เปิดตัว DVD พระเจ้าช้างเผือก ของ ปรีดี พนมยงค์
21/09/05

มูลนิธิหนังไทย ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ คณะกรรมการเตรียมงาน ๖๐ ปี วันสันติภาพไทย มีความยินดีขอเชิญร่วมงาน
เปิดตัว เวบไซต์www.pridiinstitute.com และ เปิดตัว ดีวีดี ภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ผลงานสร้างโดย ปรีดี พนมยงค์

แปลบทบรรยายไทยโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา


วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ณ ห้องประชุมสถาบันปรีดี พนมยงค์

(เลขที่ ๖๕/๑ สุขุมวิท ๕๕ ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร)

เวลา ๑๓.๓๐ น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร

เวลา ๑๔.๐๐ น. - แนะนำเวบไซต์ www.pridiinstitute.com (จัดทำโดย สถาบันปรีดี พนมยงค์)

เวลา ๑๔.๔๐ น. - อภิปราย หัวข้อ

“หลากมุมมองภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก”

โดย 
โดม สุขวงศ์
สุรพงษ์ พินิจค้า 
อภิชาติพงศ์ วีระเศรฐกุล
พิมพกา โตวิระ

เวลา ๑๖.๐๐ น. - โดม สุขวงศ์ กล่าวรายงานความเป็นมา เชิญผู้เกี่ยวข้องบนเวที

- ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ประธาน มอบของที่ระลึกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต ดีวีดี ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก

- ชมภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์จริง “เสรีไทย” เดินขบวนสวนสนามที่ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

- แนะนำเมนู ดีวีดี ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก

- ชมภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก (ฉบับความยาว ๕๓ นาที) ดีวีดี ภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก มีจำหน่ายชุดละ ๓๕๐ บาท มีสองเวอร์ชั่น ทั้งฉบับเต็ม และ ฉบับตัดต่อที่ฉายในอเมริกาสอบถามรายละเอียด : มูลนิธิหนังไทย โทรศัพท์ ๐๒๘๐๐๒๗๑๖
สถาบันปรีดี พนมยงค์ โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑
       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab