Search Latest Topics | Create New Topic  
4 เมษา..เบิร์ด ธงไชย... คนที่ 100 บนลานดารา


4 เมษา..เบิร์ด ธงไชย... คนที่ 100 บนลานดารา

จาก: มนัส138
วันที่: 23/03/53 - 16:05 น.
หัวข้อที่: E730
IP Address: 115.67.176.xx
ความคิดเห็นที่ 1สวัสดีครับทุกท่าน...
ลานดารา.. เป็นสถานที่ที่ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ดาราภาพยนตร์ไทย
ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งมาเยี่ยมชมกิจการของหอภาพยนตร์ฯ ได้ฝากรอยพิมพ์มือ-พิมพ์เท้าไว้เป็นที่
ระลึก ซึ่งแต่เดิม ลานดารา เคยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2530 ที่หอภาพยนตร์ฯ ถนนเจ้าฟ้า แต่เมื่อหอภาพยนตร์ฯ
ต้องย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงหยุดกิจกรรมไว้ชั่วคราว
ซึ่งขณะนั้นมีดารามาฝากรอยพิมพ์มือ-พิมพ์เท้าไว้แล้ว 36 ท่าน กระทั่งหอภาพยนตร์ฯ สร้างโรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ขึ้นมาสำเร็จ จึงได้เริ่มกิจกรรมลานดาราอีกครั้ง ณ ลานดารา หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ดาราซึ่งให้เกียรติมาพิมพ์มือ-พิมพ์เท้า ไว้แล้ว มีดังนี้

สุเทพ วงศ์กำแหง วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
ดอกดิน กัญญามาลย์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
สมบัติ เมทะนี วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
ชาลี อินทรวิจิตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
ปยุต เงากระจ่าง วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
ประจวบ ฤกษ์ยามดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
ทม วิศวชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
เอเดิล เปสตันยี วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
หม่อมปริม บุนนาค วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
อรัญญา นามวงษ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2551
พิศมัย วิไลศักดิ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2551
โขมพัสตร์ อรรถยา วันที่ 2 สิงหาคม 2551
มาลาริน บุญนาค วันที่ 2 สิงหาคม 2551
จารุณี สุขสวัสดิ์ วันที่ 6 กันยายน 2551
รวงทอง ทองลั่นธม วันที่ 4 ตุลาคม 2551
รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง วันที่ 4 ตุลาคม 2551
จีราภา ปัญจศิลป์ วันที่ 4 ตุลาคม 2551
ชินกร ไกรลาศ วันที่ 4 ตุลาคม 2551
ไกร ครรชิต วันที่ 4 ตุลาคม 2551
ครรชิต ขวัญประชา วันที่ 8 ตุลาคม 2551
เยาวเรศ นิศากร วันที่ 11 ตุลาคม 2551
วาสนา ชลากร วันที่ 19 ตุลาคม 2551
มานี มณีวรรณ วันที่ 19 ตุลาคม 2551
ชรินทร์ นันทนาคร วันที่ 25 ตุลาคม 2551
นาถยา แดงบุหงา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
อำภา ภูษิต วันที่ 13 ธันวาคม 2551
ปาริชาติ บริสุทธิ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2551
เบญจวรรณ บุญญกาศ วันที่ 13 ธันวาคม 2551
น้องแน็ค ชาลี ไตรรัตน์ วันที่ 10 มกราคม 2552
น้องโฟกัส จีระกุล วันที่ 10 มกราคม 2552
บดินทร์ ดุ๊ก วันที่ 24 มกราคม 2552
แมน วทัญญู มุ่งหมาย วันที่ 24 มกราคม 2552
ไพโรจน์ ใจสิงห์ วันที่ 31 มกราคม 2552
วิยะดา อุมารินทร์ วันที่ 31 มกราคม 2552
วิภาวดี ตรียะกุล วันที่ 31 มกราคม 2552
ดวงชีวัน โกมลเสน วันที่ 31 มกราคม 2552
ต่อ นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
แหม่ม วิชุดา พินดั้ม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
ไพริน นิตยวรรธนะ (นางเอกจากเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก 2484) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
ตั๊ก บงกช คงมาลัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
นาท ภูวนัย วันที่ 14 มีนาคม 2552
นัยนา ชีวานันท์ วันที่ 14 มีนาคม 2552
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ วันที่ 20 มีนาคม 2552
ลักษมี เพ็ญแสงเดือน วันที่ 28 มีนาคม 2552
ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ วันที่ 28 มีนาคม 2552
ยอดชาย เมฆสุวรรณ วันที่ 28 มีนาคม 2552
อมรา อัศวนนท์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
นพดล ดวงพร วันที่ 30 พฤษภาคม 2552
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552
ภาวนา ชนะจิตร วันที่ 13 มิถุนายน 2552
นิรุตติ์ ศิริจรรยา วันที่ 18 มิถุนายน 2552
สีเทา วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
สุริยา ชินพันธุ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
โกร่ง กางเกงแดง วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
รัชนู บุญชูดวง วันที่ 11 กรกฎาคม 2552
พอเจตน์ แก่นเพ็ชร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2552
ขวัญใจ สอาดรักษ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
วรรณา แสงจันทร์ทิพย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
จีรจิต สุทธิศักดิ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
น้ำเงิน บุญหนัก วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
ฤทธิ์ ลือชา วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
เกชา เปลี่ยนวิถี วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
กรุง ศรีวิไล วันที่ 6 สิงหาคม 2552
ลือชัย นฤนาท วันที่ 6 สิงหาคม 2552
มานพ อัศวเทพ วันที่ 6 สิงหาคม 2552
จอมใจ จรินทร วันที่ 13 สิงหาคม 2552
อัศวิน รัตนประชา วันที่ 13 สิงหาคม 2552
ไพโรจน์ สังวริบุตร วันที่ 15 สิงหาคม 2552
ลลนา สุลาวัลย์ วันที่ 15 สิงหาคม 2552
จิตรกร สุนทรปักษิน วันที่ 20 สิงหาคม 2552
เมตตา รุ่งรัตน์ วันที่ 20 สิงหาคม 2552
ฉัตร มงคลชัย วันที่ 27 สิงหาคม 2552
วิทูร กรุณา วันที่ 3 กันยายน 2552
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ วันที่ 3 กันยายน 2552
วันทนา บุญบันเทิง วันที่ 10 กันยายน 2552
รุ้งลาวัณย์ ศรีปฏิมากูร วันที่ 10 กันยายน 2552
เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์ วันที่ 10 กันยายน 2552
มาช่า วัฒนพานิช วันที่ 12 กันยายน 2552
แมน ธีระพล วันที่ 17 กันยายน 2552
เนาวรัตน์ วัชรา วันที่ 17 กันยายน 2552
ชณุตพร วิศิษฎโสภณ วันที่ 20 กันยายน 2552
ดามพ์ ดัสกร วันที่ 24 กันยายน 2552
อุเทน บุญยงค์ วันที่ 24 กันยายน 2552
กิตติ ดัสกร วันที่ 24 กันยายน 2552
ภูษิต อภิมัน วันที่ 1 ตุลาคม 2552
สิงหา สุริยง วันที่ 1 ตุลาคม 2552
อนันดา เอเวอริ่งแฮม วันที่ 10 ตุลาคม 2552
ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2552
ปิยะมาศ โมนยะกุล วันที่ 15 ตุลาคม 2552
สมชาย ศรีภูมิ วันที่ 22 ตุลาคม 2552
โกวิทย์ วัฒนกุล วันที่ 22 ตุลาคม 2552
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
วาสนา สิทธิเวช วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ดวงเดือน จิไธสงค์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
สรพงศ์ ชาตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
จินตหรา สุขพัฒน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553


หากต้องการดูความเป็นมาของกิจกรรมลานดาราที่ผ่านมา ก็ลองย้อน
กลับไปดูได้ที่กระทู้เก่า ๆ จะมีภาพถ่ายต่าง ๆ ในงานแต่ละครั้งครับ

กระทู้ตอนที่ 1 พิมพ์ D379 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 2 พิมพ์ D443 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 3 พิมพ์ D503 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 4 พิมพ์ D559 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 5 พิมพ์ D578 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 6 พิมพ์ D651 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 7 พิมพ์ D639 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 8 พิมพ์ D666 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 9 พิมพ์ D782 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 10 พิมพ์ D885 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 11 พิมพ์ D899 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 12 พิมพ์ D931 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 13 พิมพ์ D965 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 14 พิมพ์ D983 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 15 พิมพ์ E006 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 16 พิมพ์ E061 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 17 พิมพ์ E115 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 18 พิมพ์ E156 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 19 พิมพ์ E196 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 20 พิมพ์ E221 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 21 พิมพ์ E251 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 22 พิมพ์ E304 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 23 พิมพ์ E331 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 24 พิมพ์ E376 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 25 พิมพ์ E417 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ตอนที่ 26 พิมพ์ E494 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้
กระทู้ ลานดารา จินตหรา พิมพ์ E635 ในช่อง Search แล้วกด Go จะเจอกระทู้จาก: มนัส138
วันที่: 23/03/53 - 16:08 น.
IP Address: 115.67.176.xx
ความคิดเห็นที่ 2อาทิตย์ที่ 4 เมษายนนี้ พบกับ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ คนที่ 100 บนลานดารา..


จาก: มนัส138
วันที่: 23/03/53 - 16:13 น.
IP Address: 115.67.176.xx
ความคิดเห็นที่ 3

ถ้าไม่ติดธุระ 4 เมษา ไม่พลาดแน่ครับ !
3 คนหลังของลานดารานี่ (98-100)...สุดยอดซุปเปอร์สตาร์จริงจริงครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 23/03/53 - 16:34 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 4
เย้ๆ พี่เบิร์ดมาแล้ว! ตื่นเต้นๆ กับทุกๆท่านและ(ตัวเอง) ทีจะได้พบเจอพี่เบิร์ดครับ!

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 23/03/53 - 16:48 น.
IP Address: 58.11.98.xx
ความคิดเห็นที่ 5
ไม่พลาดแน่งานนี้ ช่วงหลังหอภาพยนตร์คืนกำไรให้แฟนๆเชิญดาราใหญ่ๆระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้น แต่สำหรับแฟนเดนตายไม่ว่าจะดาราเล็กหรือใหญ่ก็มาอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าวันที่ 4 เมษานี้น่าจะเป็นวันที่มีแฟนๆมาร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์ก็ว่าได้เพราะแค่บรรดาแฟนคลับพี่เบิร์ดก็เยอะอยู่แล้ว

จาก: น้ำขิง
วันที่: 24/03/53 - 12:20 น.
IP Address: 124.122.120.xx
ความคิดเห็นที่ 6สวัสดีครับทุกท่าน

หลังจากที่กระทู้ลานดารา เงียบหายไปนาน.. นานจนมีเพื่อน ๆ หลายคนสงสัยว่า
ใครหนอจะเป็นดาวดวงที่ 100 บนลานดารา.. ก็ต้องขอใช้คำว่า วันนี้แหละ..ที่รอคอย..
ก่อนหน้าที่จะมีวันนี้...ผมก็ต้องย้อนหลังไปถึงดาราท่านหนึ่ง ซึ่งเคยมาประทับรอยพิมพ์มือ
บนลานดาราแล้ว ดาราท่านนี้เป็นสุภาพสตรี..ท่านเคยพูดเปรย ๆ กับผมว่า ไม่เอาพี่เบิร์ดมา
พิมพ์มือด้วยหรือ..ตอนนั้น ผมเองก็บอกไปว่า ก็อยากให้มาเหมือนกัน แต่กลัวว่าจะยุ่งยาก
ในการขอคิว..ก็ตอบแบบเลี่ยง ๆ ไปแหละครับ..ไม่นึกว่า ดาราสุภาพสตรีท่านนี้ จะไม่คิด
อย่างที่ผมคิด..ผมมาทราบภายหลังว่า มีครั้งหนึ่งที่ดาราสุภาพสตรีท่านนี้ ออกงานหนึ่ง แล้วใน
งานนั้นมีทั้งพี่เบิร์ด พี่นกน้อย ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวมาร่วมงานด้วย...ดาราสุภาพสตรีท่านนี้
ท่านได้พูดได้คุยกับพี่เบิร์ด แล้วถามว่า เบิร์ดไม่อยากไปพิมพ์มือที่ลานดาราหรือ..พร้อมกับอธิบาย
ว่า ลานดาราเป็นกิจกรรมของหอภาพยนตร์แห่งชาติ ..คำตอบที่ได้จากพี่เบิร์ดก็คือ อยากไป..
แต่ให้ดาราสุภาพสตรีท่านนี้ไปพูดกับพี่นกน้อยก่อน...แล้วเรื่องวันนั้น ก็จบเพียงนั้น แต่ไม่รู้
เหมือนมีอะไรมาดลใจ เผอิญผมมีเรื่องต้องโทรไปคุยกับดาราสุภาพสตรีท่านนี้..ท่านก็เลยสอบ
ว่า เวลาหอภาพยนตร์ฯ จะเชิญดารามาพิมพ์มือ จะมีวิธีการอย่างไร..ผมก็บอกว่า ก็เหมือนกับตอน
ที่เชิญคุณพี่มาลานดารานั้นแหละครับ คือ เทียบเชิญพูดคุยกันจนเป็นหมั้นเป็นเหมาะแล้ว จึงทำ
หนังสือเชิญไป..ตอนนั้น ผมก็ไม่ได้คิดว่า ดาราสุภาพสตรีท่านนี้หมายปองจะเชิญพี่เบิร์ดมาลานดารา
กระทั่งเสร็จสิ้นงานลานดาราจินตหรา...ผมก็มีโอกาสได้คุยกับดาราสุภาพสตรีท่านนี้อีก..ท่านถาม
ผมว่า คนที่ 100 จะเป็นใคร.. ผมก็บอกตรง ๆ ว่า ยังไม่ได้คิดเลยครับ..ท่านก็บอกผมว่า เอาพี่เบิร์ดไหม..
ผมก็ว่า อยากได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร..ดาราสุภาพสตรีท่านนี้ก็อาสาบอกว่า จะไปพูดคุยทาบทาม
ให้ (แถมยังบอกว่าอีกว่า เคยถามความประสงค์ของพี่เบิร์ดมาแล้ว ดังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น) วันนั้น
ผมคุยโทรศัพท์กับดาราสุภาพสตรีท่านนี้ตอนสาย ๆ พอบ่าย ๆ ท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่า คุยกับพี่นกน้อย
ผู้จัดการส่วนตัวของพี่เบิร์ดเรียบร้อยแล้ว ตกลงในหลักการ แต่ขอให้หอภาพยนตร์ฯ มีหนังสือเชิญไปยัง
บริษัทต้นสังกัดของพี่เบิร์ดด้วย..ผมก็งง ก็สงสัยว่า ทำไมดาราสุภาพสตรีท่านนี้จึงประสานงานกับพี่นกน้อย
ได้รวดเร็วปานกามนิตหนุ่มเช่นนั้น..ท่านก็เลยเล่าอะไรให้ฟังหลายอย่าง...มีข้อกังขาหนึ่งที่พี่นกน้อยสงสัยก็คือ
ทำไมดาราสุภาพสตรีท่านนี้จึงอาสาเทียบเชิญพี่เบิร์ดไปพิมพ์มือ..ท่านก็เลยต้องบอกตรง ๆ ว่า เพราะพี่ไป
พิมพ์มาแล้ว...จากนั้นเรื่องราวความหลังเก่า ๆ สมัยที่ดาราสุภาพสตรีท่านนี้เคยเป็นนางเอกหนัง ก็เป็นเรื่อง
พูดคุยกันสนุกระหว่างท่านกับพี่นกน้อย...ดาราสุภาพสตรีท่านที่ทำให้งานลานดาราคนที่ 100 เป็นพี่เบิร์ด
คนที่หลาย ๆ คนรอคอยนั้น ก็คือ พี่ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์ เองครับ..
จากนั้นพี่ยวงพร ก็ให้ผมโทรศัพท์พูดคุยกับพี่นกน้อย..เพื่อทำหนังสือเชิญพี่เบิร์ดมาร่วมกิจกรรม
ลานดารา..กระทั่งสุดท้าย...ก็มาลงตัวกันในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น...นั่นแหละครับ
..................

จาก: มนัส138
วันที่: 24/03/53 - 13:03 น.
IP Address: 111.84.57.xx
ความคิดเห็นที่ 7

ขอบคุณคุณมนัส,คุณยวงพร,พี่นกน้อย,พี่เบิร์ดและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ ที่ทำให้มี...วันนี้..ที่รอคอย

จาก: อ๊อด
วันที่: 24/03/53 - 13:32 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 8
lสวัสดีค่ะ คุณมนัส และ คุณอ็อด.
อย่าว่าแต่คุณเลย ที่ดีใจ พี่เองก็ตื่นเต้นไม่น้อย เพราะชอบพี่
เบิร์ดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นพี่เบิร์ดรำกล้องยาวกับ คอนเสิร์ดคืนหนึงกับ
พัทราวดี จากนั้นมาก็ติดตามงานของพี่เบิร์ดมาตลอด จนเป็นดาวรุ่งและก็
รุ่งค้างฟ้ามาตลอด และก็มีโอกาศได้รู้จักรู้ว่าพี่เบิร์ดเป็นคนดีมีน้ำใจ ก็เลย
รักเพิ่มขึ้นอีกเป็นพันเท่าทวีคูณ แฟนคลับคุณเบิร์ดคงไม่หมั่นไส้น่ะ รัก
เบิร์ดมากจริงๆ


จาก: ยวงพร
วันที่: 24/03/53 - 14:55 น.
IP Address: 110.49.39.xx
ความคิดเห็นที่ 9
ต้องขอบคุณพี่ยวงพรมาก ๆ เลยค่ะ ที่ทำให้เกิดโอกาสดี ๆ อย่างนี้ เพราะรักและชื่นชอบพี่เบิร์ดมานานเหมือนกันค่ะ ดีใจและตื่นเต้นไปกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ด้วย และขอบคุณพี่มนัสมาก ๆ เช่นกันค่ะ รวมทั้งขอบคุณพี่นกน้อยและพี่เบิร์ดมากๆ เลยค่ะ

และขอบคุณ "พรหมลิขิต" ที่ทำให้ "พวกเรา" ได้มาพบกัน (*_*)


จาก: tha_fahsai
วันที่: 24/03/53 - 18:14 น.
IP Address: 119.46.99.xx
ความคิดเห็นที่ 10
ต้องขอบคุณพี่ยวงพรมาก ๆ เลยค่ะ ที่ทำให้เกิดโอกาสดี ๆ อย่างนี้ เพราะรักและชื่นชอบพี่เบิร์ดมานานเหมือนกันค่ะ ดีใจและตื่นเต้นไปกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ด้วย และขอบคุณพี่มนัสมาก ๆ เช่นกันค่ะ รวมทั้งขอบคุณพี่นกน้อยและพี่เบิร์ดมากๆ เลยค่ะ

และขอบคุณ "พรหมลิขิต" ที่ทำให้ "พวกเรา" ได้มาพบกัน (*_*)


จาก: tha_fahsai
วันที่: 24/03/53 - 18:14 น.
IP Address: 119.46.99.xx
ความคิดเห็นที่ 11
เป็นเกียรติเป็นศรีกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องจริงๆครับ
ขอแสดงความภาคภูมิใจที่สุด

จาก: สำราญ
วันที่: 24/03/53 - 20:43 น.
IP Address: 203.146.192.xx
ความคิดเห็นที่ 12
เพิ่งทราบว่าเมืองไทยมีลานปั้มมือศิลปินด้วย

กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จาก: รอรอดู
วันที่: 24/03/53 - 22:23 น.
IP Address: 125.27.151.xx
ความคิดเห็นที่ 13
บ้านสีชมพู คือโรงภาพยนตร์หรือคะ ปัจจุบันยังฉายอยู่หรือเปล่าคะ หรือว่าเป็นบ้านที่ไว้ให้คนไปเที่ยวชม

จาก: รอรอดู
วันที่: 24/03/53 - 22:24 น.
IP Address: 125.27.151.xx
ความคิดเห็นที่ 14ชื่นชมผลงานทุกชิ้นของพี่เบิร์ดคร้าพี่เบิร์ดตั้งใจทำจริงๆค่ะ

จาก: tuktaa
วันที่: 25/03/53 - 8:28 น.
IP Address: 125.24.175.xx
ความคิดเห็นที่ 15
ชอบพี่เบิร์ดมานานมากๆจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยปันใจให้ใครเลย ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีวันนี้ค่ะ

จาก: Jaideeka
วันที่: 25/03/53 - 11:09 น.
IP Address: 124.122.141.xx
ความคิดเห็นที่ 16สวัสดีครับทุกท่าน..

ก่อนอื่นขอพูดถึงคำถามว่า "บ้านสีชมพูคือโรงภาพยนตร์หรือค่ะ.." ก่อนนะครับ..
จริง ๆ ก็เข้าใจถูกเลยล่ะครับว่า เป็นโรงภาพยนตร์ แต่ที่อยากพูดอีกนิดหนึ่ง
ก็คือ เอกลักษณ์ของโรงภาพยนตร์ เพราะตอนที่คุณโดม สุขวงศ์ ตัดสินใจ
จะสร้างโรงภาพยนตร์ประจำหอภาพยนตร์ฯ นั้น เห็นว่า ท่านเพียรพยายาม
ออกแบบให้โดดเด่นยิ่งกว่าที่เห็นนี้ กะประมาณว่า คนเห็นแล้ว ต้องรู้ว่านั่น
คือโรงหนังและเป็นโรงหนังอย่างโรงเดี่ยว (สแตนอโลน)ในอดีตให้ได้..
แต่ด้วยมีข้อจำกัดด้านระเบียบราชการ และเงินที่ได้รับบริจาคมานั้น ก็ไม่
อาจเนรมิตโรงหนังให้มีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่านี้ได้..โรงหนังศรีศาลายา
ที่เกิดมา จึงดูไม่เหมือนโรงหนังดัง ๆ ในอดีตอย่างที่คนรุ่นเก่า ๆ อย่างเรา
เคยเห็นมาครับ...

วกกลับมาที่งานลานดารา พี่เบิร์ด ธงไชย ที่จะถึงนี้กันต่อนะครับ...
ครั้งที่แล้ว ผมกล่าวถึง พี่ยวงพร ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยให้พี่เบิร์ดมาร่วมงานครั้งนี้
แต่วันนี้ อยากจะขอพูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการทำให้งาน
นิทรรศการภาพถ่าย สบายสบาย สไตล์ เบิร์ดเบิร์ด สำเร็จลงได้..ช่วยอย่างไร
หรือครับ.. ก็ตามปกติ เวลามีงานลานดารา ก็มักจะมีบอร์ดภาพนิทรรศการ
เกี่ยวกับดาราท่านนั้นในห้องโถงของโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา..ซึ่งงานนี้ก็
เช่นกัน พอเริ่มติดต่อพี่เบิร์ด..ผมก็เริ่มประสานงานหากลุ่มแฟนคลับพี่เบิร์ด
เพื่อจะขอให้มาช่วยงานนิทรรศการ...โดยบอกผ่านไปยังเพื่อน ๆ หลายคน
แล้วก็นัดเจอกัน..คุยกัน..ขอข้อมูล ขอภาพถ่ายมาจัดนิทรรศการ..แล้วก็ได้
ผลเกินคาดเพราะแฟนคลับกลุ่มนี้ช่วยหารูปพี่เบิร์ดมาให้..บางรูปบางภาพ
ยังเป็นหนังสืออยู่เลย ก็อุตส่าห์ไปสแกนรูปมาให้..นับรวม ๆ กันแล้วก็ได้
หลายร้อยใบ.. ผมก็เลยเอามาจัดเป็นภาพ เป็นกลุ่ม ๆ ก็ออกมาได้ 11 ภาพ
ใหญ่ ๆ เป็นภาพขนาด 24x60 นิ้ว..แล้วก็ส่งต่อให้ฝ่ายจัดนิทรรศการไป
จัดแสดงในห้องโถงโรงภาพยนตร์ต่อไป..แล้ววันงานก็มาดูเองนะครับว่า
แฟนคลับพี่เบิร์ดกลุ่มนี้ เขามีรูปอะไรมาให้ดูบ้าง.. อ้อ..เกือบลืม นอกจาก
ภาพถ่ายแล้ว ยังจะมีการนำของรักของสะสมที่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดมาแสดงให้
ดูอีกด้วย...คิดว่า แฟนคลับพี่เบิร์ดซึ่งทราบว่ามีหลายกลุ่มและเยอะมาก ๆ
คงอยากเห็นภาพถ่ายจากนิทรรศการแล้วใช่ไหมครับ..ภาพเหล่านั้นได้มา
จากแฟนคลับพี่เบิร์ดที่ชื่อว่า ก้อยฟ้าใส , ตา ณัฎฐนันท์ แล้วก็ขาประจำที่
ช่วยเรื่องภาพตลอดมาคือ แตงโปสเตอร์ ครับ....

เมื่อวานก่อนจะกลับบ้าน..เผอิญมีคนแถว ๆ ศาลายาที่รู้ข่าวว่า พี่เบิร์ดจะ
มาลานดารา ได้แวะมาดูที่ดูทางไว้ก่อน..ผมลองเลียบๆเคียงๆถามดูแล้ว
เห็นว่า เฉพาะคนแถวศาลายาก็น่าจะมากันเยอะนะครับ..นี่ยังไม่รวมถึงแฟน
ประจำหอภาพยนตร์ฯ.. แฟนคลับพี่เบิร์ด..ถ้ามากันหมด งานนี้คงครึกครื้น
น่าดูครับ...


จาก: มนัส138
วันที่: 25/03/53 - 13:34 น.
IP Address: 115.67.28.xx
ความคิดเห็นที่ 17
ขอบคุณ คุณ ยวงพร และ พี่มนัสอีกครั้ง ที่ทำให้ งานลานดารา ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักแน่ๆ จากงานดาราคนที่ ๑๐๐ ครั้งนี้+ กับพี่เบิร์ดได้รับเกียรติสมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วในครั้งนี้ กับการเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งตลอดกาลของไทย ที่ได้เป็นคนที่ "หนึ่ง"ร้อยในครั้งนี้ของลานดาราครับ

นั่งนับวันรอละครับ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 25/03/53 - 16:09 น.
IP Address: 58.8.156.xx
ความคิดเห็นที่ 18
หอแตกแน่เลยพี่มนัส....งานนี้ผู้ชมน่าจะหลายร้อย...ลูกๆกรีดกันใหญ่..

จาก: จุ
วันที่: 25/03/53 - 16:46 น.
IP Address: 124.122.245.xx
ความคิดเห็นที่ 19
จะไปกรี๊สสสสสสสสสสสสสสสสส เอ่ย มะใช่ อิอิ

จะไปชื่นชมกับความสำเร็จของหอภาพยนตร์
วันที่ 4 เม.ย. นี้ เจอกันแน่ ๆ ค่ะ

จาก: จาจา
วันที่: 25/03/53 - 21:09 น.
IP Address: 58.8.88.xx
ความคิดเห็นที่ 20สวัสดีครับทุกท่าน..
จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น คาดว่า แฟนๆ รวมทั้งแฟนคลับพี่เบิร์ด
น่าจะมากันมากเอาการ..งานน่ะเริ่มบ่าย 2 โมง แต่ได้ข่าวว่าบางคนจะมา
แต่เช้า ๆ เลยครับ..ตอนนี้ ทางหอภาพยนตร์ฯ กำลังจะหาเต๊นท์ หาเก้าอี้
สำหรับท่านที่เข้าไปนั่งในโรงหนังไม่ได้...(โรงหนังมีที่นั่ง 120 ที่นั่ง)
อาจจะมีจอโปรเจคเตอร์ฉายถ่ายทอดให้ดูกันในเต๊นท์แทนครับ...
................

จาก: มนัส138
วันที่: 25/03/53 - 21:35 น.
IP Address: 111.84.80.xx
ความคิดเห็นที่ 21
อิจฉาคนที่รู้ข่าวว่าพี่เบิร์ดจะไปจังคะ อยากอยู่แถวๆนั้นมั่งจัง

จาก: รักนะจุ๊บๆ
วันที่: 25/03/53 - 22:55 น.
IP Address: 125.27.147.xx
ความคิดเห็นที่ 22
พี่เบิร์ดเคยเล่นภาพยนตร์คู่กับพี่ปุ๊ ถ้าเชิญพี่ปุ๊มาร่วมประทับมือด้วย
คงจะกรี๊ดเข้าไปใหญ่

จะรอติดตามภาพในนี้นะคะ อยากเจอพี่เบิร์ดจัง ถึงแม้ระยะทางจะไกล แต่ขอส่งใจไปร่วมชื่นชมด้วยกับการจัดงานคะจาก: คนรักเบิร์ด
วันที่: 25/03/53 - 23:30 น.
IP Address: 115.67.71.xx
ความคิดเห็นที่ 23
รถเมล์จากสายใต้ใหม่ไปศาลายาไปได้หรือเปล่าคะ

จาก: นัน
วันที่: 26/03/53 - 9:51 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 24สวัสดีครับทุกท่าน...

เมื่อจบงานลานดาราคนที่ 100 ครั้งนี้..แล้ว ก็อีกนานครับที่จะมีกิจกรรมอีก
เพราะเหตุว่า หอภาพยนตร์ฯ จะเร่งพัฒนาลานดาราที่แล้วเสร็จครบ 100 ท่าน
ได้ดูดีกว่าที่เป็นอยู่พร้อม ๆ การจัดทำหนังสือลานดารา (ยังไม่ตั้งชื่อ) ซึ่ง
จะเป็นการเขียนถึงดาราทั้ง 100 ท่านที่มาพิมพ์มือ โดยมีภาพถ่ายในอดีต
ของดาราและภาพขณะที่ดารามาพิมพ์มือประกอบ..คาดว่า เมื่อจัดพิมพ์
หนังสือดังกล่าวแล้ว ก็อาจจะมีการเปิดตัวลานดาราและหนังสือลานดารา
ไปพร้อมกัน..จากนั้นจึงจะเริ่มมีกิจกรรมลานดาราอีกครั้งหนึ่ง..


จาก: มนัส138
วันที่: 26/03/53 - 13:42 น.
IP Address: 111.84.68.xx
ความคิดเห็นที่ 25เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

จาก: ศธร
วันที่: 26/03/53 - 16:16 น.
IP Address: 113.53.71.xx
ความคิดเห็นที่ 26เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์....

จาก: ศธร
วันที่: 26/03/53 - 16:17 น.
IP Address: 113.53.71.xx
ความคิดเห็นที่ 27
ไปแน่นอนค่า คิดถึงพี่เบิร์ดดดดดดดดดดดดดด

จาก: a
วันที่: 26/03/53 - 16:23 น.
IP Address: 61.90.13.xx
ความคิดเห็นที่ 28
^^ว้าวๆๆๆ ไม่เคยเห็นตั้งหลายเล่ม

จาก: a
วันที่: 26/03/53 - 16:24 น.
IP Address: 61.90.13.xx
ความคิดเห็นที่ 29
รถเมล์สาย 515 (ผ่านสายใต้ใหม่อันที่ 3) วิ่งมาจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปได้ครับ

จาก: น้านุ
วันที่: 26/03/53 - 17:23 น.
IP Address: 61.90.167.xx
ความคิดเห็นที่ 30ใครไปไม่ถูกเอาแผนที่มาฝากคะ

จาก: รักพี่เบิร์ด
วันที่: 26/03/53 - 19:12 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 31แผนที่ google earth

ภาพระยะไกล 1

จาก: รักพี่เบิร์ด
วันที่: 26/03/53 - 19:12 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 32แบบนี้ต้องขยาย
ขยาย1

จาก: รักพี่เบิร์ด
วันที่: 26/03/53 - 19:13 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 33ขยาย2

จาก: รักพี่เบิร์ด
วันที่: 26/03/53 - 19:13 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 34ขยาย3

จาก: รักพี่เบิร์ด
วันที่: 26/03/53 - 19:14 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 35คิดถึงคิดถึงพี่เบิร์ดมากๆ


จาก: รักพี่เบิร์ด
วันที่: 26/03/53 - 19:21 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 36
ไปแน่ๆค้ะ ไปร่วมยินดี

จาก: เปีย
วันที่: 27/03/53 - 20:03 น.
IP Address: 124.122.177.xx
ความคิดเห็นที่ 37
รถตู้จากเซ้นทรัลปิ่นเกล้า ไปถึงหอภาพยนตร์ไหมคะหรือว่าขึ้นรถตู้หน้าพาต้า ปิ่นเกล้า?

จาก: หมวยค่า
วันที่: 28/03/53 - 3:40 น.
IP Address: 202.5.82.xx
ความคิดเห็นที่ 38
สวัสดีคะ คุณมนัสและทุกท่านผู้รอคอย "วันนี้ที่รอคอย"
คุณมนัสประเมินสถานการณ์แฟนคลับของพี่เบิร์ดแล้ว เกรงว่าคุณมนัสจะลืมหาที่ว่างสักพอจะตั้งโต๊ะว่างของชำร่วยที่พี่จะนำมา จะพยายามเอามาให้ครบทุกคน แต่กะไม่ถูกแน่ ถ้าไม่พอแจกคงไม่ว่ากันนะ
ดีใจที่จะได้มาช่วยต้อนรับพี่เบิร์ด และมาพบหลานๆที่ลานดาราอีกครั้ง ยังคิดถึงคุณฮองจองวู คุณมนัส ดอกไม้ รวมทั้งผ.อ อดิศ้กด์
คุณโดม และหลานๆที่เคยให้การต้อนรับเมื่อ15ตุลาคมปีที่แล้ว คงจะเป็น
เพราะ"พรหมลิขิต" แบบคุณ Fahsai ว่า มาถึงแล้วอย่าลืมแน่ะนำตัวด้วยค่ะ (แฟนคลับพี่เบิร์ดรุ่น ส.ว.ค่ะ)
จาก: ยวงพร
วันที่: 28/03/53 - 11:13 น.
IP Address: 110.49.187.xx
ความคิดเห็นที่ 39ถ้าจากเมเจอร์ รังสิต จะมีรถตู้ไปถึงหอภาพยนตร์ศาลายาไม่ค่ะจาก: แฟนคลับพี่เบิร์ด
วันที่: 28/03/53 - 17:42 น.
IP Address: 125.24.174.xx
ความคิดเห็นที่ 40


ถ้าจากเมเจอร์ รังสิต จะมีรถตู้ไปถึงไหมค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จาก: แฟนคลับพี่เบิร์ดค่ะ
วันที่: 28/03/53 - 18:50 น.
IP Address: 125.24.174.xx
ความคิดเห็นที่ 41สวัสดีครับทุกท่าน..

สำหรับท่านที่ถามถึงรถต่าง ๆ ที่จะวิ่งไปถึงหอภาพยนตร์ฯ นั้น..
ที่เป็นรถตู้นั้น ผมเห็นวิ่งมาถึงแค่ศาลายา ตรงหน้า ม.มหิดล..ซึ่งตรงนั้น
ยังไม่ถึงหอภาพยนตร์ฯ นะครับ..
เอาเป็นว่า ถ้าเป็นรถเมล์ที่วิ่งผ่านหน้าหอภาพยนตร์ฯ จะมีเพียง 2 สายคือ
ปอ.515 กับ ปอ.547 ซึ่งต้นสายจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่วิ่งไป
คนละทาง ถ้าถามว่า สายไหนวิ่งถึงเร็วกว่า ก็ต้องตอบว่า สายปอ. 515
ครับ...เพราะ ปอ.515 พอออกจากอนุสาวรีย์จะวิ่งไปทางสะพานซังฮี้..
ข้ามไปถึงชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ผ่านแยกพุทธมณฑลสาย 2 3 4 แล้วเลี้ยว
ผ่าน ม.มหิดล ก่อนจะวิ่งไปหอภาพยนตร์ ถ้ารถวิ่งสบาย ๆ ไม่ติดนัก จะ
ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงครับ....
ส่วนสาย ปอ.547 นั้น วิ่งไปทางสวนลุม เข้าถนนสีลม ออกเจริญกรุง
ขึ้นสะพานไปฝั่งธน เข้าตลาดบางแค เข้าถนนพุทธมณฑล สาย 4..
ผ่านหน้า ม.มหิดล แล้วก็ไปหอภาพยนตร์ฯ.....

ส่วนรถเมล์ที่วิ่งไปศาลายา แล้วไปถึงแยกถนนพุทธมณฑลสาย 5 ซึ่งจะ
ต้องลงเดินไปอีก 2 ป้ายหรือต่อรถมอเตอร์ไซด์ไป ก็มี สาย 124 วิ่งจาก
สนามหลวง พาต้า สายใต้ใหม่ สาย 2 3 4 มหิดล... สาย 125 วิ่งจาก
รถไฟสามเสน ไปทางซังฮี้ ตลิ่งชัน สาย 2 3 4 มหิดล... สาย 84 ก. วิ่ง
จากคลองสาน ไป มหิดลศาลายา...
...................................

สวัสดีครับพี่ยวงพร..ผมได้แจ้งเรื่องความกรุณาของพี่ให้คุณโดมทราบแล้ว
และวางคิวให้เรียบร้อยแล้ว วันนี้ พี่นกน้อยพร้อมกับเพื่อนๆ ก็แวะไปหอฯ
เพื่อดูสถานที่อย่างไม่เป็นทางการ แต่ก็ได้พูดคุยกัน ตกลงนัดแนะกันไป
ระดับหนึ่ง...คาดว่าพรุ่งนี้จะมีพีอาร์ของบริษัทเข้ามาดูสถานที่อีกครั้ง..
ที่เป็นห่วงกันก็ตรงที่โรงหนังรองรับได้เพียง 100 ที่นั่งซึ่งจะจัดสรรอย่าง
ไรให้เหมาะสม...บ่าย ๆ ก็เห็นแฟนคลับพี่เบิร์ดแวะมาดูที่ดูทางไว้ก่อน พอ
ลองถามให้เขาลองประเมินตัวเลขผู้คนที่จะมาแล้ว เขาบอกว่ามามากแน่ๆ
ส่วนจะจัดสรรอย่างไร จะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
...................................
เกือบลืม..รูปพี่เบิร์ด จากพี่ศธร นั้น แฟนคลับเห็นยังตาค้างเลยครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 28/03/53 - 19:24 น.
IP Address: 115.67.63.xx
ความคิดเห็นที่ 42ขอบคุณคุณ มนัส138 ค่ะ

หลายรูปที่เห็นอึ้งค่ะ

จาก: แฟนคลับพี่เบิร์ด
วันที่: 28/03/53 - 20:19 น.
IP Address: 125.24.174.xx
ความคิดเห็นที่ 43เป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดเหมือนกันคะ แต่ว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดเลยอดไปเลย
ไปอ่านที่เว็บแฟนคลับก็มีหลายคนเตรียมตัวไปแล้วคะ ตื่นเต้นกันใหญ่จะได้เจอพี่เบิร์ดได้เห็นพี่เบิร์ดในอริยบถที่ไม่เคยเห็น แต่บางคนก็ไม่สะดวกเดินทาง บางคนก็ไปไม่ถูก และบางคนก็ยังไม่ทราบข่าวเพราะไม่ได้เข้าเว็บแฟนคลับคะ แต่คิดว่าแฟนคลับที่ทราบข่าวก็หลายคนคะเตรียมไปเจอกันนะคะ ฝากคุณมนัสดูแลพี่เบิร์ดด้วยนะคะ ไม่รู้หาย "ดำ" หรือยัง เมื่อสามอาทิตย์ก่อนพี่เบิร์ดไปถ่ายนิตยสารที่สมุย ได้ข่าวว่าซนตากแดดซะเกรียมเลย :)

พี่มนัสพอจะมีคิวงานที่พี่เบิร์ดจะไปร่วมไหมคะ ว่าเวลาไหนทำอะไร
ตั้งแต่ 14.00-18.00 น.ใช่มั้ยคะ

ขอบคุณภาพจากเว็บแฟนคลับคะ

จาก: ร๊ากกกพี่เบิร์ด
วันที่: 28/03/53 - 21:24 น.
IP Address: 125.27.146.xx
ความคิดเห็นที่ 44
เอาภาพมาฝากกันเร็วๆนะคะ

จาก: โอ๋
วันที่: 29/03/53 - 12:37 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 45สวัสดีครับทุกท่าน..

สำหรับกำหนดการงานพี่เบิร์ดในวันที่ 4 เมษายนนั้น..เดี๋ยวผมจะนำมา
บอกอีกครั้งนะครับ ตอนนี้กำลังรอปรับอยู่..แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ เรื่องการเข้า
ชมในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาซึ่งมีจำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่งนั้น จะมีการออก
ตั๋วให้ผู้มาร่วมงานประมาณ 100 ท่านเพื่อให้เข้าไปในโรงหนังได้..
และจะมีบัตรเสริมอีกนิดหน่อย..สำหรับท่านที่เข้าโรงหนังไม่ได้นั้น
คงต้องขอให้นั่งในเต๊นท์ ดูผ่านจอโปรเจคเตอร์แทนนะครับ...

ส่วนวิธีการรับตั๋วนั้น เดี๋ยวจะเข้ามาบอกอีกทีว่า จะรับตั๋วได้ตอนกี่โมงครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจมาร่วมงานครั้งนี้อย่างมากครับ....

จาก: มนัส138
วันที่: 29/03/53 - 12:41 น.
IP Address: 115.67.158.xx
ความคิดเห็นที่ 46
รับทราบและรอๆ กำหนดการรูปแบบงาน กติกาการรับบัตร อย่างใจจดจ่อครับพี่มนัส

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 29/03/53 - 16:09 น.
IP Address: 58.8.233.xx
ความคิดเห็นที่ 47สวัสดีครับทุกท่าน...

เพิ่งจะหาข้อสรุปเรื่องการจ่ายตั๋วเข้าโรงหนังศรีศาลายาได้ครับ..
ตั๋วเก้าอี้นั่ง มีประมาณ 100 ที่นั่ง.. คิดว่าคงไม่พอสำหรับแฟนๆเป็นแน่
และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่หอฯจะเริ่มจ่ายตั๋วให้กับ
แฟน ๆ ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่ 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะตั๋วจะหมด

ส่วนกำหนดงานจะเริ่มดังนี้ (โดยประมาณ)

1. เวลา 10.00 น. เริ่มจ่ายตั๋วจนครบ 100 ที่นั่ง
2. เวลา 14.00 น. ต้อนรับคุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
3. เวลา 14.15 น. ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ กล่าวต้อนรับคุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
4. เวลา 14.25 น. ฉายภาพยนตร์แนะนำหอฯอย่างสั้น-ฉายภาพยนตร์ ดาวบนลานดารา
5. เวลา 14.35 น. ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯและคุณโดม สุขวงศ์ นำคุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
6. เวลา 15.10 น. คุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ประทับรอยพิมพ์มือ-พิมพ์เท้า บนลานดารา
7. เวลา 15.50 น. สื่อสัมภาษณ์คุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
8. เวลา 16.20 น. ฉายภาพยนตร์ต้อนรับคุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
9. เวลา 16.45 น. รายการสนทนาสบายสบายกับธงไชย แมคอินไตย์
10. เวลา 17.00 น.ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์มอบของที่ระลึก...
แฟน ๆ ขอลายเซ็นต์พี่เบิร์ดในโรงภาพยนตร์

--------------------------


จาก: มนัส138
วันที่: 29/03/53 - 17:20 น.
IP Address: 115.67.80.xx
ความคิดเห็นที่ 48
ว้าวๆๆๆๆๆขอบคุณๆมนัสคะจาก: แฟนๆ
วันที่: 29/03/53 - 20:00 น.
IP Address: 125.27.152.xx
ความคิดเห็นที่ 49
ดีใจมากๆที่จะได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ด รวมถึงจะได้ไปหอภาพยนตร์แห่งชาติด้วย
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สร้างสรรค์ให้เกิดงานดีๆอย่างนี้ค่ะ

จาก: mee
วันที่: 29/03/53 - 23:25 น.
IP Address: 125.27.175.xx
ความคิดเห็นที่ 50
ขอให้คนมาร่วมงานเยอะๆนะคะ โรงภาพยนตร์แห่งนี้คุณค่าทางจิตใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าขนาดมากมายสำหรับผู้ที่ทุ่มเทให้เกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมา ขอให้ท่านที่ทุ่มเทให้กับโรงภาพยนตร์แห่งนี้ มีความสุขในสิ่งที่ทำอยู่นะคะ การมีความสุขก็เรียกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วคะ

ดีใจที่พี่เบิร์ดมาในครั้งนี้ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าระดับพี่เบิร์ดที่ค่าตัวแพงมหาศาล ปีนึงๆแทบไม่ยอมออกงานไหนๆ มีคอนเสิร์ตก็บัตรราคาสูงจนหลายคนไม่มีโอกาสได้ไปชม แต่พี่เป็นเกียรติในงานขององค์กรเอกชนนี้ เชื่อว่าพี่เบิร์ดเล็งเห็นคุณค่าของโรงภาพยตร์แห่งนี้ ที่จะรักษาให้สืบต่อไปอีกนานๆ และขอบคุณท่านที่สามารถเชิญพี่เบิร์ดมาได้ด้วย


จาก: น้องต่างจังหวัด
วันที่: 30/03/53 - 12:57 น.
IP Address: 115.67.101.xx
ความคิดเห็นที่ 51สวัสดีครับทุกท่าน..

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรม ลานดารา เกียรติยศดาราไทย..
เมื่อสักครู่ ก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งแวะมาที่โรงภาพยนตร์ พอสอบถามดู ก็ได้
ความว่า ทราบข่าวว่าพี่เบิร์ดจะมาพิมพ์มือที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้ ก็เลยแวะ
มาดูสถานที่ไว้ก่อน..พอถามว่าทราบข่าวจากที่ไหน พี่เขาก็บอกว่า ทราบ
จากหนังสือพิมพ์ลงข่าวไว้ เห็นบอกว่ามี 2 ฉบับ..พี่เขาบอกว่า คนคนเยอะ
แน่ๆ....

สำหรับน้องต่างจังหวัด..คงจะพิมพ์เร็วไปหน่อย..หอภาพยนตร์ฯ เป็น
หน่วยงานแบบองค์การมหาชนครับ ไม่ใช่ องค์กรเอกชน...
หอภาพยนตร์ฯ นั้น เดิมชื่อว่า หอภาพยนตร์แห่งชาติ สังกัดกรมศิลปากร
เป็นหน่วยงานราชการ ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่หน่วยงาน
เอกชน หอภาพยนตร์ฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ถนน
เจ้าฟ้า ใกล้สนามหลวง ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพุทธมณฑล สาย 5
พอประมาณเดือนมิถุนายน 2552 หอภาพยนตร์ฯได้ปรับรูปแบบการบริหาร
งานเป็น องค์การมหาชน ซึ่งก็ยังเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดิม ขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม....ครับ

ลานดารา..ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งหอภาพยนตร์ฯ ได้ความสำคัญกับ
ดาราภาพยนตร์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งนับถึงปัจจุบันมีดาราภาพยนตร์
ไทยมาร่วมกิจกรรมพิมพ์มือ-พิมพ์เท้า ณ ลานดาราแห่งนี้แล้ว 99 คน
พี่เบิร์ด จะเป็นคนที่ 100..ลานดาราเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง..
ในอนาคตก็จะเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษาอย่างหนึ่ง..
แบบว่า พอมีคนมาเยี่ยมหอภาพยนตร์ฯ หรือเข้ามาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ
ที่หอภาพยนตร์ฯ พอก้าวเดินไปบนลานดารา..ก็จะเห็นรอยพิมพ์มือ-พิมพ์เท้า
บนลานดารา..ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์หรือสื่ออย่างหนึ่งให้ฉุกคิดหรือหวนไป
คิดถึงว่า ชื่อที่เห็นบนลานดารานั้น เขาเป็นใครกัน...หากอยากรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ของดาราแต่ละชื่อ ก็สามารถเข้าไปค้นคว้าต่อได้ในห้องสมุดของ
หอภาพยนตร์ฯ ต่อไป.....
...............................

จาก: มนัส138
วันที่: 30/03/53 - 13:29 น.
IP Address: 115.67.210.xx
ความคิดเห็นที่ 52
หนูทราบข่าวจากเว็บแฟนคลับคะ อยากไปมั๊กมั๊ก

แต่บ้านไกลจากนครปฐม 4 โล ไปได้แต่กลับมะได้คะ แหะแหะ

ขอให้มีคนมาชมเยอะๆนะคะ

จาก: อยากไปๆ
วันที่: 30/03/53 - 16:21 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 53
^
.
.
.
ข้างบนพิมพ์ผิดไม่ใช่ 4 โล 4 ชั่วโมง

จาก: อยากไปๆ
วันที่: 30/03/53 - 16:27 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 54สวัสดีครับคุณมนัส

ผมคนบ้านไกล คงจะหมดสิทธิ์ได้ตั๋วแน่ๆ....


จาก: ศธร
วันที่: 30/03/53 - 21:37 น.
IP Address: 113.53.68.xx
ความคิดเห็นที่ 55เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์....

จาก: ศธร
วันที่: 30/03/53 - 21:42 น.
IP Address: 113.53.68.xx
ความคิดเห็นที่ 56สวัสดีครับทุกท่าน..

ขอบคุณคุณศธร ที่มีภาพพี่เบิร์ดหลาย ๆ ใบ มาฝากแฟน ๆ ..ครับ
ส่วนเรื่องตั๋วเข้าโรงหนังนั้น ก็มีจำกัดตามจำนวนเก้าอี้ในโรง...แต่ก็มิได้
หมายความว่า คนที่ไม่ได้เข้าไปในโรงหนัง จะไม่เห็นพี่เบิร์ดนะครับ..
คุณศธรเองอยู่ถึงสระบุรี..เคยมางานลานดาราหลายครั้งแล้ว..พื้นที่หน้า
โรงหนังของหอฯ นั้นกว้างใหญ่ไพศาล สามารถรองรับผู้คนได้เป็นร้อยๆ
จุดที่กำหนดให้พี่เบิร์ดพิมพ์มือนั้น จะอยู่เกือบชิดตัวโรงหนัง..ดังนั้น ถ้า
ยืนดูหน้าโรงหนังและบริเวณสนามหญ้า ก็ได้เห็นพี่เบิร์ดแน่ ๆ น้องแฟน
คลับพี่เบิร์ดหลายคนยังบอกว่า งานนี้เรียกว่าได้ใกล้ชิดพี่เบิร์ดยิ่งกว่างาน
แสดงดนตรีเสียอีก...พี่เบิร์ดจะอยู่กับงานลานดาราไปจนเลิก ก็ 5 โมงเย็น
เชื่อว่า แฟน ๆ ที่มาร่วมยินดี ร่วมเป็นเกียรติกับการพิมพ์มือ-พิมพ์เท้า ณ
ลานดารา ในวันนั้น จะเห็นพี่เบิร์ดเต็มอิ่มแน่ ๆ......จาก: มนัส138
วันที่: 31/03/53 - 11:52 น.
IP Address: 111.84.123.xx
ความคิดเห็นที่ 57
สวัสดีค่ะคุณมนัส และแฟนคลับพี่เบิร์ดทุกท่าน.
อ่านข่าวจากเว็บที่ลงๆกันมายิ่งตื่นเต้นมากอีก
เมื่อบ่ายนี้คุยกับคุณโตโค้ เค๊ารับอาสาจะนำมะม่วงมาสมทบน้ำปลาหวานมา พี่ก็ไม่ทราบว่ากี่เข่งถึงจะพอกับน้ำปลาหวานๆ20หีบค่ะที่สั่งผลิตไว้
แล้วเจอกันค่ะ

จาก: ยวงพร
วันที่: 31/03/53 - 17:34 น.
IP Address: 110.49.15.xx
ความคิดเห็นที่ 58
มะม่วงน้ำปลาหวานด้วยเหรอ ให้พี่เบิร์ดหรือแฟนๆคะ

แผล็บ!

จาก: แฟนๆ
วันที่: 31/03/53 - 17:44 น.
IP Address: 125.27.140.xx
ความคิดเห็นที่ 59พี่ทีมงานขรา ถามอีกนิดส์นึงคะ บ่ายสามกว่าๆที่นั่นร้อนไหม

หนูจะได้โทรบอกให้เพื่อนเตรียมล่มโค้คันหย่ายๆๆไปกางให้พี่เบิร์ด

จาก: แฟนๆ
วันที่: 31/03/53 - 18:00 น.
IP Address: 125.27.140.xx
ความคิดเห็นที่ 60
ของพี่เบิร์ดมีคนกางร่มให้แล้ว เอามาสำหรับตัวเองดีกว่านะ ร้อนตับแตก ...

จาก: คนสนิท
วันที่: 31/03/53 - 22:15 น.
IP Address: 124.122.162.xx
ความคิดเห็นที่ 61สวัสดีครับทุกท่าน..

พี่ยวงพรครับ..เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฝ่ายดูแลด้านอาหารเขาทราบนะครับ
ว่าพี่กับโตโต้มีอะไรมาเพิ่มเติมอีก..ขอบคุณครับ..งานลานดาราเป็นงาน
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน..หอภาพยนตร์ฯก็ให้เกียรติดารา..ดาราก็มาเป็นเกียรติ
แก่หอภาพยนตร์ฯ ส่วนพวกเราคนดูนั้น ก็มาร่วมยินดีกับงานที่มีเกียรติครั้งนี้
จริง ๆ แล้ว แค่มีใจมา ก็สุดยอดแล้วครับ...

สำหรับแฟนๆ ที่ถามถึงเรื่องอากาศที่หอภาพยนตร์ฯนั้น ไม่รู้เป็นไร หาก
วันตามปกติ ไม่มีงานอะไร หน้าโรงหนังแม้จะเป็นกลางแจ้ง แต่ก็ยังมีลมโชย
มาให้พอได้เย็น ๆ แต่พอมีงานทีไร..ลมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้...จึงบอกได้
ว่า ร้อนเหมือนกันครับ..แม้งานนี้จะมีเต๊นท์ 2 หลัง..แต่ถ้ามีร่มเองก็ดีนะครับ

เมื่อวานนี้ คนของพี่นกน้อย ก็แวะเอาหนังแผ่นหรือโชว์การ์ดซึ่งเป็นหนัง
ทุกเรื่องที่พี่เบิร์ดแสดงไว้ มาให้...เพื่อให้จัดประกอบในนิทรรศการ..ด้วย
เห็นแล้วอึ้งครับ..เพราะหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วครับ...แล้ววันงาน ใครที่ไม่
เคยรางวัลตุ๊กตาทองที่พี่เบิร์ดได้รับ..ก็มาดูในวันงานนะครับ..พี่นกน้อยจะ
นำมาให้ดูด้วยครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 01/04/53 - 8:38 น.
IP Address: 115.67.194.xx
ความคิดเห็นที่ 62
ถ้าสลับช่วงพี่เบิร์ดปั้มมือเป็นช่วงเย็นก็น่าจะไม่ร้อนนะคะปั้มมือเสร็จล้างมือถ่ายรูปกับแฟนๆหน้าลานต่อเลย แล้วให้เข้าชมภาพยนตร์ตัวอย่างกับเดินชมข้างในขึ้นมาแทน

แต่ว่าทางพี่ทีมงานจัดไว้แล้วก็ตามนั้นคะ ^^ แค่นึกเล่นๆดูคะ

จาก: yada
วันที่: 01/04/53 - 8:55 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 63
รักพี่เบิร์ดมากเหมือนกัน แต่ก็อยู่ไกลมากเช่นกัน ฝากพี่ๆทีมงานดูแลพี่เบิร์ดด้วยนะคะ ช่วยเก็บภาพมาฝากเยอะๆนะคะ รักและเป็นกำลังใจให้พี่เบิร็เสมอ รวมถึงทีมงานด้วยค่ะ

จาก: รักพี่เบิร์ดค่ะ
วันที่: 01/04/53 - 13:10 น.
IP Address: 124.122.4.xx
ความคิดเห็นที่ 64
ครับ ขอบคุณครับพี่มนัส ก็คงไม่ใช่ของมากมายอะไรแต่อยากให้กันกับแฟน ๆ ที่มาทุกคนด้่วยใจครับพี่

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 01/04/53 - 14:47 น.
IP Address: 58.8.153.xx
ความคิดเห็นที่ 65สวัสดีครับทุกท่าน..

สำหรับท่านที่กำลังคิดว่า..ถ้ามารับตั๋วตั้งแต่ 10 โมงเช้า..แล้วต้องรอจน
กว่าพี่เบิร์ดจะมาถึงบริเวณงานตอนบ่าย 2 โมง แล้ว จะทำอะไรดีครับ...
เพิ่งได้ข้อสรุปจากหอภาพยนตร์ฯ ว่า...

1.ในเต๊นท์ที่มีจอโปรเจคเตอร์นั้น จะมีการฉายหนังที่พี่เบิร์ดเล่น หรืออาจ
จะเป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดให้ดู...
2.ถ้าท่านอยากร่วมสนุกกับโรงถ่ายหนังแบล็คมารีอา..ซึ่งหอฯสร้างจำลอง
มาจากโรงหนังโรงแรกของโลกก็ได้นะครับ..ท่านอาจเข้าไปถ่ายหนังกัน
เล่น ๆ ในโรงถ่ายนี้ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ พี่เบิร์ดก็จะเข้าไปถ่ายหนังเล่น ๆ
เช่นกัน..โดยเมื่อถ่ายแล้ว ท่านสามารถสั่งจองเป็นดีวีดีได้เลยครับ..ตอน
ที่คุณสรพงศ์ ชาตรี กับ คุณดวงเดือน จิไธสงค์ มาร่วมกิจกรรมลานดารา
ก็เคยเข้าไปถ่ายหนังเล่น ๆ ไว้เหมือนกัน..
3.หอฯ ยังมีหนังกระโปรงหรือหนังถ้ำมอง ไว้ให้ท่านที่ชอบแอบดูหนังได้
ร่วมดูร่วมสนุกกัน หนังถ้ำมองนี้จะแอบดูได้ครั้งละ 6 ท่านเท่านั้น...ก็ต่อ
คิวรอดูกันไปเรื่อย ๆ ระหว่างที่พี่เบิร์ดยังมาไม่ถึงหอภาพยนตร์ฯ
4. สำหรับท่านมาแต่เช้า แล้วหิว..ไม่ได้เตรียมของกินมา ร้านอาหาร
แถวนั้น ก็ไม่ค่อยมีด้วย เจ้าหน้าที่หอฯ ก็เลยมีข้าวผัด ข้าวกะเพรา น้ำ
อัดลม ราคาเป็นกันเองไว้บริการ..
............

จาก: มนัส138
วันที่: 01/04/53 - 17:08 น.
IP Address: 111.84.93.xx
ความคิดเห็นที่ 66
ขอบคุณ คุณพี่มนัส 138 คะ

ตอนอ่านถึงคำว่าหนังถ้ำมอง "นึกว่าจะให้พี่เบิร์ดเล่นแล้วให้พวกเราแอบดู" แหม้! เสียดายจัง ฮื้อ! เสียดายจังงงง

...................................................

ถึงคุณ yada ข้างบนที่บอกว่า "สลับช่วงให้พี่เบิร์ดปั้มมือตอนเย็น แล้วเอาช่วงคุยในโรงภาพยนตร์ขึ้นไปแทน เพราะตอนพี่เบิร์ดปั้มมือจะได้ไม่ร้อน" ก็เห็นด้วยนะคะ จุดสำคัญอยู่ตรงปั้มมือเลย ถ้าไว้ช่วงเย็น แดดไม่ร้อน ลมมา พี่เบิร์ดก็จะนั่งหน้าลานได้นานด้วย ถ่ายรูปได้นานด้วย ใครที่ไม่มีบัตรเข้าก็จะได้รอพี่เบิร์ดออกมาจากการทำกิจกรรมในโรงภาพยนตร์เสร็จ พูดคุยข้างในเสร็จ ซึ่งช่วงบ่าย 2 - 4 คงจะร้อนมาก ถ้าได้นั่งในห้องแอร์ชมภาพยนตร์ตัวอย่างคงจะสบายอุรา

คุณพี่มนัส 138 ว่ายังไงคะ เห็นด้วยหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเป็นพิธีการหรือมีฤกษ์งามยามดีตามเวลาที่ตั้งไว้ ก็แล้วแต่ความสะดวกคะ เป้นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่เสนอ ไม่ว่ากันนะคะ


ขอบคุณคะ

ปล.ชอบเวลาคุณพี่มนัส 138 ตอบจัง ตอบทีไรยาวดีคะ ได้สาระด้วย ได้รอยยิ้มด้วย

จาก: แฟนๆ
วันที่: 02/04/53 - 0:29 น.
IP Address: 125.27.144.xx
ความคิดเห็นที่ 67สวัสดีครับทุกท่าน..

ใกล้เข้ามาแล้วครับ..สำหรับงาน ลานดารา เกียรติยศดาราไทย คนที่ 100 บนลานดารา..
ครั้งนี้ ดูจะตื่นเต้นกันเป็นพิเศษ แม้แต่แฟน ๆ ที่มาร่วมงานกันเป็นประจำ ก็ยังบอกว่าจะรีบมาเร็วๆ
กลัวจะไม่ได้ตั๋ว...ส่วนแฟน ๆ ที่ยังไม่เคยมา ก็อดเป็นห่วงพี่เบิร์ดไม่ได้ กลัวพี่จะร้อนเวลาพิมพ์มือ
ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ของเราได้หาร่มสวยๆ ใบใหญ่ๆ มากางให้พี่เบิร์ดตลอดเวลา
ขณะที่กำลังพิมพ์มือที่ลานดารา...บรรยากาศงานจะเป็นแบบกันเองและสบายๆ ครับ..

และเพื่อให้แฟน ๆ ที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรม ลานดารา ทราบว่ารูปแบบงานจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น
ผมขอย้อนเอาภาพงานลานดารา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 มาให้ดูกันอีกครั้ง
วันนั้นมีดาราสุภาพสตรี 2 ท่านมาร่วมกิจกรรมคือ คุณวรรณา แสงจันทร์ทิพย์ กับ คุณขวัญใจ สอาดรักษ์
แต่ผมจะขอพูดถึงคุณวรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ท่านเดียวนะครับ... (ดูตามภาพประกอบนะครับ)

คุณวรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ท่านเป็นอดีตนางเอกหนังไทยรุ่นพระเอก มิตร ชัยบัญชา...
ท่านเป็นคุณแม่ของ คุณนีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ ซึ่งเป็นพิธีกรช่อง 3 ในปัจจุบันครับ
วันที่หอภาพยนตร์ฯ เชิญท่านมา ก็มีลูก ๆ หลาน ๆ ของท่านมาด้วยเพราะถือว่า เป็นงานให้เกียรติ
และมีเกียรติ ซึ่งบางคนถึงกับใช้คำว่า เหมือนงานรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ...ส่วนแฟนภาพยนตร์
ก็มาไม่ค่อยมากเพราะเป็นวันทำงานปกติ..แต่บางคนก็ลางานมาเพราะไม่ใช่ว่าจะง่าย ๆ ที่จะได้เจอดาราท่านนี้
ท่านออกจากวงการไปนานแล้ว

ไล่ภาพตามลำดับไปนะครับ...คุณนีน่า ถ่ายรูปคู่กับ คุณวรรณา คุณแม่หน้าโรงหนังศรีศาลายา...มุมกล้องถ่ายจาก
โรงหนังลงมาเห็นลานดารา...คุณนีน่ากับพี่ ๆ น้อง ๆ และหลานวัยกำลังซน ซนขนาดเดินไปประทับรอย
เท้าบนบ่อลานดาราก่อนคุณยายเสียอีก...ตามปกติเมื่อมาถึง ก็จะให้ดาราเข้าไปดูนิทรรศการในห้องโถง
ในโรงหนังและนั่งพักดื่มน้ำ พูดคุยกันเล็กน้อย จากนั้นก็จะพาดาราไปชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็น
ตึกสีเหลือง ๆ สร้างจำลองมาจากโรงถ่ายภาพยนต์เสียงศรีกรุง โรงแรกของประเทศไทย...หน้าโรงจะมี
รูปปั้นของพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยตั้งอยู่ ใครมาเห็นครั้งแรก นึกว่าเป็น รูปปั้นรัชกาลที่ 5 แต่จริง ๆ
ท่านเป็นน้องชายของรัชกาลที่ 5 ครับ มีคุณโดม สุขวงศ์ เป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตามปกติใช้เวลานำชม
ในพิพิธภัณฑ์ถึง 1 ชั่วโมง แต่เฉพาะเวลามีงานลานดารา จะนำชมแบบรวบรัดเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น
กลัวว่า แฟน ๆ จะคอยนาน..ภาพต่อไปจะเห็นคุณวรรณา และคุณนีน่า ลงชื่อในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย....
พอออกจากพิพิธภัณฑ์มา ก็จะเริ่มพิมพ์มือที่ลานดารา....คุณวรรณาพิมพ์มือแล้วครับ..มีหลานมานั่งดูอยู่
ใกล้ ๆ ...พิมพ์เสร็จก็ยกมือโชว์ให้ดู ให้ถ่ายรูปกัน จากนั้นก็พิมพ์เท้า...เขียนชื่อนามสกุลและอื่น ๆ ตามลำดับ...
เสร็จจากพิมพ์มือพิมพ์เท้า ก็จะเข้าโรงหนังเพื่อดูหนังต้อนรับดารา..ประมาณ 20 นาที ดูหนังจบก็ถึงเวลานั่งพูดคุยกัน...
ถ้าเป็นดาราอาวุโสมาก ๆ ช่วงนี้จะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเพื่อให้ดาราได้เล่าประวัติต่าง ๆ ให้ฟังและมี
การบันทึกเทปไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าต่อไป แต่กรณีพี่เบิร์ด ข้อมูลต่าง ๆ นั้นมีปรากฏอยู่ให้
เห็นมากแล้ว จึงจะใช้เวลาคุยกันน้อยๆ แต่จะแจกลายเซ็นกันนาน ๆ.....คุยเสร็จก็จะออกมาถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกหน้าโรงหนัง..ก่อนจะลากลับ.....เป็นอันจบกิจกรรม..

นั่นเป็น บรรยากาศงานที่ผ่านมา..แต่สำหรับงานพี่เบิร์ดครั้งนี้ เนื่องจากทราบว่า จะมีแฟน ๆ มากันเยอะ
หอภาพยนตร์ฯ จึงเพิ่มรายละเอียดของงานเข้าไปอีกตามที่เคยกล่าวมาแล้วครับ.....จาก: มนัส138
วันที่: 02/04/53 - 9:53 น.
IP Address: 115.67.77.xx
ความคิดเห็นที่ 68อีกแค่วันเดียว
อีกแค่วันเดียว
คิดถึงพี่เบิร์ดจับใจ

จาก: แฟนๆ
วันที่: 03/04/53 - 0:31 น.
IP Address: 125.27.154.xx
ความคิดเห็นที่ 69พรุ่งนี้แล้วๆตื่นเต้นๆจริงๆ
ขอบคุณ ที่อำนวยความสะดวกให้พี่เบิร์ด พี่น้อยและแฟนคลับพี่เบิร์ดและผู้คนที่ไปร่วมงานนี้ทุกคนค่ะ

ไปหรือไม่พรุ่งนี้รู้กัน เพราะแล้วแต่คนพาไป

จาก: แฟนคลับพี่เบิร์ด
วันที่: 03/04/53 - 13:18 น.
IP Address: 125.24.144.xx
ความคิดเห็นที่ 70
พี่มนัสคร้าบ เรื่องการแจกลายเซ็น ไม่ว่าจะมีของให้พี่เบิร์ดเซ็น ยังไงก็ควรนำมาให้เซ็น หรือขอลายเซ็นกันคนละหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับพี่มนัส? ถามย้ำๆ เผื่อแฟนท่านอื่นๆ ในฐานะ แฟนประจำและผู้ประสานงานช่วยหอฯ ประจำครับ

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 03/04/53 - 14:01 น.
IP Address: 58.8.150.xx
ความคิดเห็นที่ 71
ขอถามนิดนึงได้มั้ยคะ

เคยเกิดเหตุการณ์ที่ "พิมพ์ที่จะปั้มมือแห้ง ก่อนศิลปินปั้มไหมคะ"


จาก: แฟนๆ
วันที่: 03/04/53 - 14:08 น.
IP Address: 125.27.143.xx
ความคิดเห็นที่ 72
เคยเหมือนกันครับ เพราะอยู่ที่การกะเวลาลงปูน และการจัดรายการ บางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อน หรือนักแสดงมาเลทๆ บ้างก็จะทำให้ต้องเติมๆ น้ำหน่อย ตอนจะปั๊มครับ

หรือมีแบบว่าน้ำเยอะๆ มากๆ ไปนิด (ของงี้ไม่ใช่ง่ายๆ นะครับ อยู่ที่การผสม) เช่นตอน ปั๋มมือและเท้า แม่ีเปี๊ยก น้ำเงิน บุญหนัก อ่ะครับ ผมยังจำได้เลย ตลกดี ตอนแม่น้ำเงิน ท่านเอาเท้าลงปั๊ม ปรากฏว่าปูนยวบลงมากๆเลย

แต่พอมีกิจกรรมหลายๆครั้ง บอกได้เลย ว่าทีมงานมืออาชีพแล้วครับ กะๆ การผสมและใช้ปูนได้ดี ไม่มีพลาดแน่นอนครับ!

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 03/04/53 - 14:30 น.
IP Address: 58.8.150.xx
ความคิดเห็นที่ 73
ก็เป็นกำลังใจให้ปูนกำลังดีคะ

ขอถามอีกนิดส์ได้มั้ยคะ(ถามเยอะจัง แหะแหะ) คือว่า
มีไหมคะที่ "ปูนที่เทไว้รอร้อน" เพราะตากแดดอยู่กลางแจ้งนาน
เมื่อตอนบ่าย 3 ลองเทน้ำไปที่ถนนหน้าบ้าน สัก 1 นาที ออกไปแห้งซะแล้ว ร้อนแท้ๆ

จาก: แฟนๆ
วันที่: 03/04/53 - 15:42 น.
IP Address: 125.27.148.xx
ความคิดเห็นที่ 74
แต่หนูมีลางสังหรณ์ว่า "ปูนจะแห้งก่อน" สิคะ

เพราะนึกถึง "ตอนพี่เบิร์ดเลือกตั้ง" กว่าจะหย่อนบัตร พี่เบิร์ดต้องค้างไว้นานพอควร

จาก: แฟนๆ
วันที่: 03/04/53 - 15:52 น.
IP Address: 125.27.148.xx
ความคิดเห็นที่ 75เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์....


จาก: ศธร
วันที่: 03/04/53 - 19:08 น.
IP Address: 113.53.70.xx
ความคิดเห็นที่ 76
งานนี้ไปแน่ครับ คุณเบริต ที่ลานดาราเจอผมน่ะ จาก แว่นหรือหล่อ

จาก: แว่นหรือหล่อ
วันที่: 04/04/53 - 7:50 น.
IP Address: 124.120.130.xx
ความคิดเห็นที่ 77เพื่อนส่งภาพด่วนมาให้คะ

เอามาฝากพี่พี่หอภาพยนตร์

วันนี้เพิ่งเสร็จไม่นานนี้เองใช่ม้ยคะ เพราะว่ารอพี่เบิร์ดเซ็นลายเซ็นให้ครบร้อนท่านผู้โชคดีที่มีบัตรเข้าหอประชุม

พี่มนัสใช่คนพูดโฆษกหรือเปล่า สงสัยยาดมหลอดเดียวจะไม่พอกระมั้งคะพี่

จาก: อิ๋ว
วันที่: 04/04/53 - 18:52 น.
IP Address: 115.67.15.xx
ความคิดเห็นที่ 78
ภาพนี้น่ารักจังคะดูเป็นกันเองทุกคนดีจัง

จาก: แฟนๆ
วันที่: 04/04/53 - 22:13 น.
IP Address: 125.27.145.xx
ความคิดเห็นที่ 79
ชอบพี่มนัสอ่ะค่ะ เพิ่งไปยืนฟังพี่พูดทั้งวันมา
ขอปรบมือให้จริงๆ
สุดยอก

จาก: just pass by
วันที่: 04/04/53 - 23:54 น.
IP Address: 124.120.54.xx
ความคิดเห็นที่ 80ข่าวจากไทยรัฐอย่างเร็วเลยคะ (อ่านตามลิ้งค์)
http://www.thairath.co.th/content/ent/74895

จาก: แฟนๆ
วันที่: 05/04/53 - 0:14 น.
IP Address: 125.27.145.xx
ความคิดเห็นที่ 81สยามดารา
(อ่านข่าวตามลิ้งค์คะ)
http://www.siamdara.com/hotnews/100405_1158.html

จาก: แฟนๆ
วันที่: 05/04/53 - 10:28 น.
IP Address: 125.27.145.xx
ความคิดเห็นที่ 82nine entertain
http://www.mcot.net/content/40898

จาก: แฟนๆ
วันที่: 05/04/53 - 10:37 น.
IP Address: 125.27.145.xx
ความคิดเห็นที่ 83
ไม่เห็นมีรูปมาให้ดูบ้างเลยคะ รอดูอยู่นะคะ เล่าบรรยากาศด้วยก็ดีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

จาก: รักพี่เบิร์ดค่ะ
วันที่: 05/04/53 - 17:24 น.
IP Address: 61.7.183.xx
ความคิดเห็นที่ 84พี่เบิร์ด

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:41 น.
IP Address: 58.11.81.xx
ความคิดเห็นที่ 85รูปที่แล้วกำลังเล็งหามุม...เจอแล้วลงตรงนี้ละ

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:42 น.
IP Address: 58.137.81.xx
ความคิดเห็นที่ 86ชูเปอร์เบิร์ดจะเหาะแล้ว...

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:44 น.
IP Address: 58.11.81.xx
ความคิดเห็นที่ 87แฟนคลับจอมทรหดตากแดดรอพี่เบิร์ดเกือบชั่วโมง

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:46 น.
IP Address: 58.137.81.xx
ความคิดเห็นที่ 88เบื้องหลังความสำเร็จของพี่เบิร์ด

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:50 น.
IP Address: 58.11.81.xx
ความคิดเห็นที่ 89ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:51 น.
IP Address: 58.11.81.xx
ความคิดเห็นที่ 90เล่นกับแฟนคลับแบบ...เบิร์ด..เบิร์ด

จาก: น้านุ
วันที่: 05/04/53 - 17:53 น.
IP Address: 61.90.167.xx
ความคิดเห็นที่ 91
ขอบอกว่านู๋เบิร์ดเด็กมาก ๆ วัย ๕๐ เศษ แต่ไม่บ่งบอกเลย
พูดจริง ๆ นะ

จาก: พริ้มเพรา
วันที่: 05/04/53 - 18:30 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 92
มีรูปมาฝากเล็กน้อยค่ะ

ปล.คุณมนัสออกทีวีดูดีเชียวนะคะ

จาก: กานต์
วันที่: 05/04/53 - 20:47 น.
IP Address: 180.180.94.xx
ความคิดเห็นที่ 93
ทีมงานของหอภาพยนตร์ทุกคนน่ารักมากค่ะ

จาก: กานต์
วันที่: 05/04/53 - 20:51 น.
IP Address: 180.180.94.xx
ความคิดเห็นที่ 94
น่ารักทู๊กคนเลยค่ะ ทั้งพี่เบิร์ด พี่น้อย พี่เล็ก และบรรดาแฟนคลับ

จาก: หนูแพ
วันที่: 06/04/53 - 10:32 น.
IP Address: 119.31.43.xx
ความคิดเห็นที่ 95สวัสดีครับทุกท่าน...

ผ่านไปด้วยดี..กับ ลานดารา เกียรติยศดาราไทย คนที่ 100 พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์..
งานครั้งนี้ ผมเองไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายภาพเลย..เขาให้เป็นโฆษกสนาม..คู่กับน้องอ้อ
แต่ถึงจะอยู่กลางสนาม..ก็ไม่มีโอกาสเดินดูไปได้อย่างทั่วถึงเพราะสายไมค์
มันสั้น จึงต้องจมอยู่หน้าโรงหนังนั่นแหละครับ....
เพื่อน ๆ หลายคนมีภาพมาให้ดูแล้ว.. แต่ผมเพิ่งไปขอภาพเขามาได้...
ก็จะเริ่มเล่าบรรยากาศของงานให้ฟัง...กันเลย.......

จริง ๆ แล้ว..งานเขาเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับตั๋วประมาณ 10 โมงเช้า..
แต่ปรากฏว่า น้องๆแฟนคลับพี่เบิร์ด ก็ตื่นมาแต่ไก่โห่...เรียกว่า เดินทาง
มาถึงหอภาพยนตร์ฯ ก่อนเจ้าหน้าที่หอฯเสียอีก..มาถึงก็รีบตั้งแถว..รอรับ
ตั๋วอย่างทรหดและอดทนจริง ๆ ครับ....ตั๋วเกือบ 100 ใบ จ่ายหมดไป
แป๊บเดียวจริง ๆ ทำให้หลายคนที่มาสายหน่อย..เสียใจไปตาม ๆ กัน..จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 11:47 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 96ช่วงระหว่างรอให้ถึงบ่าย 2 โมง..ทางหอภาพยนตร์ฯ ก็มีกิจกรรมให้แฟนคลับ
พี่เบิร์ดได้ร่วมสนุกร่วมหาความรู้กันในฐานะที่หอภาพยนตร์ฯเป็นหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่เก็บรวมรวม อนุรักษ์ เผยแพร่ภาพยนตร์...
อย่างแรกก็มี การเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตึกสีเหลือง ๆ ให้เข้าชม
กันเพียงรอบเดียวก่อน...
มีหนังกระโปรงหรือหนังถ้ำมอง ให้แอบดูกันอยู่หลังโรงหนังศรีศาลายา..
มีโรงถ่ายหนังแบล็คมารีอา ให้เข้าไปถ่ายทำหนังเรื่อง คนกินกล้วย..ก็
เรียกว่า ถ่ายเสร็จแล้ว..รอพี่เบิร์ดมาถ่ายอีกคน..ก็เขียนแผ่นดีวีดีมอบให้
แฟนคลับพี่เบิร์ดเก็บไว้เป็นของที่ระลึกได้เลย..โรงถ่ายหนังแบล็คมารีอา
นั้น เป็นโรงถ่ายหนังโรงแรกของโลก ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ สร้างจำลองขึ้นมา
เพื่อไว้ให้มาเยี่ยมเยือนหอภาพยนตร์ฯได้ร่วมสนุกกัน...
..แล้วก็มีรถหนังขายยาสตรีเพ็ญภาคที่ใช้ฉายหนังขายยามาตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ออกมาให้ดู ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย...
ก็เรียกว่า รอพี่เบิร์ดไป เล่นไป พูดคุยกันไปนั่นแหละครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 11:55 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 97ลานดาราครั้งนี้..นอกจากหอภาพยนตร์ฯจะได้รับเกียรติจากพี่เบิร์ด ธงไชย แล้ว
ก็ยังมีคุณบุษบา ดาวเรือง..ซีอีโอ.. คุณนกน้อย พรพิชิต ผู้จัดการส่วนตัวพี่เบิร์ด
และทีมงานจากแกรมมี่เดินทางมาร่วมงานกันคับคั่ง..มีคุณพี่ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์
อดีตนางเอกภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นผู้เทียบเชิญพี่เบิร์ดให้มาลานดารา..
มาร่วมงานด้วย โดยเฉพาะพี่ยวงพรนั้น ได้นำเยลลี่กับน้ำปลาหวาน หนึ่งใน
บรรดาสินค้าของบริษัทพี่ยวงพรมาเป็นของกำนัลแด่แฟน ๆ ด้วย
แฟนคลับอย่างน้องก้อยฟ้าใส ซึ่งนอกจากจะช่วยหารูปพี่เบิร์ดมาจัดนิทรรศการแล้ว
ก็ยังทำโปสการ์ดพี่เบิร์ดมาฝากแฟนคลับพี่เบิร์ดอีกด้วย...

พอใกล้เวลาบ่าย 2 โมง..แฟนคลับก็ออกมาตั้งแถวรอรับพี่เบิร์ด..มีพรมแดง
ไว้ให้เดินด้วย...
แล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึง...พี่เบิร์ดมาแล้วครับ...มาพร้อมกับเสียงกรี๊ดๆๆๆ
ของแฟนๆๆๆ

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:03 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 98พี่เบิร์ดลงจากรถตู้..ก็เดินฝ่าแฟนคลับกลุ่มใหญ่ๆ ไปที่โต๊ะลงทะเบียนท่าม
กลางเสียงกรี๊ดกันสนั่น....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:06 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 99จากนั้นก็แวะเข้าไปพักแป๊บหนึ่งในห้องรับรอง..
คิดว่าแฟนคลับพี่เบิร์ด คงรู้ว่าในภาพมีใครบ้าง..ผมขอเสริมอีกนิดเดียว..
คุณโดม สุขวงศ์ ซึ่งเป็นผู้รณรงค์ให้มีการก่อตั้งหอภาพยนตร์ฯสำเร็จก็คือ
ผู้ชายคนผมยาวๆๆ...ส่วนคนผมสั้นอีกคนก็คือ คุณอดิศักดิ์ เซ็กรัตน์ ซึ่ง
เป็นผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ..ส่วนพี่ผู้หญิงอีกคนก็คือ พี่ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์..


จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:11 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 100จากนั้นก็ถึงเวลาเข้าไปในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา..เพื่อดูหนังแนะนำหอฯ
อย่างสั้นพร้อมกับดูหนัง 99 ดาราที่มาพิมพ์มือแล้ว...ปรากฏว่า พอพี่เบิร์ด
เดินเข้าไปในโรงหนัง..แฟนๆ ก็กรี๊ดสนั่น ไม่ยอมหยุด..เสียงชัตเตอร์ดังสนั่น
กระทั่งไม่สามารถดำเนินรายการไปตามปกติได้...คุณลูกตาลซึ่งเป็นพีอาร์
ของแกรมมี่รีบส่งสัญญาณให้โรงหนังปิดไฟฉายหนังทันที...เหตุการณ์จึง
คลี่คลาย...ประมาณ 7 นาทีผ่านไป หนังจบ ไฟก็สว่างอีก...เสียงกรี๊ดก็
ตามมาอีก...เรียกว่าแทบจะเปิดงานไม่ได้เลยครับ...ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ
จึงรีบกล่าวเปิดงานและขอบคุณแฟนๆ ทุกคน..จากนั้นก็ถึงเวลาออกจาก
โรงหนังเพื่อพาพี่เบิร์ดไปดูหนังกระโปรง..โดยคุณบุษบาก็ดูด้วย...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:17 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 101เสร็จจากดูหนังกระโปรง..ก็ถึงคิวพี่เบิร์ดเข้าไปร่วมสนุกในโรงถ่ายหนัง
แบล็คมารีอา..พี่เบิร์ดน่ะนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้ว..คุณโดมก็แนะนำว่า
จะให้ถ่ายหนังสั้นๆ เรื่อง คนกินกล้วย..พี่เบิร์ดก็โอเค..แล้วก็ลงมือทันที...
ภาพชุดนี้ เฉพาะแฟนคลับที่เข้าไปถ่ายหนังไว้ตั้งแต่ก่อนพี่เบิร์ดจะมา..ก็
จะได้ภาพพี่เบิร์ดแสดงหนังเรื่องนี้รวมอยู่ในแผ่นเดียวกันด้วย....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:21 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 102ออกจากโรงถ่ายหนัง..ก็ตรงไปที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย..ซึ่งสร้างจำลอง
มาจากโรงถ่ายภาพยนตร์เสียง โรงแรกของประเทศไทยคือ โรงถ่ายภาพยนต์เสียงศรีกรุง
ตอนนั้น ผมก็ยังอยู่หน้าโรงหนัง..มองไม่เห็นหรอกครับ ได้ยินแต่เสียงกรี๊ดๆๆ
ของแฟน ๆลั่นไปหมด..มาดูรูปย้อนหลังก็เลยรู้ว่า ลีลาพี่เบิร์ดไม่เบา แฟนๆ
ก็เลยกรี๊ดสนั่น...จากนั้นพี่เบิร์ดพร้อมด้วยพี่เล็กบุษบา พี่นกน้อย พี่แขกผู้จัดการโรงหนังเฉลิมกรุง
และทีมงานก็เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย....ส่วนแฟนคลับก็รีบกลับ
มาจองที่ดูพี่เบิร์ดที่ลานดารากันต่อ....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:26 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 103ตอนนี้ ตามไปดูซิว่า พี่เบิร์ดเข้าไปทำอะไรในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยกันบ้าง..


จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:28 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 104ภาพในความเห็นที่ 102 นั้น..พี่เบิร์ดอยู่ใต้ถุนบ้านแม่นาค..พี่เบิร์ดดูเครื่อง
ฉายหนังที่มีจอทีวีให้ดูเสร็จสรรพ..แล้วจะเห็นพี่เบิร์ดกำลังหมุนเครื่องฉาย
หนังมือหมุนที่เก่าแก่ที่สุดที่หาเจอในประเทศไทย..
ภาพในความเห็นที่ 103 นั้น..พี่เบิร์ดกำลังเล็งดูชื่อในรางวัลตุ๊กตาทอง..
พี่เบิร์ดเล่นเครื่องภาพติดตาก่อนที่จะกำเนิดภาพยนตร์...พี่เบิร์ดกับเครื่อง
ฉายหนังมือหมุน..พี่เบิร์ดนั่งถ่ายรูปหน้าหุ่นปั้นของคุณรัตน์ เปสตันยี
เจ้าของบริษัทหนุมานภาพยนตร์ในอดีต ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ทำหนัง
ส่งประกวดเมืองนอกแล้วได้รางวัล...คุณรัตน์สร้างหนังไทยเรื่องสุดท้าย
ในปี 2507 และท่านมาเสียชีวิตในปี 2513..นับเป็นบุคคลสำคัญของ
วงการภาพยนตร์ไทย..

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:34 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 105ส่วนภาพในความเห็นที่ 104 นั้น..พี่เบิร์ดกำลังอยู่ในห้องโถงโรงถ่าย...
ซึ่งจำลองฉากมาจากหนังไทยเรื่อง โรงแรมนรก ปี 2500 ของคุณรัตน์ เปสตันยี
พี่เบิร์ด ก็ลงชื่อเข้าพักในโรงแรมสวรรค์..ส่วนภาพล่างนั้น พี่เบิร์ดนั่งคู่กับ
พี่เล็กบุษบาบนเก้าอีไม้ของโรงหนังในสมัยเก่าๆๆ แล้วก็มีการฉายหนัง
ร้อยหนังหอ ให้พี่เบิร์ดดูด้วยในโรงหนังอลังการนั้น

ส่วนภาพข้างบนนี้ พี่เบิร์ดแอ๊คท่าให้ถ่ายรูปหน้าโรงแรมสวรรค์ ซึ่งเป็นชื่อ
ของโรงแรมในหนังเรื่อง โรงแรมนรก....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:39 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 106ส่วนภาพนี้ พี่เบิร์ดเข้าไปในห้องขายตั๋วหนัง โชว์ตั๋วหนังเก่าให้ดู..
แล้วก็ภาพเดิมในอีกอิริยาบทของพี่เบิร์ด...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:44 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 107พอออกจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย..ก็ถึงคิวพิมพ์มือ-พิมพ์เท้าที่ลานดารา
ขณะที่พี่เบิร์ดชมพิพิธภัณฑ์อยู่นั้น ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ แฟนคลับ ต่างจับจอง
มองหาที่นั่ง ที่ถ่ายรูปใกล้ ๆ ที่สุดเท่าที่จะใกล้พี่เบิร์ดได้...ก็เรียกว่ายืน
คอย นั่งคอยพี่เบริ์ดกันเกือบชั่วโมงเลยล่ะ..ผมเองก็ยืนคุยยืนพูดไปเรื่อยๆ
มารู้ตัวอีกทีก็มีคนบอกว่า ตัวดำหมดแล้ว...

แล้วพี่เบิร์ดก็มาพิมพ์มือ..แต่กว่าจะพิมพ์ได้ มีการเล็ง การกะระยะ..เดินวน
ไปวนมา..เรียกเสียงกรี๊ด ๆ จากแฟนลั่นสนั่นทั้งลาน....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:49 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 108ดูลีลาพี่เบิร์ด..ไม่เบา แม้ว่าแดดจะร้อน...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:50 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 109พี่เบิร์ดบอกครับว่า..ถ้าไม่มีบุคคลสองท่านนี้ ก็จะไม่มีพี่เบิร์ด..ว่าแล้วก็ขอ
ให้พี่เล็กบุษบา พี่นกน้อย ร่วมจารึกในลานประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:52 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 110แล้วทั้งพี่เบิร์ด พี่เล็กบุษบา พี่นกน้อย..ก็ประสานใจเป็นหนึ่งเดียววางดาว
ทองดวงที่ 100 อันเป็นสัญลักษณ์ว่า ครบ 100 คนที่ลานดารา ไว้บน
บ่อลานดาราของพี่เบิร์ด....พร้อม ๆ กัน...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:55 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 111เสร็จสรรพ..พี่เบิร์ดก็แวะเข้าไปพักดื่มน้ำในห้องรับรอง...ส่วนแฟนคลับก็
ทยอยเดินเข้าโรงหนัง..สื่อมวลชนก็ตั้งกล้องเตรียมสัมภาษณ์พี่เบิร์ดกลาง
ห้องโถงโรงหนัง...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 12:57 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 112แล้วก็เข้าโรงหนังประจำที่เดิม...หนังต้อนรับพี่เบิร์ดก็เริ่มฉาย...ก็เรียกว่า
ทุกช๊อตที่มีภาพพี่เบิร์ดออกมา เสียงกรี๊ดก็ตามมาเช่นกัน..บรรยากาศใน
โรงหนังเต็มไปด้วยไอแห่งความรัก ความสุข ชนิดที่ใครไม่ได้อยู่ใกล้ ก็
จะไม่รู้เลยว่า ความสุขนั้นเป็นเช่นไร...

หนังต้อนรับฉายจบ..ก็ถึงเวลาที่พี่เบิร์ดจะออกไปนั่งคุยหน้าจอหนัง..
ครั้งนี้มีพี่เอ็มหรือพี่พักรบ ให้เกียรติมาเป็นพิธีกร...ใครที่อยู่ในโรงหนังจะ
จำได้ว่า พี่เบิร์ดฝากน้อง ๆ แฟนคลับให้กันช่วยสนับสนุนอุดมการณ์ของ
หอภาพยนตร์ฯ พี่เบิร์ดให้เกียรติกับทุกคนที่มาร่วมงาน..พี่เบิร์ดกล่าวยกย่อง
คุณโดม สุขวงศ์ในการทำงานให้กับหอภาพยนตร์ฯ อย่างหนักจนอดแซว
ไม่ได้ว่า หนักขนาดไม่มีเวลาตัดผม....พี่เบิร์ดฝากเรื่องราวของหอภาพยนตร์ฯ
ให้แฟนคลับช่วยกันบอกต่อ บอกให้มาดูกันบ้าง....

ท้ายสุด มีการประมูลของเพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับหอภาพยนตร์ฯ
ซึ่งตอนที่อยู่กลางลานดารา..ผมก็พูดเล่น ๆ ว่า ของทุกอย่างที่ผ่านมือพี่
เบิร์ดในวันนั้น ไม่ว่าจะเป็น ผ้าเช็ดมือ เศษซิเมนต์ น้ำล้างซิเมนต์ กาละมัง
น้อง ๆ แฟนคลับจะเอาไปไหม..ก็มีเสียงตอบว่า เอา.. เอา..ก็นึกว่าพูดเล่น
พอตอนประมูลรองเท้าที่พี่เบิร์ดใส่ขณะอยู่บนลานดารานั้น.. ไม่น่าเชื่อว่า
แฟนคลับจะรักพี่เบิร์ดขนาดนั้น...พี่เบิร์ดเองก็สุดยอด..หาวิธีเพิ่มมูลค่าของ
รองเท้าได้เก่งจริง ๆ...จนในที่สุดมาอยู่ที่ราคาประมูล 3 หมื่นบาท...
ใครได้ไปครับ..ก็คุณผู้หญิงคนนี้แหละครับได้ไป....

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 13:09 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 113แล้วก็ถึงเวลา..ถ่ายรูป..มอบของที่ระลึก

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 13:11 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 114ส่วนพี่ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์ ก็ได้รับมอบภาพถ่ายซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการ
พร้อมลายเซ็นต์พี่เบิร์ด...
มีการถ่ายรูปหมู่ของเจ้าหน้าที่หอฯเสื้อสีฟ้าโดยมีพี่เบิร์ด พี่เล็กบุษบา
พี่นกน้อย ร่วมเป็นเกียรติด้วย....
ส่วนแฟนคลับก็ยังออกันเต็มลานดารา..เตรียมส่งพี่เบิร์ดขึ้นรถ...

จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 13:14 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 115งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา..ลานดาราก็เช่นกัน...
แต่ 4 เมษา..จะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุก ๆ คนที่เดินทางมาเป็น
เกียรติในการประทับรอยพิมพ์มือ-พิมพ์เท้าของพี่เบิร์ด..ครั้งนี้...

อดีตหรือประวัติศาสตร์นั้น มีไว้ให้จดจำ..แต่ในชีวิตจริง คนเราจะมีสิ่งต่างๆ
แวะเวียนเข้ามาให้พบ ให้เห็นตลอดเวลา..บางครั้งอาจจะทำให้ท่าน
หลงลืมไปบ้าง..วัตถุหรือสัญลักษณ์ จึงเป็นเครื่องหมายแทนความทรงจำ
ได้อย่างหนึ่ง แต่มันจะคงอยู่สืบไปเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เรียนรู้
ว่า ครั้งหนึ่งในอดีต ณ สถานที่แห่งนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้น...
แล้วอย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียน ลานดารา และหอภาพยนตร์ฯ บ้างนะครับ..
ขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ช่วยให้งานลานดาราครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี...ครับผม...


จาก: มนัส138
วันที่: 06/04/53 - 13:24 น.
IP Address: 115.67.59.xx
ความคิดเห็นที่ 116
ยิ่งใหญ่มากครับ สมกับเป็นซุปเปอร์สตาร์อันดับ 1 ตลอดกาล จริงจริง
น่าจะเป็นงานลานดาราที่มีคนมามากที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว
ตอนที่พี่เบิร์ดมาถึง แล้วลงจากรถตู้ ผมถ่ายรูปแทบไม่ได้เลย
ฝูงชนเบียดกันแน่นมาก เดินแทบสะดุดขาตัวเองเลย
รวมทั้งเสียงกรี๊ดดังลั่นสนั่นไปหมด
เหมือนงานคอนเสริ์ต หรือ ตอนคนแย่งซื้อตั๋วดูหนังในสมัยก่อนไม่มีผิด
แต่ก็มีความสุขครับ และคิดว่าทุกคนที่มา ก็คงมีความรู้สึกเดียวกับผม

พี่เบิร์ด น่ารักจริงจริง ไม่แปลกใจเลยที่พี่เบิร์ดสามารถเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนทุกเพศ ทุกวัย มาโดยตลอดเกือบ 30 ปีแล้วจาก: อ๊อด
วันที่: 06/04/53 - 13:42 น.
IP Address: 58.9.28.xx
ความคิดเห็นที่ 117
สวัสดีคะ แฟนคลับพี่เบิร์ดและทีมงานทุกท่าน
เป็นอันว่างานผ่านพ้นไปด้วยดี เสียงกรี๊ดของแฟนคลับกับคลื่นความร้อนของอากาศผสมผสานกันได้ดีจังเลย ขอแสดงความยินดีกับทีมงานกิจกรรมงานลานดาราที่ได้ซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย มาฝากรอยมือรอยเท้าไว้เป็นคนที่ร้อย แฟนคลับได้ไกล้ชิดพี่เบิร์ดมากกว่าเสียเงินไปดูคอนเสิร์ทเสียอีก พี่เบิร์ดก็น่ารักมากๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมถึงผูกใจ
แฟนคลับได้นานขนาดนี้ พี่เบิร์ดช่างเอาใจใส่ทุกเรื่องและอยู่กับความจริงที่ว่าดาววันี้มีใครจุงมือไปพบพี่เล็กบุษบา พี่เต๋อ เรวัตร์ พุทธินันท์ คือพูดง่ายๆไม่ลืมตัว ความน่ารักอีกอย่างคือพี่เบิร์ดจะเทอดทูนคุณแม่ไว้เสมอ
เคยน้ำตาคลอตอนไปดูคอนเสิร์ทเห็นฉากที่พี่เบิร์ดพาคุณแม่ขึ้นเวทีร้อง
เพลงด้วยน่านักมาก คุณสมบัติอันนี้ของพี่เบิร์ดน้องๆแแแแแฟนคลับจด
จำเป็นแบบอย่างบ้างก็จะดีไม่น้อย ถึงจะไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ ชีวิตก็คงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
เรื่องเล์กน้อยที่พี่เบิร์ดฝากความประทับใจให้แฟนคลับ ส.ว.
วันนั้นก็คือเอาความจริงมาเล่าว่า ก่อนจะมาพิมพ์มือที่ลานดาราวันนี้มีความเป็นมายังไง และก็แนะนำให้แฟนคลับได้รู้จักว่าใคร รู้สึกเป็นเกียร
ติและภูมิใจมาก อยากจะบอกเบิร์ดว่าแค่นี้น้ายวงก็หายเหนื่อยแล้ว
เพราะตื่นแต่เช้าสั่งงานเด็กๆ และหอบของชำร่วย น้ำแข็งและน้ำเป็นห่วงว่าแฟนคลับกรี๊ดกันคอแห้งอากาศก็ต้องร้อนมากๆเลย โทรฯ คุยกับคุณมนัสเค๊าก็บอกว่าห่วงทางนี้จะจัดให้เรียบร้อย ยังไม่แน่ใจก็เอามาอีก
ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญหรอกน่ะ มาช่วยลานดาราด้วยใจจริงๆ เบิร์ดให้เกียรติแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วจ้า คุยมาแค่นี้ก่อนค่ะ ไม่อออออออยากแย่งตำ
แหน่งคุณมนัส138 และก็จะไม่ถามว่าเหนื่อยไหม? เพราะเห็นๆอยู่.

จาก: ยวงพร
วันที่: 06/04/53 - 15:47 น.
IP Address: 110.49.95.xx
ความคิดเห็นที่ 118

สวัสดีครับ พี่ยวงพร
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พบพี่ และได้นั่งเก้าอี้ติดกับพี่ด้วย (ได้ถ่ายรูปด้วยอีกต่างหาก)
ขอบคุณมากครับ สำหรับน้ำใจ ของฝากที่นำมาให้ผู้มาร่วมในงานนี้ (เยลลี่และน้ำปลาหวาน) อร่อยมากครับ
ตัวจริงพี่ ดูใจดี อบอุ่น เหมือนกับข้อเขียน(พิมพ์)ในเว็บเลยครับ
ต้องขอขอบคุณพี่ยวงพรอีกครั้ง ที่นำความสุข(พี่เบิร์ด)มาให้พวกเราในวันนั้น

จาก: อ๊อด
วันที่: 06/04/53 - 16:21 น.
IP Address: 58.9.28.xx
ความคิดเห็นที่ 119
ขอบคุณคุณยวงพร เช่นกันครับที่ทำให้เกิด ความสุข ความทรงจำ ( ไม่มีที่สิ้นสุด ) เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา พี่เบิร์ด เป็นขวัญใจมหาชนตลอดกาลจริงๆครับ งานนี้ทำลายสถิติทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่ลานดารา เช่น มีแฟนๆมาร่วมงานมากที่สุด/แฟนๆมาถึงเร็วที่สุด/เจ้าหน้าที่หอภาพยนต์มาร่วมงานมากที่สุด/เก้าอี้พลาสติกพัง ( หัก )มากที่สุด 555 ฯลฯ แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับกลับไปในวันนั้นก็คือความสุข ความประทับใจ สำหรับผมเคยชมคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด หรือเคยเจอโดยบังเอิญเช่น พี่เบิร์ดมาชมคอนเสริต์พี่ตู่ นันทิดา ที่โรงละครกรุงเทพ เมื่อหลายปีก่อน เคยไปชมละครเวทีละครเพลงเรื่อง คู่กรรม ( เซกิ/น้ำมนต์ ธีรนัย รับบทโกโบริ/อังศุมาริน ) พี่เบิร์ดนั่งอยู่แถวหน้าที่ผมนั่ง 1 แถว ทำให้เห็นแต่ด้านหลังพี่เบิร์ด พอวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาที่หอภาพยนต์ทำให้ได้ใกล้ชิดพี่เบิร์ดมากกว่าทุกครั้งที่เคยเจอ ปลื้มครับ และงานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีตั้ง 2 ท่านครับคือคุณยวงพร ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยและแนะนำตัวกับท่าน ระหว่างช่วงที่รอพี่เบิร์ด ท่านบอกเข้าเวปไทยฟิล์มบ่อยครับถ้ามีเวลาท่านบอกว่าจำชื่อได้เห็นในเวปบ่อย..ปลื้มครับ ส่วนอีกท่านคือป้าช่อ ช่อทิพย์ เอกทัต ( ภรรยาคุณทัต เอกทัต ) ได้พูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องพี่ษา สุพรรษา เนื่องภิรมย์ เพราะพี่ษาเคยเล่าว่าป้าช่อเป็นผู้ดูแลพี่ษาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนกระทั่งแต่งงาน เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและอบอุ่นทั้ง 2 ท่านเลยครับทั้งคุณยวงพรและคุณช่อทิพย์ สุดท้ายอยากจะฝากบรรดาแฟนคลับพี่เบิร์ดหรือบรรดาแฟนๆที่เพิ่งมาครั้งแรกในวันนั้น อยากให้กลับมาเยี่ยมเยือนที่หอภาพยนต์อีกบ้างในโอกาสที่มีกิจกรรมดาราท่านอื่นๆมาประทับรอยมือ-รอยเท้าที่ลานดารา จะได้คึกคักเป็นสีสันและเป็นกำลังใจให้ดาราท่านอื่นๆด้วย นอกจากจะเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดแล้วอยากให้เป็นแฟนคลับหอภาพยนต์ด้วย

จาก: น้ำขิง
วันที่: 06/04/53 - 16:49 น.
IP Address: 124.122.65.xx
ความคิดเห็นที่ 120
ขอบคุณทุกคนในนี้เลยคะ

พี่มนัสเล่าเรื่องดีมากเลย ชอบๆ ขอบคุณมากๆคะ

ที่แท้คุณแม่ยวงพร ก็คือคนที่โพสต์ในนี้และคือคนที่เป็นเพื่อนคุณแม่พี่น้อย ที่ไปทำบุญกับพี่เบิร์ดทุกปีนี่เอง ใช่มั้ยคะ (คือไม่ได้ไปคะแต่อ่านตามเว็บแฟนคลับ)จาก: แฟนที่ไม่ได้ไปมาขอบคุณ
วันที่: 06/04/53 - 17:15 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 121
พี่ทีมงานเหนื่อยไหมคะ

ขอบคุณพีพี่มากๆ ขอบคุณจริงๆคะ

จาก: แฟนๆ
วันที่: 06/04/53 - 18:01 น.
IP Address: 125.27.141.xx
ความคิดเห็นที่ 122
"ซุปเปอร์สตาร์"

ในความคิดของเราสำหรับพี่เบิร์ดแล้ว ไม่ใช่เพราะแฟนคลับเยอะคนชอบเยอะ

>>>แต่เพราะพี่เบิร์ดเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ จะมีศิลปินนักร้องสักกี่คนที่ซ้อมคอนเสิร์ตดึกดื่นแล้วบอกว่าสนุก ไม่รู้สึกเบื่อ จะมีสักกี่คนที่นั่งคุยให้คนอื่นฟังแล้วยิ้มไม่หุบได้ตลอดงาน พี่เบิร์ดมีความเป็นธรรมชาติสูง ไม่ต้องใส่หรือแต่งเติมมุขอะไรลงไป แต่ใส่ใจใส่ความเป็นกันเอง ใส่ความอารมณ์ดีของตัวเองเข้าไป และที่สำคัญมีความจริงใจห่วงใยให้กับคนรอบข้างเสมอ ทำให้เรื่องทุกเรื่องที่พี่เบิร์ดคุย กลายเป็นเรื่องที่สร้างรอยยิ้มได้ตลอด


สุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ทำให้มีวันนี้คะ

จาก: :))
วันที่: 06/04/53 - 18:57 น.
IP Address: 115.67.68.xx
ความคิดเห็นที่ 123

ขอบคุณทางหอภาพยนตร์มากๆค่ะ
ที่จัดสิ่งนี้ขึ้นมา

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เป็นวันดีๆ อีกวันหนึ่ง สำหรับคนที่รักพี่เบิร์ดเลยทีเดียว

^O^ ขอบคุณนะค่ะ

จาก: june
วันที่: 06/04/53 - 20:01 น.
IP Address: 113.53.158.xx
ความคิดเห็นที่ 124
ชื่นชมพี่เบิร์ดมาตลอด
และมากขึ้นๆๆกว่าเดิมเมือ่วันที่ได้พบที่หอภาพยนตร์อย่างใกล้ชิด พี่เบิร์ด พูดถึงบุคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพี่เบิร์ดได้อย่างประทับใจ พูดถึงหนังไทยได้อย่างจับใจ ไม่แปลกใจเลยว่าในวงการเพลงจะมีพี่เบิร์ดเป็นที่หนึ่งเสมอและยังเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังตลอดมา
เราเชื่อว่าจะตลอดไปด้วย

ดีใจกับหอภาพยนตร์ที่มีดาวดวงที่100เป็นพี่เบิร์ดคนนี้ ได้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันไปนานเท่านาน
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะเราได้กำลังใจกับการไปงานครั้งนี้มากๆ ได้รับตัวอย่างและความรู้สึกดีๆมากมายกลับมา ขอบคุณครับ ขอบคุณๆๆๆ

จาก: นคร
วันที่: 07/04/53 - 1:21 น.
IP Address: 124.120.94.xx
ความคิดเห็นที่ 125ข่าวจากคมชัดลึกมะกี้เลยคะ
http://www.komchadluek.net/detail/20100407/55014/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%94..%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99!.html

จาก: love love
วันที่: 07/04/53 - 15:10 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 126สวัสดีครับทุกท่าน..

ขอบคุณทุกท่านที่นำข่าวสารมาบอกกล่าว..

ควันหลงจากพี่เบิร์ดมา ลานดารา..ก็คือการตามเก็บข่าวพี่เบิร์ดจากสื่อต่าง ๆ
ที่ให้เกียรติมาทำข่าว..ผมก็เก็บได้บ้าง ไม่ทันบ้างเพราะบางช่องออกใน
เวลาใกล้เคียงกัน..ก็เลยได้ไม่กี่ช่อง..ไม่ทราบว่าแฟนคลับพี่เบิร์ดตามเก็บไว้
หรือเปล่า เผื่อจะแบ่งปันกันบ้าง..

พอผมเห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของพี่เบิร์ดในการร่วมกิจกรรมลานดาราครั้งนี้
ก็คิด ๆ ว่าน่าจะมีอะไรสนุกกันได้อีก..นึกถึงภาพถ่ายจากกล้องวีดีโอที่มีผู้
ติดตามพี่เบิร์ดเข้าไปในโรงถ่ายหนังแบล็คมารีอา..นึกถึงการตามไปถ่าย
พี่เบิร์ดในการชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเข้าไปได้ไม่กี่กล้อง..ก็เลย
คิดว่า แฟนคลับพี่เบิร์ดคงอยากจะรู้ว่า พี่เบิร์ดเข้าไปทำอะไรในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยบ้าง..หายไปเกือบชั่วโมง ถ้ามีเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูก็น่าจะดีนะครับ..
ยิ่งถ้ามีการตัดต่อมาฉายรวมกันเป็นหนัง ควันหลงพี่เบิร์ด..ไม่รู้ว่าแฟนคลับพี่เบิร์ด
เห็นเป็นอย่างไร...

สำหรับท่านที่รอคอยกิจกรรมลานดารา คนที่ 101 นั้น ช่วงนี้อาจจะช้า
สักหน่อยเพราะภารกิจหลักตอนนี้จะอยู่ที่ การเขียนหนังสือ 100 ดาวบนลานดารา
ซึ่งกำลังลงมืออยู่ คาดว่าเสร็จเมื่อไร พิมพ์เล่มเสร็จเมื่อไร จึงจะเปิดตัว
หนังสือ 100 ดาวบนลานดารา..และอาจจะมีการฉลองเปิดลานดารา..
แล้วจากนั้นจึงจะเริ่มกิจกรรมลานดาราลำดับที่ 101 ต่อไป....

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานลานดาราที่ผ่านมาครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 08/04/53 - 10:40 น.
IP Address: 180.180.3.xx
ความคิดเห็นที่ 127ข่าวจากเดลินิวส์คะ
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=58700&categoryID=417

จาก: รักพี่เบิร์ดที่ซู้ด
วันที่: 08/04/53 - 13:13 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 128ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ในลิ้งมีหลายภาพเลยคะ (มัยลิ้งยาวจัง)
http://www.posttoday.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-z/z-star/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/21276/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-100-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2จาก: รักพี่เบิร์ดที่ซู้ด
วันที่: 08/04/53 - 13:23 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 129ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
http://www.naewna.com/news.asp?ID=206486

จาก: รักพี่เบิร์ดที่ซู้ด
วันที่: 08/04/53 - 13:28 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 130ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
http://www.banmuang.co.th/entertrainment.asp?id=201184

จาก: รักพี่เบิร์ดที่ซู้ด
วันที่: 08/04/53 - 13:33 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 131
พี่มนัสถามว่า

"..นึกถึงภาพถ่ายจากกล้องวีดีโอที่มีผู้
ติดตามพี่เบิร์ดเข้าไปในโรงถ่ายหนังแบล็คมารีอา..นึกถึงการตามไปถ่าย
พี่เบิร์ดในการชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเข้าไปได้ไม่กี่กล้อง..ก็เลย
คิดว่า แฟนคลับพี่เบิร์ดคงอยากจะรู้ว่า พี่เบิร์ดเข้าไปทำอะไรในพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทยบ้าง..หายไปเกือบชั่วโมง ถ้ามีเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูก็น่าจะดีนะครับ.. ยิ่งถ้ามีการตัดต่อมาฉายรวมกันเป็นหนัง ควันหลงพี่เบิร์ด..ไม่รู้ว่าแฟนคลับพี่เบิร์ด
เห็นเป็นอย่างไร... "

v
v
v
v
v
ขอตอบเลยคะว่า "เห็นควรที่ซู้ดดดด"


จาก: รักพี่เบิร์ดที่ซู้ด
วันที่: 08/04/53 - 13:35 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 132
ส่วนลิ้งข่าวจากรายการทีวี

เข้าไปที่ลิ้งนี้นะคะ ขอบคุณแฟนคลับพี่เบิร์ดด้วย
http://www.clubbird.com/forums/index.php?showtopic=3354

จาก: รักพี่เบิร์ดที่ซู้ด
วันที่: 08/04/53 - 14:01 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 133
สวัสดีคะ คุณอ๊อด คุณน้ำขิง
ดีใจที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะ ได้มานั่งไกล้คุณอ๊อดเพราะมีคนใจดีสละที่ให้ ความจริงไม่มีสิทธ์หรอกค่ะ เขาจองกันไว้แล้ว และที่ของพี่
เขาก็จัดไว้ให้แถวหลังๆแล้ว แต่อยากจะมาอูย่ไกล้เบิร์ดนั่นเอง นึกอยู่
แล้วว่าต้องได้ถ่ายรูปกับเบิร์ด เลยขยับลงมาแย่งที่นั่งเขา ต้องขอขอบคุณ
คนที่เขาสละที่นั่งให้อีกครั้งคะ ที่ทำให้ได้มานั่งติดกับคุณอ๊อด อ่านข้อ
ความที่โพสต์ลงในกระทู้ พอได้ยืนชื่อก็นึกออกแล้วก็ใช่จริงๆ มีรูปสวยๆ
ส่งให้พี่บ้างสิทั้งที่ถ่ายกับคุณด้วย จะให้อีเมล์แอ็ดเดร๊สนะค่ะ
คุณน้ำขิงคะ ดีใจที่ได้รู้จักค่ะ คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้อ่านข้อความในกระทู้ พี่มนัสก็คงดีใจที่มีคนโพสต์ลงเยอะๆ ไม่ต้องบ่นอยู่คนด้วย เป็น
อันว่าได้รู้จักตัวจริงเสียงจริงแล้ว ด้วยความยินดีกับผู้ที่อยู่ในอุดมการณ์
เดีวยกัน คุณเอมอีกคนไม่ได้เอ่ยนาม แต่ได้คุยกันกันทางโทรฯแล้ว และได้
ฟังละคอนที่คุณเขียนแล้ว คุณแสดงเป็นคุณลุงใช่ไหมคะ? แต่ยังฟ้งไม่จบ มีเวลาจะฟังต่อคะ อีเมล์ boonyuang2473@yahoo.com

จาก: ยวงพร
วันที่: 08/04/53 - 15:24 น.
IP Address: 110.49.38.xx
ความคิดเห็นที่ 134

ครับ พี่ยวงพร แล้วจะส่งรูปไปให้นะครับ รอหน่อยนะครับ
(รูปที่ถ่ายกับพี่ ใช้กล้องคนอื่นครับ พอดีตอนนั้นกล้องผมแบตหมด ส่วนรูปอื่นพรุ่งนี้กลับถึงบ้านจะส่งให้ครับ)
ต้องขออภัยด้วย ที่ผมเด๋อถามพี่ว่าเล่นหนังรุ่นเดียวกับมิตร ชัยบัญชา หรือเปล่า
ความจริง ผมเคยอ่านเรื่องราวของพี่ จากคุณมนัส ในกระทู้ลานดาราตอนก่อนๆแล้ว แต่จำไม่ได้ว่าพี่เล่นเรื่องไหน
พอกลับไปอ่านอีกที ก็ถึงบ้างอ้อ เรื่อง ทางเปลี่ยว (คู่กับคุณ วสันต์ สุนทรปักษิณ)
และ เรื่อง ม่วยในฝัน (คู่กับคุณชนะ ศรีอุบล) นั่นเอง
ดีใจครับ ที่ได้คุยกับ อดีตนางเอกหนังไทย
นี่ถ้าพี่ไม่เลิกเล่นหนังเสียก่อน คงเป็นนางเอกดังรุ่นเดียวกับคุณอมรา,วิไลวรรณ,คุณรัตนาภรณ์เลยนะครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 08/04/53 - 16:14 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 135ครับ ขออภัยทุกๆท่าน ผมถ่ายออกมาแย่ๆมากๆ (มือสมัครเล่นครับ เจอสื่อฯเยอะๆ คนช่วยกันถ่ายภาพแยะๆก้อเป๋ๆไปเหมือนกัน!) ที่ไมไ่ด้ลงภาพงานลานดาราพี่เบิร์ด เลย เพิ่งจะขอลองลงดูว่าเบลอมากไหม?

ขอบคุณป้ายวง (หลายๆครั้งไม่เบื่อเลย) กับการเป็นทูตกิตติมศักดิ์ ในการติดต่อประสานพี่นกน้อยให้เชิญพี่เบิร์ดมาลานดาราเพื่อเป็นเกียรติและศรีแก่หอภาพยนตร์ฯ ได้นะครบ ขอบคุณหอฯ และสื่อมวลชน ตลอดแฟนๆ ทุกคนจริง ปลื้ม+ตื้นตันแทนครับ

พี่อ๊อด ครับ หนังเรื่องแรกคุณป้ายวงนั่นก็พ.ศ.2498 แล้ว น่าจะเป็นรุ่นน้อง คุณรัตนาภรณ์ คุณวิไลวรรณ เล็กน้อย ครับ (ประมาณ 4-5ปี) แต่หมายถึงการทำงานแสดงนะครับ ถ้าอายุละก็ พอๆกันเลย และคุณป้ายวงพรจะมีอายุเป็นพี่สาว คุณวิไลวรรณ ด้วยซ้ำ...

จาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 08/04/53 - 17:04 น.
IP Address: 58.8.163.xx
ความคิดเห็นที่ 136
สวัสดีค่ะ

ประทับใจกับงานลานดารา เกียรติยศดาราไทย คนที่ 100 พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์..มาก ๆ ครับ งานนี้ได้ตามติดใกล้ชิดพี่เบิร์ดอย่างแท้จริง

ขอเป็นอีก1เสียงที่สนับสนุนให้คุณมนัสจัดทำคลิปช่วงที่พี่เบิร์ดคลาดสายตาแฟนคลับไปครับ

ปล.รบกวนถามเรื่องหนังที่ถ่ายในโรงถ่าย แบล็กมารีอา ครับ ว่าจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ

จาก: ปราโมทย์
วันที่: 08/04/53 - 19:25 น.
IP Address: 222.123.197.xx
ความคิดเห็นที่ 137ภาพคุณแม่ยวงพร กับพี่เบิร์ด

จากหนังสือพิมพ์ post to day

จาก: แฟนๆ
วันที่: 08/04/53 - 21:10 น.
IP Address: 125.27.149.xx
ความคิดเห็นที่ 138รอค่ะรอ รอ dvd ควันหลง
ไม่ทราบว่า จะจัดแจกยังงัยหรอค่ะ สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยป่าวค่ะ ^^

จะเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง โอเค๊ หมดค่า

เคยเล่นบอร์ดไทยฟิล์มเมื่อนานมาแล้ว กลับมาครั้งนี้อะไรก็เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะเพลงรึผู้คน ... ^^'จาก: june
วันที่: 08/04/53 - 23:50 น.
IP Address: 118.173.24.xx
ความคิดเห็นที่ 139สวัสดีครับทุกท่าน..

ขอบคุณสำหรับท่านที่แจ้งข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มาให้ตามไปเก็บ..
ส่วนคุณปราโมทย์ที่ถามถึงหนังที่ถ่ายในโรงถ่ายแบล็คมารีอานั้น ตอนนี้
เห็นเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งจัดการอยู่ครับ..รอหน่อยนะครับ..
สำหรับ ควันหลังพี่เบิร์ดนั้น รอฟังอีกครั้งนะครับว่าจะออกมารูปแบบใด..

แต่สำหรับวันนี้ ผมเลือกเอาภาพพี่เบิร์ดขณะชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
มาให้ดูก่อน...อาจจะเรียกว่า ตามรอยพี่เบิร์ด..ชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ก็ได้นะครับ

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เป็นอาคารหนึ่งซึ่งคุณโดม สุขวงศ์ ดำริให้สร้าง
ขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวรและกึ่งถาวรเกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศ
ไทย...สืบเนื่องจากหอภาพยนตร์ฯ ได้รับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ไทยไว้มากมาย จึงคัดสรรนำมาจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ โดยใน
การนำชมแต่ละรอบนั้น จะมีเจ้าหน้าหอฯ เป็นผู้นำชมด้วยวิธีบรรยาย...
อาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้สร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปบวก
กับเงินรัฐบาลอีกส่วนหนึ่ง..แบ่งเป็น 2 ชั้น...รูปลักษณะภายนอกสร้าง
จำลองมาจากโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงโรงแรกของไทยชื่อ ภาพยนต์เสียงศรีกรุง
ซึ่งอาคารตัวจริงนั้นจะมีขนาดกว้างกว่าถึง 10 เท่า แต่ปัจจุบันถูกรื้อทำลาย
ไปหมดแล้ว....
บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์จะมีหุ่นปั้นของกรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจ
ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่ 5 ซึ่งหอภาพยนตร์ฯนับถือท่านว่า
เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์....

วันนั้น วันที่ 4 เมษายน พี่เบิร์ดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยพร้อมกับ
คณะของบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่...มีพี่เล็ก บุษบา..พี่นกน้อย...ฯลฯ....
โดยมีคุณโดม สุขวงศ์ เป็นผู้นำชม..

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:05 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 140หลังจากพี่เบิร์ดถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ก็เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์
พอเปิดประตูปั๊บ ก็จะเห็นป้ายขนาดใหญ่..เป็นป้ายรายชื่อผู้บริจาคเงิน
ช่วยสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้..พี่เบิร์ดก็หยุดดู...หาๆๆๆๆ ชื่อพี่เบิร์ด...แล้วก็
เจอครับ พี่เบิร์ดเคยบริจาคเงินช่วยสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยครับ แต่ว่าจะบริจาค
เท่าไร และเมื่อไรนั้น ต้องมาอ่านดูกันเองนะครับ...พี่นกน้อย ก็เคยบริจาค
เช่นกันครับ....
จากนั้นพี่โดมก็เปิดสเลทใหญ่ขึ้น..ก็จะมีป้ายความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์
และยังมีภาพเก่า ๆ โรงถ่ายภาพยนต์เสียงศรีกรุง เมื่อครั้งตั้งอยู่ที่ทุ่งบางกะปิ
ให้ดู ให้ระลึกความหลังกันด้วย.....

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:09 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 141จริง ๆ แล้ว บริเวณชั้นล่างจะต้องเดินผ่านอะไรหลายอย่างเช่น ป้ายสเลท
ต่าง ๆ บ้านแม่นาค ป้ายรถเมล์...แต่ว่ารูปไม่ได้ถ่ายมา...พี่เบิร์ดก็เดินขึ้น
บรรไดไปชั้นสองของอาคาร..ด้านแรกก็เจอตู้โชว์รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ไทย..พี่เบิร์ดก็เพ่งพินิจพิจารณากันสุด ๆ...ขึ้นไปดูโคมเวียงของ
ทางภาคเหนือ..ไปดูของเล่นก่อนจะกำเนิดเป็นภาพยนตร์

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:13 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 142ชั้นนี้จะมีข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับหนังมากมาย...อย่างที่เห็นนั้นพี่เบิร์ด
กำลังดูว่า ไอ้เครื่องนี้มันคืออะไร ช่างเหมือนจอทีวีเหลือเกิน..แต่พอเปิด
ฝาเครื่องออกมาก็เห็นเหมือนเครื่องฉายหนัง..แต่ทำไมจึงมีจอทีวีด้วยหนอ..ชั้นนี้จะมีข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับหนังมากมาย...อย่างที่เห็นนั้นพี่เบิร์ด
กำลังดูว่า ไอ้เครื่องนี้มันคืออะไร ช่างเหมือนจอทีวีเหลือเกิน..แต่พอเปิด
ฝาเครื่องออกมาก็เห็นเหมือนเครื่องฉายหนัง..แต่ทำไมจึงมีจอทีวีด้วยหนอ..ชั้นนี้จะมีข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับหนังมากมาย...อย่างที่เห็นนั้นพี่เบิร์ด
กำลังดูว่า ไอ้เครื่องนี้มันคืออะไร ช่างเหมือนจอทีวีเหลือเกิน..แต่พอเปิด
ฝาเครื่องออกมาก็เห็นเหมือนเครื่องฉายหนัง..แต่ทำไมจึงมีจอทีวีด้วยหนอ..


จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:18 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 143อ้าว..เกิดอะไรขึ้น ตัวหนังสือ ข้อความถึงได้ซ้อนกัน...
ถัดมา พี่เบิร์ดก็เดินมาดูตู้โชว์ซึ่งมีข้าวของเครื่องใช้สารพัดของคุณเชิด ทรงศรี
ผู้ที่มีชื่อเสียงจากหนังเรื่อง แผลเก่า..แล้วก็ถึงเวลาพิเศษสุด เพราะพี่เบิร์ด
จะได้เป็นผู้ฉายหนัง จากเครื่องฉายหนังที่เก่าที่สุดที่ค้นพบ..ข้อสำคัญ
เครื่องนี้ใช้มือหมุนครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:21 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 144ให้ดูอีกมุมนะครับ..ว่าพี่เบิร์ดปลื้มใจและสนุกแค่ไหน..เจ้าเครื่องฉายนี้
คุณโดมแกหวงมากนะครับ..เจ้าหน้าที่หอฯบางคนยังไม่เคยได้แตะเลยครับ
พี่เบิร์ดฉายดูจนจบม้วน...ส่วนคนที่ตามไปดู ก็ช่วยกันลุ้นว่าจะฉายได้ไหมหนอ
เสร็จแล้ว ก็เดินเบี่ยงตัวไปทางที่มีกล้องถ่ายหนังยุคต่าง ๆ เก็บไว้ แต่ก่อน
จะถึงพี่โดมก็ชี้ให้ดูอะไรในตู้นี้...เป็นของกองเซ็นเซอร์หนังในสมัยก่อน..
อยากรู้ว่ามีอะไร ต้องแวะมาดูเองนะครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:24 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 145มุมตรงนี้ มีกล้องถ่ายภาพยนตร์ต่าง ๆ มากมาย...พอเดินกลับมา พี่เบิร์ด
ก็ต้องแหงนหน้าขึ้นไปดู..เพราะใต้หลังคาจะมีหุ่นปั้นของพระเอกหนังไทย
ที่เสียชีวิตจากการตกเฮลิคอปเตอร์เมื่อปี 2513.. มิตร ชัยบัญชา ครับ
จากนั้นก็เดินลงมาเข้าห้องโถงใหญ่ชั้นล่าง...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:27 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 146ห้องนี้ จัดขึ้นยกย่องคุณรัตน์ เปสตันยี คนไทยคนแรกที่ทำหนังส่งประกวด
เมืองนอกและได้รางวัลมา..ตู้ที่อยู่หลังพี่เบิร์ดนั่นแหละครับ รางวัลต่าง ๆ
ของคุณรัตน์ เปสตันยี...พี่เบิร์ดเราก็อินสุด ๆ เมื่อทราบกิติศักดิ์ของคุณรัตน์
ถ่ายรูปใกล้ ๆ เลย....

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:29 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 147ถ่ายคนเดียว..สงสัยจะไม่ดี ก็เลยเรียกทั้งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ และ
คุณโดม มาถ่ายซะด้วยกัน...ดูลีลาแต่ละท่านเองนะครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:31 น.
IP Address: 125.24.32.xx
ความคิดเห็นที่ 148จากนั้นตามธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
ก็ต้องลงชื่อเข้าพักในโรงแรมสวรรค์ ซึ่งเป็นฉากจำลองจากหนังเรื่อง
โรงแรมนรก ของคุณรัตน์ เปสตันยี หนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี 2500
เป็นหนัง 35 ม.ม. ขาวดำ บันทึกเสียงในฟิล์ม....
ตอนพิมพ์มือที่ลานดารา พูดเคยบอกว่า มีผู้เยี่ยมชมท่านหนึ่งเขียนข้อความ
ในสมุดเยี่ยมชมนี้ถึงพี่เบิร์ดไว้ล่วงหน้า..ไม่รู้ว่าพี่เบิร์ดเห็นหรือเปล่า..
จากนั้นก็พาไปดูข้าวของต่าง ๆ ของพี่เจ้ย ผู้กำกับรุ่นใหม่ที่หอฯนำมา
แสดง...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:38 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 149ถัดมาก็เดินเข้าไปในห้องก่อนถ่ายทำหนัง..ห้องนี้ยกย่องคุณวิจิตร คุณาวุฒิ
เจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทอง..มีทั้งกล้องถ่ายหนัง พิมพ์ดีดของป๋า ส.อาสนจินดา
มีชุดดาราต่าง ๆ มากมาย...แล้วก็เดินเข้ามาให้ห้องถ่ายหนังซึ่งจำลอง
มาจากหนังเรื่อง สวรรค์มืด ของคุณรัตน์ เปสตันยี หนังปี 2501...
พี่เบิร์ดก็ดูด้วยความสนใจ...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:41 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 150เมื่อถ่ายหนังแล้ว ก็ต้องมีการล้าง..ห้องนี้มีเครื่องล้างฟิล์มหนัง มีเครื่องมือ
ตัดต่อ มีเครื่องมือทำซับไตเติ้ลที่คนรุ่นใหม่เห็นแล้วงงครับว่า ทำได้ไง
หลังพี่เบิร์ดก็มีกระเป๋าใส่ฟิล์มหนังเรียกว่าเป็น บริการหนังเร่ครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:43 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 151แล้วก็ออกมา ลานดารา หน้าโรงหนังอลังการ...คุณโดมชี้ให้ดูรอยพิมพ์มือ
พิมพ์เท้าของดาราคนแรกที่มาพิมพ์มือไว้เมื่อปี 2530 เมื่อครั้งที่หอภาพยนตร์ฯ
ยังอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า ใกล้สนามหลวง และเมื่อย้ายมาที่ศาลายา ได้แงะเอา
รอยพิมพ์นั้นมาติดตั้งที่ลานหน้าโรงหนังนี้...
พี่เบิร์ดกับพี่นกน้อย ก็เลยเข้าไปเล่นในห้องขายตั๋วหนัง....

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:46 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 152พี่เบิร์ดขายตั๋วหนังทั้งที..จะไม่ซื้อได้ไง..เอ้า ใครหล่ะที่เข้ามาซื้อตั๋วหนัง..
อ้อ...พี่แขกหรือคุณนฤมล ล้อมทอง ผู้บริหารโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงใน
ปัจจุบันนั่นเองครับ....
พอมีตั๋วหนังแล้ว พี่โดมก็เชิญเข้าโรงหนังอลังการ...
พี่เบิร์ดเลือกนั่งใกล้ ๆ กับพี่เล็กบุษบา....นั่งเก้าอี้ไม้โบราณเลยครับ...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:48 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 153ส่วนพี่โดมก็เริ่มสาธิตการฉายหนัง พากย์หนัง ทำเสียงประกอบในสมัย
โบราณให้พี่เบิร์ดดู...ท่าทางพี่เบิร์ดตั้งใจฟังมากนะครับ....

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:50 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 154พี่เบิร์ดลองมายืนหน้าจอหนังว่า จอใหญ่ไหมหนอ...
และตามธรรมเนียม (อีกแล้ว)...พี่เบิร์ดมาทั้งที ต้องมีของให้เล่น...
ในโรงหนังอลังการ ถ้าแหงนหน้าขึ้นไป จะเป็นท้องฟ้า..จะมีดวงดาว..
ขึ้นประปราย..ที่ว่าขึ้นประปรายนั้นก็เพราะว่า คนที่จะเอาดาวขึ้นท้องฟ้า
หลังคาโรงหนังได้นั้นต้องเป็นคนพิเศษจริงๆๆ และต้องกล้าทุ่มด้วย...
งวดนี้มีถึง 2 ท่านคือ พี่เล็กบุษบาและพี่นกน้อย..อาสาพาพี่เบิร์ดขึ้นเป็น
ดาวบนท้องฟ้า...

จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:53 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 155แต่ช้าก่อน..พี่เบิร์ดไม่ยอมแน่..เพราะเหมือน 3 คนร่วมสร้าง ฉะนั้นดาว
ดวงนี้จะขึ้นท้องฟ้า ก็ขาดพี่เบิร์ดไม่ได้..3 แรงแข็งขันจึงช่วยกันพาดาว
ดวงนี้ (รูปพี่เบิร์ด) ขึ้นส่งท้องฟ้าหลังคาโรงหนัง...เป็นอันปลื้มกันสุดๆๆ
แต่พอเสร็จแล้ว พี่เบิร์ดเหลือบไปเห็นของแปลกในโรงหนัง...ที่ว่าแปลก
เพราะพี่โดมพยายามจำลองสภาพโรงหนังในอดีตมาไว้ที่นี่ทั้งหมด..พี่เบิร์ด
เห็นหนูตัวหนึ่งก็หยิบมาดู..นึกว่าของจริง...
จากนั้นก็มีการฉายหนังให้ดู...เสร็จแล้วจึงออกมาพิมพ์มือที่ลานดารา....
............................


จาก: มนัส138
วันที่: 09/04/53 - 12:57 น.
IP Address: 125.24.0.xx
ความคิดเห็นที่ 156
ขอบคุณทุกภาพมากๆคะ ขอบคุณทุกคำบรรยายด้วย
ประทับใจพี่พี่หอภาพยนตร์มากๆ
หนูไม่ได้ไปร่วมแต่อ่านก็ประทับใจสุดสุดแล้ว


ขอบคุณคะ
หายเหนื่อยไวไวนะคะ

จาก: ขอบคุณคะ
วันที่: 09/04/53 - 15:20 น.
IP Address: 203.170.19.xx
ความคิดเห็นที่ 157
รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็น 1 ใน 100 ในวันนั้น วันอันทรงเกียรติ "ลานดารา..เกียรติยศดาราไทย" วันแห่งความสุขของพวกเราแฟนคลับ วันที่เราตื่นกันแต่เช้า...ก่อนไก่โห่อีกค่ะ แฟนคลับพี่เบิร์ด โห่ก่อนเลยค่ะ...เพราะทุกคนจะตื่นเต้น นอนไม่หลับบ้างอะไรบ้าง กลัวไม่ได้เป็น 1 ในจำนวนนั้นบ้าง สารพัดทุกอย่าง 555...พี่เบิร์ดกระจายความสุขได้ทั่วถึงเหมือนเดิม เอ...มากกว่าเดิมซิ มากตามอายุงาน..55

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเห็นนอกจากการประมูลรองเท้าในวันนั้น อยากให้ทางหอภาพยนตร์ทำของที่ระลึกเกี่ยวกับพี่เบิร์ดอะไรก็ได้ นำมาจำหน่ายและนำเงินรายได้ไปบำรุงรักษาหอภาพยนตร์ค่ะ (ไม่ได้เอาศิลปินมาเป็นเครื่องทำมาหากิน) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านต้นสังกัด ตัวพี่เบิร์ดหรือผู้จัดการ เพื่อเจรจา บางทีสิ่งที่เราคิดว่ายากก็ง่าย จนเราเองคิดไม่ถึงค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ สำหรับการบรรยายในหอภาพยนตร์ในวันนั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในใจตลอด เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุก ๆ คนนะคะ ...

จาก: Krathip
วันที่: 09/04/53 - 16:30 น.
IP Address: 58.137.15.xx
ความคิดเห็นที่ 158
สวัสดีค่ะ สมชิกเว็บกระทู้ของพี่มนัส138ทุกท่าน
งานพี่เบิร์ดผ่านไปแล้วตั้งหลายวัน แต่หมอกควันแห่งความสุขยังไม่จางหายเลย เข้ามาอ่านกระทู้ลานดาราก็อยากจะตอบความคิดเห็นที่120 ชื่อแฟนที่ไม่ได้ไป แต่ขอขอบคุณ แม่ยวงพรขอชมว่าคุณ
เป็นคนน่ารัก อัธญาศัยดีชึ่งค่อนข้างจะหายากจากคนสมัยนี้ คำว่าขอบคุณ ขอโทษได้ฟังกี่ที่ๆก็เพราะและมองอะไรๆรอบตัวเราสวยงามขึ้นนะคะ รวมทั้งอารมณ์ผู้ฟังก็ดีด้วย
ใช่แล้วค่ะคนโพสค์ก็คือคนกำลังตอบอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะ แต่ไม่
ได้เป็นเพื่อนคุณแม่พี่น้อยค่ะ คิดว่าคงอยากทราบใช่ใหมค่ะจะได้หายข้องใจ ถ้ายาวไปหน่อยอย่าบ่นนะค่ะ มีเรื่องเกี่ยวกับพี่เบิร์ดด้วย
คุณพ่อพี่น้อยเป็นนายทหารชื่อ พล โท กอบบุญ พัฒน
ถาบุตร และก็บังเอิญแม่ยวงพรก็เป็นภรรยานายทหารรุ่นน้องใต้บังคับบัญ
ชาของคุณพ่อพี่น้อย ตั้งแต่พี่นกน้อยยังเด็กๆ เราก็รักและนับถือกันเหมื่อน
ญาติสนิท คุณแม่บัวทองก็เป็นคนบ้านเดียวกันเราก็นับถือท่านเหมือนพีสาว ลูกๆของท่านก็เลยเรียกน้ายวง พี่เบิร์ดก็เรียกตามพี่น้อยด้วย แต่เรียกมานานแล้วเพิ่งมารู้ว่าน้ามีชื่อว่าพรตามอีกคำ รู้วันที่น้าโทรฯไปเรื่องทางหอๆอยากเชิญพี่เบิร์ดมาพิมพ์มือ พี่น้อยหัวเราะหูแทบ
ระเบิดเสียงมาตามสายนะ พี่นกน้อยสนใจดาราทุกคน และชอบถือครอง
ตุ๊กตาทองด้วย รู้จักหนังที่น้าแสดงด้วย แต่ไม่รู้นางเอกอยู่ไหน ก็รู้จัก
พี่เบิร์ดตอนไปทำบุญบ้านพี่น้อยนั่นแหละ ครั้งสุดไปทำบุญกับพี่น้อยมี
เด็กๆที่ทำงานพูดเล่นๆกับหลานสาวว่าฝากหอมแก้มพี่เบิร์ดทีได้ใหม?
หลานสาวตอบว่ายังไงรู้ไหม แค่ให้จับมือก็สั่นไปทั้งตัวแล้ว คุณยาย
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณยายหอมแทน พอไปบอกพี่เบิร์ดๆเอียงแก้มมาอย่างดี แต่ยิ้มแหยๆเพราะเป็นแฟนคลับรุ่น ส.ว.แต่วันที่มาลานดาราขอหอมคืนนะ แฟนคลับพี่เบิร์ดฟังแล้อย่าอิจฉา.


จาก: ยวงพร
วันที่: 09/04/53 - 22:18 น.
IP Address: 110.49.88.xx
ความคิดเห็นที่ 159".... ว่าจะไม่เขียน เพราะเขียนในเวปนี้มามากแล้ว
บอกพี่โดมว่าจะเขียนอีกครั้งเมื่อมีเวปเป็นของหอเรียบร้อยแล้ว
ครั้งนี้แพ้ความน่ารักของแฟนๆคลับของพี่เบิร์ด ทุกๆคน
รวมทั้งแพ้ความน่ารักของ พี่ยวงพร อีกด้วย
จึงถือว่าแวะมาส่งรูปให้ได้ดูกัน
คงตั้งใจรอเวปของหอฯให้เสร็จเรียบร้อยซะที
จะรอต่อไป
แล้วจะได้คุยกันใหม่อีกครั้งในเวปของหอฯ ...นะครับ
จากใจที่ระลึกถึงเสมอ
............................... พี่เอ็มครับ
พบกันครั้งหน้าจะชวนแฟนๆร้องเพลง "วันของเรา" อีก ....

จาก: แวะมานิดนึง
วันที่: 09/04/53 - 22:51 น.
IP Address: 124.120.220.xx
ความคิดเห็นที่ 160
ขอบคุณทุกเรื่องราวในนี้เลยคะ

มีความรู้สึกอบอุ่นของทุกท่านในนี้ยังไงบอกไม่ถูก


โลก online ข้างนอกเหมือนคนไม่รู้จักกัน แต่ห้องนี้เหมือนคนบ้านเดียวกัน


ขอบคุณ คุณแม่ยวงพรด้วยคะที่รักพี่เบิร์ดของเรา พี่เบิร์ดเองก็ไม่ใช่ศิลปินรุ่นใหม่วัยใสกิ๊ก แต่อยากบอกหัวใจพี่เบิร์ดหนะใสบริสุทธิ์แท้แท้ พี่เบิร์ดมีความรักความห่วงใยให้กับทุกคน ไม่เคยลืมผู้มีพระคุณ ไม่เคยหลงตัวเอง ไม่เคยลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครมาก่อน จึงไม่เคยที่จะเลิกรักพี่เบิร์ดเลย พี่เบิร์ดสามารถมีคนรักเพิ่มขึ้นได้ทุกวัย พวกเรารักพี่เบิร์ดไม่ใช่เพราะคลั่งไคล้ เพราะสิ่งนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามกาลเวลา แต่เรารักพี่เบิร์ดที่ใจของพี่เบิร์ด การมองโลกของพี่เบิร์ด การพูดการคิดที่มีแต่จะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้าง สัมผัสได้ว่าพี่เบิร์ดจริงใจกับทุกคำพูดที่พูดไป ไม่เคยเสแสร้งแกล้งชมใคร ไม่เคยต้องทำตัวให้ดีเวลาอยู่หน้าม่าน แต่พี่เบิร์ดทำดีทั้งหน้าม่านและหลังม่าน เวลาคือการพิสูจน์

ขอบคุณทุกความอบอุ่นในนี้ของทุกคนคะ

จาก: แฟนๆ
วันที่: 10/04/53 - 0:54 น.
IP Address: 125.27.148.xx
ความคิดเห็นที่ 161
แปลกจังทัมมัยมั่ยมีพี่ใหม่ เจริญปุระ นะคะ
ทั้งๆที่มีความสามารถมากๆ มากกว่าหลายๆคนที่เคยมาซะอีก
ถ้าคนต่อปัยขอให้เป็นพี่ใหม่ได้มั๊ยคะ เหมาะสมมากๆๆๆๆๆๆ

จาก: mook
วันที่: 24/04/53 - 15:16 น.
IP Address: 125.27.210.xx
ความคิดเห็นที่ 162
จริงอย่างคุณมุกว่าค่ะ เห็นด้วยที่หอฯน่าจะเชิญพี่ใหม่ เจริญปุระมา
แล้วทำไมล่ะ? ใครก็ได้ช่วยตอบที่

จาก: ข้องจิตต์
วันที่: 24/04/53 - 19:24 น.
IP Address: 110.49.29.xx
ความคิดเห็นที่ 163
รักม๊ากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ ขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขและออกผลงานใหม่ๆมาให้พวกเราได้ชื่นชม และสะสมต่อไปย่างยาวนานเลยน่ะค่ะ

จาก: กุ้ง ป.ว.
วันที่: 17/06/53 - 11:55 น.
IP Address: 125.25.183.xxสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab