ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันพุธที่ 17 ก.ค. - อาทิตย์ที่ 21 ก.ค.
11/07/13

หอภาพยนตร์ร่วมกับมูลนิธิหนังไทยจัดหนังสั้นมาราธอนครั้งที่ 17 ชมหนังสั้นไทยกว่า 450 เรื่อง ตลอดเดือน ก.ค.


งานหนังสั้นมาราธอน ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานเทศกาลหนังสั้น ที่จะนำผลงานภาพยนตร์สั้นฝีมือของคนไทยทั้งหมดที่ส่งเข้ามาประกวดในงานมาจัดฉายให้ชมทั้งหมด ก่อนที่ทางเทศกาลจะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเข้ารอบสุดท้ายแล้วจัดฉายในช่วงเทศกาลหนังสั้นจริงๆ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมภาพยนตร์สั้นไทยทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงาน เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 17 โดยในปีนี้มีจำนวนกว่า 450 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม ศกนี้ ณ ห้องภาพยนตรสถาน (FA Cinemateque) ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย ในวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น. ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิหนังไทย 08-4914-6950 08-1697-5976หรือที่หอภาพยนตร์ 0-2482-2013-14 ต่อ 111 และสามารถดูรายละเอียดตารางฉาย และติดตามความเคลื่อนไหวของงานเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 17 ได้ที่ http://www.thaifilm.com/, http://www.fapot.org/ หรือ http://www.facebook.com/thaishortfilmvideofestival
 
***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉาย
ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันพุธที่ 17 ก.ค. - อาทิตย์ที่ 21 ก.ค.


Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
พุธ 17 กค กฤษณ เทพาคำ ความแตกต่างระหว่าง... 6 44
197 นาที พร้อมพงษ์ เจริญสุข แค่ออก 8 2

ชัยราษฎร์ วรรณปะโพธิ์ จ่าย 7 18

ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ จิต และ ใจ 24 45

มนศักดิ์ คล่องชัยนันต์ จินตนาการ 6 30

วิริญาพร บุญประเสริฐ เจริญพรมหาธรรมใน 3 โลก (Hungary Man Boo) 28 0

วิริญาพร บุญประเสริฐ เจริญพรมหาธรรมใน 3 โลก (คำสาปแช่งของเหล่าผีพราย) 5 0

วิริญาพร บุญประเสริฐ เจริญพรมหาธรรมใน 3 โลก (เป้าหมายการศึกษา) 4 0

วรปรัชญ์ อรรถสวัสดิ์ โจ๊ก เลนส์ ความเชื่อ แรงกระเพื่อม 7 56

ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ ฉันผิดจริงหรือ? 16 35

ธนาคาร คงมั่น ฉันเห็นคุณยิ้ม 6 6

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ฉันอยากได้ของที่กินแล้วรู้สึกอยากเต้นกังนัมสไตล์ 30 30

ทะนงศักดิ์ จำนงจามิกร ฉ่าอิ๊เกล 16 18

ประสิทธิ์ สืบจักษะ โฉนดเลือด 14 12

มีศักดิ์ จีนพงษ์ ช่องว่าง 13 19พฤหัส 18 กค Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
187 นาที บุญส่ง นาคภู่ ชะตากรรม 25 0

ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ ชีวัน 17 57

ธีรยุทธ์ วีระคำ ชุมชนกระดาษ 22 2

ณัฐชัย ยากับ ซ่อมหัวใจ 4 34

วชร กัณหา ซากศพ 17 10

วชร กัณหา ฌามไม่อยากเป็นชาวนา 22 10

วชร กัณหา ฎาดาต้องการความช่วยเหลือ 24 0

คมไผ่ แข็งแรง ฐานพระใหญ่และหอกลอง 8 46

วชร กัณหา 22 27

วชร กัณหา ฐานของแสงเท่ากับ (รังสีของแสง) 22 0ศุกร์ 19 กค Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
190 นาที วชร กัณหา ฑ โสภา 26 0

วชร กัณหา ฒำใจยอมรับความเป็นจริง 4 19

สิริภรณ์ ช่อเจี้ยง ณ ขณะนั้น 34 0

ธนกร กำแทง ณ หนองบัว 10 41

วชร กัณหา ณานแล้วนะที่โลกของฉันไม่มีเธอ 15 27

ธนา ปัทมาภา

อรรถพล สิงห์งาม
ด.ญ. เอ นามสมมติ 12 0

เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์ ดวงใจ 13 25

วชร กัณหา ดาวที่เป็นน้ำแข็ง 16 40

หนองโพ KID ดี ดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ 1 36

วิจักข์ตรี ถิระพัฒน์ เด็กเมื่อวานซืน 55 22


เสาร์ 20 กค Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
11.00 น เอกราช มอญวัฒ ดินแดนแห่งเสรีชน 3 35
98 นาที ธีรัช หวังวิศาล ดึกแล้วคุณขา 17 21

จิรัศยา วงษ์สุทิน เด็กสาวสองคนในสนามแบดมินตัน 12 44

ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ / ธนิ ฐิติประวัติ เดอะโรแมนติก 37 0

ตากลม (ปรัชณิชย์ รอดเกิด) โดนแบน 8 40

ปฏิภาณ บุณฑริก ตรอก 18 10


เสาร์ 20 กค Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
13.00 น หนองโพ KID ดี ต้องมี 1 21
94 นาที นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์ ตัวจริง 13 0

กุลกานต์ ชนะกาญจน์-แมมเบอร์ ตา (Ta) 17 0

สุรี ขันตยาลงกต ต่างชาติ- ต่างชนชั้น 13 0

ดาวุธ ศาสนพิทักษ์ ต่างมิติ 11 26

วชร กัณหา ตาฉันไม่มีน้ำตาเหลืออีกแล้ว 20 24

หนองโพ KID ดี ตาดวน 1 43

ธงชัย ชคัตประสิทธิ์ ต่าหนะ 11 51

คุณานนต์ สัมฤทธิ์สุขโชค(เจเจ) ตีนผี 3 30เสาร์ 20 กค Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
15.00 น ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ ตาเหล็ก 42 7
94 นาที ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ ตาเหล็ก 2 15 32

ธีรพัฒน์ งาทอง แต่ปางบรรพ์ 10 31

วชร กัณหา ถนนกีบหมู 25 0


เสาร์ 20 กค Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
17.00 น เป็นต้นไป พัลลภ ฮอหรินทร์ ทวาทศมาส 222 0
222 นาที


อาทิตย์ 21 Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
11.00 น ยอดยิ่ง บัณฑิตทัศนานนท์
นรเศรษฐ์ รังหอม
ปรีดี ตันสุวรรณ
โต๊ะ 22 18 39
94 นาที ประกาศิต ภัทรธีรานนท์ ถ้า / เกิด / ว่า 32 0

ธนพฤทธิ์ ประยูรพรหม ทองกวาว 10 1

หนองโพ KID ดี ทะเลที่ถูกทิ้ง 4 10

ปราโมช เทพธรณี ทาง 16 50

ชลธิชา ทองสุข ทางออก 4 33

พงศกร ฤดีกุลรังสี ทางออก 6 29

หนองโพ KID ดี ทำดีจะมีผลต่อตน 1 37


อาทิตย์ 21 Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
13.00 น คณธร ทัยวิไล ทางกลับบ้าน 24 9
98 นาที หนองโพ KID ดี ทำไม 4 9

ณัฐภัทร ไกรตรวจพล ทุกอย่างจะพังแค่ไม่ฟังเพื่อน 19 57

พิทักษ์ ทองนวน ไทยทำ ThaiTime 1 30

ฤทธิกฤต พิมปรุ เธอ 7 7

นัฐพล ทวีทรัพย์ เธอ เขา เรา รัก 9 53

เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์ / อัลวา ริตศิลา เธอชื่อนกยูง 15 30

เกณิภา พลนิกร นกขมิ้น 15 0


อาทิตย์ 21 Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
15.00 น วชร กัณหา
เมธัช ศิรินาวิน
เธอไม่ขอฉันก็จะให้ 20 0
95 นาที ธีรพัฒน์ งาทอง นรก 20 5

ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน นววิมาน 29 32

ธนวัฒน์ เกียรติกังวานไชย น้อยไชญา 5 15

นภธร สิทธิมณี นักเลง 15 24

หนองโพ KID ดี นางฟ้า 4 11
อาทิตย์ 21 Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
17.00 น กิตติพัฒน์ กนกนาค นางแบบมือ 23 52
93 นาที ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ นาย 15 0

มนตรี วศินปิยมงคล น้ำตา 8 30

ปฏิภาณ บุณฑริก น้ำตานางเงือก 16 0

องอาจ หาญชนะวงษ์ น้ำตาหวาน น้ำตาลเผ็ด 24 0

ธัญวรัตน์ ชาญธนวงศ์ นิทานคลาสสิก 5 30


อาทิตย์ 21 Director / ผู้กำกับ Original Title / ชื่อเรื่อง MIN/นาที SEC / วินาที
19.00 น ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ นิทรามืด 19 30
95 นาที ธนเสฏฐ์ ศิริวัฒนาดิเรก นิมิต ฝัน ภวังค์ ปรารถนา 12 23

มนตรี จีสันต์ นี่แหละหัวใจแม่ 20 0

ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ เนตร แห่ง โมงยาม 5 56

นัธกร ไตรวิทยากร บทสนทนาของอวกาศ 25 20

ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช เบญจมาศ 11 0
       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab