา ๒ คนนี้ เล่นละครได้น่ารักและ
อบอุ่นมาก ๆ คนอื่น (อาจ) สงสัยอาจะเป็นเอ่อ......
อีกคนที่ชอบคือ จุ๊น กิตติคุณ ..............................

จาก: ป้ากุ๊ก
วันที่: 17/04/52 - 16:18 น.
IP Address: 124.121.46.xx
ความคิดเห็นที่ 158

มาต่ออีกค่ะ...

หล่อนรักนักศึกษา
ช่อง 7 ปี -- วัชรา สังข์สุวรรณ / เกษศริน พูนลาภ
ช่อง 7 ปี 2544 (ใช้ชื่อ...หัวใจในสุญญากาศ) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ / ชมพู่-อารยา เอ ฮาเก็ต

แม่เลี้ยงคนใหม่
ช่อง 9 ปี 2534 ลีลาวดี วัชโรบล / ทิวลิป นาคสมภพ
ช่อง 3 ปี 2544 สหรัถ สังคปรีชา / สิเรียม โอแกน / ทราย เจริญปุระ / อธิชาติ ชุมนานนท์ / สรวงสุดา ลาวัลย์ประเสริฐ / อรรถชัย อนันตเมฆ / เดือนเต็ม สาลิตุล

โรงแรมผี
ช่อง 9 ปี -- ยุทธพิชัย ชาญเลขา / ชลิตา เฟื่องอารมณ์ / สะอาด เปี่ยมพงศานต์
ช่อง 5 ชาคริต แย้มนาม / น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ (ยังไม่ออกอากาศ)

สวัสดีคุณครู
ช่อง 9 ปี -- สาวิตรี สามิภักดิ์
ช่อง 3 ปี 2550 ธัญญาเรศ รามณรงค์ / ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ / กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข / ศิวัช คูสกุลธรรม / โชคชัย บุญวรเมธี / จิตตาภา แจ่มปฐม / ดวงตา ตุงคะมณีจาก: boka
วันที่: 20/04/52 - 4:42 น.
IP Address: 78.149.165.xx
ความคิดเห็นที่ 159

บาปบริสุทธิ์
ช่อง ๕ มี ณัฏฐา ลอยด์ แสดงด้วย ออกอากาศ ๒ ถึง ๓ ปี
ช่อง ๕ ประมาณปี 2531 .................

เปลือก
ช่อง ๙ นิรุตติ์ รัชนู
ช่อง ๓ รัชนก พูลผลิน

หุ่นไล่กา
ช่อง ๕ ทม วิศวชาติ, ณรงค์ ศรีพันธ์, สุรทิน โอฬารวนิช, ยิ่งยศ ปัญญา, จารุวรรณ ปัญโญภาส
ช่อง ๕ ปี ๒๕๓๘ รุ้งทอง ร่วมทอง, ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, ภาวิไล, ยิ่งยศ ปัญญา

เข้ามาช่วย ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องแค่ไหนนะจาก: ชลธิชา
วันที่: 07/05/52 - 17:14 น.
IP Address: 89.241.146.xx
ความคิดเห็นที่ 160

ขอบคุณค่ะที่เข้ามาช่วยกัน

อีก 2 เรื่องค่ะ

หลวงตา
ช่อง 7 ปี 2527 สุประวัติ ปัทมสูต
ช่อง 3 ปี 2543 เทพ โพธิ์งาม / เพ็ญเพชร เพ็ญกุล / ฐนิชา ดิษยบุตร / นภัสกร มิตรเอม / นฤมล ทองมอญ / ธงชัย ประสงค์สันติ

มัจจุราชจำแลง
ช่อง 5 ปี -- ดิลก ทองวัฒนา / นาถยา แดงบุหงา / พรพรรณ เกษมมัสสุ
ช่อง 7 ปี -- อัษฏาวุธ เหลืองสุนทร / มัทนา โห่สิริ / อนันต์ บุนนาคจาก: boka
วันที่: 08/05/52 - 3:57 น.
IP Address: 89.241.146.xx
ความคิดเห็นที่ 161
เรียนถามคุณชลธิชา เรื่อง "เปลือก" ที่พี่อี๊ดเล่น ออกอากาศ พ.ศ.อะไร
ใครเป็นคนสร้าง ทราบข่าวว่าพี่อี๊ดเล่นเหมือนกันเรื่องนี้ แต่ไม่แน่ใจ ยุค
หลังนำมาสร้างอีกมิใช่หรือ เป็นเรื่องเดียวกับ มนุษย์ หรือเปล่า ?

จาก: สโรชินี
วันที่: 08/05/52 - 17:32 น.
IP Address: 124.121.50.xx
ความคิดเห็นที่ 162
อันนี้อาจไม่ตรงกับกระทู้นัก
คือหนังใหญ่นำกลับมาทำเป็นละคร
เรื่อง สกุลกา (2512 บทประพันธ์ของ บุษยมาส
กำกับโดย วินิจ ภักดีวิจิตร
สร้างโดย อุษาฟิล์ม โดย นพคุณ ธารอุทิศ
นำโดย มิตร/เพชรา/พิศาล)

มิตร ชัยบัญชา รับบท อาน้อง พงศกร (ละคร กำลังออกอากาศอยู่ รับบทโดย มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์)
พบ พระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ (ในขณะนั้น) พิศาล อัครเศรณี รับบท ปุ๊ ภาติยะ (ละคร รับบทโดยดาวรุ่ง ชัยพล พูพาร์ต )

คาดว่าละคร สกุลกา ในอดีตน่าจะเคยมีการทำมาก่อนนะ
รอผู้รู้มาบอกครับ
ขอบคุณครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 01/06/52 - 21:31 น.
IP Address: 61.90.116.xx
ความคิดเห็นที่ 163

ขออภัยครับ เพิ่งย้อนกลับไปดูความคิดเห็นข้างบน คือ คห.55 และ 57
ผู้รู้คือ พี่ประภา กับน้องฮอ จอง วู ได้บอกไว้แล้ว
ละคร สกุลกา เคยทำมาแล้ว ช่อง 5 สุชาติ ชวางกูร - พรพรรณ (น่าจะเป็น เกษมมัสสุ ใช่มั้ยครับ)
กับเวอร์ชั่นหนึ่งต่อจากเวอร์ชั่นข้างบน คือ ปี 2536 ของอัครมีเดีย สลักจิต ดลมินทร์ กับพระเอก
ไม่แน่ใจว่าใช่ต้น จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ หรือเปล่า ?

ผมคิดว่า ละครเรื่องนี้ น่าจะมีคนลอกมาทำอีก โดยเปลี่ยนชื่อใหม่นะ
ไม่แน่ใจว่า ใช่เรื่อง กาแกมหงส์ หรืออะไรที่มีคำว่าหงส์ นี่แหละครับ
น่าจะเป็นละครดังของค่ายคุณสุกัญญา นาคสมภพ ทางช่อง 9
ที่มีนาตยา จันทร์รุ่ง เล่น เคยดูนิดหน่อย แต่จำเนี้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้ว เดาเอาครับ
เหมือนกับนางเอกจะเป็นคนจนแต่สุดท้าย...แนวนี้มีมากเหลือเกินครับ
ถ้าผิด ก็ขออภัยด้วยครับ


จาก: อ๊อด
วันที่: 01/06/52 - 21:53 น.
IP Address: 61.90.116.xx
ความคิดเห็นที่ 164
เป็นละครเก่ามากของช่อง ๗ นำแสดงโดยสาวิตรี สามิภักดิ์ น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ คุณสุนันทาเคยเอามาสร้างใหม่ด้วยเหรอครีบพี่อ๊อด ผมจำไม่ได้เลย

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 01/06/52 - 22:50 น.
IP Address: 85.0.87.xx
ความคิดเห็นที่ 165
กาแกมหงส์ เป็นละครเก่ามากของช่อง ๗ นำแสดงโดยสาวิตรี สามิภักดิ์ น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ คุณสุนันทาเคยเอามาสร้างใหม่ด้วยเหรอครีบพี่อ๊อด ผมจำไม่ได้เลยจาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 01/06/52 - 22:51 น.
IP Address: 85.0.87.xx
ความคิดเห็นที่ 166
กาแกมหงส์ เป็นของสีบุญเรื่อง(พี่จุน่าจะมีเรื่องย่อครับ คุ้นๆ)
นำแสดงโดย สาวิตรี หทัยรัตน์ ภัทรา เอกพัน(เล่นแทนไกรสรมั้งครับ) สุริยา อำภา อรัญญา เศรษฐา ศิรินทิพย์ ทางช่อง 7 ครับ
ส่วนนาตยา จันทร์รุ่ง น่าจะเล่นเรื่อง กาในฝูงหงส์ ของพิศาล อัครเศรณีหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจครับ

จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 02/06/52 - 8:34 น.
IP Address: 124.120.20.xx
ความคิดเห็นที่ 167
นาตยา แสดงละครเรื่องแรก ปี ๓๕ กาในฝูงหงส์ ถูกแล้วครับ พี่จุ้ย ของอัครมีเดียนั่นแหละ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 02/06/52 - 11:06 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 168

ครับ ขอบคุณครับ เพื่อนๆที่ให้คำตอบมา
น่าจะเป็นเรื่อง กาในฝูงหงส์ ใช่แล้วครับ ที่ผมพูดถึง
แต่ไม่แน่ใจว่า เนื้อเรื่อง ใช่เรื่องเดียวกับ สกุลกา แล้วนำมาเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปล่า

ส่วนเรื่อง กาแกมหงส์ ผมจำได้แล้ว
เป็นละครยุคบุกเบิกทีวีของสีบุญเรืองฟิล์ม
รู้สึกจะไปถ่ายเมืองนอกด้วย
จำ เอกพัน/สาวิตรี ได้ครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 02/06/52 - 13:26 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 169
ครับพี่อ๊อด ใช้เสียงพากย์ด้วย (นักแสดงไม่ได้ใช้เสียงจริง) รู้สึกจะถ่ายที่อเมริกา คุณสาวิตรีแสดงเป็นลูกครึ่งที่กำพร้าและพยายามสืบหาพ่อที่แท้จริง พอรู้ว่าพ่อเป็นฝรั่งอยู่อเมริกาก็ตามไปหาที่นั่น และได้พบกับพระเอก (เอกพันธ์) คุณภัทราแสดงเป็นตัวอิจฉา

เพลงไตเติ้ลร้องว่า "เธอนี่หรือคือกา สกุณาชั้นตำ่ ถูกเขาประนามมาเนิ่นนาน ..." จำได้เท่านี้แหละครับ

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 02/06/52 - 17:21 น.
IP Address: 85.1.62.xx
ความคิดเห็นที่ 170
คุณสุทธิพงษ์พอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกได้ไหมครับ อยากทราบว่าพี่แอ๊วเล่นเป็นใครครับ

จาก: จุ้ยครับ
วันที่: 02/06/52 - 18:51 น.
IP Address: 124.120.8.xx
ความคิดเห็นที่ 171
ขออภัยครับ จำบทคุณอำภาไม่ได้จริงๆครับคุณจุ้ย ตอนนั้นผมยังเด็กมากๆ

ละครที่คุณอำภาเล่นผมพลาดไปเยอะครับ เช่นเรื่อง "สุดสายป่าน" ได้ดูตอนอวสานแค่แป๊บเดียว ตอนที่คุณอำภายืนดูว่ากับพระเอกแล้วพูดว่า "ว่าวสวยจังค่ะ ธาตรี"

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 03/06/52 - 16:12 น.
IP Address: 62.202.82.xx
ความคิดเห็นที่ 172
ขออภัยครับ จำบทคุณอำภาไม่ได้จริงๆครับคุณจุ้ย ตอนนั้นผมยังเด็กมากๆ

ละครที่คุณอำภาเล่นผมพลาดไปเยอะครับ เช่นเรื่อง "สุดสายป่าน" ได้ดูตอนอวสานแค่แป๊บเดียว ตอนที่คุณอำภายืนดูว่าวกับพระเอกแล้วพูดว่า "ว่าวสวยจังค่ะ ธาตรี"

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 03/06/52 - 16:14 น.
IP Address: 62.202.82.xx
ความคิดเห็นที่ 173

สกุลกา ปี 2536 ของอัครมีเดียที่คุณอ๊อดบอกว่า สลักจิตร ดลมินทร์ เล่นคู่กับ คุณต้น จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ หรือเปล่า?
คิดว่าน่าจะเป็นคุณ บดินทร์ ดุ๊ก หรือเปล่าคะ?

.............................................

ขอบคุณทุกๆคนค่ะ ที่มาช่วยให้ความกระจ่าง เกี่ยวกับเรื่อง กาๆ หงส์ๆ
เพราะงงมากเหมือนกันค่ะ ว่าเรื่องไหนมีรีเมค แถมยังเปลี่ยนชื่อเรื่องไปซะอีก ยิ่งทำให้สับสนกันขึ้นไปอีก

สรุปว่า กาแกมหงส์ และ กาในฝูงหงส์ ยังไม่มีรีเมคใช่มั๊ยคะ?

กาแกมหงส์ ช่อง 9 ปี 2527-28 สาวิตรี สามิภักดิ์ / เอกพัน บันลือฤทธิ์ / หทัยรัตน์ อมตะวนิชย์ / ภัทรา ทิวานนท์ / อรัญญา นามวงศ์ / อำภา ภูษิต / ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ / จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ

กาในฝูงหงส์ ช่อง -- ปี 2535 ตฤณ เศรษฐโชค / นาตยา จันทร์รุ่ง

.....................................

ส่วนเรื่อง กากับหงส์ และ สกุลกา มีรีเมคแล้ว

กากับหงส์ (ลูกรักลูกชัง) - ของ ก. สุรางคนางค์

ช่อง 9 ปี 2537 (ใช้ชื่อ...ลูกรักลูกชัง) วรุฒ วรธรรม / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี / ไพโรจน์ สังวริบุตร / สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ญานี จงวิสุทธิ์

ช่อง 7 ปี -- (ใช้ชื่อ...กากับหงส์) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร / วฤณดา สมศิริ / อภิชาติ / สุพรรษา เนื่องภิรมย์ / ปนัดดา โกมารทัต / กิฟท์-ธิติยา นพพงษากิจ / ปิยะมาศ โมนยะกุล

สกุลกา (บุษยมาส)
ช่อง 5 ปี -- สุชาติ ชวางกูร / พรพรรณ เกษมมัสสุ
ช่อง 5 ปี 2536 สลักจิต ดลมินทร์
ช่อง 5 ปี 2552 มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ / วิว-วรรณรท สนธิไชย / แอน-อลิชา ไล่ศัตรูไกล

ฝากตรวจทานด้วยนะคะจาก: boka
วันที่: 03/06/52 - 17:12 น.
IP Address: 84.13.177.xx
ความคิดเห็นที่ 174
กาแกมหงส์ ช่อง 7 ครับ


จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 03/06/52 - 21:05 น.
IP Address: 62.202.82.xx
ความคิดเห็นที่ 175
ขอบคุณมากค่ะ คุณสุทธิพงษ์

คุ้มผาคำ
ช่อง 9 ปี 2519 นิรุตติ์ ศิริจรรยา / รัชนู บุญชูดวง
ช่อง 7 พอล ภัทรพล / ศิริลักษณ์ ผ่องโชค / จีรนันท์ มะโนแจ่ม / ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ ....(เปิดกล้องแล้ว)


จาก: boka
วันที่: 04/06/52 - 15:38 น.
IP Address: 78.149.171.xx
ความคิดเห็นที่ 176
คุ้มผาคำ เป็นละครที่ออกอากาศสดในภาคดึก ของน้ารีย์ ในยุคช่อง 9
บางลำพู เป็นละครทีวีเรื่องแรกของหนูอี๊ด ออกอากาศเดือนละครั้ง เป็น
ละครประสบความสำเร็จพอสมควร เรื่องนี้เคยเป็นละครวิทยุมาก่อนด้วย
ตัวแสดงต้องไปฝึกซ้อม เล่นสดออกอากาศไปด้วย เล่นตั้งแต่ ๔ ทุ่ม ใช้
เวลา ชั่วโมงครึ่ง ในผังแจ้งรายการยังเป็นช่อง ๔ อยู่ และไม่ได้เอ่ยชื่อ
ละคร เพียงแต่บอกว่า เป็นละครของคณะอารีย์วัลย์ หลังจากปรับผัง
และมาเป็น อสมท. แล้ว น้ารีย์จึงไปเข้าคิวเป็นผู้จัดให้กับ อสมท. เป็น
รายที่ ๔ ตั้งแต่ปี ๒๐ เป็นต้นไป

จาก: ป้ากุ๊ก
วันที่: 06/06/52 - 8:54 น.
IP Address: 124.122.225.xx
ความคิดเห็นที่ 177
คุ้มผาคำ ที่เป็นละครตาม คห.176 ผมจำได้ว่าเคยดูตอนเด็กๆ มีตอนดึกๆ ช่วงวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละ เล่นเดือนละครั้ง นักแสดงถ้าจำไม่ผิด นางเอกคือคุณรัชนู พระเอกคือคุณสมเกียรติ (ทีแสดงเป็นพระเอกเรื่อง ไอ้ขลุ่ย หนังของคุณเริงศิริ) ตัวสำคัญอีกตัวคือตัวพี่สาวนางเอก รับบทโดยคุณกรรณิการ์ ธรรมเกษร (แต่ตอนอวสานเปลี่ยนเป็นนักแสดงท่านอื่นแทน) ตอนนั้นถือว่าสนุกมาก (ผมติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่อ่านนิยาย-ฟังละครวิทยุคณะนิลลิกานนท์ จนมาถึงได้ดูเวอร์ชั่นละครนี้) ก็อยากให้เอากลับมาทำใหม่นะครับ (ไม่รู้ว่าหลังจากเวอร์ชั่นที่กล่าวนี้ มีคนนำมาสร้างอีกหรือไม่ เพราะไม่เคยดูอีกเลยครับ)

จาก: ชีวารมย์
วันที่: 20/06/52 - 14:27 น.
IP Address: 124.122.149.xx
ความคิดเห็นที่ 178

เกวลีสอยดาว
ช่อง 7 ปี 2524 กาญจนา นิ่มนวล
ช่อง 7 ปี 2537-38 ชฎาพร รัตนากร
..................................................

ทิมมวยไทย

ช่อง 5 ปี 2526 ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์ / รสริน จันทรา / เป้า ปรปักษ์

ช่อง 5 ปี 2552 (ใช้ชื่อ...นักรบนอกสังเวียน)
ธันญ์ ธนากร / ซาร่า เล็กจ์ / อัสนี สุวรรณ / อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา / สุทธิพร เมธา / ติ๊ก-ลลิสา สนธิรอด / ป๊อบ-อัศวิน เมืองสุวรรณ / ปีเตอร์ กัลย์จาฤก / แมทธิว ดีน / เป๊ก-เนตร เอี่ยมรัตน์ / กุณฑีรา สัตตบงกช / ทอม ดันดีจาก: boka
วันที่: 06/07/52 - 16:44 น.
IP Address: 92.24.47.xx
ความคิดเห็นที่ 179
ละครเรื่อง แรงรัก ฉายช่องไหนและปีไหนครับ?
รู้สึกว่าช่อง3ปี2543ใช่ใหมครับ

จาก: ศุกร์
วันที่: 26/12/52 - 12:47 น.
IP Address: 58.11.44.xx
ความคิดเห็นที่ 180
แรงรัก ทำเป็นละครหลายๆครั้งครับ พี่น้ำขิงมาช่วยเขียนๆหน่อย

เท่าที่ผม ทราบ และได้ดู มีหนังใหญ่ ปี 2525 หนังเรื่องแรก ของ พี่กิ่ง ภัทรา ทิวานนท์ หนัง สีบุญเรืองฟิล์มครับ รับบทนางเอก เลย (นุดี) แต่คุณหทัยรัตน์ รุ่นพี่ รับบทรองแต่ได้รับการโปรโมทมากกว่า

ปี 2533 ครับ ละคร ช่อง 3 แรงรัก คราวนี้ พี่นก สินจัย เป็น นุดี พระเอก อาตู่ นพพล นางรอง คุณพี่แดง ธัญญา โสภณ ครับ โดยตัวโขมยซีนและเริ่มดังมากๆ จากเรื่องนี้จริงๆ จังๆ คือ ด.ช.วศิณ มีปรีชา หรือน้อง ตูมตาม อายุ 5 ขวบเท่านั้น กับบทลูกของพระนางนั่นแหละ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 26/12/52 - 13:01 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 181
อยากหยุดตะวัน ไว้ที่ปลายฟ้า
ช่อง 3 ปี ......... (นิรุตติ์)
ช่อง 5 ปี 2538
ช่อง 7 ปี 2545
ช่อง 5 ปี 2552

ภาพอาถรรพ์
ช่อง 7 ปี 2553 แซม+สุวนันท์ (กำลังถ่ายทำ)

ห้องหุ่น
ช่อง 4
ช่อง 7 ปี 2519
ช่อง 7 ปี 2532
ช่อง 7 ปี 2543

แรงรัก
ช่อง 5 ปี 2521
ช่อง 3 ปี 2533
ช่อง 7 ปี 2543
ช่อง 3 ปี 2553 ศรราม-ไปรยา(จากเคหาสน์แสงจันทร์) (ขณะถ่ายทำ)
ช่วยหน่อยเร็ว

จาก: ศุกร์
วันที่: 26/12/52 - 13:31 น.
IP Address: 58.11.44.xx
ความคิดเห็นที่ 182
เฮ้ยๆ คุณศุกร์ชักจะมั่วๆ ใหญ่แล้วครับ

อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า เวอร์ชั่นแรกก็แหม่ม-แท่ง ปี 38 นี่นา มีนิรุตติ์เล่นมาก่้อนด้วยเหรอ

ภาพอาถรรพณ์ ปี 2535 ลิขิต มนฤดี ชฎาพร แต่ปี 53 นี่ กบ กับ แซมไม่ได้เล่น ไม่เคยมีประกาศสร้างเลย มั่วแล้ว

ห้องหุ่น ปี 2518 ครับ เวอร์ชั่น มนฤดี เล่นเป็นนางร้ายตอนเด็ก

และเวอร์ชั่นต่อมา ปี 2546 นะครับ เพราะปี 43 ยุ้ย จีระนันท์ เพิ่งแสดง "คมพยาบาท" เอง

แรงรัก ปี 2543 ยืนยัน ว่าไม่เคยเห็นจริงๆ ไม่มีจริงๆ และปี 2553 เขาประกาศสร้างแน่แล้วเหรอ ?

จาก: ฺฮอ จอง วู
วันที่: 26/12/52 - 14:37 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 183
- ถึงคราบทละครไทย ล่มสลาย ต้องเอาของเก่ามาทำใหม่ ทุกวันนี้ที่ดู
อยู่ของเก่าซะเป็นส่วนใหญ่!

- อย่างนี้ไม่ต้องสร้างก็ได้ เอาของเก่ามาดูดีกว่า สนุกและแนบเนียนกว่า

- ภาพอาถรรพ์ เอาอีกแล้วหรือ ? เวรกรรม !

จาก: รำพึง
วันที่: 26/12/52 - 19:50 น.
IP Address: 110.49.20.xx
ความคิดเห็นที่ 184
ละคร หัวใจสองภาค
ช่อง 4 ปี..........
ช่อง 7 ปี........
ช่อง 5 ปี 2541
ช่อง 3 ปี 2552

แรงเทียน
ช่อง 9 ปี 2520
ช่อง 5 ปี 2529
ช่อง 5 ปี 2536
ช่อง 7 ปี 2548
ช่อง 7 ปี 2553

เมืองโพล้เพล้
ช่อง 7 ปี 2535
ช่อง 7 ปี 2553 (ถ่ายทำ)

อรุณสวัสดิ์
ช่อง 7 ปี 2535 ศรราม-วิชชุดา
ช่อง 5 ปี 2544
ช่อง 7 ปี 2553 (ถ่ายทำ)

แก้วขนเหล็ก
ช่อง 3 ปี 2534 เอกพัน-สุรศักดิ์-ตรีรัก
ช่อง 3 ปี 2544 ฉัตรชัย-แอน-เคน
ช่อง 3 ปี 2553 (ขณะถ่ายทำ)

เทพสังวาลย์
ช่อง 7 ปี 2527
ช่อง 7 ปี 2539
ช่อง 7 ปี 2552
ช่วยหน่อยเร็ว

และอัพเดทใหม่คือเรื่อง หวานใจยัยต่างดาว ออกอากาศทางช่อง 7 สี ปลายปี 2552 ส่งท้ายปี

จาก: โฟร์+มด
วันที่: 27/12/52 - 12:34 น.
IP Address: 58.9.113.xx
ความคิดเห็นที่ 185
โห คุณโฟร์+มด นี่คือ คุณ Boka ป่าวครับ เขียนแนวคล้ายๆกันเลย เรือ่มี่คุณบอกรีเมค หลายๆ เรือ่งไมได้ข่าวเลย และแรงเทียน ปี 2548 ช่อง 7 มีด้วยเหรอ?

ทราบแต่ หัวใจสองภาค ปี 2530 ละครช่อง 7 (ไม่แน่ใจอาจจะ 2529) นางเอกซันนี่ เป็น อลิษา ขจรไชยกุล แสดง เสี่ยชัค เป็น นพพล โกมารชุนแสดง และ บทพระรอง รับบทโดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (กันตนา สร้าง)

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 27/12/52 - 15:51 น.
IP Address: 58.181.215.xx
ความคิดเห็นที่ 186
ขุนศึก
ช่อง 9 ปี -- อารีย์ นักดนตรี / กำธร สุวรรณปิยะศิริ
ช่อง 3 ปี -- นิภาพร นงนุช / โกวิท วัฒนกุล / สุเชาว์ พงษ์วิไล
ช่อง 9 ปี -- พลรัตน์ รอดรักษา / ธนายง ว่องตระกูล / วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ

ดวงตาสวรรค์
ช่อง 7 ปี 2533 วิฑูรย์ / วรารัตน์ เทพโสธร / ดวงชีวัน
ช่อง 3 ปี 2553 (ถ่ายทำ)

ตะวันลับฟ้า
ช่อง 7 ปี 2527 นิรุตติ์ / กาญจนา จินดาวัฒน์ / ปรัชญา / พิราวรรณ / ชลิต / วิยะดา / วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ช่อง 3 ปี 2542 ต้น-จักรกฤษณ์ / อุ้ม-สิริยากร

ตะวันยอแสง
ช่อง 3 ปี 2521 ดวงใจ หทัยกาญจน์ / สมภพ เบญจาธิกุล / รัชนี จันทรังษี
ช่อง 3 ปี 2540 พิม-ซอนญ่า คูลลิ่ง / ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / จารุณี สุขสวัสดิ์ / มยุรา เศวตศิลา / อนุสรณ์ เดชะปัญญา / ปวีณา ชารีฟสกุล / อภิชาติ พัววิมล /ศรัณย์ สาครสินธุ์ / จุฑามาศ จันทศร / ขวัญฤดี กลมกล่อม

ตะวันชิงพลบ
ช่อง 7 ปี 2534 ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / ธนาภรณ์ รัตนเสน / อรพรรณ พานทอง / ปัญญา นิรันดร์กุล
ช่อง 7 ปี -- เขตต์ / อุษามณี

แต่งกับงาน
ช่อง 3 ปี 2541 โจ จิรายุส / ปูเป้-รามาวดี สิริสุขะ
ช่อง 7 ปี 2532 บิลลี่ โอแกน / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / อนันต์ บุญนาค / อรพรรณ พานทอง

ตุ๊กตาเริงระบำ
ช่อง 3 ปี 2537 โจ-จิรายุส วรรธนะสิน / หมิว-ลลิตา
ช่อง 3 ปี 2550 พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์ / แพนเค็ก-เขมนิจ จามิกรณ์ / รัชนีกร พันธุ์มณี / เปรมสินี รัตนโสภา / ดิลก ทองวัฒนา / รัชนี ศิระเลิศ / ตระการ พันธุมเลิศรุจี / นาท ภูวนัย

ตี๋ใหญ่
ช่อง 5 ปี 2528 ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ช่อง 3 ปี 2542 ศรราม เทพพิทักษ์
ช่อง 3 (ถ่ายทำ)

ตำรับรัก
ช่อง 7 ปี 2532 บดินทร์ ดุ๊ก / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / ปิยะดา เพ็ญจินดา / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / จามจุรี เชิดโฉม
ช่อง 3 ปี 2542 เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา / วรรธนะ กัมทรทิพย์ / ธีรศักดิ์
ช่อง 3 ปี 2553 (ถ่ายทำ)
ช่วยหน่อยเร็ว

จาก: ศรราม เทพพิทักษ์
วันที่: 28/12/52 - 11:29 น.
IP Address: 113.53.27.xx
ความคิดเห็นที่ 187
ภาพอาถรรพ์
ช่อง 7 ปี 2535 ลิขิต/ชฎาพร/มนฤดี
ช่อง 7 ปี 2553

น้ำใสใจจริง
ช่อง 7 ปี 2537
ช่อง 7 ปี 2553

ปราสาทมืด
ช่อง 9 ปี 2521 นิรุตติ์ / รัชนู
ช่อง 7 ปี 2531 พงศ์พัฒน์
ช่อง 3 ปี 2537 ฉัตรชัย / จริยา
ช่อง 5 ปี 2545 ยุรนันท์ / สิเรียม กันตนา...ถ่ายทำ
ช่อง 3 ปี 2552

หงส์ทอง
ช่อง 9 ปี 2523
ช่อง 7 ปี 2533
ช่อง 5 ปี 2537
ช่อง 5 ปี 2543

หยกลายเมฆ
ช่อง 9 ปี 2525 นิรุตติ์ / รัชนู
ช่อง 5 ปี 2536 ศรันยู / จริยา
ช่อง ITV ปี 2545 ยุรนันท์ / สิเรียม กันตนา...ถ่ายทำ
ช่อง 3 ปี 2552

เพลิงพราย
ช่อง 9 ปี --
ช่อง 5 ปี 2537 กันตา / ชไมพร โดย กันตนา
ช่อง itv ปี 2544-45 ยุรนันท์ / ชไมพร ค่ายกันตนา
ช่อง 3 ปี 2552

มงกฏแสงจันทร์
ช่อง ITV ปี 2546 ยุรนันท์ กันตนา...ถ่ายทำ
ช่อง 3 ปี 2552

มายาตวัน
ช่อง 7 ปี 2538 ยุรนันท์ / ดาราสาวคนนั้นจำไม่ได้
ช่อง ITV ปี 2545-46 ยุรนันท์ / แอน ทองประสม

จาก: Boka
วันที่: 28/12/52 - 15:36 น.
IP Address: 58.11.44.xx
ความคิดเห็นที่ 188
ดวงตาสวรรค์
ช่อง 7 นำแสดงโดยจุ๋ม แสงระวี/แก้ว อภิรดี/โด่ง อรรถชัย


จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 28/12/52 - 17:57 น.
IP Address: 83.77.142.xx
ความคิดเห็นที่ 189
- เรียน คุณ Boka

หยกลายเมฆ ช่อง ๙ มีหรือ ? เกิดมาไม่เคยได้ยิน !
พระ - นาง นิรุตต์ - รัชนู พิมพ์ผิดหรือเปล่า ? ปี ๒๕ มี พรหมไม่ได้ลิขิต
กับ เพลงชีวิต นะ แล้วมีเรื่องอะไรอีก บอกหน่อย อยากรู้มาก ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ จะได้บันทึกละครที่พี่อี๊ดเล่นไว้เพิ่มเติม

ขยายเรื่อง หยกลายเมฆให้หน่อย ผู้จัด/ผู้แสดงร่วมฯ / ผู้กำกับ/
ปี ๒๕ ไม่ผิดแน่นะ

จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 28/12/52 - 17:59 น.
IP Address: 110.49.176.xx
ความคิดเห็นที่ 190
ความเห็นที่187ใช่คุณ Boka ตัวจริงหรือเปล่าหรือมีใครแอบอ้าง เพราะอ่านดูแล้วรู้สึกแปลกๆข้อมูลบางเรื่องซ้ำๆเหมือนคุณ Boka เคยลงแล้วบางข้อมูลไม่เคยได้ยินมาก่อน เช่น เรื่อง ปราสาทมืด ที่ลงข้อมูลมาตั้งหลายเวอร์ชั่นไม่ตรงเลยดาราเหล่านั้นก็ไม่เคยแสดงเรื่องปราสาทมืดเลย มีที่ถูกก็เวอร์ชั่นช่อง 7 ( 2531 ) พงษ์พัฒน์/ปรียานุช หยกลายเมฆ/มงกุฏแสงจันทร์ ผมก็ไม่เคยได้ข่าวว่าเคยมีการสร้าง
มาก่อน ( ถ้าเคยมี แสดงว่าผมตกข่าวอย่างแรง ) ส่วนเรื่องหงษ์ทอง ขอรายละเอียดเรื่องดาราที่นำแสดงด้วยครับ เคยสร้างตั้งหลายครั้งเลยเหรอครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 28/12/52 - 18:21 น.
IP Address: 124.120.11.xx
ความคิดเห็นที่ 191
"หงษ์ทอง" ผมจำได้แต่เวอร์ชั่น ลิขิต/อรพรรณ/มยุรา ทางช่อง ๗ ครับ

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 28/12/52 - 19:57 น.
IP Address: 83.77.142.xx
ความคิดเห็นที่ 192
- หงษ์ทอง จำได้แต่อรพรรณ แต่ไม่เคยได้ยินว่า มยุรา เล่นนะ ! แต่อาจเป็นไปได้สูง เพราะมยุรา ยอมเป็นตัวรองให้ช่อง ๗ หลายเรื่อง เช่น
บ้านสอยดาว, มัสยา และ หงษ์ทอง (หรือเปล่า) กะลาก้นครัว คือ มยุรา
ในวัย ๓๐ กว่า และเป็นพิธีกรให้กับทางช่องด้วย เป็นไปได้ที่มยุราจะเล่นให้คุณแดง ด้วยธุรกิจหลาย ๆ อย่างประกอบกัน ความเกรงใจด้วย หรือ
อย่าง เนื้อนาง ก็ยอมโชว์เนื้อหนังมังสา เหมาะกับวัย แต่บทแบบนี้มยุรา
เธอเล่นไม่ค่อยเกิดเลย !

- จากการตั้งข้อสังเกตุของคุณสุทธิพงษ์ ชักจะมีอะไรแอบแฝงเสียแล้ว
สำหรับข้อมูล ไปกันใหญ่แล้ว สำหรับผมอะไรที่ผมไม่ทราบ หรือ เผลอตอบไป ผมก็ขออภัย แต่เอาเรื่องที่ไม่จริงมาพูด ผมจะไม่ทำ ทำให้คนเรา
เสื่อมศรัทธาในตัวเราเปล่า ๆ แม้ไม่เห็นหน้าเรา แต่ความรู้สึกนึกคิด และ
ดาราที่เรารู้จักก็รู่จักกันจริง ๆ เรามีตัวตนอยุ่จริง อย่างที่พี่เปิ้ล ปาริชาติ
บอกนั่นแหละ !


จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 28/12/52 - 20:06 น.
IP Address: 110.49.138.xx
ความคิดเห็นที่ 193
คุณกุ๊กกี้ครับ ถามจริงๆเถอะคุณบ้าหรือเปล่า ผมโพสต์อะไรเข้ามาก็ต้องตามมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทุกที ทีแรกไม่อยากเสียเวลาต่อปากต่อคำด้วย แต่นี่หลายครั้งแล้ว ผมชักเหลืออด เรื่อง "หงษ์ทอง" ที่อรพรรณแสดงมีมยุราแสดงด้วยแน่นอน ถ้าไม่เคยดูหรือไม่รู้จริงแล้วจะมาแย้งหาอะไรไม่ทราบ จะมาวนเวียนหาเรื่องกับชาวบ้านในเว็บนี้อีกนานเท่าไหร่ ไปผุดไปเกิดซะเถอะ น่ารำคาญจริงๆ

จาก: สุทธิพงษ์
วันที่: 28/12/52 - 20:21 น.
IP Address: 83.77.142.xx
ความคิดเห็นที่ 194
อีกอย่างจะบ้าหาเรื่องใครกรุณาอย่าไปเอาชื่อคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยมาอ้าง คุณเปิ้ล ปาริชาติเขามาเกี่ยวข้องอะไรด้วย
เห็นโดนคนอื่นๆในเว็บเขาด่าหลายครั้งแล้วนึกว่าจะสำนึกตัวได้ ตัวคุณเองก็เคยพูดไว้ในกระทู้คุณเหมียว-ชไมพรว่าจะไม่เข้ามาโพสต์อะไรในเว็บนี้อีกแล้วไง แล้วยังวนเวียนเข้ามาอีกทำไมล่ะนี่ เมื่อไหร่จะไปจริงๆซะที

จาก: สุทธิพงษ์ (ถึงกุ๊กกี้โรคจิต)
วันที่: 28/12/52 - 20:40 น.
IP Address: 83.77.142.xx
ความคิดเห็นที่ 195
- เรียน คุณสุทธิพงษ์ ฯ

ผมพูดด้วยความสัตย์จริง และลองอ่านดี ๆ สิครับ ผมไม่ได้ว่าคุณเลยสักนิด ผมชื่นชมคุณอยู่แล้ว เพราะคุณอยู่เมืองนอก เรายังได้คุยกันเลย คุณเป็นอะไรไป นี่มันปีใหม่แล้ว ให้อภัยกันเถอะ !

คงเป็นการผิดพลาดเรื่องการสื่อสาร ผมไม่ได้ไปเบลมคำพูดของคุณเลยสักนิด ลองอ่านดี ๆ สิครับ ผมเห็นด้วยกับคำพูดของคุณ เรื่อง
ละครบางเรื่อง สงสัยว่ามีการสร้างมีแล้วหรือ ยังเท่านั้นเอง ที่คุณตั้งข้อ
สังเกตุ

ผม คงไม่กล้า คุยกับคุณอีกแล้ว งง ! มาก ๆ ไม่เช่นนั้น ผมจะใช้
คำลงท้าย "กุ๊กกี้" ทำไม


จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 28/12/52 - 20:49 น.
IP Address: 110.49.138.xx
ความคิดเห็นที่ 196
หงส์ทอง ช่อง 7 ปี 2533
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น หยกลายเมฆ ทางช่อง 3 ปี 2552

จาก: Boka
วันที่: 29/12/52 - 13:21 น.
IP Address: 113.53.27.xx
ความคิดเห็นที่ 197
โทษที/ คห.ข้างบนเลิกทะเลาะกันได้แล้ว ขอถามนอกเรื่องหน่อยละครเรื่องหัวใจไกปืนที่คุณนพพลกำกับ จะได้ดูภาค2หรือตอนต่ออีกไหมครับเพราะถ้าใครเคยดูคิดว่าตอนจบทะแม่งๆนะครับ / ส่วนความเห็นทั้งหลายข้างบนผมไม่ได้อ่านนะครับคนในไทยฟิล์มก็มีกันอยู่แค่นี้ อย่าให้เหมือนการเมืองเลยนะครับ ผมชอบอ่านที่เป็นสาระ/บันเทิงผมว่านะคนที่กระทู้เข้ามาทั้งหลายเก่งและรู้จริงความรู้สูงด้วยก็ได้ ว่ากันต่อนะครับเป็นละครแนวผมเลยครับทั้งพระเอก-นางเอกตำรวจผู้ร้ายวางตัวแสดงได้สุดยอดมากแต่ตอนจบใครได้ดูและรู้คิดว่าพอมีแววมีภาคต่อไหมครับ

จาก: มือขวามาใหม่
วันที่: 29/12/52 - 16:43 น.
IP Address: 110.49.150.xx
ความคิดเห็นที่ 198
รายชื่อละครภาคเช้าทางช่อง 7 ปี 2535 ของเอเอ็นเตอร์เทนเม้นท์(ดาราวิดีโอ) ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น.
วันจันทร์-พุธ
-หย่าเพราะมีชู้ (เริ่ม 3 ก.พ.ถึง 30 มิ.ย.35)
-วิบากโลก (เริ่ม 1 ก.ค.ถึง 30 ก.ย.35)
-ละครเทิดพระเกริยต์ ชุด "ศึกทองคำ" (เริ่ม 5 ต.ค.ถึง 28 ธ.ค.35)

วันพฤหัสบดี
- อมตะทองคำ (เริ่ม 2 ม.ค.ถึง 30 ก.ค.35)
- ทิมมวยไทย (เริ่ม 6 ส.ค.35 ถึง 1 เม.ย.36)

วันศุกร์-เสาร์
- ทับตะวัน (เริ่ม 3 ม.ค.ถึง 30 พ.ค.35)
- ไฟริษยา (เริ่ม 5 มิ.ย.ถึง 1 ส.ค.35)
- นางทิพย์ (เริ่ม 7 ส.ค.35 ถึง 2 ม.ค.36)
วันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาของ การ์ตูนภาคเช้า
ช่วยหน่อยเร็ว

จาก: Boka
วันที่: 30/12/52 - 19:45 น.
IP Address: 58.9.110.xx
ความคิดเห็นที่ 199
- รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ?

จาก: บัว
วันที่: 30/12/52 - 20:16 น.
IP Address: 119.31.11.xx
ความคิดเห็นที่ 200
ขอนิดหน่อยครับ
เพลิงพระนาง
ช่อง 9 ปี 2519 นิรุตติ์ / รัชนู ฉายช่วงบ่ายวันธรรมดา
ช่อง 5 ปี 2539
ช่อง You Channel ปี 2552 ศรราม / ลีเดีย (ฉายช่วงบ่ายวันพุธ-ศุกร์ครับ หลังจากเปิดสถานี)

สนสะท้าน
ช่อง 5 ปี 2522
ช่อง 5 ปี 2539
ช่อง ITV ปี 2544-45 ฉายช่วงบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์

ผู้ชายไม้ประดับ
ช่อง 3 ปี 2524 รัชนู / สรพงษ์
ช่อง 9 ปี 2530 เบิร์ด / สินจัย ฉายช่วงเย็นวันจันทร์ 18.00 น. หลังเคารพธงชาติ และรายการทำกับข้าวรายการหนึ่ง
ช่อง 7 ปี 2538
ช่องไอทีวี ปี 2545 นุสบา / ศรันยู ฉายช่วงเช้าก่อนเที่ยง
ช่อง You Channel (กำลังจะมาทำใหม่)

พี่เลี้ยง
ช่อง 7 ปี 2535 วรุต
ช่อง ITV ปี 2544 ฉายช่วงเย็นวันจันทร์
ช่อง You Channel (กำลังจะมาทำใหม่)

ธิดาดาวดำ
ช่อง 3 ปี 2529-30
ช่อง itv ปี 2539-40 ฉายช่วง 4 โมงเย็นวันพุธและวันพฤหัสบดี

นางทิพย์
ช่อง 3 ปี 2523
ช่อง 7 ปี 2535
ช่อง ITV ปี 2544-45
ช่วยหน่อยเร็ว

จาก: Boka
วันที่: 03/01/53 - 17:29 น.
IP Address: 58.9.113.xx
ความคิดเห็นที่ 201
- ยอมแพ้ ? น้องฮอฯ ช่วยเร็ว ๆ กับข้อมูล ?

จาก: เงา
วันที่: 03/01/53 - 19:29 น.
IP Address: 110.49.98.xx
ความคิดเห็นที่ 202
ผมว่าจะปล่อยวางไม่สนใจกับกระทู้นี้แล้ว ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆกับข้อมูลของคุณ Boka ( ตัวจริงหรือเปล่า ) ที่นับวันชักจะเลอะเทอะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ทราบว่าต้องการอะไร สงสารก็แต่คนที่เพิ่งเข้ามาอ่านกระทู้นี้เป็นครั้งแรกจะได้ข้อมูลที่ผิดๆและเกิดการสับสนขึ้นมาได้ น้องฮอและคุณกุ๊กกี้ว่าอย่างไรครับ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 03/01/53 - 21:24 น.
IP Address: 125.27.89.xx
ความคิดเห็นที่ 203
เห็นด้วยๆ วางเฉยๆ ซะ ดูสิว่าเขาจะป่วนอีกนานเท่าไร แค่ไหน และไม่กลัว "เจอกรรมตามสนอง" ด้วยวิธีใดๆ ก็...ตามใจ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 04/01/53 - 0:44 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 204

เกิดอะไรขึ้นกับกระทู้นี้ครับ
คห.200 คุณBoka ครับ (และอีกหลายคห.)
เรื่อง ผู้ชายไม้ประดับ นี่ไม่มีดาราเหล่านี้เล่นเลยซักเวอร์ชั่นนะครับ
โดยเฉพาะเวอร์ชั่นแรก ปี 2524 รัชนู กับ สรพงษ์
สรพงษ์ ช่วงนั้น(2520-2528)ยังเป็นเบอร์ 1 ของวงการภาพยนตร์ มีหนังเล่นรอบละหลายสิบเรื่อง
คงยังไม่มาเล่นละครหรอกครับ ช่วงนั้นดาราหนังกับละครแยกกันอย่างชัดเจนครับ
ต้องประมาณปี 2528 - 30 เป็นต้นไปครับ ดารารุ่นใหม่ในหนังถึงจะมาเล่นจอแก้วแม้จะดังในจอเงินแล้วก็ยังลงมาเล่นจอแก้วควบคู่กันไปครับ
เช่น ศรัณยู/สินจัย/บิณฑ์/นาถยา/ฉัตรชัย/มาช่า/ยุรนันท์/ใหม่/บิลลี่/สิเรียม/ลิขิต/ภัสสร ฯ

จาก: อ๊อด
วันที่: 04/01/53 - 11:57 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 205
ทายาทอสูร
ช่อง 5 ปี 2535 ชไมพร จตุรภุช / สิรคุปต์ / ชไมพร สิทธิวรนันท์ / กวินนา / รุ้งทอง แล้วมารีรันอีกครั้งปี 2538 และครั้งที่ 3 ปี 2543 อวสานปี 2544
ช่อง 7 ปี 2544 สินจัย เปล่งพานิช / สันติสุข / จารุณี

แม่หญิง
ช่อง 4 --
ช่อง 7 ปี 2534-35 ยุรนันท์ / สิเรียม
ช่อง ITV ปี 2542 จอห์นนี่ / จินตหรา
ช่อง 7 ปี 2552 ศรราม / นุ๊ก

มัสยา
ช่อง 7 ศรัญญู/มนฤดี ปี 2528
ช่อง 7 แอนดริว/บัวชมพู ปี2542

มายาตวัน
ช่อง 7 ปี 2538 ชฏาพร / ยุรนันท์
ช่อง 3 (ใช้ชื่อ...จำเลยกามเทพ) ปี 2552

จาก: Boka ..เอง
วันที่: 04/01/53 - 12:13 น.
IP Address: 113.53.27.xx
ความคิดเห็นที่ 206
ก็มี Boka ตัวปลอม พยายามๆ มาป่วนๆลงข้อมูลผิดๆ บ่อนทำลายวัฒนธรรมและการรวบรวมประัวิติศาสตร์ละครไทย อยู่น่ะสิครับพี่อ๊อด คนพวกนี้ จะทำอย่างไรดี เดี๋ยว ขอแจ้งกระทรวง ไอซีที ก่อนนะครับ ว่าจะจัดการอย่างไรดี.... อย่านึกว่าเราหาคุณไม่เจอนะ!

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 04/01/53 - 12:36 น.
IP Address: 58.10.96.xx
ความคิดเห็นที่ 207

ครับ ก็คิดว่าอย่างนั้นครับ น้องฮอ
เพราะคุณ Boka ตัวจริง เขาก็ทำดีไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว...เฮ่อ !
น้องน้องรุ่นหลัง ที่ต้องการเข้ามาหาข้อมูลประวัติศาสตร์ละคร ก็ใช้วิจารญานมากหน่อยนะครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 04/01/53 - 12:45 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 208
- มาแล้ว ข้อมูลปลอม ! เกิดอะไรขึ้นกับชีวิต สงสารก็แต่วงการฯ ผู้ที่ไม่ได้ติดตาม หรือ มีข้อมูลจริง แม้กระทั่งตัวดารา ย่อมอาจไม่พอใจแน่ !
จะทำยังไงกับเวทีนี้ ! พื้นที่แสดงความคิดของพวกเราแย่แล้ว

- พื้นที่นี้ ! ย่อมต้องการข้อมูลจริง / ข้อร้องป่วนไม่เอา ถ้าจะโดนด่าก็ด่า
ที่ตัวเองพี่จะไม่ยอมให้คนอื่นเดือดร้อน เมื่อก่อนทุกคนด่าพี่ / แต่คราวนี้
คนที่ร้ายจริงมาแล้ว น่ากลัวด้วย สงสารท่านที่ไม่ทราบ !

จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 04/01/53 - 14:54 น.
IP Address: 202.149.25.xx
ความคิดเห็นที่ 209
สวัสดีค่ะ คุณฮอ จองวู, คุณอ๊อด, คุณน้ำขิง, คุณกุ๊กกี้ และทุกคนที่เข้ามาอ่านข้อความในกระทู้นี้

ดิฉันคือ โบก้า (เจ้าของกระทู้) ค่ะ

ความเห็นสุดท้ายที่ดิฉันลงอาไว้ด้วยตัวเองคือ ความคิดเห็นที่ 178 เท่านั้นค่ะ หลังจากนั้นมา ไม่ใช่องดิฉันค่ะ

ขออภัยทุกๆท่านเป็นอย่างมากค่ะจาก: boka (ผู้ตั้งกระทู้)
วันที่: 04/01/53 - 18:21 น.
IP Address: 78.147.239.xx
ความคิดเห็นที่ 210
- อ๋อ เรื่องมันเป็นอย่างนี้เอง ! ไม่น่าเชื่อเลย ขืนไปต่อกลอน เรื่องมันจะ
เลอะเทอะไปกันใหญ่ ไม่มีประโยชน์ หลายท่านก็คงเข้าใจ ? ถือเป็นความรู้ใหม่ นี่ถ้าใครกล่าวและเอาชื่อเราไปอ้าง มีหวังเราคงโดนแน่ นี่คือ
พิษภัยอย่างนึงในสังคม ที่ไม่ควรมองข้าม ?

จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 04/01/53 - 19:36 น.
IP Address: 119.31.97.xx
ความคิดเห็นที่ 211
คุณกุ๊กกี้ครับ ขอลงไปตอนที่ 2 ครับ
ขอปิดกระทู้นะครับ ลาแล้วครับ

จาก: โบก้า
วันที่: 09/01/53 - 15:31 น.
IP Address: 58.9.110.xx
ความคิดเห็นที่ 212
หัวใจสองภาค
ช่อง 7 ปี 2530 พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / นพพล โกมารชุน / อลิษา ขจรไชยกุล / พิราวรรณ ประสพศาสตร์
ช่อง 7 ปี 2543 ดนุพร ปุณณกันต์ / ซาร่า มาลากุลเลน / ดิลก ทองวัฒนา (ละครภาคค่ำวันพุธ-วันพฤหัสบดี หลังเปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ตั้งแต่เดือนกุมพาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป)
ช่อง 3 ปี 2552

จาก: ช.
วันที่: 27/01/53 - 21:03 น.
IP Address: 61.90.82.xx
ความคิดเห็นที่ 213
เพิ่ม ข ไข่ค่ะ

ขุนศึก
ช่อง 9 ปี -- อารีย์ นักดนตรี / กำธร สุวรรณปิยะศิริ
ช่อง 3 ปี -- นิภาพร นงนุช / โกวิท วัฒนกุล / สุเชาว์ พงษ์วิไล
ช่อง 9 ปี -- พลรัตน์ รอดรักษา / ธนายง ว่องตระกูล / วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ

ต เต่า หลังตุง

ตลาดอารมณ์
ช่อง 5 ปี -- วิฑูรย์ / วรารัตน์ เทพโสธร / ดวงชีวัน
ช่อง 3 ปี -- ดิลก / วรารัตน์ เทพโสธร / ลินดา

ตะวันลับฟ้า
ช่อง 7 ปี 2527 นิรุตติ์ / กาญจนา จินดาวัฒน์ / ปรัชญา / พิราวรรณ / ชลิต / วิยะดา / วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ช่อง 3 ปี 2542 ต้น-จักรกฤษณ์ / อุ้ม-สิริยากร

ตะวันยอแสง
ช่อง 3 ปี 2521 ดวงใจ หทัยกาญจน์ / สมภพ เบญจาธิกุล / รัชนี จันทรังษี
ช่อง 3 ปี 2540 พิม-ซอนญ่า คูลลิ่ง / ศรัณยู วงษ์กระจ่าง / จารุณี สุขสวัสดิ์ / มยุรา เศวตศิลา / อนุสรณ์ เดชะปัญญา / ปวีณา ชารีฟสกุล / อภิชาติ พัววิมล /ศรัณย์ สาครสินธุ์ / จุฑามาศ จันทศร / ขวัญฤดี กลมกล่อม
ช่อง 7 ปี 2553 วีรภาพ / เขมนิจ

ตะวันชิงพลบ
ช่อง 7 ปี 2534 ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / ธนาภรณ์ รัตนเสน / อรพรรณ พานทอง / ปัญญา นิรันดร์กุล
ช่อง 7 ปี 2548-49 เขตต์ / อุษามณี

แต่งกับงาน
ช่อง 3 ปี 2541 โจ จิรายุส / ปูเป้-รามาวดี สิริสุขะ
ช่อง 7 ปี 2532 บิลลี่ โอแกน / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / อนันต์ บุญนาค / อรพรรณ พานทอง

ตุ๊กตาเริงระบำ
ช่อง 3 ปี 2537 โจ-จิรายุส วรรธนะสิน / หมิว-ลลิตา
ช่อง 7 ปี 2550 พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์ / แพนเค็ก-เขมนิจ จามิกรณ์ / รัชนีกร พันธุ์มณี / เปรมสินี รัตนโสภา / ดิลก ทองวัฒนา / รัชนี ศิระเลิศ / ตระการ พันธุมเลิศรุจี / นาท ภูวนัย (ช่อง 7 ขอรับ)

ตี๋ใหญ่
ช่อง 5 ปี 2528 ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ช่อง 3 ปี 2542 ศรราม เทพพิทักษ์

ตำรับรัก
ช่อง 7 ปี 2532 บดินทร์ ดุ๊ก / สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ / ปิยะดา เพ็ญจินดา / ศตวรรษ ดุลยวิจิตร / จามจุรี เชิดโฉม
ช่อง 3 ปี 2542 เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา / วรรธนะ กัมทรทิพย์ / ธีรศักดิ์

แต่ปางก่อน
ช่อง 3 ปี 2530 นก-ฉัตรชัย / นก-จริยา / นพพล / อุทุมพร
ช่อง 3 ปี 2548 ศรราม เทพพิทักษ์ / แอน ทองประสม

ไฟโชนแสง
ช่อง -- ปี -- อนุสรา มงคลเขต
ช่อง 3 ปี 2535 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง / มาช่า วัฒนพานิช (วันฑกาณต์ ) / ธัญญา โสภณ (เทียนวรรณ) / สถาพร / ธิติมา / รัชนก / สะอาด
ช่อง 3 ปี 2552 เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ / ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต (วันฑกาณต์ + เทียนวรรณ) / ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ / ชล วจนานนท์ / เจสัน ยัง / เมย์ เฟื่องอารมย์ / ชลลี่ วจนานนท์ / ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์ / อ้อย-กาญจนา / ตฤณ เศรษฐโชค / รัชนี ศิระเลิศ

ไฟรักอสูร
ช่อง 3 ปี 2535 อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ / กุ๊ก-นาตยา แดงบุหงา
ช่อง 3 ปี 2552 วิกกี้-สุนิสา เจทท์ / บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

ไฟริษยา
ช่อง 3 ปี -- สมภพ / ลินดา / ชลิต / อุทุมพร
ช่อง 9 ปี 2533 (ใช้ชื่อเพลิงพ่าย) นิสา วงวัฒน์ / จามจุรี เชิดโฉม / พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ / นีรนุช / อรสา
ช่อง 7 ปี -- แซม-ยุรนันท์ / แอน-สิเรียม / มยุริญ (น่าจะปี 2541 ครับ)

ไฟเสน่หา (คห 55, 57 และ 62)
ช่อง 3 ปี -- นิรุตติ์ / จารุณี / จริยา / ชัยรัตน์ / อุทุมพร / ดวงตา
ช่อง 5 ปี -- (ชื่อ ดงดอกไม้) กรรชัย / ธานินทร์ / รักษุดา / ภัทรา (เวอร์ชั่นนี้น่าจะปี 2537 ครับ)
ช่อง 5 ปี 2545 (ชื่อ ต้นรักดอกงิ้ว) จอห์นนี่ / สิเรียม / ปนัดดา วงศ์ผู้ดี / พล (ปี 2545 คับ ไม่ใช่ 44 ถ้าจำไม่ผิดนะ)

ผยอง
ช่อง 7 ปี 2536 ศรราม / กบ-สุวนันท์
ช่อง 3 ปี 2543 ออย-ธนา / แอน-อลิซา
ช่อง 3 ปี 2553 ป็อป-ฐากูร การทิพย์ (ยังไม่ออกอากาศ)

ปราสาทมืด
ช่อง 5 นิรุตติ์/ภคินี อมราพิทักษ์ ปี 2522 แน่นอน สร้างโดยรัชฟิล์มทีวีครับ
ช่อง 7 พงษ์พัฒน์/ปรียานุช ปี 2531
ช่อง 3 วิลลี่/ลลิตา ปี 2537
ช่อง 3 ปี 2552 บิลลี่/ศรีริต้า

จาก: วี 4 หรือโบก้าปลอม
วันที่: 02/04/53 - 11:28 น.
IP Address: 61.90.103.xxสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab