ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม 2558
25/07/15


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หนังสั้นมาราธอน มหกรรมการฉายหนังสั้นผลงานของคนไทย ที่ส่งเข้ามาเพื่อฉายประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19

ซึ่งปีนี้มีผลงานหนังสั้นทั้งจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษาระดับอุมดศึกษา และบุคคลทั่วไป หลากหลายรูปแบบ มากกว่า 500 เรื่อง

โดยการจัดฉายจะฉายเรียงตามตัวอักษร หนังสั้นมาราธอน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม – อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ศกนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยในวันทำการจะเริ่มฉายตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 . ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะฉายเวลา 11.00 – 20.30 . ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com

หรือ facebook ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival

อนึ่งเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 จะมีขึ้นในวันที่ 13-23 สิงหาคม ศกนี้


***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉายตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม 2558


วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 16.30-20.30 Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): MIN/นาที SEC / วินาที Director / ผู้กำกับ


เมื่อวันนั้นมาถึง...
14 31 วรกันต์ ประถมปัทมะ


แม่แบบ
12 1 มนัสณันท์ ซู


ไม่ตื่น
10 0 วสุนันท์ หุตเวช


ไม่ทัน too late 26 22 สุดารัตน์ วงศ์ขจรเกียรติ


ยังเหมือนเราไม่เคยจากกัน Departure 5 48 มีนตรา คงโพธิ์ทอง


ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you. 26 42 มารียา ศรีอุทิศ


ยามเมื่อแสงดับลา Lucid Reminiscence 14 48 วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย


รอยเท้าของเรา Our Footprints 25 18 ต้าควา


รอยยิ้ม พิมพ์ใจ
13 23 สิริภัช นมรักษ์


รอยร้าว Break 6 15 สุรวงศ์ ศรีงาม


ระยะห่างระหว่างกระจก Spacing of mirror 17 59 คีตาลักณ์ โตมานิตย์


รัก Rak 4 28 ธีรพัฒน์ งาทอง


รักข้ามรุ่น Love Child 29 45 ยุทธนา เสนีวงศ์


รักนี้ที่ไม่เห็น Blind Love 5 11 ปัญจวัตร์ ก๊กมาศ


รุกขเทพินทร์ The Lady Fruit 3 44 วรสุเมศร์ โชติเมธาวิชญ์


รักในนาม Tear 17 5 สุดฤทธิ์ สุดประเสริฐ
234


วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 11.00-16.00 Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): MIN/นาที SEC / วินาที Director / ผู้กำกับ


รักแล้ว...รอได้ The Crepe's Story 14 5 ปราณปริยา กำจัดภัย


รำ-ไท Rum-tai 18 18 คณิน ทิวงค์วรกุล


รุ้งกินนิ้ว A Little Finger 19 12 พิชญุตม์ พรมสุวรรณ์


เรียงความ(ไม่)ถึงแม่ (Un)read 9 59 สราวุธ ราชจันทร์


เรื่องของนานา Nana's memories 3 30 วิภาพรรณ วงษ์สว่าง


เรื่องนี้ไม่มีชื่อเรียก No Name 6 25 นันทิกร วิทูรสุนทร


เรื่องเล่าจากวงเหล้า Story form Liqueur 10 16 ร่ำ สุรา


เรื่องสั้นที่ 13
11 22 อิทธิ แซ่ชั่ง


โรงงานการศึกษา Education Factory 5 25 ศิริลักษณ์ เสมาภักดี


โรงเรียนของหนู
5 0 ธนวิทย์ มิสา


ลวง
30 0 คงคิด วิเศษสิริ


ลันลา Lun-La 20 59 ทอฝัน ชุมอักษร


ลืม รัก
28 26 ปพิชญา จันทรเจษฎากร


ลุงเกรียงศักดิ์คนรักหมา
7 15 ธนกฤต รวมตะคุ


ลุงหลังโรงเรียน Him behind the school 11 49 จุฑามาศ อินทรสุวรรณ


ลุ้นรักสาวแมลงสาบ Gokicha Love Story 3 57 ชิดชนก แสงกาวิน


ลูกไม้ Luukmaai 4 14 รัชนีกร อุทัยธรรมรัตน์


เล่า รัก When We Talk About Love 16 29 ภาณุพงษ์ ไชยโย


โลกละเมอ
58 0 เฉลิมพงษ์ อุดมศิลป์
285


วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 16.00-20.30 Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): MIN/นาที SEC / วินาที Director / ผู้กำกับ


เลือนราง Unforgettable 21 0 สุธีกานต์ ศุภมิตร์


วันที่ผัวไม่อยู่ The day without christ 13 6 เขมรุจิ ทีรฆวงศ์


วันที่ไม่มีเรา We wish 39 11 สุระวี วรพจน์


วาเลนไทน์นั้น...ฉันมีเธอ Day of Love 21 0 ขวัญจิรา ลิมปนเวทย์สกุล


วงแหวนรอบนอก Outer Ring 9 4 กวี ภั่ณต๊ะ
อรรคพล สาตุ้ม


ว้าว ของกินเต็มเลย wow plenty of food 14 55 ภาษิตา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา


วิถี...แห่งมรสุม Bite the Bullet 22 30 ศุถร ชูทรงเดช


วิธีฝึกสัตว์ให้เชื่องก่อนเอาไปใช้งาน
5 44 ธีรพัฒน์ งาทอง


วิปลาส Vipalas 24 18 ภัทรดิษ ภมรมนตรี


สกุณาย่อง
22 0 ศศิกานต์ แก่นมณี


สตั๊นไบค์ Stunt Bike 40 15 บุญธิดา แก้วอำไพ


สปาเก็ตตี้ Spaghetti 21 38 สิทธิศักดิ์ คำอ้าย


สปาเก็ตตี้ Spaghetti 8 52 ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์


สังสารวัฎ Cycle Of Birth And Death 9 30 ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล
274


วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 11.00-16.00 Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): MIN/นาที SEC / วินาที Director / ผู้กำกับ


สมบัติแม่น้ำเพชร Petch River 19 10 อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์


สมมาตร Symmetry 19 2 อุกฤษฎ์ มาลัย


ส่วน ตัวและหัวใจ With Hear and Mind 19 12 สุตนันท์ สุวรรณไมตรี


ส่วนที่หายไป My Grandfather's Photobook 30 0 ณัฐพล รักขธรรม
พัฒนะ ไพบูลย์


สังขาร...อันเป็นสุนทรียะ Body as Art 23 0 ศุภร ชูทรงเดช


สัญญารัก
30 0 วัชรพล พงศาภิชาติ


สัตว์สองนอ Sudd Song Nor 30 0 ป.แสงศร


สัมผัสที่ 7 สัมผัสแห่งรัก The Seventh Senses 54 8 ทิธิติ มากสมบูรณ์


สามัคคีบันเทิงศิลป์
6 43 ธิดาทิพย์ แสนชาติ


สายน้ำเรือบุญ
11 56 พิทักษ์ ทองนวน


สายน้ำและกาลเวลา Be-loved 28 29 ณัฐชัย จิระอานนท์


สิ่งของ ใจคน Article or mind 10 49 เกศสุดา เกิดวิไล
284


วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 16.00-20.30 Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): MIN/นาที SEC / วินาที Director / ผู้กำกับ


สาวบริสุทธิ์
4 58 กนกภรณ์ บุญรักชาติ


สิ่งที่ตามหา - 20 0 ณัฐพงศ์ ประศรี


สิ่งประดิษฐ์ artifact 2 0 ณัฐพล ผ่านพินิจ


สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญากว่าเรานิดหน่อย The Great chain of Being 4 19 ธีรพัฒน์ งาทอง


สุนีย์จะไม่แพ้ Sunee will win. 26 0 ศศิพร จินะกาศ


สุขที่พอเพียง
6 6 ภาคภูมิ ไกรไทยศรี


สุขที่พ่อสร้าง
9 12 ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ


เสียงร้องของย่าทวด
4 20 สัตยา จันทร์ชนะ


เสพโศก Melancholy 15 16 วรพจน์ คำเปลว


เสื่อของแม่ The Mat 7 0 สุรวงศ์ ศรีงาม


โสฬส ------- 79 10 ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ


แสงทองของการออม light of savings 3 52 ธิดาทิพย์ แสนชาติ


หญ้าหก YHAHOK 27 13 ณัฏฐา หอมทรัพย์


หนังที่เธอให้ต่าย ยังถัดไม่เสร็จ Our failure to making a piece of art 8 36 ธีรพัฒน์ งาทอง


หนังผีที่ถ่ายไว้แต่ไม่ให้เธอดู horror pace 2 39 จิรภัทร วีณะคุปต์
ธีรโชติ จิรัฐติกาลกุล


หนังเรื่องนี้น่าเบื่อมาก
9 50 ภานุชา อุดมธนะทรัพย์
สิริภัช นมรักษ์


หนังเรื่องนี้แมวหนีกล้อง My cat didn't listen to me 13 26 อินทิวร ตรีมงคลสิริรุ่ง


หนังสัตว์ A film by animal 27 36 ปกรณ์ อยู่อินทร์
272       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab