ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม ทัศนศึกษาที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Jenesys 2015
24/08/15มูลนิธิหนังไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานหนังสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “เวลาที่ฉันรู้สึกมีความสุข” เข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทย 9 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก 2015 (JENESYS 2015)

และได้ทำการประกาศรายชื่อแล้วเสร็จในงานประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ผู้ได้เข้าร่วม ทัศนศึกษาที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Jenesys 2015

ณัฐนนท์ ราตรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ฎากร เสนาคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ณธรณ์ เตชศรีสุธี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ธนวินท์ พัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชลธิชา แสงสีดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จีรชัย มุทาพร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ทศพร ขุนวงษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

นาดา รอดอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

ณัฐพล อมรจรูญ โรงเรียนเทพศิรินทร์


และตัวแทนภาพยนตร์ที่ได้เป็นตัวแทนประกวดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย 2015 ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น คือ

Alone โดย ทศพร ขุนวงษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กีตาร์ของพ่อ โดย นาดา รอดอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

The little thing โดย ณัฐพล อมรจรูญ โรงเรียนเทพศิรินทร์
       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab